Izvješće o radu Sindikata Istre i Kvarnera u 2010. godini

IZVJEŠĆE O RADU SINDIKATA ISTRE I KVARNERA
U  2010. GODINI


Godina 2010, u kojoj je Sindikat Istre i Kvarnera 15. prosinca izbrojao i 15. godinu od osnivanja, bila je, kao što se i prognoziralo na kraju sindikalno zahtjevne 2009. godine, još jedna teška godina za sindikat. Razlozi su poznati: nastavljena i produbljena kriza u gospodarstvu  ( započeta koncem 2008. godine), koja je kroz smanjenje proizvodnje, pa i prestanka rada poduzeća ili stečaje poduzeća (Jadran Crikvenica, IGM Ciglana Cerovlje, Linteo, Alida, IR.ZA, Pazinka, Dekorativ…) proizvela nove gubitke radnih mjesta i sve opasniji rast nezaposlenosti. Lošoj situaciji svakako je umnogome pridonijela i pogrešna politika razvoja koju provode županjske vlasti, posebno u Istri, u kojoj istinu da se teško živi najbolje potvrđuju konkretne brojke o liderstvu u nezaposlenosti i najvećim troškovima života koje demantiraju političare u njihovim politikantskim tezama o najrazvijenijoj regiji. Ta politika ide u posve pogrešnom smjeru kojim se neosmišljeni programi obrazovanja, umjesto na potrebe razvoja proizvodnog gospodarstva, oslanjaju na turističke i uslužne djelatnosti (trgovina) koje se temelje na niskim plaćama, ugovorima na odrađeno i uvozu sezonaca, na štetu zapošljavanja domicilnog stanovništva. U takovom problematičnom okruženju, na koje ovaj Sindikat upozorava već godinama,  uz dominantnu borbu za zadržavanje radnih mjesta i postojećih prava, tek je u vrlo malom broju društava  u kojima djeluje Sindikat Istre i Kvarnera bilo prostora za značajnije povećanje plaća radnicima i sindikalne pomake u poboljšanju dosegnutih prava kroz kolektivne ugovore. Međutim, činjenicom da se pod pritiskom svakodnevnih prijetnji o novim gubicima radnih mjesta i umanjenja prava, ipak, i uz prirodnu fluktuaciju kroz umirovljenja, uspjela zadržati razina članstva – brisano je 13 podružnica, ali je i dobiveno članstvo u desetak novih poduzeća - može se zaključiti da je SIK i u teškoj 2010. godini uspio postići rezultate kojima organizacijski  nastavlja petnaestogodišnji pozitivni trend djelovanja.

Taj trend prati i solidno financijsko poslovanje koje nikad, u petnaest godina, nije imalo negativni predznak. U okviru standardnih  nastojanja da se razvojem sindikalne logistike osigura članovima bolja usluga i zaštita,  važno je spomenuti i aktivnosti kojima se sudjelovalo u širim sindikalnim akcijama i pridonosilo inicijativama na nacionalnoj razini, kako samostalno tako i kroz  sindikalnu središnjicu – Hrvatsku udrugu sindikata. Najznačajnije u 2010. godini, u tom kontekstu, bilo je, svakako,  prikupljanje gotovo 800 tisuća potpisa za raspisivanje referenduma protiv izmjena Zakona o radu, u čemu su aktivisti SIK-a, u zbroju od preko 120 tisuća prikupljenih   potpisa na područjima Istarske i Primorsko-goranske županije u petnaest dana,  iskazali veliku predanost. Iako je referendum izostao, zbog poznate odluke Ustavnog suda o tome da je nepotreban nakon što je Vlada povukla sporni prijedlog izmjene ZOR-a, usprkos nezadovoljstvu javnosti i kritikama, i sindikalnim i građanskim, ne može se osporiti da su razjedinjeni hrvatski sindikati konačno uspjeli provesti  jednu uspješnu zajedničku akciju. Ona nije rezultirala referendumom kako je traženo, ali je prisilila Vladu na Sporazum u koji su, za predstojeće nove izmjene ZOR-a, ugrađeni traženi važni sindikalni zahtjevi  o napuštanju pravilnika o radu, produženoj jednogodišnjoj primjeni kolektivnih ugovora, pristanku vlasti da se započnu pregovori o Općem kolektivnom ugovoru i osnivanju posebnih radnih sudova ( što se uvijek odbijalo). Umjesto referenduma protiv izmjena ZOR-a koji je u novim okolnostima postignutog Sporazuma u konačnici ocijenjen nepotrebnim, prema sindikalnom zahtjevu, na dan kad bude i referendum o pristupanju u Europsku unije, provest će se i referendum o uvjetima za referendum kojim bi se, u odnosu na sadašnja zakonska rješenja, trebalo znatno olakšati provođenje referenduma i izražavanje građanske volje kroz taj demokratski institut. Treba reći da je, zbog neinzistiranja sindikata na referendumu odmah i po pitanju za koji su prikupljani potpisi, i u  našem Sindikatu bilo osjećaja razočarenja propuštenom prilikom koja će pogoršati ionako loš sindikalni  ugled. U situaciji kad je preko medija skoro nemoguće građanima sindikalno obrazložiti situaciju oko Sporazuma, to je vjerojatno, i nažalost, teret koji svi zajedno moramo podnijeti i prevladati,  pod pritiskom «razočaranih» medija, bolje reći njihovih vlasnika i patrona  te političara  koji su zapravo  očekivali da sindikati odrade njihov posao.

