HITAN SASTANAK: O problemu istarskog vatrogastva sa županom 27.studenog

vatrogasna vozila

Župan Istarske županije Valter Flego prihvatio je zahtjev predsjednika SIKD-a Bruna Bulića za održavanjem hitnog sastanka zbog procesa koji, bilo nepoštivanjem kolektivnih ugovora, njihovim otkazivanjem ili izbjegavanjem dogovorenih načela, sve više narušavaju pa i ugrožavaju višegodišnje jedinstvo istarskih vatrogasaca s aspekta njihovih prava. Sastanak kojem će, uz predstavnike Županije i Sindikata, sukladno prijedlogu Sindikata, prisustvovati i predsjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije Valter Drandić, održat će se u ponedjeljak 24. studenog u Uredu župana u Puli.

Traži se sastanak s direktoricom Mlinotesta

trgovina mlincek

Direktorici umaškog Društva Mlinotest Trgovina d.o.o JASMINI KOLARIĆ KOPRIVANAC sindikalna povjerenica Kristinka Galunić i voditeljica umaškog ureda Dorina Buić uputile su 19. studenog zahtjev za sastankom predstavnika Sindikata i poslodavca. Sindikat traži da ga se na sastanku upozna s poslovanjem Društva, stanjem i kretanjem zaposlenosti, kao i mogućim organizacijskim promjenama. Sindikalni zahtjev za konkretizacijom socijalnog dijaloga potaknut je informacijama o promjenama u Getrou Umag koje će se odraziti i na Mlinotest koji u umaškom objektu ima trgovinu te o upućivanju nekih radnica na rad u Sloveniju. Iako dosadašnje inicijative predstavnika sindikalne podružnice u Mlinotestu za susretom s predstavnicima poslodavca, nažalost, nisu imale pozitivne učinke, u Sindikatu očekuju da će poslodavac prihvatiti

Pregovori u Odvodnji Poreč

stari porec

U porečkom komunalnom društvu Odvodnja Poreč d.o.o počinju pregovori za Kolektivni ugovor koje je dostavom prijedloga Sindikatu inicirao poslodavac. Budući da je od Sindikata zatraženo očitovanje na dostavljeni prijedlog u roku od osam dana, u odgovoru Sindikata koji pregovore prihvaća poslodavca se istovremeno upozorava na „zaboravljene" proceduralne obveze kolektivnog pregovaranja koje, uz pokretanje inicijative, pretpostavljaju pregovaračke timove odnosno odbore pregovaračkih strana, sporazum o pregovorima, obavijest za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata nadležnoj instituciji te samu aktivnost pregovora. Poslodavac je obaviješten da će pregovarački tim Sindikata za kolektivne pregovore činiti: Bruno Bulić, predsjednik, Ivan Gašparini i Dorina Buić, članovi tima. Početak pregovora Sindikat predlaže najkasnije u 50. tjednu ove godine.

Sindikati zatražili nastavak pregovora u Istraturistu

umag.smora

Pregovarački odbor (SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE i SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE), dopisom od 18. studenog, zatražio je od Uprave Istraturista Umag d.d nastavak kolektivnog pregovaranja koje je, na inicijativu sindikata, započelo 28.05.2014. pregovorima za povećanje materijalnih prava, ali koje nikada nije dovršeno.

Na pregovorima održanim 05. srpnja 2014. godine poslodavac je predložio Sporazum kojim bi se uredila eventualna materijalna prava za 2014., te za 2015. u slučaju ostvarenja budžeta za 2014. g., koji za sindikate nije bio prihvatljiv. Poslodavac se obvezao da će do 16. srpnja dostaviti novi prijedlog Sporazuma. Novi prijedlog Sporazuma sindikatu nikada nije dostavljen, a, tek nakon oštre prepiske, poslodavac je 14. kolovoza svim radnicima isplatio 300,00 kuna neto kao stimulativni dodatak za srpanj. Iako je poslodavac predlagao isplatu od 0,5 do 1% godišnjeg iznosa plaća u profitnom centrima za isplatu uvećanog dijela plaće svim radnicima kojima osnovna plaća nije utvrđena u apsolutnom iznosu, isplata nije izvršena. Time je Istraturist d.d. Umag ponovno ostala jedina turistička kompanija u Istri koja nije povećala plaću ili isplatila dodatni bonus radnicima za 2014. godinu.
Kako pregovori nisu zaključeni, sindikati smatraju potrebnim čim prije nastaviti pregovore kako o povećanju najniže osnovne plaće iz članka 99. Kolektivnog ugovora, tako i o visini božićnice.

Poslodavac je pozvan da čim prije predloži termin mogućih pregovora kako bi na vrijeme dogovorili iznos božićnice, te ostala materijalna prava u skladu sa inicijativom od 08. svibnja 2014. godine.

Zatražen sastanak sa županom zbog ugroženog jedinstva vatrogasaca

zupan valterflegobruno bulic

Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić u dopisu upućenom 18. studenog ove godine od istarskog župana Valtera Flega zatražio je sastanak na temu jedinstva istarskih vatrogasaca koje je, po ocjeni Sindikata, sve ugroženije. U zahtjevu je također predloženo da se na sastanak pozove predsjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije.

U obrazloženju zahtjeva župana se podsjeća da je, sa ciljem osiguranja jednakosti vatrogasaca na istom zadatku, kolektivno pregovaranje za sve vatrogasne postrojbe u Istri nešto oko čega su se prije više od deset godina složili i Vatrogasna zajednica Istarske županije i Sindikat. Praksa je da se vatrogasne postrojbe, kod požara otvorenog prostora, ispomažu na terenu pa čak i onda kada se ne radi o njihovom međugraničnom području. Nažalost, zbog izdvojenih aktivnosti po postrojbama koje ugrožavaju prije više godina postignutu jednakost, Sindikat upozorava da se približava situacija u kojoj se Istarska županija neće više moći isticati jedinstvenošću na razini vatrogastva, s posljedicama koje će u tom slučaju biti nezaobilazne.

Sve je započelo 2002. godine utvrđivanjem teksta prvog Kolektivnog ugovora koji je upućen u svih sedam postrojbi na usvajanje. Sva su Upravna vijeća prihvatila predloženi Kolektivni ugovor osim u slučaju Poreča, gdje se inzistiralo na njegovom potpisivanju na određeno vrijeme, odnosno na dvije godine. Do 2010. godine sve se poštivalo te se, opet zajednički, donijelo i nekoliko izmjena prvobitnog teksta Kolektivnog ugovora.

Od tada do danas sve je više razlika među pravima vatrogasaca, naročito u materijalnom dijelu. Poreč ne isplaćuje ni regres ni božićnicu, ali su, mimo koeficijenata utvrđenih Kolektivnim ugovorom, samostalno voditeljima smjena i voditelju računovodstva znatno povećali koeficijente složenosti poslova. Buzet i Pazin umanjuju osnovicu za obračun plaća, ali u obimu i na način kao i ostalim proračunskim korisnicima. Sve do sada nadmašio je posljednji slučaj namjere otkazivanja Kolektivnog ugovora u Umagu zbog sindikalnog neprihvaćanja umanjenja prava radnika za preko 25%.