Izvješće o radu Sindikata Istre i Kvarnera u 2009. godini

IZVJEŠĆE O RADU SINDIKATA ISTRE I KVARNERA
U 2009. GODINI


Kriza u gospodarstvu koja je započela koncem 2008. godine umnogome je utjecala i na prava radnika u društvima u kojima djeluje Sindikat Istre i Kvarnera, pa je 2009. godina bila izuzetno teška s aspekta sindikalnog djelovanja. Potvrđuje to i činjenica da je prošla godina za Sindikat Istre i Kvarnera okončana jednim znakovitim štrajkom i tužbom protiv Sindikata za nelegalnost štrajka.

Uz očekivane sindikalne teškoća u djelatnostima u kojima SIK ima najbrojnije članstvo - u turizmu zbog najavljene lošije turističke sezone, a u brodogradnji zbog još uvijek neriješene privatizacije i statusa hrvatske brodogradnje, u značajnijoj su mjeri obilježje 2009. godine  bili pogoršani odnosi s poduzećima i ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Nekada Sindikatu dobri socijalni partneri, počeli su gubiti socijalnu osjetljivost, zagovarajući, s opravdanjem krize,  liberalne modele racionalizacije, kroz sve veće smanjivanje dosegnutih radničkih prava, po cijenu i nepoštivanja  kolektivnih ugovora, sindikalnih štrajkova, ali i tužbi usmjerenih protiv sindikata.

AKTIVNOSTI NA PODRUČJU UREDA PULA

Posebno je taj problem bio izražen u Puli u kojoj se u njenim komunalnim poduzećima, pred kraj godine, radi neprihvatljivog uskraćivanja prava iz kolektivnog ugovora  na božićnicu i usklađivanje plaća s porastom cijena, moralo posegnuti i za štrajkom.

Usprkos snježnom nevremenu koje se “poklopilo” sa štrajkom i koje je, zahvaljujući pritiscima lokalne vlasti i medijskim manipuliranjem javnosti, iskrivilio sliku sindikalnih motiva na štrajk, ocjena je da je štrajk, organiziran u Pula Herculanei  od 21. do 24. prosinca, a koji su solidarno podržali radnici Pulaprometa i Javne vatrogasne postaje Pule, imao pozitivan učinak. Štrajk je zasigurno utjecao na činjenicu da je božićnica radnicima Pula Herculanee ipak isplaćena u obliku plaće u naravi, a u cjelosti u pulskom Vodovodu, Javnoj vatrogasnoj postaji Pula. Osim toga, štrajk  je za Sindikat bio i vrlo poučan, jer je oslikao da se u štrajku iskazana solidarnost radnika u poduzećima u štrajku ne može ravnopravno suprotstaviti ipak dominatno niskoj  razini radničke i građanske svijesti u neoliberalnom kapitalističkom okruženju. Takovo stanje će svim sindikatima, pa i SIK-u, svakim danom sve više, nametati potrebu mijenjanja dosadašnjeg rada i prilagođavanja organizacije drugačijim uvjetima. Pulska štrajkačka iskustva ukazuju da će Sindikat morati biti spreman na borbu s protivnicima koji neće prezati suprostaviti se sindikalnim zahtjevima svim raspoloživim sredstvima, uključujući i moć na poziciji vlasti, diskreditaciju sindikalnih aktivista, materijalni pritisak kroz tužbe protiv sindikata i obustave radnicima na plaćama, zbog sudjelovanja u štrajku... Upravo s time se SIK, prviput od osnivanja, prije mjesec dana morao suočiti, nažalost, upravo u Puli, gradu koji se ponosi bogatom poviješću radničke borbe i u kojem se slične metode prema sindikatu i radnicima sindikalno pamte u davnim vremenima pod talijanskom okupacijom.

