Izmjena statuta 2014

SINDIKAT ISTRE I KVARNERA                                                                     

Skupština Sindikata Istre i Kvarnera

Broj: 01-/S02/1/2014

Pula, 24.04.2014.

Na temelju članka 18. Statuta Sindikata Istre i Kvarnera Skupština Sindikata Istre i Kvarnera, na zasjedanju u Puli, dana 24.04.2014. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o izmjeni  Statuta Sindikata Istre i Kvarnera

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se naziv Sindikata Istre i Kvarnera u: Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, te se u cijelom normativnom dijelu teksta Statuta riječi „Sindikat Istre i Kvarnera“ zamjenjuje riječima: „Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije“, u svim padežima.

 Članak 2.

Ostale odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka  primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.

Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjedništvo Sindikata da izradi pročišćeni tekst Statuta.

 

Predsjednik

Bruno Bulić