Posao sindikata, međutim, nije da preuzme ulogu političkih stranaka, već da sindikalnim metodama borbe  vlast prisili na djelovanje u interesu radnika, odnosno naroda koji ju je izabrao. Ako je suditi po sve javnijem i glasnijem izražavanju nezadovoljstvu novinara svojim položajem, odnosno po štrajku u Glasa Istre, iz studenog 2010,  čijim je organizatorima i štrajka i prosvjeda, u nedostatku  potrebne podrške njihova Sindikata, SIK (i HUS) pružio svesrdnu podršku u borbi za zakonska prava, počela se buditi i radnička svijest novinara, što bi mogao biti putokaz nastavku odlučnije borbe za slobodu medija, bez čega nema šansi ni za slobodno i demokratsko društvo.

U slučaju referenduma sindikati su sasvim sigurno nekoliko ciljeva ostvarili. Nastavkom konačno i tek prokrčenog puta zajedništva sindikalnih središnjica bit će puno veće šanse i za približavanje rješenjima drugih brojnih zajedničkih sindikalnih zadaća. U Sindikatu Istre i Kvarnera očekujemo da na pitanju prikupljanja potpisa pokrenut pozivni trend odnosa među središnjicama i sindikatima, u interesu radništva,  bude nastavljen i u rješavanju problema reprezentativnosti sindikata te intenziviran u pravcu osnaživanja kroz smanjivanje njihova, sada prevelikog, broja.

Poželjnog pozitivnog trenda, nažalost,  u 2010. godini nije bilo u odnosima socijalnog partnerstva s onima od kojih se to, u ovim teškim gospodarskim vremenima, u ovom Sindikatu najviše očekivalo, a to su turistička poduzeća i jedinice lokalne samouprave, kao vlasnici komunalnih poduzeća i ustanova. Riječ je o subjektima koji su, kako po broju zaposlenih, tako i po gospodarsko značaju u Istarskoj, ali i u Primorsko-goranskoj županiji, nositelji dviju  važnih stupova gospodarske i socijalne  stabilnosti – turističke i komunalne djelatnosti. U oba slučaja vodila se prava i teška sindikalna borba za održavanje postojećih prava iz kolektivnih ugovora, posebno u dijelu materijalnih prava vezanih za regres, božićnicu, uskrsnicu, jubilarne nagrade... Pritisku demagogije vlasti o potrebi solidarnosti, kao obrazloženju traženih smanjivanja prava, za kojom su posebno posezali čelnici jedinica lokalne samouprave, nije bilo lako oduprijeti se.  Poučeni   iskustvom štrajka u pulskim komunalnim poduzećima na kraju 2009. godine, zbog kojeg će pulski gradski čelnici zasigurno biti neslavno zabilježeni kao prvi tužitelji Sindikata na ovim prostorima nakon odavno zaboravljenog i pobijeđenog fašističkog totalitarnog sustava, za borbu protiv sofisticiranog djelovanja «moćnika» protiv sindikata i radnika, potpomognutog kontroliranim medijima, odlučili smo, umjesto štrajkom,  izazovima se oduprijeti na druge načine.

Sudske tužbe poslodavaca protiv sindikata, a u slučaju SIK-a trenutno je riječ o nekoliko tužbi ( Pulaprometa i Pula Herculanee za nezakonitost štrajka, Zračna luka Pula za klevetu ) postale su sve češća praksa kojom se, očigledno, sindikat nastoji materijalno ugroziti pa će u sindikalnom djelovanju u budućnosti trebati biti sindikalno puno mudriji, vještiji i educiraniji. Podatak da upravo na edukaciji kadrova koji će zastupati njihove interese prema sindikatu poslodavci ne štede ukazuje na to da temelj sindikalne snage, uz osviještenog radnika i radničku solidarnost, mora biti «sindikalac koji zna kada i kako».