Na području pulskog ureda SIK-a početkom 2009. godine okončano je nekoliko kolektivnih pregovora s  korekcijama nekih osnovica za obračun plaće: u Pulaprometu za 6%, u DV Pula i DV Rin Tin Tin za 11%, Zračnoj luci Pula za 5,2%, Javnoj vatrogasnoj postaji Pula za 8,4% , u Pula Herculanei osnovica za obračun plaće za najjednostavnije poslove od 15,61 kune na sat podignuta je na 16,56 kuna.
U korist radnika izmijenjeni su Pravilnici o radu u Javnoj ustanovi Pula Sport i Društvu Valsaline.
Nastavljen je kontinuitet suradnje sa Gradskom knjižnicom Pula sa ciljem da se članovim  sindikata omogući korištenje usluga pod povoljnijim uvjetima. Obnovljeni su ugovori za članove sindikata u  sindikalnim podružnicama Schott Boral (Duran), DV Buba Mara (Ližnjan), DV Pula  i Polatextile.
Pored «starih» podružnica: NP Brijuni, Polatextile, Pula Herculanea, Pulapromet, Uljanik d.d., Brodogradilište d.d., Strojogradnja d.oo, Zajednički poslovi d.oo, Tesu d.d., Opća bolnica Pula, Dom za starije i nemoćne Alfredo Štiglić, Triglav osiguranje, Istraske knjižare Pula, Predškolska ustanova Rin Tin Tin, FIO Duga uvala, Dom za osobe sa cerebralnom paralizom, TPR Rijeka, Zračna luka Pula, ZOK Pula, Mercator-H, Javna vatrogasna postrojba Pula, Istarske ljekarne Pula, DV Pula, Kontra, Dom Vila Marija, DV Petar Pan, DV Sunce, Schott Boral, DV Bubamara, Luka Pula, PARD OMV Pula, IKUS, Javna ustanova Pula Sport, Valsaline, Pula Parking, Brodoličilac, Castraum, Maja obrt,  osnovane su nove podružnice u Vodovodu Pula i Agroproduktu. Priprema se i osnivanje novih podružnica u Maurosu-Vodnjan, Frank Montu Pula te u Pogrebnom poduzeću Pula.
Članstvo podružnice Tržnica, nažalost, nije izdržalo pritisak uprave, pa je   podružnica zbog osipanja članova ugašena. Zbog otežanih uvjeta rada i pada prometa, tijekom prošle godine gotovo u cijelosti osulo se i članstvo u Društvu PAN – trgovina. Početkom godine zatvaraju se sve trgovine PAN-a u Županiji i, zbog nemogućnosti ponude nekih drugih poslova, radnici se, uz  dogovor sa Sindikatom i poštivanje svih zakonskih odredbi upućuju na Zavod za zapošljavanje. Zatvaranjem krajem 2009. posljednjih triju trgovina stvorena je pretpostavka i za zbrinjavanje posljednjih osam radnika i gašenje podružnice.
Sa ciljem da se sindikalna organiziranost prilagodi poslovnoj organizaciji u Mercatoru Hrvatska  u svibnju 2009 godine su provedeni sindikalni izbori  za novi Izvršni odbor  na razini Regije 3 koja obuhvaća dvije županije, Istarsku  i Primorsko Goransku. Pokušaj tri sindikata koji djeluju u Merkatoru –H da se imenuje Radničko vijeće i Povjereništvo Zaštite na radu do sada nije uspjelo, čime se poslodavcu omogućuje donošenje odluka bez obveze savjetovanja. Problematika s kojom smo se susretali tijekom godine je bila: ne plaćanje naknade za prijevoz, rad radnica nakon 22.00 sata noću, problematika otkupa ambalaže, upošljavanje novih radnica isključivo na određeno vrijeme. Koncem 2009 godine Mercator H donosi odluku o privatizaciji djelatnosti ugostiteljstva; U regiji 3 ugostiteljstvo je privatizirala firma iz Splita, Taped d.oo, nudeći radnicima ugovore uz umanjenje stečenih prava. Članovima sindikata smo preporučili da se uvjeti privatnog poduzetnika ne prihvate. Usprkos sugestiji, od 18 radnika, 16 prihvaća ponudu, a dvije radnice na porodiljskom dopustu ostaju u radnom odnosu u Mercatoru Pula.    
Početkom godine poteškoće u poslovanju Društva Duran (Shott Boral) koji svoje proizvode radi pretežito za izvoz, prisilile su upravu da, uz ostale mjere štednje, reducira i broj zaposlenih. Utvrđen je višak od 20 radnika, od čega 16 na određeno vrijeme i 4 na neodređeno. Mjere koje su se poduzele nisu pokazale očekivane rezultate jer se narudžbe za izvoz nisu povećale, pa se krajem  rujna 2009. godine kroz Aneks KU  radno vrijeme  smanjuje na 36 sati tjedno, čime se izbjeglo ponovno smanjenje broja zaposlenih radnika.  Očekuje se povećanje izvoza i vraćanje na normalni režim rada.
Uprava društva  Triglav osiguranje d.d., početkom kolovoza 2009 godine, pokreće inicijativu za izmjene i dopune KU. Predlaže se smanjenje većine materijalnih prava radnika, uz naglasak smanjenja  na naknade na plaću. Sindikat osiguranja Hrvatske prihvaća prijedlog uprave  o ukidanju naknade za topli obrok u iznosu od 500,00 kuna bruto, što SIK-a  odbija temeljem provedenog referenduma u filijali Pula te predlaže nastavak pregovora. Sindikat osiguranja Hrvatske ne prihvaća prijedlog i sam potpisuje Aneks KU. Na održanom Skupu članstva predloženo je radnicima da se pokrene postupak sudske arbitraže kojim bi se osporio način  umanjenja plaće za 500,00 kuna bruto.
Mala sindikalna podružnica Valsaline koja se bavi poslovima čišćenja našla se u poteškoćama zbog smanjenja obima posla, što je izazvalo neredovite isplate plaće u prvom kvartalu 2009 godine. Uz aktivnu pomoć sindikata isplata plaće se normalizirala. Izlaz iz poteškoća mogao se očekivati tek nakon izvršene reorganizacije poslovanja. Uz ostale mjere štednje  smanjio se broj zaposlenih..
Za članove u podružnici FIO Duga uvala 2009. bila je godina borbe za vlasništvo između Industrogradnje, Zagreb i FIO, Split koja se nastavlja i ove godine. Posljedice osjećaju i radnici kroz stagniranje  plaće i reorganizacije u poslovanju. Hotel je trenutno zapečaćen po nalogu inspekcije, a radnici koriste godišnji odmor ili slobodne dane.
Rad sindikata u najvećoj podružnici, Uljaniku, je slojevit i višesmjeran. Podružnica zapravo objedinjava rad više sindikalnih podružnica unutar sustava  Uljanika; vodi organizacijsku politiku na način ravnopravnosti i solidarnosti, bez obzira na veličinu ili materijalni doprinos sredine ili pojedinca; djeluje na jačanju i širenju sindikalizma i u Uljaniku i izvan njega; aktivno učestvuje u sindikalnom djelovanju izvan Uljanika na lokalnom i nacionalnom nivou; vodi brigu o perspektivama i stvara uvjete za buduće uspješno djelovanje i, u skladu sa svime navedenim, vodi financijsko poslovanje koje omogućava izvršavanje postavljenih programskih zadaća. U društvima u sastavu Uljanika danas, nažalost, imamo  podružnicu manje nego što smo imali prije godinu dana, obzirom da je ugašena podružnica TESU RUA, poduzeća koje je u stečaju, s neizvjesnom perspektivom. Do stečaja je došlo zbog netransparentnog i nedomaćinskog načina vođenja poduzeća i upravljanja poduzećem. Radi se o poduzeću u