Potpisani aneksi kolektivnih ugovora umaških ustanova

Umag grb 02

U četvrtak, 20. prosinca, u gradskoj vijećnici Umaga, potpisani su aneksi kolektivnih ugovora Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc" i ustanova u kulturi i obrazovanju ( Pučko otvoreno učilište „Ante Babić", Gradska knjižnica te Muzej grada Umaga). Uz ravnatelje ovih ustanova anekse su potpisali gradonačelnik Vili Bassaneze te sindikalne povjerenice Marina Mautner i Ivana Martinčić. Ispregovarano i potpisano primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine.
Potpisanim aneksima zaposleni u navedenim ustanovama dobivaju dodatne dane godišnjeg odmora za svako malodobno dijete te za posebne uvjete rada. Dosadašnja mogućnost isplate regresa utvrđuje se kao obveza poslodavca, dok se potpora za dugotrajno bolovanje ostvaruje dva puta godišnje: prvi puta nakon tri mjeseca bolovanja, a drugi put nakon devet mjeseci neprekidnog bolovanja radnika. Utvrđen je i novi način obračuna naknade troškova prijevoza na posao i s posla kojim će biti obuhvaćeno više radnika nego dosad. Za deficitarna radna mjesta u Domu, kao i za radna mjesta za koja se utvrdilo da prema složenosti poslova nemaju dobro utvrđen koeficijent, dogovorena su povećanja koeficijenata. Time se žele zadržati postojeći radnici kao i privući novi.
Postignuto se u Sindikatu ocjenjuje još jednim korakom u poboljšanju prava radnika. Prostora za druge korake ima i to je sindikalna zadaća za naredni period.

Plava Laguna povećava primanja radnicima u prosjeku čak 8,85%

 

plavalaguna logo
Socijalni partneri u Plavoj Laguni (Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Uprava Plave Lagune) dogovorili su povećanje materijalnih uvjeta za radnike za 2019. godinu. Tako će se za sve radnike Plave Lagune od 1.5. 2019. godine osnovna plaća uvećati za 2 posto, a za radnike u operacijama, kroz izmjene Tarifnog priloga, dodatnih 2,14 posto već u prvim mjesecima nove godine. Radnici u operacijama čine 96% radnika u Plavoj Laguni. Nadalje, uvećava se nagrada za sve radnike za rad u sezonskim mjesecima za čak 3109 kuna.
Plava Laguna je i ove godine prva u okruženju sa socijalnim partnerima dogovorila bolje uvjete za svoje radnike za 2019. godinu. Naime, s plaćama za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz radnicima će se isplatiti dodatna neoporeziva nagrada za radne rezultate u ukupnom iznosu od 3848 kuna podijeljeno na četiri kalendarska mjeseca. Podsjećamo da se Božićnica, kao i do sada nastavlja isplaćivati u maksimalnom neoporezivom iznosu od 2500 kuna, a regres za godišnji odmor će ostati kao i do sada oporeziv, odnosno iznosit će 70,00 kuna bruto I po danu godišnjeg odmora.
Osim plaće, utjecaj izmijenjenog Tarifnog priloga te povećanje nagrada dovodi do prosječnog povećanja neto primanja od 8,85 posto na godišnjoj razini.
Osim toga, Plava Laguna je ove godine svojim zaposlenicima isplatila Božićnicu te neoporezivu nagradu za radne rezultate ostvarene u 2018. godini u ukupnom iznosu od 3000 kuna (2500 + 500 kn), kao i dar djetetu do 15. godine života i poklon bon u protuvrijednosti od 600 kn.
Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić ističe da su se pregovori vodili u izuzetno opuštenoj i ugodnoj atmosferi, te da se pregovaralo u dobroj vjeri, uz potpuno uvažavanje i poštivanje stavova socijalnih partnera, što je rezultat dugogodišnje suradnje i povjerenja. Kolektivni ugovor Plave Lagune i do sada bio najbolji u ovoj djelatnosti ne samo u okruženju već i šire, s visokom razinom ugovorenih materijalnih prava radnika. Izmjene poreznih propisa kojim se omogućuje isplata dodatnih neoporezivih nagrada bile su motiv socijalnih partnera da dodatno poboljšaju materijalnih prava radnika. Plava Laguna jedna je od rijetkih kompanija koja je prepoznala značaj sezonskih radnika, pa se dodaci od po 900 do 1170 kuna isplaćuju upravo u mjesecima kada je najveći broj zaposlenih, odnosno u vrijeme kada je intenzitet rada najveći : lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu, dok se u listopadu radnicima isplaćuje regres za godišnji odmor, a u prosincu božićnica u maksimalno neoporezivom iznosu od 2.500,00 kuna, odnosno sezonskim radnicima u razmjernom djelu. Zaposleni radnici u prosincu ostvaruju pravo i na dar u naravi od 600,00 kuna, te dar djetetu u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna. Znači od lipnja pa do konca godine gotovo svaki mjesec uz redovnu plaću radnici ostvaruju i dodatne nagrade. Uvjereni smo da će radnici biti zadovoljni te da će prepoznati pozitivne efekte dogovora sindikata i Uprave u Plavoj Laguni - zaključuje  Cvitić.

