Veće plaće za rovinjske i porečke vatrogasce

pozari istra

Nakon odrađenih kolektivnih pregovora u Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centar za zaštitu od požara Poreč danas je potpisan novi Kolektivni ugovor za ovu ustanovu. Njime je utvrđena nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 1.878,03 kuna što je povećanje od 5%. Pored toga, visina jubilarnih nagrada izjednačena je s pravom zaposlenih u gradskoj upravi Poreča kojima se jubilarna nagrada dosad isplaćivala u neoporezivim iznosima.
Kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Upravnog vijeća Lino Dobrila i sindikalni povjerenik JVP -a Franko Fatorić, na rok od dvije godine.

Osnovica za obračun plaće povećala se za 5% i rovinjskim vatrogascima ( JVP Rovinj) što je utvrđeno Aneksom br 8 Kolektivnog ugovora koji su potpisali predsjednik Upravnog vijeća Donald Schiozi i sindikalni povjerenik Marin Pauletić.

Rovinjska i porečka vatrogasna postrojba priključile su se tako JVP-u Pula u kojem se primjenjuje ovako uvećana osnovica za obračun plaće.

Neoporezivih četiri tisuće za radnike LRH u 2019.

kvarner 16354.jpg

U Društvu Liburnia Riviera Hoteli iz Opatije potpisan je prošli tjedan Sporazum između sindikata i poslodavca o isplati neoporezivih 4000,00 kuna za 2019. godinu, a sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je omogućio poslodavcima isplatu dodatnih neoporezivih 5000,00 kuna u vidu raznih oblika nagrada. Isplata se odnosi na radnike koji u Društvu imaju potpisane ugovore o radu prema Kolektivnom ugovoru. Dogovor je usklađen s ovogodišnjim budžetom. Ako se ostvare dobri poslovni rezultati, poslodavac može svojom Odlukom isplatiti i 1000 kuna do punog neoporezivog iznosa. Radnicima s ugovorima na neodređeno vrijeme bit će isplaćeno po 1000 kuna neoporezivo mjesečno, za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2019. godine, a sezonskim radnicima koji imaju sklopljen ugovor o radu za sezonu 2019, za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan bit će isplaćeno 4000 kuna neoporezivo s plaćom za rujan, pod uvjetom da isti radnici ne raskinu ugovor o radu svojom voljom prije proteka vremena na koji su sklopili ugovor o radu u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju svojevoljnog raskida ugovora, bez obzira kada je raskinut, sezonski radnici nemaju pravo na isplatu za vrijeme rada tijekom tog istog perioda. U slučaju da poslodavac jednostrano raskine ugovor, a razlog nije skrivljeno ponašanje radnika, tada sezonski radnik ima pravo na isplatu neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna po mjesecu, za onoliko mjeseci koliko je odradio u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju da poslodavac ne zaposli sezonskog radnika na početku navedenog razdoblja već, zbog objektivnih razloga, nešto kasnije, sezonski radnik ima pravo na isplatu proporcionalnog dijela neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna za svaki mjesec koji je radio u razdoblju lipanj-rujan 2019.g; isplata za odrađeno razdoblje je sa zadnjom plaćom u razdoblju lipanj-rujan 2019.g.

Opširnije:Neoporezivih četiri tisuće za radnike LRH u 2019.

Priopćenje: Plaće radnika CR Abitare rastu za 9%

 

Unatoč javnoj izraženoj zabrinutosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u listopadu 2018. godine zbog mogućeg zatvaranja tvornice mobilnih kućica u Labinu CR Abitare d.o. , kompanija je nastavila s radom, a dvadesetorici stalno zaposlenih radnika cijelo vrijeme se redovito isplaćivala plaća.
Tijekom studenog prošle godine  ugovorene su nove narudžbe za proizvodnju mobilnih kućica koje su sada u procesu proizvodnje, odnosno, ovih dana se očekuje i njihova isporuka. Također se, prema najavama poslodavca, očekuju daljnje narudžbe pa je cilj svih dionika maksimalno se posvetiti pravodobnoj isporuci i kvaliteti isporučenih proizvoda. Iako trenutno nisu zapošljavani radnici na određeno vrijeme, za očekivati je da će se povećanjem plana proizvodnje stvoriti uvjeti i za novo zapošljavanje, tim više što je završeno razdoblje prilagodbe zbog korporativne i proizvodne reorganizacije Društva.