kome su radnici ujedno bili i suvlasnici, što je situacija kakvu imamo u još nekim poduzećima, a što se pokazalo kao značajna smetnja u donošenju odluka koje su, možda, i mogle donijeti pozitivna rješenja. Za probleme se saznalo kada su oni bili toliki da se nije moglo bez drastičnih rezova ništa učiniti, a ni uprava ni vlasnici na te rezove nisu bili spremni. No i u ovoj situaciji, upravo angažmanom sindikata, proizvodnja se sačuvala u ovom podneblju, a većina radnika RUE, mahom  članova SIK-a, nastavila je raditi u poduzeću koje je preuzelo poslove, čime je maksimalno ispunjen zadatak očuvanja radnih mjesta  u takvim okolnostima. U ostalim podružnicama se vodila uobičajena bitka s poslodavcem koji nema uvijek, ili uglavnom, nema sluha za otvorenu suradnju i dijalog koji bi uvijek proizveo najbolje rezultate. Najviše posla i angažmana ima u najvećem poduzeću i najvećoj podružnici Uljanik Brodogradilište, gdje je opisani odnos poslodavca i najistaknutiji. Velikim angažmanom izvršnog odbora i radničkog vijeća u tom poduzeću, gdje većinu čine članovi SIK-a na čelu s profesionalnim predsjednikom, problemi se rješavaju nekad manje, a nekad više uspješno, ali uvijek predano i s punim angažmanom povjerenika i članova izvršnog odbora. Iz te podružnice nam u velikom dijelu dolaze i rješenja koja se poslije odnose i na druga poduzeća, ali to je sasvim normalan odnos u organizaciji poduzeća kakav je Uljanik.
Ove godine su se , slijedom  Statuta, provodili i sindikalni izbori u podružnicama TESU, TESU SZZ, Zajednički poslovi i Strojogradnja. Do promjena je došlo u svim sredinama i izvršnim odborima, s tim da su novi glavni povjerenici izabrani u podružnicama TESU i Strojogradnja. Rad u tim podružnicama dobio je novi zamah i kvalitetu te se očekuju i rezultati u skladu s tim. Nažalost, podružnicu TESU su dočekali veliki problemi koji proizlaze iz teške materijalne situacije i nelikvidnosti poduzeća koji rezultiraju otežanim isplaćivanjima plaća. Velikim angažmanom sindikalnih predstavnika i  pritiscima prema poslodavcu do sada se uspijevalo osigurati isplate plaća. Doduše s kašnjenjima, ali ipak redovito. Daljnji razvoj događaja u tom poduzeću uvelike ovisi  o vanjskim faktorima, ali i o unutrašnjim rješenjima koja će se morati pronaći. Hoće li i koliko biti spremnosti, prvenstveno od rukovodstva, učiniti prave korake i osigurati financiranje proizvodnje i redovitosti plaća. Sindikalni posao  se odrađuje prvenstveno u cilju očuvanja radnih mjesta i plaća  članova SIK-a, što znači i u cilju opstojnosti poduzeća, za koje se vjeruje da, uz bolje rukovođenje i bolji odnos poslodavca, postoje realne mogućnosti.     Osim TESU-a i u TESU SZZ, još jednom poduzeću u kojem su radnici ujedno i vlasnici, postoje problemi u poslovanju uzrokovani unutarnjim ali i vanjskim utjecajima. Zbog evidentne globalne krize poduzeće je ostalo bez nekih inozemnih poslova, čime je zaposlenost dovedena u ozbiljno pitanje. Rješenja se traže u angažmanu dijela radnika u drugim društvima, ali i u uvođenju neradnog petka. I u jednom i u drugom postupku se ne prate sve zakonske regulative, niti se promjene uvode socijalnim dijalogom. Manipuliranje poslodavca radničkim vijećem  otežava sindikalni rad, a činjenica da se plaće  ipak redovito isplaćuju otupljuje sindikalnu oštricu, spremnost članstva na reakciju i svijest o stvarnim opasnostima koje ovakva situacija nosi. U ovoj sredini je potreban daleko značajniji sindikalni angažman, ali zbog navedenih odnosa on je veoma otežan. Potrebno je uložiti dodatni trud da se situacija bitno promijeni. U ostalim podružnicama je angažman redovit i značajan u rješavanju tekućih problema u veoma otežavajućim okolnostima smanjenja zaposlenosti i neizvjesnosti u slijedećem periodu.
Svi ovi problemi, svi ovi odnosi i sva rješenja se pronalaze, oblikuju, usmjeravaju i koordiniraju kroz djelovanje podružnice Uljanik i njenog izvršnog odbora. Podružnica je  vrlo angažirana u radu Sindikatu Istre i Kvarnera, ali i u Hrvatskoj udruzi sindikata čiji je Sindikat Istre i Kvarnera član, u suradnji s brodograđevnim sindikatima, ali i angažmanu na nacionalnoj razini u metalskoj i elektroindustriji. U izbornoj proceduri u Sindikatu Istre i Kvarnera prije godinu dana glavni povjerenik SP Uljanik izabran je za potpredsjednika Sindikata Istre i Kvarnera. Ovo je očigledno priznanje radu podružnice, njenoj organiziranosti i pristupu sindikalizmu kao takvom, ali i realna mogućnost još snažnijeg utjecaja na zbivanja i na razvoj sindikata i sindikalizma. Na nacionalnoj razini dva člana podružnice Boris Cerovac i Rajko Kutlača su članovi Vijeća Hrvatske udruge sindikata koje je najviše tijelo organizacije između dva sabora i na kome se donose sve važnije odluke HUS-a. Glavni povjerenik zastupa Sindikat Istre i Kvarnera i u pregovorima za kolektivni ugovor za metalsku i elektroindustriju na nacionalnom nivou koji bi se ponovno trebali pokrenuti početkom  godine i koji bi trebali otvoriti nove mogućnosti uređenja odnosa u društvima te djelatnosti pa i u Uljaniku.
Što se tiče suradnje na nivou brodogradnje, naše učešće je već godinama vrlo značajno. Shvaćanje važnosti zajedničkog nastupanja i solidarnosti koji postoji u našim redovima nije uvijek i u svim brodogradilištima na istoj razini. To značajno, pa i sudbonosno, oslabljuje poziciju i sindikata i radnika u presudnim zbivanjima  koja očekuju brodogradnju kao granu i brodograđevne radnike. Veoma je izgledno da će posljedice biti teške i dalekosežne. Adekvatnih reakcija na takvu situaciju nema ni na nivou naše središnjice ni na nivou SSSH i URSH-a koji također imaju članstvo u brodogradnji. Svi pokušaji jače i bolje suradnje završavaju na osobnim interesima čelnika nekih sindikata, ne vodeći brigu o općem dobru. Najsvježiji primjer je nepotpisivanje Sporazuma o dogovorenoj suradnji svih brodograđevnih sindikata iz razloga što pojedinci sebe i svoje organizacije vide na razinama na kojima im nije mjesto i tome podređuju opće dobro i opću korist. S pravom se očekuje preispitivanje i promjenu pristupa tom problemu  na nivou središnjice.
Privatizacija brodogradnje koja nam  predstoji, s dalekosežnim posljedicama, je samo potvrda ovih riječi. Iako je ova podružnica i Sindikat Istre i Kvarnera kroz HUS, ali i samostalno, uvijek nastojala objediniti i ojačati sindikalnu stranu, to se nažalost nije desilo.