Ulaganje u sindikalno znanje stalni je imperativ organizacije koja želi uspjeti. Ovdje je riječ o području na kojem treba biti i samokritičan jer upravo na tom polju trebamo više raditi. Postojeći program koji predviđa godišnje višednevno savjetovanje, uz dnevne instruktaže po potrebi, nije dovoljan, a struktura sudionika ukazuje da prevelik dio aktivista koji se ne priključuju savjetovanjima nije shvatio značaj njihove funkcije i sindikalne  obrazovanosti. Posljedice se, nažalost, osim na organizaciju sindikata, reflektiraju i na institut radničkog suodlučivanja koji pruža velike mogućnosti za zaštitu interesa radnika, ali se još uvijek ne koristi u potrebnoj mjeri. Ožujski redoviti izbori za radnička vijeća koji su pred nama pružaju nam priliku da u interesu radnika  povećamo i poboljšamo mrežu sindikalnih predstavnika u radničkim vijećima i da, u sredinama gdje procijenimo da bi to bilo potrebno, s dobrim sindikalnim listama na kojima će biti vrijedni i cijenjeni radnici, ispravimo propušteno.

AKTIVNOSTI NA PODRUČJU UREDA PULA (voditelj Duško Samsa)

Iskazavši razumijevanje za gospodarsku situaciju i teškoće u osiguranju potrebnih gradskih prihoda za podmirenja planiranih potreba,  SIK je u listopadu prihvatio zahtjev i inicijativu Grada Pule da se materijalna prava radnika pulskih javnih vrtića ( Dječji vrtići Pula i Rin-Tin-Tin ) prema Kolektivnom ugovoru usklade s pravima službenika i namještenika Grada kojim su ta prava  usklađena s neoporezivim iznosima naknada iz Pravilnika o porezu na dohodak.. Uspjelo se, međutim, izbjeći smanjivanje plaća radnika vrtića, usprkos prihvaćenoj smanjenoj osnovici Grada, jer su s tom smanjenom osnovicom usklađeni tarifni razredi na način da su plaće zadržane u postojećim okvirima.

U Pula Herculanei i pulskom Vodovodu, usprkos suprotnim nastojanjima uprava, odnosno Grada kao vlasnika,  plaće su, sukladno kolektivnim ugovorima, usklađene s porastom cijena. U Pula Herculanei  dogovor o korekciji plaće od 2,0%, s primjenom od 01.01.2010, postignut je u travnju. U podružnici su provedeni izbori na kojima je, uz potvrđivanje dosadašnjeg povjerenika, izmijenjen Izvršni odbor. U arbitražnom sudskom postupku je utvrđivanje poslova koji se u Herculanei ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Arbitražu je pokrenuo poslodavac, s prijedlogom koji bi praktički onemogućio provedbu štrajka pa će sudski epilog biti vrlo značajan putokaz za buduće štrajkačke poteze sindikata.  Kršeći odredbe KU poslodavac je u srpnju radnicima isplatio  regres umanjen za 1000,00 kuna, ali je, nakon najavljenih tužbi, isplatio razliku u rujnu. Prema Kolektivnom ugovoru u studenom ja sindikat pokrenuo inicijativu za novo usklađivanje cijene rada; nastavak pregovora dogovoren je za kraj siječnja 2011. Radnicima Vodovoda, također pod prijetnjom tužbi i nakon višemjesečnog otezanja, poslodavac je razliku neusklađenih plaća za 2010. godinu isplatio u studenom.

U ostalim komunalnim poduzećima i drugim ustanovama u vlasništvu Grada  nije bilo povećanja plaća. S obrazloženjem pokrenutih jedinstvenih pregovora za ustanove i lošeg gospodarskog stanja Grad nije dozvolio kolektivne pregovore u Pulaprometu, Luci Pula, Pula Sportu, Castrumu, Monte Ghiru. Naknade po materijalnim pravima svima su isplaćene u neoporezivim iznosima, osim u pulskom Vodovodu gdje su naknade po osnovi materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru ( koji je u produženoj primjeni) više od iznosa reguliranih Pravilnikom o porezu na dohodak. Nakon što su, na inicijativu Grada, poslije više godina od njihove najave, u travnju konačno bili počeli pregovori za Temeljni kolektivni ugovor za društva u vlasništvu Grada kojim bi se trebala uskladiti prava zaposlenih u čak sedam poduzeća, pregovori od srpnja nisu nastavljeni. Krajem prosinca Grad je zatražio nastavak koji je dogovoren za 19. siječnja. Ako se pregovori ponovo ne budu prekinuli, pred pregovaračima se nalazi zaista vrlo složen posao usklađivanja  različitih tarifa, sistematizacija, plaća, s čime nijedna pregovaračka strana nije imala do sada prilike susresti se.