Radnicima Rockwoola 6250,00 kuna za Božić

rockwool bozic

Na inicijativu sindikalnog povjerenika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Esada Huskića , Rockwool Adriatic će temeljem Sporazuma sklopljenog sa SIKD-om svim radnicima pored plaće isplatiti i božićnicu, te dodatnu nagradu. Naime, izmjenom poreznih propisa značajno je povećan iznos kojeg poslodavac može neoporezivo isplatiti radnicima. Radnicima je u srpnju ove godine isplaćen regres u iznosu od 3000,00 kuna bruto od čega 1.250,00 kuna neoporezivo. Stoga je za prigodnu nagradu (božićnicu) preostalo još 1250,00 kuna neoporezivo, a iznos koji se trebao isplatiti oporezivo radnicima će se isplatiti u neto iznosu. Tako će radnicima u prosincu,pored plaće biti ukupno isplaćeno na ime božićnice 1250,00 kuna te dodatnih 5.000 kuna nagrade.
SIKD je poslodavcu predložio revidiranje Kolektivnog ugovora za 2019. godine temeljem kojeg bi se i u idućoj godini omogućilo isplatu maksimalno neoporezivih iznosa.

Potpisani novi kolektivni ugovori za porečku Uslugu i Odvodnju

odvodnjaporec logousluga-novi-logo-320x175-300x164


Danas su potpisani novi kolektivni ugovori za porečke komunalne tvrtke „Uslugu Poreč" d.o.o. i „Odvodnju Poreč" d.o.o.. Potpisali su ih Milan Laković, direktor oba društva i sindikalni povjerenici Ivan Gašparini i Stranić Daniel te za „Uslugu Poreč" i sindikalna povjerenica Sindikata komunalaca Vera Pavlović.
Od početka 2019. godine osnovica za obračun plaće povećava se za 5%.
Uz majke, pravo na uvećanje trajanja godišnjeg odmora za malodobnu djecu imati će i očevi, odnosno roditelji. Ukinulo se dosadašnje ograničenje plaćenog dopusta od sedam radnih dana godišnje, čime će se pravo na plaćeni dopust ostvarivati za svaki događaj prema utvrđenom broju radnih dana. Krenulo se s izjednačavanjem pojedinih radnih mjesta s klasifikacijom 1-2-3, što bi u narednom periodu trebalo dovesti do izjednačavanja njihovih koeficijenata složenosti poslova sukladno opisu radih mjesta.
S obzirom da su sa 31. prosincem ove godine isticali kolektivni ugovori, radi nastavka primjene te njihovih izmjena i dopuna pregovori su bili pokrenuti u listopadu. U nekoliko se pregovaračkih sastanaka uspjelo doći do zajedničkih stavova koji su rezultirali današnjim potpisivanjem novih kolektivnih ugovora na rok od četiri godine.
Sindikat je zadovoljan postignutim jer su se počeli rješavati problemi koji su radnike najviše mučili, a i među njima samima izazivali određene razmirice. Neće se, međutim, na tome zaustaviti već će i nadalje pratiti stanje u tim društvima te pokretati nove pregovore radi poboljšanja radno-pravnog položaja radnika i njihovih materijalnih prava.

Uspješni pregovori: Fond za povećanje primanja zaposlenika 6% veći

smanjenaslika holcim

U ponedjeljak 10.12. uspješno su završeni pregovori predstavnika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata graditeljstva Hrvatske s Menadžment timom Holcima u Hrvatskoj. Svi dogovoreni elementi, osim utvrđivanja bonusa i naknade za noćni rad, jednako se odnose na zaposlenike na kolektivnom, kao i na individualnim ugovorima.