O doprinosu  podružnice širim interesima govori i solidaran angažman  članova u svim javnim protestima po pitanju brodogradnje i po pitanju ostalih problema koji se tiču radništva u Republici Hrvatskoj. Aktivno se učestvovalo na prosvjedu u Rijeci krajem protekle godine, na prosvjedu u Puli za 1. maj, na dva prosvjeda u Zagrebu.
U internim odnosima valja napomenuti da je sudsko rješavanje dugovanja prema radnicima još uvijek u tijeku i ne naslućuje se završetak sudskog procesa. Nažalost i na našem slučaju Uljanikovaca potvrđuje se činjenica sporosti i neučinkovitosti pravosuđa, kao i podložnost utjecajima snaga novca i politike. Drugačije se ne može protumačiti opetovane zahtjeve za preispitivanje već preispitanih činjenica i ponovno preračunavanje već preračunatih jednadžbi. No mora se vjerovati da će činjenice na kraju ipak pobijediti i da će osnovna zadaća suda o suđenju na bazi činjenica na kraju prevagnuti.
U Zračnoj luci Pula prethodna godina bila je godina kontinuiteta u zaštiti članova sindikata, što je i članstvo potvrdilo na provedenim izborima za novo sindikalno vodstvo. Politika podružnice se nastavlja, a u radu i donošenju odluka aktivno sudjeluju predsjednik RV i predstavnik radnika u Nadzornom odboru, kao članovi Skupštine. Početkom godine poslodavac odbija obračunavati sindikalnu članarinu i povrat sindikalnih pozajmica članovima sindikata kojima je zbog drugih dugovanja na plaću došla ovrha. Uz posredovanje odvjetnice sindikata, nakon gotovo mjesec dana pregovora, nesporazum je razriješen. Nepotizam, arogancija i rastrošnost članova Uprave društva navela je povjereništvo da od Ministarstva zatraže sazivanje izvanredne Skupštine društva, zbog netransparentnosti javne nabave, nepotizma, troškova reprezentacije, nabave sportskih automobila. Krajem godine Uprava  pokreće izmjene i dopune KU temeljem naputka Vlade RH o davanju preporuka nadzornim odborima i upravama trgovačkih društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske o smanjenju 10% iznosa bruto mase plaće. Nastavak pregovora predstoji u 2010. godini uz protuprijedlog sindikata o povećanju osnovice za obračun plaće.
Temeljem Sporazuma Grada Pule sa sindikatima, postignutog 2008. godine o trogodišnjoj dinamici usklađenja osnovica plaća vrtića s osnovicama plaćama gradskih službenika, u Dječjem vrtiću PULA i Dječjem vrtiću  RIN TIN TIN tijekom 2009. godine poštovana je odredba o dogovorenom povećanju osnovice za obračun plaće za tu godinu. Iako se istim Sporazumom od ove godine osnovica plaća u vrtićima trebala konačno izjednačiti s osnovicom u Gradu Puli, vlasnik ustanova je od sindikata, krajem godine zatražio odgodu primjene usklađenja za godinu dana, što sindikati nisu prihvatili. Zbog niza poteza koje na smanjenju prava radnika i građana u posljednje vrijeme pokreće pulska gradska uprava, za oba pulska dječja vrtića može se očekivati otkazivanje kolektivnih ugovora, odnosno treba se sindikalno pripremiti za žestoku borbu za zadržavanje dosegnutih prava, čemu će pridonijeti i planirana reorganizacija u Dječjim vrtićima Pula.
U 2009 godini nisu završeni Kolektivni pregovori u Dječjim vrtićima Sunce – Fažana
i Petar Pan –Vodnjan; u Pula Herculanei je u prosincu, u postupku mirenja, za siječanj 2010. dogovoren, dukladno KU, nastavak pregovora za usklađenje osnovice plaće s indeksom porasta cijena. Početkom godine trebalo bi se nastaviti i pregovori u Zračnoj luci Pula.
 
