Poziv građanima da potpisom podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše"

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić, na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Labinu, uputila je javni poziv građanima da podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše":

Iako Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ne pripada sindikalnim središnjicama koje su pokrenule referendumsku inicijativu „67 je previše", on ne samo da podržava, već se sindikalni aktivisti SIKD-a uključuju gdje god je to moguće i gdje god to bude trebalo u prikupljanje potpisa.
Naime, produljenje radnog vijeka do 67 godine života, veća penalizacija prijevremenih mirovina novi je dodatni udar na najslabije i najsiromašnije slojeve društva. Vlada ide s takvim prijedlozima zbog nedostatka sredstava za isplatu mirovina jer na 1 umirovljenika dolazi tek 1,2 radnika. Pravdaju se  i ova Vlada, a i bivša SDP-ova Vlada, da su to bili zahtjevi EU.
Ako jest to bio zahtjev EU, onda samo možemo konstatirati da su sve Vlade do sada samo "potrčkala" Europske Unije. Prije nego EU postavi određeni zahtjev, Vlada RH trči da taj zahtjev ispuni ne vodeći brigu o svojem narodu. Činjenica je da je među tranzicijskim zemljama EU jedino Hrvatska digla granicu na 67 godina (SDP-ova Vlada od 2038.), a sadašnja Vlada je tu granicu pomakla na 2033. godinu, znači 5 godina ranije. Nakon 2020. godine mnoge tranzicijske zemlje u EU tek će produljiti radni vijek na 65 godina (Cipar, Malta, Slovenija, Poljska, Češka, Litva, Latvija, Estonija, Rumunjska, Bugarska, Mađarska). Čak i Austrijanci će produžiti radni vijek do 65 godine tek od 2033, a mi srljamo među prvima i među najrazvijenijim zemljama EU gdje je životni vijek duži, a uvjeti rada lakši već i to već od 2033.

Opširnije:Poziv građanima da potpisom podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše"

Prvomajska poruka: Budućnost neće oprostiti

sretan 1maj

Uz čestitke povodom sutrašnjeg Praznika rada, pozivamo članove i sve građane Pule da se u srijedu, u 10.00 sati, priključe središnjoj tradicionalnoj gradskoj svečanosti kod Zlatnih vrata.

Na mjestu na kojem se svake godine sjećamo žrtava radništva u borbi za radnička prava, iskažimo zajednički podršku opstanku povjesne radničke  Pule. Nad njom su već mjesecima nadvijeni tmurni oblaci koji svakim danom sve više prijete gašenjem Uljanika i 160 godina stare i uspješne brodogradnje. Upravo je brodogradnja othranila brojne generacije i bila pretpostavkom i motorom razvoja, kako gospodarskog tako i društvenog i to ne samo Pule i regije, već i mnogo šire. Svima onima koji bi htjeli da to više ne bude važno jer ne žele, ali i ne znaju tražiti rješenja za aktualne brodograđevne probleme, još jednom, na "radnički dan", iskažimo nezadovoljstvo i upozorimo da budućnost pogreškama ne prašta.      

U Jadran Crikvenici okončani pregovori za KU

jadran crikvenica2904

Nakon nekoliko pregovaračkih krugova između sindikata i poslodavca 29.04.2019. potpisan je Kolektivni ugovor u društvu Jadran Crikvenica.
Na početku pregovora obje strane usuglasile su se u stavu da su trenutačna prava radnika u hotelima Jadran Crikvenica u velikoj mjeri ispod prava radnika iz iste djelatnosti u okruženju te je namjera bila da se, sukladno mogućnostima i trenutačnoj situaciji u Društvu, ta prava povećaju. Prema procjeni predstavnika SIKD-a u određenom dijelu to se i uspjelo, a u budućnosti prestoji boriti se da ta prava dosegnu i razinu ostalih društava u turističkoj djelatnosti.
U tom kontekstu, kao najznačajniji dio koji je ispregovaran, a utječe direktno na socijalni status radnika, valja izdvojiti novi tarifni prilog. U njemu je došlo do izmjene sistematizacije radnih mjesta i do povećanja koeficijenata, što u konačnici znači da će doći i do povećanja plaća. Umjesto dosadašnjeg koeficijenta 1,00, kao najniži početni koeficijent za najslabije plaćena radna mjesta uvodi se koeficijent 1,25. To znači da će se onim radnicima koji su do sada imali najniža primanja ta primanja povećati. Isto tako valja napomenuti da se za veliki dio ostalih radnih mjesta koeficijent povećao te se na taj način namjerava utjecati na zadovoljstvo radnika, kao i na bolju radnu klimu u društvu. S obzirom da ove godine poslodavac još uvijek nema namjeru povećati osnovicu te na taj način dodatno utjecati na povećanje plaća, na zahtjev SIKD-e u Kolektivni ugovor uvedena je odredba kojom će se omogućiti pregovori za povećanje osnovice na godišnjoj bazi, i to najkasnije do kraja veljače za tekuću godinu, s primjenom od travnja te iste godine. U novom Kolektivnom ugovoru povećao se i broj početnih radnih dana godišnjeg odmora te se taj broj sa 20 podiže na 22 dana u startu, a omogućeno je i da dodatna dva dana dobiju i oni radnici koji imaju manje od 5 godina radnog staža u Društvu. Povećan je i broj dana plaćenog dopusta na deset u sklopu kojeg se za davanje krvi omogućava korištenje 2 dana.
Kroz novi KU radnicima se omogućuje da temeljem svog zalaganja ostvare simulativni dio na plaću u iznosu i do 50%, ukoliko se ocijeni da je njihov doprinos u produktivnosti i poštivanju radne discipline takav da zaslužuje takvu vrstu nagrade.
Novina je i drugačije regulirana ispata prijevoza na posao i s posla, gdje će se radnicima kojima je mjesto stanovanja u mjestu rada isplatiti prijevoz u visini cijene mjesečne karte bez obzira na udaljenost od mjesta rada, a onima koji su iz udaljenijih dijelova isplaćivat će se iznos mjesečne karte za prijevoz iz najbližeg mjesta koje ima liniju javnog prijevoza ili 1,20 kn po kilometru, ovisno o tome što je povoljnije za poslodavca. Radnicima koji rade dvokratno, a imaju prekid duži od 6 sati plaćat će se stvarni troškovi prijevoza. U visini cijene pojedinačne karte za svaki dolazak na posao.
Sporazumom uz Kolektivni ugovor dogovorena su dodatna prava radnika koja potpisom postaju sastavni dio Kolektivnog ugovora, ali se odnose samo na 2019. godinu no bitno utječu na financijska primanja radnika.