Negativni trend punjenja gradskog proračuna kroz smanjenje osnovice plaće za 5% osjetili su i zaposleni u Dječjem vrtiću Petar Pan iz Vodnjana. Sa ciljem da se sačuva svako radno mjesto, uvažavajući prezentirane argumente poslodavca, Sindikat je u Polatextilu prihvatio korekciju Kolektivnog ugovora vezano za nazive radnih mjesta kojom se omogućava prelazak radnika na druge poslove u slučaju nedostatka posla.

Tijekom 2010. godine s područja ureda Pula, članovima SIK-a, s organiziranom podružnicom, postali su radnici pogrebnog gradskog poduzeća Monte Ghiro. Nove članove dobili smo i iz fažanskog Komunalca, građevinske tvrtke Michelle građevinarstvo Pula, Maurusa iz Vodnjana. Istovremeno brisane su četiri podružnice - Arenaturist, Brodoličilac i TPR International te PAN. Ukupno, što s podružnicama, što s direktno povezanim članstvom na teritoriju Pule SIK brine o članovima u pedesetak poduzeća i ustanova.

U najvećoj SIK-ovoj podružnici, Uljaniku, koja sa 1200 članova zapravo objedinjava rad više sindikalnih podružnica unutar sustava  Uljanika ( Brodogradilište, TESU, Strojevi za zavarivanje, Strojogradnja, Zajednički poslovi) najveća sindikalna briga bila je vezana za praćenje zbivanja oko privatizacijskog međunarodnog natječaja za brodogradnju, te za rješavanje problema Tvornice električnih strojeva i uređaja. Drugi najveći problem koji je utjecao na sindikalni rad bio je problem smanjene zaposlenosti, uzrokovanom, kako općom, tako i krizom u brodogradnji koja se očekivano odrazila i na Uljanik. U nastojanju da se spasi svako radno mjesto uljanikovaca sindikati su  Sporazumom s Upravom uspjeli dogovoriti da se taj problem rješava smanjivanjem kooperacije čije poslove privremeno preuzimaju Uljanikovi radnici.