TURIZAM

Uobičajeni pregovori početkom godine o cijeni rada u turizmu, a koja se uobičajeno primjenjivala od 1. svibnja, izostali su, obzirom na razumljivu opreznost poslodavaca radi neizvjesne turističke sezone. Razumijevanje Sindikata da u uvjetima nesigurne turističke sezone ne forsira pregovore o povećanju materijalnih prava, nažalost, poslodavci su iskoristili, iako su početkom godine zagovarali adekvatnu valorizaciju  rada radnika ukoliko sezona bude uspješna. Zajedničku koncepciju svih poslodavaca u Istri da će radnike nagraditi jednokratnim nagradama, bez povećanja plaće za 2009. godinu i 2010, «razbio» je upravo Sindikat Istre i Kvarnera, najavivši da se u sezonu 2010. godinu neće ići bez povećanja plaća, makar se morali i štrajkom za to izboriti. Nakon nekoliko kruga pregovora i oštrih istupa u medijima, većina poslodavaca prihvatila je stav Sindikata o povećanju plaća već u 2009. godini, a poneki su i značajno nagradili radnike za odrađenu sezonu.
Pregovori su posebno uspješni bili u Plavoj Laguni d.d. Poreč koja je vodeća tvrtka u turizmu po materijalnim pravima radnika. Dogovoreno je povećanje plaće od 2,86 posto od 1. studenoga, čime najniža osnovna plaća sada iznosi 3.410 kuna i primjenjivala bi se do konca listopada ove godine, do kada bi se trebalo dogovoriti novo povećanje plaća. Dogovorena je jednokratna nagrada od 600 kuna bruto, a radnicima su i prethodno isplatili stimulacije u sličnom iznosu za srpanj i kolovoz, kao i regres od 70 kuna bruto po danu godišnjeg odmora, a uslijedila je i božićnica u iznosu od 2.500 kuna, te dar u iznosu od 400 kuna.
U Maslinici d.o.o. Rabac koncem listopada dogovoreno je povećanje plaća i od 1. siječnja za 3,3 posto, kao i božićnica za 2009. i 2010. u iznosu od 2.500 kuna. Također, u rujnu je isplaćena jednokratna nagrada u iznosu od 1.000 kuna svim stalnim i sezonskim radnicima koji su u radnom odnosu bili duže od tri mjeseca, a u listopadu 500 kuna svim radnicima koji imaju najniža primanja, a riječ je o sobaricama, čistačicama, pomoćnim radnicima i radnicima vešeraja.
U hotelskoj tvrtki Rabac d.d. Rabac plaća je povećana od 1. svibnja za dva posto, a 2010. godine, u svibnju, će se povećati sukladno rastu prosječne plaće u Hrvatskoj, oko 2,5 posto. Za radnike je dogovorena i jednokratna nagradu u iznosu od 3,4% bruto II plaće za period od 01. siječnja do 31.12.2009., što iznosi oko 40 posto  prosječne plaće radnika, odnosno od 1.200 do preko 2.000 kuna za stalne radnike, a za sezonske razmjerno vremenu provedenom na radu. Sindikat je s poslodavcem dogovorio i božićnicu od 2.500 kuna te dar u naravi u iznosu od 400 kuna, dok je na zahtjev sindikata u kolovozu isplaćena stimulacija od 300 kuna.
U Laguni Novigrad d.d. dogovoreno je povećanje plaće od 1. svibnja do 31. prosinca za pet posto, a razlika za period od svibnja do rujna isplatila  se s plaćom za listopad. Tada je radnicima isplaćen i regres u iznos od 60 kuna bruto po danu godišnjeg odmora, dok je s plaćom za studeni bila isplaćena božićnica od 2.500 kuna. Za sljedeće povećanje plaće od 1. svibnja 2010. godine pregovori će započeti u ožujku ove godine. Iako nešto kasnije nego u ostalim turističkim poduzećima do zadovoljavajućeg dogovora došlo je u Istraturistu d.d. Umag. Dogovoreno je povećanje plaća od 2,58% od 01. siječnja, jednokratna nagrada radnicima u iznosu od 842,00 kn, a isplaćen je i regres za godišnji odmor. Jednokratnu nagradu u iznosu od 20% plaće za listopad, božićnicu u iznosu od 800,00 kuna te dar u naravi, kao i regres u iznosu od 52,00 kn neto po danu GO dobili su i radnici u Rivieri Poreč d.d. Poreč, dok još uvijek nije dogovoreno povećanje plaće koje bi trebalo uslijediti od 1. siječnja 2010. godine. Naime, povećanje plaće od svega 2% koje predlaže poslodavac SIK-u nije prihvatljivo obzirom je ova je tvrtka ostvarila ove godine izvanredne i, s obzirom na nepredvidivu situaciju, neočekivano dobre rezultate. Stoga nas začuđuju prilično kruti stavovi poslodavca, te je stoga na inicijativu SIK-a održan sastanak u Valamaru s predstavnicima vlasnika.
Najlošiji rezultati pregovora bili su u Maistri d.d. Rovinj gdje je postignuto svega 2% povećanja plaća i to od 1. siječnja, iako je tijekom pregovora koji su se vodili od početka rujna poslodavac prethodno davao i bolje ponude od čega je kasnije odustao. Tako je Maistra jedino turističko poduzeće koje nije radnicima  isplatila jednokratnu nagradu za uspješno odrađenu sezonu iako su devetomjesečni rezultati pokazivali dobit od preko 90 mil. kuna dobiti, te na taj način negirala dosadašnje stavove poslodavca da su im kadrovi najvažniji resurs u poslovanju.
Iako je neizvjesnost turističke sezone zabrinjavalo i poslovodstvo Liburnia Riviera hoteli d.d. iz Opatije, ranije dogovoreno povećanje plaće od čak 6,25% započelo je s primjenom od 01.05.2009. godine, a radnicima je isplaćen i dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna, jednokratna nagrada u iznosu od 200,00 kuna, te božićnica u iznosu od 2.300. Uobičajeni dogovor koncem godine o materijalnim pravima za iduću godinu ove godine je izostao, ponajviše iz razloga što je Vlada RH s preporukom o smanjivanju mase plaća u svim društvima u pretežitom vlasništvu države, izazvao bojazan Uprave o mogućim posljedicama. SIK se u svojim očitovanjima, ali i u medijskim istupima, jasno izrazio da nikakvo smanjivanje plaće ne dolazi u obzir u društvima koje ostvaruju dobit iz redovnog poslovanja, koje se ne financiraju iz državnog proračuna i koje posluju na tržišnom principu. Iste stavove SIK je zastupao i u Imperialu d.d. Rab gdje je takva preporuka izazvala nedoumice oko već unaprijed dogovorenog povećanja plaće od 1. listopada koja se ipak ispoštovala. Iako je zbog pogoršanih uvjeta poslovanja i problema s likvidnošću u zimskim mjesecima privremeno primjenjeno umanjivanje plaća u Bonavii d.d. Rijeka, od 1. svibnja plaća je povećana u skladu s Kolektivnim ugovorom za 7,1%, a tijekom sezone vraćene su i razlike u plaći stvorene na temelju privremenog umanjenja u zimskim mjesecima. I kada se očekivalo da će ostatak godine, kao i naredna turistička godina biti bez većih stresova, poslodavac je u prosincu krenuo u postupak otkazivanja četiri ugovora o radu radnika na radnim mjestima konobara. Poslodavac nije iskazao volju da povuče prijedlog ni nakon negativnog očitovanja sindikata, ni poziva da se eventualne poteškoće u poslovanju riješi pregovorima sa socijalnim partnerom, a ne otpuštanjem radnika.
Jadran d.d. Crikvenica posebna je priča. Iako za uvjete poslovanja relativno dobre plaće, u cilju njihove pravovremene isplate iz sredstava Društva, one su do konca studenog ostale nepromijenjene u odnosu na 2008. godinu, a od 1. prosinca do konca travnja dodatno su smanjene za 10%, jer je to bio jedini način da se osigura redovita isplata plaća. Neizvjesna budućnost i još jedna sezona je ispred ovog turističkog Društva, te sva obećanja ministra turizma g. Bajsa i predsjednika HF za privatizaciju g. Duvnjaka o brzoj i transparentnoj privatizaciji ostala su samo pusta obećanja. Stoga su tijekom 2009, u dva navrata i to u ožujku i prosincu, sindikati koji djeluju u Društvu organizirali prosvjede ispred Hrvatskog fonda za privatizaciju, ali bez bitnih učinaka. Agonija započeta pred 15 godina traje i dalje i ne vidi joj se kraj.
Veoma teška situacija, neizvjesnost oko isplate plaća u zimskim mjesecima, kao i kašnjenje isplate plaća zadesila je i radnike Sindikalne podružnice „Club Adriatic“ iz Selca, pa je koncem godine SIK uputio zahtjev HF za privatizaciju, u čijem je vlasništvu navedeno Društvo, o hitnom sazivanju sastanka na temu daljnje sudbine ovog Društva. Uspješno su okončani i pregovori u hotelu Lovran, odnosno Pol-mot d.o.o. o definiranju koeficijenata radnih mjesta, odnosno o tarifnom prilogu i dosljednoj primjeni Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Nažalost, u novoosnovanoj sindikalnoj podružnici „Industrial projects“ iz Fažane (više poznata kao Be village), iako je nagovještavalo da će pregovori o Kolektivnom ugovoru krenuti u pozitivnom smjeru, te, iako je poslodavac prihvatio sve primjedbe Sindikata na prijedlog Pravilnika o radu, poslodavac nije prihvatio da se isti „pretoči“ u Kolektivni ugovor. Radnici su, nakon razgovora s vlasnikom koji im je obećao dosljednu primjenu svega dogovorenog, kao i daljnje namjere da zadrži ovo društvo u svom vlasništvu, odustali od radikalnijih aktivnosti u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora.

