Provedeni izbori za RV i povjerništva zaštite na radu

kozala logotip

U riječkom komunalcu KP Kozala radnici su 26. studenog po prvi put izašli na izbore za Radničko vijeće i Povjerenstvo za zaštitu na radu. Izborne liste podnijele su oba sindikata, SIKD i SSKH, a u tročlanom sastavu Radničkog vijeća i Povjereništva zaštite na radu sudjelovat će po jedan član iz SIKD-a.

Temeljem novih zakonskih odredbi izbori za Povjerenstvo zaštite na radu provedeni su i u crikveničkom Jadranu u kojem su, od tri člana, dva izabrana s liste SIKD-a, a jedan s liste STUH-a.

Veće plaće za radnike Valamar Riviere

valamar Diamant

Hotel Diamant

Uprava Društva Valamar Riviera Poreč i sindikati potpisali su 25. studenog Anex Kolektivnom ugovoru kojim se plaće radnika od 01.11.2014. povećavaju za 1,5%, a od 1. lipnja 2015. godine za dodatnih 1,5%. Najniža osnovna plaća, za koeficijent 1 koja se množi pripadajućim koeficijentom, iznosit će 3.471,85 kuna.

Iako je postotak povećanja plaće naizgled mali, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zadovoljan je postignutim dogovorom. Prije svega jer su zaokruženi pregovori za materijalna prava u 2014. godini, ali i dogovorena plaća za 2015. godinu, čime je Valamar Riviera postala prva kompanija u turističkoj djelatnosti koja je dogovorila povećanje plaća i za narednu godinu. Osim povećanja plaće, socijalni partneri su dogovorili i druga materijalna prava za 2014. godinu: božićnicu u iznosu od 1.300,00 kuna koju će dobiti svi zaposleni na dan 01.12.2014. godine, uključujući i preko 1000 sezonskih radnika, dar u naravi u visini neoporezivog iznosa (400,00 kuna), 600 kuna po djetetu radnicima koji ostvaruju pravo na poklon djetetu do 15. godine starosti. U listopadu je, u skladu s Kolektivnim ugovorom, radnicima isplaćen i regres za godišnji odmor u visini 52,00 kune po danu godišnjeg odmora, a s plaćom za mjesec srpanj i jednokratni dodatak na plaći u iznosu od 300,00 kuna.

Opširnije:Veće plaće za radnike Valamar Riviere

HITAN SASTANAK: O problemu istarskog vatrogastva sa županom 27.studenog

vatrogasna vozila

Župan Istarske županije Valter Flego prihvatio je zahtjev predsjednika SIKD-a Bruna Bulića za održavanjem hitnog sastanka zbog procesa koji, bilo nepoštivanjem kolektivnih ugovora, njihovim otkazivanjem ili izbjegavanjem dogovorenih načela, sve više narušavaju pa i ugrožavaju višegodišnje jedinstvo istarskih vatrogasaca s aspekta njihovih prava. Sastanak kojem će, uz predstavnike Županije i Sindikata, sukladno prijedlogu Sindikata, prisustvovati i predsjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije Valter Drandić, održat će se u ponedjeljak 24. studenog u Uredu župana u Puli.

Traži se sastanak s direktoricom Mlinotesta

trgovina mlincek

Direktorici umaškog Društva Mlinotest Trgovina d.o.o JASMINI KOLARIĆ KOPRIVANAC sindikalna povjerenica Kristinka Galunić i voditeljica umaškog ureda Dorina Buić uputile su 19. studenog zahtjev za sastankom predstavnika Sindikata i poslodavca. Sindikat traži da ga se na sastanku upozna s poslovanjem Društva, stanjem i kretanjem zaposlenosti, kao i mogućim organizacijskim promjenama. Sindikalni zahtjev za konkretizacijom socijalnog dijaloga potaknut je informacijama o promjenama u Getrou Umag koje će se odraziti i na Mlinotest koji u umaškom objektu ima trgovinu te o upućivanju nekih radnica na rad u Sloveniju. Iako dosadašnje inicijative predstavnika sindikalne podružnice u Mlinotestu za susretom s predstavnicima poslodavca, nažalost, nisu imale pozitivne učinke, u Sindikatu očekuju da će poslodavac prihvatiti

Pregovori u Odvodnji Poreč

stari porec

U porečkom komunalnom društvu Odvodnja Poreč d.o.o počinju pregovori za Kolektivni ugovor koje je dostavom prijedloga Sindikatu inicirao poslodavac. Budući da je od Sindikata zatraženo očitovanje na dostavljeni prijedlog u roku od osam dana, u odgovoru Sindikata koji pregovore prihvaća poslodavca se istovremeno upozorava na „zaboravljene" proceduralne obveze kolektivnog pregovaranja koje, uz pokretanje inicijative, pretpostavljaju pregovaračke timove odnosno odbore pregovaračkih strana, sporazum o pregovorima, obavijest za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata nadležnoj instituciji te samu aktivnost pregovora. Poslodavac je obaviješten da će pregovarački tim Sindikata za kolektivne pregovore činiti: Bruno Bulić, predsjednik, Ivan Gašparini i Dorina Buić, članovi tima. Početak pregovora Sindikat predlaže najkasnije u 50. tjednu ove godine.