Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

U pregovorima za novi Kolektivni ugovor riječkog komunalnog društva Kozala, započetim koncem prošle godine, predstavnici poslodavca založili su se za popisivanje Kolektivnog ugovora u neizmijenjenom obliku. Istaknuta je pritom nada da će se postojeća prava moći zadržati budući se, prema najavama Gradonačelnika Grada Rijeke, planira smanjenje mase plaća za sva društva u vlasništvu grada Rijeke. Upravo iz tog razloga sindikati su zatražili održavanje sastanka kod Gradonačelnika Rijeke koji će se održati 21. siječnja 2015. Obzirom da će se sastanak održati na temu svih komunalnih društava, odnosno društava u vlasništvu Grada Rijeke, posebna će se pažnja pridati upravo radnicima KD Kozale čija su prava manja u odnosu na druga društva. Čak su i plaće, u odnosu na istu kvalifikaciju i složenost poslova, u drugim poduzećima veća. Stoga ne bi smjelo doći u obzir bilo kakvo smanjenje ionako niskih plaća u KD Kozali. Postojeći Kolektivni ugovor, međutim, omogućava da poslodavac svojom odlukom utvrdi vrijednost boda, pa time i svim radnicima smanji plaću. Zato je SIKD, kao načelnu primjedbu na Kolektivni ugovor, istaknuo upravo to da bi koeficijenti (odnosno bodovi) po radnim mjestima, kao i vrijednost boda, trebali biti sastavni dio Kolektivnog ugovora. Nastavak pregovora uslijediti će koncem siječnja.

Opširnije:Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELLJSTVO

kuturizam potpis.jpg

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma te Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali su u HUP-u u Zagrebu, 15. siječnja 2015,novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva, te ujedno krenuli u postupak donošenja odluke o njegovoj proširenoj primjeni na cijelu ugostiteljsku djelatnost u RH.

Ispred socijalnih partnera i ugovornih strana novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva potpisali su Jako Andabak, predsjednik HUP Udruge ugostiteljstva i turizma,  Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaju važiti sve odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 10. svibnja 2002. godine, Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 15. srpnja 2004. godine, i Dodatka II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 17. lipnja 2010.
Naime, sukladno novom Zakonu o radu, proširena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora ugostiteljstva prestaje 7. veljače 2015, čime bi se njegova primjena nastavila samo za članove njegovih potpisnica koji su u članstvu bili od svibnja 2002. do danas. Na taj bi način veliki broj radnika ovog sektora ostao bez dugogodišnje razine prava, te bi, s druge strane, određeni broj poslodavaca bio u neravnopravnom položaju zbog nelojalne konkurencije. Stoga se pristupilo potpisivanju novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, gotovo u istovjetnom sadržaju kao što je bio dosadašnji, ali usklađen s izmjenama Zakona o radu. Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od 1 godine i primjenjivati će se od 1. veljače 2015. godine.

Opširnije:POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELLJSTVO

USPJELO MIRENJE ZA JVP UMAG

Do 23. veljače nastavit će se pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za Javnu vatgrogasnu postrojbu Umag, a SIKD-sindikalna podružnica JVP Umag obvezuje se do 23. siječnja JVP-u, odnosno osnivačima, dostaviti izmijenjeni prijedlog Kolektivnog ugovora - zaključci su sa uspješno provedenog postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije - Sindikalne podružnice JVP Umag i Javne vatrogasne postrojbe Umag.

Mirenje je  održano 14. siječnja u Puli na zahtjev Sindikata koji je bio pokrenuo inicijativu za nove kolektivne pregovore nakon što je JVP Umag bio otkazao stari Kolektivni ugovor  zbog gospodarske situacije i učinaka porezne reforme na proračun Umaga. Postupak je vodila miriteljica Snežana Klarić.

 

ODRŽANA KOORDINACIJA SINDIKALNIH POVJERENIKA JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI IZ ISTRE

U petak 09. siječnja ove godine u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Umag održana je koordinacija sindikalnih povjerenika svih sedam postrojbi sa područja Istarske županije. Pored povjerenika sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata Bruno Bulić te voditelji ureda Rajko Kutlača i Darko Vidmar.

Raspravljalo se o poziciji i stavovima sindikata nakon što se jednakost u pravima i obvezama istarskih vatrogasaca počela gubiti uslijed sve učestalijih traženja osnivača za izmjenama odredbi Kolektivnog ugovora. Bio je to jedinstven primjer njihove jednakosti na području cijele Hrvatske, riješen Kolektivnim ugovorom još od 2003. godine.

Opširnije: ODRŽANA KOORDINACIJA SINDIKALNIH POVJERENIKA JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI IZ ISTRE

Grad Pula zatražio pregovore

gradpula logo

Neposredno pred kraj prošle godine Grad Pula pokrenuo je inicijative za otvaranje kolektivnih pregovora u dječjim vrtićima DV Pula i Rin Tin Tin te u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. Inicijativa kojom se zapravo predlaže smanivanje plaća do 10% obrazlaže se potrebom usklađivanja plaća sa smanjenim prihodima Grada. Pregovori za JVP Pula počinju 20. siječnja. Za pregovore za dječje vrtiće valja pričekati Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti budući je SIKD, sukladno Zakonu, od tog nadležnog tijela zatražio da utvrdi koji su sindikati reprezentativni za pregovore.  

Temeljem zahtjeva ravnateljice pulskog talijanskog dječjeg vrtića Rin Tin Tin 12. siječnja sastat će se članovi Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora ove predškolske ustanove. U kontekstu novog Zakona o radu, Komisija ima zadaću dati tumačenje prava radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme na isplatu regresa. Prema novom Zakonu sva materijalna prava, ukoliko Kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno, određuju se proporcionalno fondu sati.