AKTIVNOSTI NA PODRUČJU UREDA LABIN

Veoma zahtjevan rad i poduzimanje radikalnijih aktivnosti bile su značajke i u drugim djelatnostima u kojima SIK na području Labinštine ima organizirano članstvo..
Uobičajeni teški pregovori u Holcimu d.o.o. Koromačno trebali su u 2009. godini izostati, zbog ranije dogovorenog povećanja plaća od 1. siječnja u visini porasta troškova života, uvećano za 1%, što je iznosilo 7,1%. Zbog pogoršane gospodarske situacije poslodavac je zahtjevao da se odustane od dogovorenog povećanja plaća, što bi, u slučaju dobrih rezultata, poslodavac nadoknadio jednokratnim isplatama. Ocjenjujući da je Društvo stabilno, da ostvaruje dobit, kao i da se planira još bolji rezultati, Sindikat nije prihvatio takav prijedlog, a zbog nepoštivanja dogovorenog povećanja plaća, na inicijativu Sindikata stotinjak radnika-članova SIK-a su pokrenuli postupak sudske naplate potraživanja. Svjesni da je ishod spora neupitno u korist radnika, poslodavac je, s plaćom za travanj, započeo s dosljednom primjenom dogovorenog povećanja plaća, te isplatio razliku za prva tri mjeseca. Neprimjerena komunikacija od strane poslodavca izazvala je naše medijske istupe, što je najvjerojatnije rezultiralo i smjenom Uprave u rujnu 2009. godine, a koncem prosinca započeli su pregovori s novom Upravom o novom Kolektivnom ugovoru i o povećanju plaća u 2010. godini. Ono će, obzirom na situaciju u Društvu koje je zbog pogoršanog poslovanja u graditeljstvu, što je utjecalo i na poslovanje ovog Društva, rezultirati i nižim povećanjem plaća. Slična situacija bila je i u društvima u vlasništvu Holcima – Holcim mineralni agregati d.o.o. Plovanija i Holcim mineralni agregati Šumber d.o.o. Nedešćina koji su, u rujnu 2008. g, spojeni u Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina. Radnicima u Plovaniji su s plaćom za travanj isplaćene razlike u plaći za 6,1%, a radnicima u Šumberu su sa 1. siječnja izjednačene plaće s radnicima u Plovaniji, a razlika je isplaćena s plaćom za travanj. U svibnju je dogovoren i novi Kolektivni ugovor za društvo Holcim mineralni agregati kojim su utvrđena sva povoljnija prava iz dosadašnjeg Kolektivnog ugovora, te povećanje plaće za 2010. godinu na nivou inflacije, s rokom primjene od godinu dana.
Na sudske tužbe odlučili su se i radnici „Maslinice“ d.o.o. Rabac nakon što brojni razgovori i dopisi da se dosljedno primjeni stavka kolektivnog ugovora u pogledu načina obračuna prijevoza nisu urodili pozitivnim dogovorom. Nekoliko održanih sudskih rasprava ukazuje na moguću presudu u korist radnika, a poslodavcu je sugerirano da spor riješi nagodbom, što je i prihvaćeno, pa se početkom 2010. godine očekuje i dogovor u tom smislu.  U Rockwool d.o.o. Potpićan,  nakon brojnih istupa u medijima, neprimjerenih komunikacija i štrajka upozorenja, u kojem se odazvalo većina proizvodnih radnika i gotovo svi članovi Sindikata, nakon promjene Uprave i osobe zadužene za socijalni dijalog, započeta je nešto bolja suradnja. Započeti su pregovori za Kolektivni ugovor koji su trebali biti završeni do konca godine, međutim, posljednji krug pregovora odgođen je sa strane poslodavca, te se očekuje nastavak pregovora u siječnju.  Izgledno je da je završio period dosadašnje manje potrebe sindikalnog djelovanja u Istarskoj tvornici vapna d.o.o. Most Raša uslijed pogoršanog poslovanja, posebno u aspektu proizvodnje vapna. Nakon što je, početkom 2009, plaća povećana za 7%, već u svibnju je poslodavac pokrenuo inicijativu za promjenu KU. Osim prava na naknadu troškova prijevoza koja su prema dosadašnjem obračunu zaista bila nerealna, nijedno pravo radnika nije umanjeno. Nažalost, koncem godine poslodavac je iskazao namjeru otkazivanja ugovora o radu za 15-tak radnika radi racionalizacije poslovanja. Intenzivnim pregovorima s poslodavcem za radnike je ugovorena znatno veća otpremnina u odnosu na ugovorenu Kolektivnim ugovorom. Smanjen je i broj radnika kojima se otkazuje ugovor o radu, a za dio radnika ishodovani su ugovori o radu za stalne-sezonske poslove. Unatoč lošoj poslovnoj godini, ali i lošim najavama, uspjeli smo dogovoriti  povećanje plaće za ovu godinu od 2,3%.
Već sredinom godine započeli su problemi i u sindikalnoj podružnici METALAC Labin. Manjak posla te nelikvidnost dovela su do kašnjenja u isplati plaća koja se isplaćuje tek pod pritiskom Sindikata.  Kašnjenje s isplatama u posljednjem dijelu godine zahvatilo je i radnike u IR.ZI d.o.o. Labin, društvu iz tekstilne djelatnosti, gdje je poslodavac namjeravao otkazati ugovore o radu za 10-tak radnika, ne poštujući pravo na otkazni rok i otpremninu. Hitnom intervencijom Sindikata, poslodavac je namjeravane odluke o otkazu povukao. U Benettonu Istria d.o.o. Labin, također društvu iz tekstilne djelatnosti, nedostatak posla se nije osjetio, a od 1. siječnja povećala se i plaća za prosječno 5%. Osim toga, zbog povećanog obima posla, poslodavac je u dogovoru sa Sindikatom promijenio raspored radnog vremena koji je iziskivao rad duži od punog radnog vremena, što je radnicima u konačnici donijelo veća primanja. Početno protivljenje radnika je nestalo, posebno što je na sindikalni zahtjev radnicima isplaćena dodatna nagrada u mjesecu srpnju. Putem odvjetničkog ureda, radnicima EC-COMM-a Labin kojima je koncem rujna 2008. godine prestao radni odnos, zbog zatvaranja pogona u Labinu, utužene su i putem ovrha isplaćene neisplaćene plaće i otpremnina.  Nažalost, radnicima bivše tvrtke SE.DE d.o.o. Labin, ni nakon dvije godine, nisu isplaćene neisplaćene plaće ni otpremnine, unatoč pokušajima odvjetnika da se prodajom nekretnina barem djelomično namire radnici. Do neznatnog povećanja plaća od 2,5% došlo je u Labinprogresu-TPS d.o.o. Labin unatoč veoma lošim poslovnim rezultatima i nedostatku posla. Ipak su, zbog rada u jednoj smjeni, te manjem radu praznikom i nedjeljom, plaće radnika u opadanju. Međutim, dogovorom Uprave, Sindikata i Radničkog vijeće o uvođenju preraspodjele radnog vremena, sačuvano je oko 40-tak radnih mjesta. Prosječno povećanje plaće od 5% od 1. siječnja 2009. g. ugovoreno je i Anexom Kolektivnog ugovora u Shellboxu  d.o.o. Labin, a dogovorena je i mogućnost godišnjeg nagrađivanja radnika koji neposredno sudjeluju u proizvodnom procesu, na temelju čega je radnicima isplaćeno oko 1.100,00 kuna.  
Uporni pokušaji Sindikata da se transparentno vodi evidencija rada radnika u Plodinama Labin i Pazin, te da se rad nedjeljom i praznicima plati sukladno odrađenim satima u te dane, nažalost nisu realizirani. Nakon iznošenja sumnje u medijima da poslodavac krši pozitivne propise, te nakon što je upućen zahtjev državnom inspektoratu, ionako mali broj radnika koji su bili članovi sindikata, što je i osnovni razlog neuspjeha sindikata išlanio se i svoju sudbinu u potpunosti prepustio poslodavcu koji ih nemilo iskorištava.  Sumnje u kršenje propisa potvrdio je nalaz Državnog inspektorata. Početkom siječnja 2009. godine potpisan je i novi Kolektivni ugovor za 1. maj d.o.o. Labin, s uvećanom plaćom za cca 5% prosječno, nakon čega nije bilo većih aktivnosti u podružnici. Osim oko povećanja plaća ni u u JVP Labin nije se bilo potrebno angažirati, a u Selelcti d.o.o. Labin se rad svodio na savjetovanje članova sindikata o načinu postupanja prema poslodavcu u slučaju bitnijih kršenja propisa. U Elektri d.o.o. Labin sve probleme, ali i dogovore oko povećanja plaća, rješava sindikalni povjerenik s poslodavcem.