Iako je od samog početka privatizacijskih aktivnosti i pregovora s Europom oko statusa brodogradnje, zahvaljujući već provedenom restrukturiranju Uljanik imao povoljnije pozicije u odnosu na druga brodogradilišta, nedavni zaključak Europske komisije da je Uljanik brodogradilište koje nije u teškoćama, otvara pulskom brodogradilištu mirniju budućnost, neopterećenu obvezom daljnje privatizacije.
U TESU je, međutim, zbog neispunjavanja obveza vlasnika (države) u rješavanju statusa Tvornice koja se, usprkos ugovorenim poslovima, našla u velikim financijskim problemima s brojnim nepodmirenim obvezama i višemjesečnom neisplatom plaća radnicima, zajedno s drugim sindikatom (SMH), organizirano ili najavljeno više štrajkova i prosvjeda unutar i izvan Uljanika. Sindikalnim posredovanjem za pomoć kod Uprave Uljanika, temeljem dogovora s upravama oba društva, isplaćenim sindikalnim potporama - pozajmicama  radnicima se pomoglo da materijalno prevladaju razdoblje bez plaća. Nakon srpanjskog polusatnog štrajka upozorenja svih uljanikovih poduzeća, sa središnjim skupom u krugu Uljanika kojim je pokazana solidarnost s radnicima TESU-a, ali i dano upozorenje na spremnost za sindikalne akcije u procesima u kojima se nalazi cijela brodogradnja, provedeno je uknjiženje Ministarstva financija kao vlasnika TESU-a, radnicima su isplaćene četiri zaostale plaće koje su od kolovoza redovite. Nizom dopisa upućenih Vladi iz naše podružnice te prihvaćenim članstvom predstavnika SIK-a u Nadzornom odboru, nakon smjene stare Uprave TESU-a, naši su se predstavnici najneposrednije uključili u pregovore s Vladom i Hrvatskim fondom za privatizaciju oko rješavanja problema financiranja ove nekad razvojno poznate proizvodnje s prepoznatljivim proizvodima, koja zapošljava 130 radnika. Do sada, od dogovorenih 15,8 milijuna kuna kredita kojima je država trebala osigurati pretpostavke za normaliziranje proizvodnje realizirana je tek trećina, što  pitanje budućnosti TESU-a i nadalje ostavlja otvorenim. Država je to pitanje pokušala zatvoriti prodajom poduzeća za 36 milijuna kuna na natječaju koji je bio otvoren do 10. siječnja 2011. godine, a prema kojem se od potencijalnog kupca tražilo da zadrži proizvodnju. Zainteresiranih kupaca nije bilo pa će problem TESU-a biti sadržajem i ovogodišnjih sindikalnih briga. Iako, dakle, borba nije okončana, aktivnosti u TESU koje su u suradnji provodila dva sindikata, koje su podržavali solidarno svi radnici, mogu se i u organizacijskom i u izvedbenom smislu ocijeniti oglednim uspjehom sindikalnog djelovanja.
Konstruktivnoj sindikalnoj aktivnosti u Uljaniku, s posebnim naglaskom na Brodogradilište, koju potvrđuje i stalni rast članstva, bez sumnje pridonosi redovito informiranje članstva o svim aktivnostima, ali i aktivna suradnja Izvršnog odbora i Radničkog vijeća u tom poduzeću u kojem je većina članova iz SIK-a. Trebao bi to biti obrazac djelovanja i u drugim Uljanikovim poduzećima, u kojima većinom takva potrebna suradnja nije dovoljno saživjela. Predstojeći izbori za radnička vijeća prilika su da se to promijeni pa se za taj dio sindikalnih obveza u Uljanikovoj podružnici SIK-a već pripremaju.
Uobičajeno istaknuta aktivna pozicija uljanikovih sindikalaca u svim aktivnostima SIK-a, kako internim tako i u okviru središnjice Hrvatske udruge sindikata, uz one po pitanju hrvatske brodogradnje, posebno je došla do izražaja kod prikupljanja potpisa za referendum ( samo u Uljaniku prikupljeno je oko 3000 potpisa) i obilježavanja 1.maja 2010, povodom kojeg je SIK  prošle godine organizirao dva skupa – u Rijeci i Puli. Prvomajski skup u Puli koji je vodio potpredsjednik SIK-a i glavni povjerenik Uljanika Rajko Kutlača, čijoj su uspješnoj organizaciji najviše pridonijeli upravo uljanikovci, imao je  obilježje prosvjednog skupa protiv gospodarskog i socijalnog stanja u društvu. Uljanikovi sindikalci sudjelovali su i u svim prosvjednim aktivnostima brodograđevnih sindikata, u prosvjedima radnika 3. maja i Brodosplita.   
Nedavno još jedno sudsko nepravomoćno rješenje, odnosno posljednje četiri nepravomoćne presude u koristi radnika, u slučaju preko 800 tužbi koje su uljanikovci prije nekoliko godina podigli protiv poslodavca ( zbog neusklađivanja plaća po Kolektivnom ugovoru), povećavaju sindikalni optimizam da se približava kraj jednog, za hrvatske prilike, nažalost, čestog sudskog maratona.

