U TESU kraj mirovanja štrajka?

tesustrajk parole

U Uljaniku TESU ponovo „kuha“. Budući da je jučer u Uljaniku TESU-u istekao rok za isplatu svibanjske plaće, a  ni danas nema naznaka da će plaća radnicima biti  isplaćena, Štrajkački odbor sastao se jutros kako bi se  odredio prema daljnjim postupcima vezanim za štrajk koji je trenutno u  mirovanju. Sa zaključkom da nije ispunjen temeljni štrajkački zahtjev o redovitoj isplati jedne plaće mjesečno ( po ranije donesenim odlukama) štrajk se nastavlja i saziva se skup radnika na kojem će se od poslodavca tražiti da iznese mogućnosti. Nakon toga provest će se anketiranje radnika o nastavku štrajka ili nastavku proizvodnje.

SIKD će potpisati Kolektivni ugovor KD Kozala

kdkozala groblje

Na sastanku članova SIKD-a u riječkoj KD „Kozali", održanom 29.06.2015. godine, odlučeno je da će sindikalni povjerenik SIKD-a potpisati stari/novi Kolektivni ugovor usprkos stavu SIKD-a da je on izrazito nepovoljan za radnike.
SIKD se, naime, našao u poziciji ucjene zbog krajnje nekorektnog i začuđujućeg postupka SSKH koji je prekinuo zajedničke pregovore (SSKH i SIKD-a) s poslodavcem za novi Kolektivni ugovor te anketirao svoje članove da li žele da se potpiše novi Kolektivni ugovor koji bi bio identičan Kolektivnom ugovoru koji je istekao 31. prosinca 2015. godine. U nedostatku pravilnih i istinitih informacija oni su se izjasnili za potpisivanje Kolektivnog ugovora. S druge strane njihov sindikalni povjerenik nije održao obećanje o organiziranju zajedničkog sastanka svih članova sindikata sa stručnim predstavnicima SIKD-a, a predsjednica sindikalnog pregovaračkog tima službeno je SIKD izvijestila da su se članovi SSKH izjasnili za potpisivanje Kolektivnog ugovora istoga sadržaja, odnosno s istim pravima i obvezama iz Kolektivnog ugovora koji je bio važeći do 31.12.2014.g i primjenjivao se do kraja mjeseca ožujka 2015.g. Stoga je, kako je rečeno, i stav pregovaračkog odbora SSKH da se potpiše isti KU, s time da bi bio zaključen na određeno vrijeme do 31. prosinca 2015.g., a, po njegovu isteku, produžuje se važnost na sve njegove odredbe do potpisivanja novog Ugovora, no ne duže od jedne godine. Znakovito je da su u komunalnim društvima kojima je osnivač i vlasnik Grad Rijeka, a u kojima djeluje samo SSKH, potpisani istovjetni kolektivni ugovori. Po mišljenju predstavnika SIKD-a to dovoljno ukazuje na političko-sindikalnu spregu SSKH u Rijeci i Gradonačelnika Rijeke. Posljedice takve sprege radnici su, u vidu smanjenja postojećih prava (i plaće), počeli osjećati već prilikom prvih statusnih promjena i prelaska u Riječki holding, a to očekuje i druge radnike komunalnih poduzeća u narednom periodu.
U takovom, na izvjestan način, ucjenjivačkom okruženju, SIKD je imao samo dvije mogućnosti: ne potpisati Kolektivni ugovor koji ocjenjuje nepovoljnim jer sindikati nemaju utjecaja na plaću radnika niti stimulaciju radnika i time si onemogućiti daljnje pregovore za novi Kolektivni ugovor, ili, potpisati KU i, u daljnjim pregovorima koji bi trebali uslijediti koncem godine, izboriti se da koeficijenti radnih mjesta i osnovna plaća budu sastavni dio Kolektivnog ugovora, kao i kriteriji za stimulativno nagrađivanje radnika. Iako se to kosi s njihovim stavovima, članovi SIKD-a odlučili su da se Kolektivni ugovor ipak potpiše. Za kvalitetniju zaštitu, radnici Kozale, ( kao i radnici drugih komunalnih riječkih poduzeća), uz spremnost SIKD-a da im je pruži, morat će, međutim, učiniti puno više na razini vlastite osviještenosti.