Opširnije:U Jadran Crikvenici okončani pregovori za KU

Dobar pregovarački travanj za Pula Herculaneu, Pragrande...

S pregovaračkog aspekta travanj je bio mjesec brojnih pregovaračkih aktivnosti.

Potpisani su novi kolektivni ugovori za Pula Herculaneu i Pragrande. Osnovica za obračun plaća u oba komunalna društva povećana je za 4%. Dogovoren je i neoporeziv dodatak od 100,00 kuna mjesečno pod uvjetom korištenja fonda sati bez izostanaka i s isplatom svaka tri mjeseca. Preciznije su određena i druga materijalna prava. Važno je istaknuti da je ovim kolektivnim pregovorima, što se tiče plaća, konačno prekinuta preduga pauza u socijalnom dijalogu koja je trajala od 2013. godine.
Nakon više odgađanja krenuli su i pregovori u Pulaprometu, u kojem se plaće nisu povećavale čak od 2009. godine. Očekuje se da će se kao i u druga dva komunalna poduzeća korigirati plaća i materijalna prava radnika.
U Puli se pregovora i za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, tri dječja vrtića te Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda.
U buzetskom Istarskom vodovodu pregovarači dviju strana približili su stavove kojima će se vjerojatno osigurati manja poboljšanja glede iznosa plaća, o čemu će se više znati nakon konsultacija Uprave s Nadzornim odborom Društva tijekom ovog tjedna.
U ponedjeljak, 29. travnja prema dogovoru nastavljeni su pregovori za Kolektivni ugovor u pazinskom Kamenu. Uz određene prijepore vezane za reguliranje dodatka za staž izvjesno je zadovoljavajuće povećanje osnovice.
29. travnja potpisan je i Kolektivni ugovor u Jadran Crikvenici. U rabačkoj Maslinici Sindikat i poslodavac potpisali su Sporazum kojim se utvrđuju veća materijalna prava za 2019. godinu.

Sporazum u Maslinici

hedera maslinica

U skladu s dogovorom postignutom između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i predstavnika poslodavca, u Maslinici iz Rapca potpisan je Sporazum kojim su utvrđena veća materijalna prava za 2019. godinu svim radnicima, a najveće benefite imaju radnici s nižom plaćom.
Sporazumom je utvrđeno:
• Počevši od travnja, najniža primanja radnika za odrađeni puni mjesečni fond sati iznose 4.800,00 kuna u neto iznosu, pod uvjetom da u tom periodu radnik ne koristi bolovanje; u neto primanja radnika ne ulaze: naknada za prijevoz na i s posla, te rad na dan državni praznik, odnosno najniža neto primanja od 4.800,00 kuna uvećat će se za trošak prijevoza i dodatak za rad na dan državnog praznika;
• s plaćom za mjesec svibanj svim radnicima koji su bili u radnom odnosu u Maslinici najmanje mjesec i po (od 15.03.) isplatit će se dodatak na plaću u neto iznosu od 500,00 kuna, pod uvjetom da radnik nije koristi bolovanje;
• s plaćom za mjesec srpanj svim radnicima koji su bili u radnom odnosu u Maslinici najmanje 2 mjeseca neprekidno isplatit će se dodatak na plaću u iznosu od 1.000,00 kuna neto, pod uvjetom da nisu koristili bolovanje;
• s plaćom za mjesec kolovoz svim radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca najmanje tri mjeseca neprekidno isplatit će se 500,00 kuna u neto iznosu, pod uvjetom da nisu koristili bolovanje
• s plaćom za mjesec rujan svim radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca bili najmanje tri mjeseca neprekidno isplatit će se iznos od 1.000,00 kuna, pod uvjetom da ne koriste bolovanje.
• Poslodavac će isplatiti božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu, a najmanje u visini 2.500,00 kuna neto svim radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme, te radnicima na određeno vrijeme koji su tijekom 2019. godine ostvarili najmanje 9 mjeseci neprekidnog rada; Radnici koji ostvare manje od devet a više od 5 mjeseci rada, božićnica će se isplatiti u iznosu koji razmjerno odgovara radu tijekom godine.
• Radnici koji budu tijekom 2019. godine zaposleni kod poslodavca najmanje 5 mjeseci, a koji su u radnom odnosu u prosincu, ostvaruju pravo na dar u naravi u iznosu od 600,00 kuna.
• Najkasnije do konca studenog u pregovorima između sindikata i poslodavca razmotrit će se mogućnost isplate preostalog neoporezivog iznosa sukladno poreznim propisima.
• U listopadu 2019. godine započet će pregovori o novom Kolektivnom ugovoru i tarifnom prilogu u kojem će se trajno definirati materijalna prava radnika.

Opširnije:Sporazum u Maslinici