U Mercatoru Hrvatska tri sindikata  ( koja djeluju u tom Društvu) s poslovodstvom nisu uspjela ni u 2010. godini potpisati Kolektivni ugovor, a ni dogovoriti da se sukladno regionalnoj organiziranosti tvrtke imenuje Radničko vijeće i Povjereništvo Zaštite na radu. Ta je činjenica, u uvjetima sindikalne rascjepkanosti, i nadalje temeljna kočnica kvalitetnije zaštite interesa radnika  kojima je u značajnijem broju, kroz programe viška, posebno aktualnim nakon preuzimanja trgovačkog centra Getro odnosno njegovih radnika, otkazivan radni odnos. U regiji 3 gdje djeluje SIK, srećom, bila su tek dva-tri slučaja. Iako poslodavac sindikat formalno obavješćuje o namjeravanim postupcima, mišljenje sindikata ga ne obvezuje. Sindikalnim intervencijama uspjelo se ipak spriječiti poslodavca da novim pravilnikom teret gubitka u prometu robe (na kalu) prevali na radnike.    
Teškoće u poslovanju Društva Duran (Shott Boral) koji svoje proizvode radi pretežito za izvoz, prisilile su upravu da, uz ostale mjere štednje, reducira i broj zaposlenih. Početkom 2010. utvrđen je višak od 20 radnika. U prvom tromjesečju uspješno se pregovaralo oko KU o godišnjim odmorima i dopustima te o KU o plaćama i materijalnim primanjima, a pregovori oko KU o trajanju i rasporedu radnom vremena su okončani sredinom godine. Krajem godine došlo je do promjene povjerenika.
Sindikalna aktivnost u pulskoj Općoj bolnici (čija je podružnica riješila u potpunosti probleme financijskog stanje od prije nekoliko godina) uglavnom je bila usmjerena na tekuću problematiku i na sudjelovanje sindikalnih predstavnika u Radničkom vijeću s kojim se rješavalo probleme vezane za izmjene pravilnika o radu i pravilnika o radnom vremenu. Izlazak Sindikata zdravstva iz SSSH, drugog sindikata u Bolnici, po nekim nagovještajima, otvara mogućnost popravljanja članske slike SIK-a koja je, po broju članova, posljednjih dvije-tri godine nešto pogoršana. U podružnici Triglav osiguranja u sindikalnoj aktivnosti nije bilo nekih izražajnijih problema koji bi zahtijevali intervencije Sindikata. Radnicima koji su dobrovoljno otišli u mirovinu isplaćene su otpremnine. U 2011. godini naziru se problemi vezani za najave otpuštanja 53 radnika.
Za Zračnu luku Pula 2010. godina ostat će zabilježena kao još jedna godina u kojoj se nizom dopisa, pisama, konferencijama za novinare pokušalo upozoriti nadležne institucije  ( od Skupštine i Nadzornog odbora Društva do Županije, Ministarstva i Vlade) i javnost na  nezakonite i neracionalne postupke u nepotizmom i rastrošnosti obilježenom vođenju poslovanja ove javne tvrtke. Nažalost, bez većeg odjeka i s posljedicama novih pritisaka na sindikalce koji su kulminirali i tužbom za klevetu protiv predsjednika SIK-a Bruna Bulića kao odgovorne osobe za glasilo Naš glas u kojem je objavljen tekst s, po Upravi Zračne luke, klevetničkim podacima. Problem na koje je ukazivao Sindikat izazvao je i određene unutarorganizacijske teškoće koje su bile povodom za ostavku povjerenika koja ipak nije prihvaćena. U 2010. godini trebalo se suočiti i s pokušajem osnivanja drugog sindikata koji nije, po mišljenju aktivista SIK-a, motiviran zaštitom radnika, već nastojanjem da se destabilizira rad podružnice SIK-a. Usprkos neprihvaćenim sindikalnim prijedlozima, s ocjenom da je dvostrani Kolektivni ugovor uvijek bolje rješenje od jednostranog Pravilnika, 16. srpnja potpisan je Kolektivni ugovora s istim sadržajem iz proteklog razdoblja. Tijekom pregovora, naime, poslodavac je  odbio sve sindikalne prijedloge, između ostalog o povećanju stimulativnog dijela plaće i vrijednosti boda  koje bi  na godišnjoj razini za 150 radnika iznosilo oko 280.000,00 kuna, a što je Uprava samo prije dvije godine približno potrošila za reprezentaciju. Predstavnici sindikata prihvatili su prijedlog poslodavca o definiranju smjenskog rada; prihvatili su utvrđivanje preraspodjele od 01.05.2010 do 31.10.2010, s time da će se višak sati koristiti od 01.01do 30.04. i od 1.11. do 31.12. tekuće godine. Također je izvršeno usklađenje utvrđivanja prekovremenih sati dnevno i mjesečno, a sve sukladno novom Zakonu o radu.

Pored redovne sindikalne usluge pravne zaštite podružnicama i članovima koji su za zaštitom imali potrebu, a toga je na području Ureda Pula tijekom godine bilo u uobičajenom opsegu, nastavljen je kontinuitet suradnje sa Gradskom knjižnicom Pula sa ciljem da se članovim  sindikata omogući korištenje usluga pod povoljnijim uvjetima. Obnovljeni su ugovori za članove sindikata u  sindikalnim podružnicama Schott Boral (Duran), DV Buba Mara (Ližnjan), DV Pula  i Polatextile.

URED POREČ – UMAG (Voditeljica Dorina Buić)