URED RIJEKA

Ništa manje intenzivno nije bilo ni na području Ureda Rijeka. Osim sindikalnih podružnica iz djelatnosti turizma, o kojima je već bilo riječi, na području ureda Rijeka SIK djeluje i u Zračnoj luci Rijeka d.o.o. Omišalj, Parkovi d.o.o. Opatija, Zanatservis d.o.o. Opatija i Dundovo d.o.o. Rab, a tijekom 2009. godine osnovane su još 3 sindikalne podružnice: „3. MAJ TIBO“ Matulji, Riječki uslužni servis i 3. MAJ Rijeka. Početkom ožujka, zbog pogoršanih uvjeta poslovanja i otežane likvidnosti, Uprava Zračne luke Rijeka d.o.o. Omišalj pokrenula je inicijativu za privremeno umanjenje plaće, što se ipak nije desilo. Niti nakon preporuke Vlade RH o smanjivanju mase plaće u poduzećima u većinskom državnom vlasništvu nije došlo do smanjivanja plaće, ali je Sindikat imao razumijevanje za otežano poslovanje pa nije inzistirao na usklađivanje plaća s porastom troškova života kako je to bila praksa. Povećanje plaće od 8% za cijelu 2009. godinu donekle je nadomjestilo dugogodišnje zaostajanje plaće u Parkovima d.o.o. Opatija. Inicijativu direktora društva da se pregovara o izmjeni Kolektivnog ugovora, posebno u pogledu preraspodjele radnog vremena i reguliranja kišnih dana, Sindikat je prihvatio, ali pregovori još uvijek nisu završeni, a nastojat će se zadržati sva postojeća ugovorena materijalna prava. Glavnu ulogu u zaštiti i promicanju interesa radnika zasigurno ima upravo Sindikat Istre i Kvarnera iako još uvijek manjinski sindikat. Radnici Dundova d.o.o. Rab, nažalost, suočavaju se s velikim problemima. Tijekom cijele godine suočavali su se sa problemom neredovite isplate plaća. Promjena direktora je jedino što se desilo promjenom vlasti u Gradu Rabu, ali to ništa pozitivnog nije donijelo. Naprotiv, koncem godine pokrenut je postupak otkazivanja 10 ugovora o radu u cilju sanacije Društva, a za te radnike otpremnine bi trebao osigurati Grad. Nakon što je Sindikat odbio dati suglasnost na otkaze postupak je stao. Otkaz za 40 radnika već je bio uručen radnicima Riječkog uslužnog servisa iz Rijeke zbog zastoja u poslu u 3. maju. Međutim, koncem godine, kada se proizvodnja u 3. maju, nakon dobivenih kredita, normalizirala, poslodavac je povukao odluke o otkazu za 31 radnika. Radnike se redovito obavještavalo i davani su im potrebni savjeti. U veoma kratkom roku od svega mjesec dana 80-tak radnika 3. maja TIBO, ogorčeni zbog pokušaja netransparentne privatizacije njihovog poduzeća, a  čemu je kumovao i Sindikat metalaca Hrvatske, učlanilo se u Sindikat Istre i Kvarnera. Nakon ankete koja je provedena na inicijativu SIK-a, razbila se iluzija pojedinaca o privatizaciji po ESOP programu. Anketa je pokazala da radnici žele ostati u okviru 3. maja, što se do dolaska SIK-a ignoriralo. Nažalost, našeg sindikalnog povjerenika Uprava 3. maja nije tretirala kao ravnopravnog socijalnog partnera, kao druga dva sindikata koji djeluju u 3. maju, a ni sindikalne kolege ni iz SMH, ni iz Sindikata 3. maja nisu pokazali solidarnost. Stoga je grupa radnika, nezadovoljna dosadašnjim radom sindikata koji djeluju u 3. maju (SMH i Sindikata 3. maj) koncem godine odlučila osnovati sindikalnu podružnicu Sindikata Istre i Kvarnera. U veoma kratkom roku od svega mjesec dana učlanilo se više od 50 radnika, a očekujemo da bi se ta brojka, nakon što započne pravi sindikalni rad u 3. maju mogla višestruko povećati.
Povećanje broja podružnica (3) i članova u 2008. godini za cca 50, te još 3 podružnice odnosno blizu 200 članova u 2009. godini, opravdava otvaranje ureda u Rijeci i zapošljavanje radnice, čiji će se pravi učinak pokazati tek u ovoj godini, kada se očekuje veća potreba radnika za sindikalnim organiziranjem i djelovanjem.

PODRUČJE ZAPADNE OBALE ISTRE ( bez djelatnosti turizma)

Sve veći radnički problemi, u odnosu na dosadašnje godine rasta i stabilnosti tvrtki s tog područja, potiču i veći interes za djelovanje SIK-a na zapadnom dijelu istarskog poluotoka. Uz prirodnu fluktuaciju članstva broj podružnica koje servisiraju dva ureda, u Poreču i Umagu, prošle godine ipak nije povećan. Predstoji organiziranje nove podružnice, u Agrolaguni.       
Dominantne i gotovo isključive djelatnosti na tom području su turizam i ugostiteljstvo, te trgovina, javne ustanove i komunalna poduzeća  lokalne samouprave.
U strukturi zaposlenih veliki je broj radnika s ugovorima na određeno vrijeme, što prate i male plaće.  U 2009. godini zabilježeni su trendovi neprodužavanja ugovora o radu na određeno vrijeme, kao i određeni broj dogovornih otkaza  ugovora o radu, uglavnom sa generacijama radnika starije životne i radne dobi.
Kao posljedica neizvjesne turističke sezone, o kojoj cijela zapadna obala Istre najviše ovisi i gospodarski i socijalno, kraj 2009. godine obilježen je najvećom stopom  nezaposlenost upravo u gradovima na obali. Neslavni primat drži POREČ s 15,5 % nezaposlenih, slijedi UMAG s 12,4 %, te ROVINJ s 11,5 %.
Početkom godine, uz intenzivno zalaganje Sindikata zbrinuto je troje radnika u podružnici MLINOTEST- TRGOVINA iz Umaga.
Povećana je osnovna plaća u komunalnom poduzeću MONTRAKER iz Vrsara. U komunalnom poduzeću NEAPOLIS iz Novigrada, usprkos sindikalnim inicijativama, suradnja s Upravom je na niskoj razini.  To je jedina komunalna tvrtka u vlasništvu lokalne zajednice iz koje je gotovo petina radnika otišla, odnosno potražila bolje plaćene poslove, što argumentira sindikalno inzistiranje na povećanju plaća.
Iz MERKATORA na području Poreča  i  Novigrada u sindikat su se učlanili  gotovo svi radnici. Najveći su problem rad na određeno vrijeme, s ugovorima o radu na mjesec dana, što izaziva veliko nezadovoljstvo radnika. Ekonomska nesigurnost je i prepreka za aktivnije sindikalno djelovanje.
Problem koji je posebno bio izražen tijekom turističke sezone u turističkim tvrtkama odnosi se na nedovoljan radno aktivni angažman stalno zaposlenih radnika, što je rezultiralo nedovoljnim fondom sati za preraspodjelu, kako bi se dočekala druga turistička sezona.
Trgovina u cjelini bilježi pad članstva, što je izuzetno vidljivo u KONZUMU.
U više se navrata tražilo povećanje osnovne plaće u ISTRA SERVISIMA d.o.o. iz Vrsara, no povećanja su bila isključivo individualna, što je direktno zasluga sindikalnih razgovora. U ovoj se tvrtki do 01.travnja 2010. godine primjenjuje Kolektivni ugovor iz Maistre što predstavlja garanciju za stalno zaposlene.
Dok je u Javnim vatrogasnim postrojbama u Rovinju i Umagu  osnovna plaća za 2009. godinu povećana od 01. siječnja, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Poreču pregovori su trajali jako dugo, sve do mjeseca listopada, kada je dogovoreno povećanje, no bez retroaktivne isplate. To je jedina  postrojba čiji se Kolektivni ugovor produžuje svake dvije godine, odnosno jedina vatrogasna postrojba čiji  kolektivni ugovor nije potpisan na neodređeno vrijeme.
Podružnice (2) dječjih vrtića u Umagu, kao i podružnice Gradske knjižnice i Pučkog učilišta, imajući Kolektivne ugovore na neodređeno vrijeme, kao ustanove lokalne uprave i samouprave, u tijeku 2009. godine u više su navrata trebale podsjetiti svoje vlasnike na prava uređena kolektivnim ugovorom, odnosno na obveze poslodavca prema radnicima. Nije se postiglo povećanje osnovne plaće.