U Istraturistu povećana osnovica za 2,5%

istraturist logo

Zajedničko priopćenje pregovaračkih odbora Istraturista Umag d.d. i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata turizma i usluga Hrvatske povodom donošenja novog Kolektivnog ugovora Istraturista Umag d.d:

Predstavnici pregovaračkih odbora Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata turizma i usluga Hrvatske s jedne strane i pregovaračkog odbora Istraturista Umag d.d. s druge strane uspješno su zaključili pregovore vezane za donošenje novog Kolektivnog ugovora. Kao polazna osnova za početak kolektivnog pregovaranja određen je zajednički interes pregovaračkih odbora koji se očituje u potrebi usklađenja u formalnom smislu Kolektivnog ugovora Istraturista s izmjenama Zakona o radu, ali i Kolektivnim ugovora matičnog društva Plava laguna d.d., te zadržavanje postojećih materijalnih prava radnika. Usuglašeni tekst novog Kolektivnog ugovora radnicima jamči ne samo zadržavanje, već i povećanje njihovih materijalnih prava čime ista prate prava radnika zaposlenih u trgovačkim društvima u okružju koja obavljaju istu djelatnost.

Novim odredbama Kolektivnog ugovora čije će se odredbe primjenjivati od 01. srpnja 2015. godine definirane su slijedeće ključne izmjene:

• obračunska osnovica za puno radno vrijeme za najjednostavnije poslove, koja je do sada iznosila 3.250,00 kn, povećava se za 2,5%, te se određuje u iznosu od 3.332,00 kn;
• subota se neće uračunavati u dane korištenja godišnjeg odmora;
• dva dana godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti po želji, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca u roku od 2 dana prije korištenja;
• radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. To znači da i radnik koji je ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor, u slučaju prestanka radnog odnosa ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.
• ukinuta je odredba kojom radnici ostvaruju pravo na dodatni jedan dan godišnjeg odmora ako su tijekom kalendarske godine radili na više od pola državnih praznika, te odredba kojom su radnici ostvarivali pravo na dodatni dan korištenja godišnjeg odmora zbog rada nedjeljom (60% odrađenih nedjelja u toku godine), odnosno dva dana u slučaju da je radnik tijekom kalendarske godine radio na više od više od 75% nedjelja;
• kako kod poslodavca zbog pretežite prirode ugostiteljske djelatnosti i sezonskog poslovanja nije moguće osigurati dan tjednog odmora u nedjelju, pa ni u dan koji nedjelji prethodi ili iza nje slijedi, poslodavac je dužan radniku za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora u razdoblju ne dužem od dva tjedna;
• za razdoblje kada radnik iz opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom ne radi, ima pravo na naknadu plaće kao da je radio;

Povećanje materijalnih prava radnika izraz je dobre volje i ulaganja poslodavca u razvoj i napredak Istraturista. Kao prioritetan cilj se nameće konstantno praćenje i povećanje produktivnosti rada radnika, te uz materijalnu sigurnost radnika, predstavlja bitan uvjet za ostvarenja održivog razvoja kompanije.

U porečkom Domu za starije izabrano sindikalno vodstvo

Dom porec

Članovi najnovije sindikalne podružnice SIKD-a organiziranoj u Domu za starije i nemoćne u Poreču izabrali su, u ponedjeljak 29. lipnja, svoje sindikalno vodstvo – tročlani Izvršni odbor podružnice u sastavu VESNA MALIŠA, SANJA SOLDAN i JOSIP BUKETA. Za sindikalnu povjerenicu izabrana je VESNA MALIŠA. Osnivanju podružnice, u koju se odmah uključilo više od pola zaposlenih u Ustanovi, nazočio je predsjednik SIKD-a Bruno Bulić i voditeljica ureda Dorina Buić.
Nakon konstituiranja podružnice poslodavcu je, uz obavijest o osnovanoj podružnici, sa željom za uspostavom socijalnog dijaloga, upućen prijedlog za organiziranjem zajedničkog sastanka do sredine srpnja, na kojem bi se predstavile odrednice sindikalnog rada.

Za DV Pula potpisan Dodatak KU

DV pula

Usklađivanje plaća radnika predškolske pulske ustanove Dječji vrtić Pula s gospodarskim prilikama koje su Grad Pulu prisilile da se za sve proračunske korisnike smanji osnovica za obračun plaće za 2% na razdoblje od godinu dana, jučer ( 18. lipnja) je ipak riješeno potpisivanjem Dodatka postojećem Kolektivnom ugovoru, a ne novim Kolektivnim ugovorom kako se očekivalo. Grad je prihvatio sindikalni prijedlog takvog rješenja nakon što je Sindikat državnih i lokalnih službenika, kao novi reprezentativni subjekt, dao suglasnost da aktualni potpisnik Kolektivnog ugovora i većinski Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpiše Dodatak. Tako je usklađivanje riješeno na isti način kao što je to već bilo riješeno u talijanskom dječjem vrtiću, gdje SIKD djeluje samostalno. Prihvaćanju Dodatka kao racionalnijeg rješenja pridonijela je i činjenica o najavljenoj skorašnjoj reorganizaciji Dječjih vrtića Pula, odnosno podjeli na dvije ustanove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i predškolskim standardima.