Sve više radničkih problema na zapadnom dijelu istarskog poluotoka od Rovinja do Umaga, pozitivno se odrazilo na SIK prema kojem su rasli zahtjevi radnika za sindikalnom zaštitom.
Uz stabilnost djelovanja u šesnaest poduzeća i ustanova tijekom posljednjih godina, a kojima se povećava članstvo, organizirane su i tri nove podružnice : u komunalnom poduzeću PUNTICA iz Funtane, ERIONU iz Buja (tekstil), te u SERVISIMA ELEKTRO iz Rovinja.
Inače, dominantne  djelatnosti su turizam i ugostiteljstvo, te trgovina, uz pratnju javnih i komunalnih poslova iz djelokruga lokalne samouprave. Sukladno dominantnim djelatnostima koje nose negativne posljedice kao što su veliki broj ugovora na određeno vrijeme i male plaće, u 2010. godini zabilježeni su trendovi ne produžavanja ugovora o radu na određeno vrijeme, kao i određeni broj dogovornih otkaza  ugovora o radu, uglavnom s generacijama radnika starije životne i veće radne dobi. Tako je krajem godine uslijedio veći  broj dogovorenih otkaza u MAISTRI, kao i odlazak  radnika na burzu rada ili u  prijevremenu mirovinu, a posebno iz razloga zakonske promjene regulative dobi umirovljenja žena. Kao posljedica neizvjesne turističke sezone o kojoj cijela zapadna obala Istre isključivo ovisi kako gospodarski, time i socijalno, kraj 2010. godine zabilježen je najvećom stopom  nezaposlenost upravo u gradovima na zapadnoj obali. Tako neslavni primat drži POREČ s 994 nezaposlene osobe krajem mjeseca studenog,  slijedi UMAG s 810 nezaposlenih, te ROVINJ s 718 nezaposlenih. Posebno treba istaći da žene čine većinu nezaposlenih, a da će  podaci koji budu bili iskazani za mjesec siječanj i veljaču 2011. godinu daleko nadmašiti te brojke iz studenog 2010. godine.
U pregovorima s vlasnicima komunalnih poduzeća zadržana je osnovna plaća u komunalnom poduzeću MONTRAKER iz Vrsara i PUNTICE iz Funtane , a od početka godine u komunalnom poduzeću NEAPOLIS iz Novigrada ostvaren je minimalni pomak gdje se sindikat izborio za svog predstavnika u Nadzornom odboru.
U svim je turističkim tvrtkama, zbog posljedica recesije i neizvjesnosti turističke sezone, aktivnost oko pregovora za povećanje plaća i ostalih materijalnih davanja odgođena do isteka godine kada se tek pristupilo pregovorima, a nastavak slijedi u 2011. godini. Relativno zadovoljstvo može se izdvojiti u LAGUNI NOVIGRAD d.d. iz Novigrada, gdje je plaća od 01. svibnja povećana za 2,5%, a dogovorena je i božićnica u neoporezivom iznosu.
Božićnice su u većini poduzeća i ustanovama isplaćene, ali u simboličnim iznosima. Problem koji je posebno bio izražen u prethodnim godinama u samom tijeku turističke sezone u turističkim tvrtkama odnosio se na nedovoljan radno aktivni angažman stalno zaposlenih radnika, što je dodatno ove godine pogoršano i od strane zakonodavca uvođenjem evidencije radnog vremena i primjene Zakona o radu od 01.01.2010, što je negdje rezultiralo nedovoljnim fondom sati za preraspodjelu, kako bi se dočekala druga turistička sezona.
Trgovina bilježi pad članstva, što je posebno vidljivo u KONZUMU,  u kojem radnicima ili prestaje ugovor n određeno ili samoinicijativno napuštaju tvrtku.
U Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Poreču pregovori za Kolektivni ugovor traju već jako dugo i to je jedina  postrojba čiji se Kolektivni ugovor produžuje svake dvije godine, odnosno jedina vatrogasna postrojba čiji  kolektivni ugovor nije potpisan na neodređeno vrijeme.
Podružnice dječjih vrtića Umag, kao i podružnice Gradske knjižnice i Pučkog učilišta, s Kolektivnim ugovorima na neodređeno vrijeme, kao ustanove lokalne uprave i samouprave, u više su navrata trebale podsjetiti svoje vlasnike na prava uređena kolektivnim ugovorom, odnosno obveze poslodavca prema radnicima, no u godini recesije nije se postiglo povećanje osnovne plaće.
U većini podružnica s poslodavcima je dogovorena zakonska obveza održavanja skupova radnika što je u nekim društvima pomak u sindikalnom djelovanju.
Što se tiče poštivanja prava i obveza iz Kolektivnih ugovora potrebno je istaći da gotovo sve kompanije i ustanove dogovoreno poštuju,  no u djelatnosti javnih ustanova i poduzeća taj trend poštivanja često je bio i upitan, tako da se u tvrtkama gdje postoji obveza isplate regresa, božićnice i ostalih materijalnih prava uz veliki trud i intervenciju sindikata stečeno donekle realiziralo.
Većih  poremećaja na sindikalnoj sceni na ovom području nije bilo. No, postoje još otvorene mogućnosti djelovanja i sindikalnog organiziranja članstva. Isto tako, usprkos manjim pomacima, još uvijek nema potrebnog aktiviranja većeg broja članova u djelovanju svojih podružnica čiji se rad u prevelikom broju slučajeva mjeri radom povjerenika i pokojeg člana Izvršnog odbora.
Uz nastavljenu višegodišnju suradnju sa Centrom za građanske inicijative iz Poreča, uspostavljena je i suradnja s Organizacijom Crvenog križa Poreč čiji su volonteri iskazali svesrdnu pomoć i energiju u akciji prikupljanja potpisa za referendum. Akcija kojoj je na zapadnoj obali Istre jedini nositelj bio SIK je više nego uspjela. Iz djelokruga rada ovog Ureda može se i istaknuti aktivan angažman voditeljice ureda u koordinaciji  Žena HUS-a.
Prisutnost na organiziranom sindikalnom seminaru (Cerkno 2010.) povjerenika, kao i članova IO s ovog područja pokazala je daleko veći interes  u odnosu na ranija razdoblja, te se može istaći da su takva druženja i seminari najbolji načini prijenosa iskustva i sindikalnih aktivnosti. Izuzetno dobro prihvaćeni su novogodišnji skupovi članstva po podružnicama, kao i podjela prigodnih poklona koje su pojedine podružnice organizirale za svoje članstvo.  Krajem godine, uz podjelu prigodnih božićnih poklona članovima, održane i Godišnje skupštine u gotovo svim  sindikalnim podružnicama.
Glede pravne zaštite s području ureda jedan je radni spor u tijeku. Česti problem u pokretanju sudskih sporova vezan je za strah radnika koji ne žele pokretati sudski spor, ako smatraju da će i dalje ostati u tvrtki, bez obzira na veliku vjerojatnost pozitivnog ishoda i dobivanja spora.