Holcimov fond za povećanje primanja zaposlenika raste 6%

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikat graditeljstva Hrvatske i Uprava Holcima u Hrvatskoj postigli su dogovor oko povećanja primanja Holcimovih zaposlenika u sljedećoj godini.Fond za povećanje primanja u 2019. godini, temeljem postignutog dogovora, iznosi 6% mase plaća.

Dio povećanja bit će fiksan za sve zaposlenike, a dio varijabilan, ovisno o platnom razredu i ocjeni učinka tijekom ove godine. Tako će u 2019. godini, konkretno, svaki zaposlenik dobiti godišnje dodatnih 5.000 kuna neto, raspoređeno u devet mjeseci kao dodatak na plaću. U preostala tri mjeseca radnicima će se isplatiti 50% osnovne mjesečne plaće, regres za godišnji odmor u iznosu od 2.500 kuna teovisno o poslovnom rezultatu bonus od 50% do 60% osobne mjesečne plaće zaposlenika. Dogovoreno je i povećanje dodatka na noćni rad sa 40% na 50% plaće. Za zaposlenike u Očuri plaća će se dodatno povećati obzirom da ona stagnira u odnosu na radnike u kamenolomima u Istri. Ukupno varijabilno povećanje plaća iznosit će 1,1% mase plaća, a rasporedit će se zaposlenicima ovisno o ocjeni učinka i platnom razredu. Tu matricu varijabilnog povećanja plaća zajednički određuju predstavnici Sindikata i Uprave Holcima.

“Ovom prilikom još jednom zahvaljujemo svim zaposlenicima na svakodnevnom trudu i doprinosu u ostvarivanju naših zajedničkih rezultata. Rezultat tog truda vidi se i u ostvarenju planova ove godine, pa će sad u prosincu naši zaposlenici dobiti nagradu u iznosu od 50% mjesečne plaće. S obzirom da je ta isplata izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak omogućena u neto iznosu, Holcimovi zaposlenici dobit će značajno veći neto iznos nagrade, a doprinose na plaće koje bismo inače platili neće biti Holcimova ušteda, već će svaki zaposlenik dobiti dodatan poklon bon u vrijednosti 500 kn. Početkom sljedeće godine, kad budemo znali konačni poslovni rezultat, zaposlenicima ćemo isplatiti i dodatnih 50% do 60% osobne mjesečne plaće. Vjerujem da će postignuti dogovor omogućiti bolji životni standard naših zaposlenika.“, rekla je Virna Višković Agušaj, predsjednica Uprave Holcima u Hrvatskoj.

Marina Cvitić, predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije izrazila je zadovoljstvo procesom kolektivnog pregovaranja, stupnjem usuglašavanja stavova i visokom razinom partnerstva koje pokazuje Holcim Hrvatska, te naglasila kako bi se mnogi poslodavci u okruženju, ali i šire mogli učiti o socijalnom dijalogu. Transparentnost prema socijalnim partnerima i radnicima, razumijevanje i povjerenje koje se razvilo u posljednjih nekoliko godina, recept je uspjeha, ne samo u pregovorima već i potizanju poslovnih rezultata.

„Nije bilo teško dogovoriti s poslodavcem da se dodatni neoporezivi iznos od 5.000 kuna koji je poreznim propisima omogućeno, isplati radnicima. To na ukupna primanja radnika utječe od 4,5 do 10%, pa ne sumnjam da će radnici biti zadovoljni s rezultatima pregovora, tim više što su poboljšana i određena dosadašnja prava kao što je dodatak za rad noću, značajnije će se povećati i plaće radnika koji su kraće vrijeme u Holcimu, a 1,1% mase place predviđa se za individulno povećanje plaća radnika u skladu s ocjenom učinka. Uvjerena sam da će to dodatno motivirati radnike Holcima da daju svoj maksimalni doprinos u ostvarivanju što boljih rezultata. Pravo na dodatne zdravstvene preglede koje ostvaruju radnici Holcima pokazuje jednu društveno odgovornu politiku poslodavca u čijem je fokusu radnik, zaštita i sigurnost radnika na radu, ali i briga o zdravlju radnika od čega prije svega korist imaju radnici, a dugoročno i poslodavac.“, zaključila je Cvitić.