Godišnje skupštine podružnica pokazuju trend veće prisutnosti članstva, što predstavlja pozitivni pomak glede osvješćivanja radnika. No, istovremeno je to i pokazatelj sve većeg pritiska na radnike od strane poslodavca. U većini podružnica s poslodavcima je dogovoreno mjesečno redovno informiranje sindikata i radničkog vijeća.
Što se tiče poštivanja prava i obveza iz Kolektivnih ugovora potrebno je istaći da gotovo sve kompanije i ustanove dogovoreno poštuju, tako da su se u tvrtkama gdje postoji obveza realizirale isplate regresa, božićnice i ostalih materijalnih prava.
Većih  poremećaja na sindikalnoj sceni na ovom području nije bilo. Postoje još otvorene mogućnosti djelovanja,  kao i samog sindikalnog organiziranja članstva. U radu podružnica nažalost i dalje dominira nedovoljna pojedinačna aktivnost povjerenika, odnosno članova Izvršnog odbora.
Osim aktivnosti vezanih za podružnice, u radu porečkog ureda i u 2009. godini nastavljena je dobra suradnja sa Centrom za građanske inicijative iz Poreča. Kao predstavnica SIK-a voditeljica ureda aktivno je sudjelovala u aktivnostima  sekcije, odnosno Koordinacije ŽENA HUS-a,
Prisutnost na organiziranom sindikalnom seminaru (Plitvice 2009.) povjerenika, kao i članova IO s tog teritorija,  prošle je godine potvrdila veći interes  u odnosu na ranija razdoblja.
Na području ureda nema nijednog  radnog spora u tijeku, iako je prisutna sve već nesigurnost za zaposlenje i zadržavanje postojećih prava. Česti problem u pokretanju sudskih sporova je strah radnika; članovi ne žele pokretati sudski spor ako smatraju da će i dalje ostati u tvrtki, bez obzira na veliku vjerojatnost pozitivnog ishoda i dobivanja spora.

URED BUZET – PAZIN- UMAG

Na području djelovanja ovih ureda tijekom ove godine osnovana je jedna nova podružnica – „Povijesni muzej Istre“ Pula. Došlo je do gašenja jedne podružnice, „Pazin Textiles“ zbog gašenja Društva,  tako da na području ovih ureda imamo 21 podružnicu, s oko 800 članova. Do smanjenja broja članova došlo je zbog proglašenja viška radnika u: „IGM – Ciglana Cerovlje“, „Dekorativ“ Pazin, „Alida“ Motovun i „Istraplastika“ Pazin; kao i zbog neprodužavanja ugovora o radu u: „Aluflexpack“ Umag i „Linteo“ Buje.
Očekuje se još neznatno smanjenje broja članova u 2010. godini, zbog gašenja nekih društava („Dekorativ“, „IGM – Ciglana Cerovlje“) gdje je ostalo po nekoliko naših članova.

Tijekom 2009. godine vođeni su kolektivni pregovori u većini podružnica, u kojima oni postoje. Do povećanja osnovice za obračun plaće došlo je samo kod vatrogasaca i to u svim postrojbama, kod Vlastitog pogona grada Umaga i Pučkog otvorenog učilišta Pazin. U ostalim podružnicama produžen je rok trajanja kolektivnog ugovora.
U većini slučajeva potpisani se kolektivni ugovori poštuju, osim kod „Aluflexpacka“ Umag, gdje nije isplaćena božićnica i dar djetetu te kod Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, gdje nije isplaćena božićnica. U oba ova slučaja vode se postupci radi naplate neisplaćenih obveza poslodavca.

Po prvi puta se desilo da pokrenuti kolektivni pregovori nisu započeti radi poslodavčevog neprihvaćanja člana našeg pregovaračkog tima. Naime, zbog javnog istupa voditelja ureda o problemu kažnjavanja radnika, Uprava ne želi pregovarati s timom čiji je on član. Na mišljenja Vladinog ureda za socijalno partnerstvo te Gospodarsko-socijalnog vijeća Istarske županije da poslodavac ne može utjecati na sastav sindikalnih predstavnika, Uprava se oglušuje, zbog čega će se pokrenuti postupak štrajka.

U nekoliko poduzeća 2009. se moralo posegnuti za prisilnom naplatom potraživanja radnika. Tako se ovrhom naplatila polovica plaće za ožujak u „Linteo“ Buje, a trenutno je na sudu i postupak ovrhe imovine Društva radi neisplaćenih plaća od kolovoza nadalje. Prisilno su se morale naplatiti i otpremnine, viška radnika, u tvrtki „Istraplastika“ Pazin.
Radnici „Alfa“ Buzet dobili su sudski spor radi neisplate otpremnina prethodnog poslodavca, ali se mora pokrenuti novi protiv vlasnika i odgovorne osobe jer na računu Društva nema sredstava niti nekog prometa.
Nakon dvije godine sudskom odlukom je na posao vraćen bivši sindikalni povjerenik iz „Aluflexpack“ Umag radi nezakonitog otkaza, a i dalje se vodi spor radi naplate neiplaćenih plaća za godinu dana.

Članovi sindikata iz ovih ureda učestvovali su na godišnjem savjetovanju SIK-a u Korenici. Sa tri autobusa učestvovalo se na prosvjedu u Puli, a troškove istih podmirili su gradovi Buzet, Pazin i Umag. Tijekom godine održani su skupovi radnika, odnosno skupštine članova SIK-a gotovo u svim društvima i ustanovama u kojima imamo članove.

Predsjednik
Bruno Bulić