Nova podružnica u Čistoći Rijeka

cistoca rijekalogo

Krajem prošlog tjedna (u petak 12. travnja) održana je osnivačka skupština podružnice Sindikata Istre Kvarnera i Dalmacije u tvrtci KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Za sindikalne predstavnike unutar tvrtke izabrani su Ćenan Beljulji, sindikalni povjerenik, Adnan Spasoli, zamjenik sindikalnog povjerenika te Rosano Vosilla. Navedeni predstavnici čine Izvršni odbor sindikata koji će u neposrednoj komunikaciji s poslodavcem artikulirati stavove, mišljenja, zaključke i zahtjeve članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije zaposlenih u KD Čistoća. Prvenstveni cilj novoosnovane sindikalne podružnice je zaštita dosadašnjih prava radnika, kao i otvoreni rad na poboljšanju tih prava u onim segmentima za koje se procijeni da ih je potrebno poboljašati. Prema informacijama s inicijalnih sastanaka sa članovima, problema ima te će biti potrebno dosta truda, rada, vremena i volje svih dionika da se ti problemi riješe na odgovarajući način. U Sindikatu se nadaju da će na obje strane,  kako poslodavca tako i sindikata, biti volje i želje za rješenjima kako bi se postigao dogovor i kako bi radnici svoj fokus mogli staviti na rad, a ne na probleme jer činjenica je da je zadovoljan radnik najbolji radnik.

Završeni pregovori u Laguni Novigrad

laguna novigrad
U Laguni Novigrad, nakon dva kruga pregovora između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Uprave Društva, postignut je dogovor oko izmjena Kolektivnog ugovora, odnosno Sporazuma o povećanju materijalnih primanja radnika u 2019. godini.
Anexom Kolektivnog ugovora povećat će se osnovna plaća radnika (koja se množi pripadajućim koeficijentom radnog mjesta) za 1,5%, odnosno sa dosadašnjeg iznosa od 4.030,10 kuna na 4.090,55; utvrđuje se paušalni iznos naknade troškova prijevoza za radnike koji stanuju na udaljenost od 1 do 3 km od mjesta rada u iznosu od 100,00 kuna mjesečno; povećava se naknada prijevoza „na i s posla" za 9% tj. s dosadašnjih 1,10 kuna na 1,20 kuna po kilometru, a utvrđena je i mogućnost ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu sezonskih radnika. Prava dogovorena Anexom KU primjenjivat će se od 1. svibnja 2019. godine.
Dogovoreno je i da će se božićnica isplatiti u slučaju ostvarenja poslovnih rezultata u punom neoporezivom iznosu (2.500,00 kuna) stalnim radnicima, stalnim sezoncima i radnicima koji su u radnom odnosu najmanje 10 mjeseci, a ostalim radnicima koji su radili od 6 do 10 mjeseci razmjerno vremenu provedenom na radu. Dar u naravi isplatit će se u slučaju ostvarenja planiranog EBITDA: ako se EBITD-a premaši za 1% isplatit će se iznos od 300,00 kuna; 1,5% - 400,00 kuna; 2% - 500,00 kuna i 2,5% - 600,00 kuna.

Opširnije:Završeni pregovori u Laguni Novigrad

U buzetskoj vijećnici o mirovinskoj reformi

okrugli stolbuzet1704

U sklopu projekta "InCITY+" - nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta ( Jačanje socijalnog dijaloga, faza III) koji se financira iz Europskog fonda, a u kojemu je gradu Buzetu ( kao nositelju) socijalni partner Sindikat, Istre, Kvarnera i Dalmacije, u gradskoj vijećnici Buzeta u srijedu 17. travnja ove godine, u 10.30 sati, održat će se Okrugli stol na temu MIROVINSKA REFORMA. Predavači su pravnici sindikalne središnjice HURS-a Miro Brzica i Jakov Babić, a sudionici 25 sindikalnih aktivista SIKD-a s područja Buzeta i središnje Istre.

Obveza SIKD-a u realizaciji ovog Projekta je da do rujna organizira tri okrugla stola s aktualnim sindikalnim temama i 15 sastanaka sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i radnika s temama socijalnog dijaloga. Sudjelovanje u Projektu, osim pokrivanja organizacijskih troškova za okrugle stolove i spomenute sastanke s aktivistima ( u vrijednosti deset tisuća kuna), radnicima Stručne službe Sindikata omogućava i edukaciju na seminarima Radnog prava, također u vrijednosti od deset tisuća kuna.

Početak pregovora za pulske javne vrtiće 18. travnja

Sljedeći tjedan konačno počinju kolektivni pregovori za tri pulska javna dječja vrtića. Grad Pula u današnjem očitovanju prihvatio je jučerašnju inicijativu SIKD-a za kolektivne pregovore. Pregovori će početi 18. travnja 2019. godine, a prvi pregovarački sastanak održat će se u prostorijama Grada u 9.00 sati. Kolektivni ugovor potpisao bi se za sve tri ustanove, što nameće potrebu pažljivog pristupa zbog određenih specifičnosti po ustanovama. Pregovarački tim Sindikata činit će predstavnici svih ustanova predvođeni voditeljem pulskog ureda SIKD-a Rajkom Kutlačom.    

Prijepore oko statusa VSS odgojitelja riješiti izmjenom Zakona

S obzirom na činjenicu da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Radnu skupinu za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije procijenjeno je da je sada pravi trenutak da se kroz zakonske promjene konačno institucionalno riješe aktualni prijepori oko sada neriješenog statusa odgojitelja(ica) s visokom stručnom spremom ( magistara). Svakim danom broj odgojitelja s visokostručnom spremom raste, ali sustav koji je reguliran Zakonom o predškolskom odgoju, nažalost, nije predvidio razlikovno vrednovanje njihova rada sukladno stručnim znanjima i kompetencijama. Stav je SIKD-a uvijek bio da se to pitanje može riješiti samo kroz izmjene Zakona. Različitu plaću odgojitelja ( VŠS i VSS) za iste poslove i iste opise poslova koje su neki zagovarali, nije mogao smatrati ispravnim putem iako ni po tom pitanju članstvu nije ništa nametao. U želji da se to pitanje konačno riješi ministrici Divjak i svim članovima Radne skupine iz SIKD-a je danas upućen dopis sa zahtjevom da se kroz izmjene Zakona u predškolski sustav jasno pozicionira zanimanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da mu se odrede poslovi i kompetencije te time otvori mogućnost za ugovaranje većih plaća. Dopis s pozivom da se uključe u ovu inicijativu upućen je i svim ravnateljicama vrtića u kojima djeluje SIKD.