Aktualne pregovaračke aktivnosti

Pregovarače SIKD-a u sljedeća dva tjedna očekuje dosta pregovaračkog posla. Danas su u Poreču počeli pregovori za Kolektivni ugovor porečke Javne vatrogasne postrojbe. U utorak 03. veljače zakazani su pregovori u  Rockwoolu iz Pićna, a 5. veljače u rovinjskoj Maistri.

Proširena primjena nedavno, na godinu dana, potpisanog Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo, kao i dogovor oko protokola za pregovore za novi Kolektivni ugovor - bit će teme na sjednici Socijalnog vijeća za turizam 6. veljače, na koju su pozvani i predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore. 

Sporazum za pulske vatrogasce

Pregovarači Grada Pule i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije  postigli su 20. siječnja dogovor da se osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, Sporazumom dviju strana, uskladi s promijenjenim gospodarskim okolnostima zbog kojih se očekuju smanjeni porezni prihodi Grada iz kojih se financiraju plaće i ostala materijalna prava radnika. U Sporazumu čije potpisivanje predstoji utvrđena je osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u iznosu od 1.840,44 kuna koja će se primjenjivati za vrijeme od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Potpisnici Sporazuma sastat će se nakon tri mjeseca primjene radi sagledavanja efekata porezne reforme i ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pule za 2015. godinu. Prema sindikalnom izračunu usklađenje osnovice plaće, zbog učinaka porezne reforme, pulski vatrogasci ne bi smjeli značajnije osjetiti na svojim plaćama.

Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

U pregovorima za novi Kolektivni ugovor riječkog komunalnog društva Kozala, započetim koncem prošle godine, predstavnici poslodavca založili su se za popisivanje Kolektivnog ugovora u neizmijenjenom obliku. Istaknuta je pritom nada da će se postojeća prava moći zadržati budući se, prema najavama Gradonačelnika Grada Rijeke, planira smanjenje mase plaća za sva društva u vlasništvu grada Rijeke. Upravo iz tog razloga sindikati su zatražili održavanje sastanka kod Gradonačelnika Rijeke koji će se održati 21. siječnja 2015. Obzirom da će se sastanak održati na temu svih komunalnih društava, odnosno društava u vlasništvu Grada Rijeke, posebna će se pažnja pridati upravo radnicima KD Kozale čija su prava manja u odnosu na druga društva. Čak su i plaće, u odnosu na istu kvalifikaciju i složenost poslova, u drugim poduzećima veća. Stoga ne bi smjelo doći u obzir bilo kakvo smanjenje ionako niskih plaća u KD Kozali. Postojeći Kolektivni ugovor, međutim, omogućava da poslodavac svojom odlukom utvrdi vrijednost boda, pa time i svim radnicima smanji plaću. Zato je SIKD, kao načelnu primjedbu na Kolektivni ugovor, istaknuo upravo to da bi koeficijenti (odnosno bodovi) po radnim mjestima, kao i vrijednost boda, trebali biti sastavni dio Kolektivnog ugovora. Nastavak pregovora uslijediti će koncem siječnja.

Opširnije:Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELLJSTVO

kuturizam potpis.jpg

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma te Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali su u HUP-u u Zagrebu, 15. siječnja 2015,novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva, te ujedno krenuli u postupak donošenja odluke o njegovoj proširenoj primjeni na cijelu ugostiteljsku djelatnost u RH.

Ispred socijalnih partnera i ugovornih strana novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva potpisali su Jako Andabak, predsjednik HUP Udruge ugostiteljstva i turizma,  Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaju važiti sve odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 10. svibnja 2002. godine, Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 15. srpnja 2004. godine, i Dodatka II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 17. lipnja 2010.
Naime, sukladno novom Zakonu o radu, proširena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora ugostiteljstva prestaje 7. veljače 2015, čime bi se njegova primjena nastavila samo za članove njegovih potpisnica koji su u članstvu bili od svibnja 2002. do danas. Na taj bi način veliki broj radnika ovog sektora ostao bez dugogodišnje razine prava, te bi, s druge strane, određeni broj poslodavaca bio u neravnopravnom položaju zbog nelojalne konkurencije. Stoga se pristupilo potpisivanju novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, gotovo u istovjetnom sadržaju kao što je bio dosadašnji, ali usklađen s izmjenama Zakona o radu. Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od 1 godine i primjenjivati će se od 1. veljače 2015. godine.

Opširnije:POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELLJSTVO

USPJELO MIRENJE ZA JVP UMAG

Do 23. veljače nastavit će se pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za Javnu vatgrogasnu postrojbu Umag, a SIKD-sindikalna podružnica JVP Umag obvezuje se do 23. siječnja JVP-u, odnosno osnivačima, dostaviti izmijenjeni prijedlog Kolektivnog ugovora - zaključci su sa uspješno provedenog postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije - Sindikalne podružnice JVP Umag i Javne vatrogasne postrojbe Umag.

Mirenje je  održano 14. siječnja u Puli na zahtjev Sindikata koji je bio pokrenuo inicijativu za nove kolektivne pregovore nakon što je JVP Umag bio otkazao stari Kolektivni ugovor  zbog gospodarske situacije i učinaka porezne reforme na proračun Umaga. Postupak je vodila miriteljica Snežana Klarić.