Sa sindikalnog aspekta zadovoljni smo što se tijekom cijelog vremena poštovao Kolektivni ugovor Društva, da se unatoč problemima s kojim se tvrtka suočavala, pravovremeno isplaćivala plaća, a isplatila se i božićna nagrada u visini od 500,00 kuna, te da je započela bolja komunikacija s poslodavcem. Bolja komunikacija uspostavljena je između poslodavca i sindikata, ali i između poslodavca i radnika, sa ciljem bržeg rješavanja tekućih problema u proizvodnji. Kolektivni ugovor čija je produžena primjena istekla 31.12.2018. godine produžen je dogovorom socijalnih partnera za naredna tri mjeseca, nakon čega će, ovisno o rezultatima proizvodnje i poslovanja, socijalni partneri pregovarati o produljenju ili izmjeni Kolektivnog ugovora. Za napomenuti je da će se sukladno ugovorenom u Kolektivnom ugovoru plaće radnika od siječnja 2019. godine povećati za 9%, a da će se radnicima u proizvodnji o kojima ovisi kvaliteta i rok isporuke mobilnih kućica isplaćivati i dodatna nagrada- stimulacija od 350,00 do 500,00 kuna neto .
Nadamo se da će kvaliteta proizvoda i pravovremena isporuka biti temelj dodatnih narudžba što će biti preduvjet da nakon isteka Kolektivnog ugovora razgovaramo ne samo o poboljšanju prava radnika, već i o dodatnom zapošljavanju, te da će neizvjesnost i zabrinutost radnika postat stvar prošlosti.

Novi Kolektivni ugovor za labinski "1.maj"

1maj labinlogo

Potpisan je i registriran novi Kolektivni ugovor TD „1. maj" d.o.o. Labin koji se primjenjuje od 01. siječnja ove godine. U odnosu na dosadašnje odredbe Kolektivnog ugovora, treba istaknuti povećanje osnovice za obračun plaće za 3% koja sada iznosi 3.337,00 kuna. Isplata prigodne godišnje nagrade u vidu regresa i božićnice, u iznosima od po 1.250,00 kuna, dara u naravi, odnosno bona (400,00 kuna u prosincu, a 200,00 kuna za Uskrs) postaje obveza poslodavca. Trajanje godišnjeg odmora radnika ograničeno je na 26 radnih dana, u koje se ne uračunavaju blagdani i neradni dani, razdoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), dani plaćenog dopusta te subote za sve radnike Društva na isti način. Utvrđeni su iznosi dodatka na plaću za obavljanje ekshumacije prema starosti posmrtnih ostataka (od 83,00 do 167,00 kuna po ekshumaciji); dodatak za odaziv na hitnu intervenciju kada radnik nije u pripravnosti (u iznosu od 200,00 kuna), kada radniku dodatno pripada i dodatak za prekovremeni rad za odrađene sate rada; dodatak za pripravnosti u iznosu od 30,00 kuna po danu, a kada se radnika pozove na intervenciju pripada mu i naknada za prekovremeni rad), kao i za pozivanje na hitnu intervenciju kada radnik nije u pripravnosti. I nadalje u primjeni ostaju odredbe o povećanju osnovne plaće radnika temeljem platnog razreda (365,00 kuna po razredu) u koji su pojedinačno razvrstani. Naknada za topli obrok iznosi 37,50, a dodatak za pripravnost kod kuće 30,00 kuna dnevno. Nisu se mijenjali dodaci za prekovremeni rad, rad nedjeljom, blagdanima i neradnim danima (50%), kao i dodaci za rad noću i neodgodiv rad po kiši (30%). Pored navedenog može se nabrojiti još cijeli niz materijalnih i nematerijalnih prava radnika koje bi, bez kolektivnog ugovora, bilo veoma teško ostvariti. Plaćeni dopust radnika, naknade plaće, otpremnine (za otkaz ili odlazak u mirovinu), solidarne potpore, jubilarne nagrade, poklon djetetu do 15 godina starosti, godišnji preventivni sistematski pregled, liječenje radnika u toplicama - samo su neka od prava radnika koja se ostvaruju iz Kolektivnog ugovora. S poslodavcem predstoji i nastavak razgovora o isplati nagrade. Sindikalni cilj, naime, je iskoristiti novih neoporezivih 5.000,00 kuna koji se radnicima mogu isplaćivati u obliku nagrada za postignute radne rezultate. O tome se već razgovaralo s poslodavcem kojem su prihvatljive određene nagrade radnicima vezane uz efektivan rad. Prema dogovoru, kriteriji za isplatu regulirali bi se posebnim Sporazumom, a  nagrada bi se isplaćivala tromjesečno.

 

Veće plaće za radnike DV Sunce i fažanske općinske uprave

big 5924416375bd2

Potpisom Sporazuma, odnosno Anexa Kolektivnog ugovora Voditelj pulskog ureda SIKD-a Rajko Kutlača i sindikalna ovjerenica Dječjeg vrtića Sunce Iva Dobrović Pauro dogovorili su jučer s fažanskim načelnikom Radomirom Koračom povećanje osnovice plaće od 5% za radnike jedinstvenog Upravnog odjela Općine i Dječjeg vrtića Sunce. Uz novu osnovicu od 3.937,5 kuna radnici će dobiti i za 100,00 kuna veći mjesečni dodatak koji od početka ove godine iznosi 400,00 kuna. Sindikalna strana zadovoljna je postignutim i željela bi da dobar odnos kakav je postignut s Općinom Fažana u pregovorima bude obrazac i za druge jedinice lokalne samouprave. U Općini Fažana već drugu godinu zaredom povećava se plaća radnicima Općine, a treću godinu radnicima Dječjeg vrtića.