URED BUZET – PAZIN- UMAG

Na području djelovanja ovih ureda tijekom 2010. godine osnovana je jedna nova podružnica – „Zaposleni u upravnim tijelima Grada Buzeta“ Buzet, a neposredno su se učlanili i zaposleni u stručnim službama Općine Raša. Istovremeno su, zbog otvaranja stečajnog postupka ili prestanka rada poslodavca, ugašene četiri podružnice – „IGM-Ciglana Cerovlje“, „Dekorativ“ Pazin, „Alida“ Motovun i „Linteo“ Buje. Trenutno ovi uredi «pokrivaju rad» u 19 podružnica.
Nakon prijave Državnom inspektoratu – Inspekciji rada te njihovog nadzora konačno je započela redovita uplata sindikalne članarine Pazinske „Istraplastike“, u kojoj je najvljen prelazak članova Sindikata EKN-a u naš sindikat.
Kolektivni pregovori vođeni su tijekom godine u većini podružnica u kojima već  postoje takvi akti. Do povećanja osnovice za obračun plaće došlo je samo kod „Aluflexpacka“ Umag za 1,1% te do uvećanja dodataka za rad noću i rad nedjeljom. U ostalim podružnicama produžen je rok trajanja kolektivnog ugovora te vođena borba za zadržavanje postojećih prava radnika kaja iz njih proizlaze. Odredbe kolektivnih ugovora uglavnom se poštuju te nema većih problema s te osnove. Kako Uprava „Aluflexpack-a“ nije uvažavala mišljenja Vladinog ureda za socijalno partnerstvo i Gospodarsko - socijalnog vijeća Istarske županije o samostalnosti sindikata u imenovanju članova pregovaračkog tima bili smo primorani za pomoć se obratiti Predsjedniku nadzornog odbora te Ambasadi Republike Austrije u RH. Tek nakon intervencija s tih razina započeti su kolektivni pregovori koji su u konačnici, barem prema našoj ocjeni, uspješno završeni.
Jedna od manifestiranih značajki u ovom periodu bila  je nemogućnost svih osnivača Javnih vatrogasnih postrojbi da financiraju prava vatrogasaca utvrđena jedinstvenim kolektivnim ugovorom na nivou Istrarske županije. To svakako stvara probleme u našem svakodnevnom radu, iako smo u 2011. godinu ušli s jednakim pravima svih vatrogasnih postrojbi u Istri. Kako najave pojedinih osnivača postrojbi, zbog njihovih sve većih problema u punjenju proračuna, ipak idu u smjeru umanjenja pojedinih prava vatrogasaca i biti će veoma teško obraniti postojeće stanje.
Svjedoci smo, nažalost, sve veće potrebe posezanja za pravnim oblikom zaštite prava naših članova. To se najčešće događa kod manjih i privatiziranih društava gdje se ne uspijeva problem riješiti dogovorom, u prvom redu zbog tvrdih i neprimjerenih stajališta poslodavaca. Sve je veći broj sudskih postupaka vezanih uz materijalna potraživanja, dok se umanjio broj postupaka koji se vodi radi povrede nekog drugog prava članova. Mora se istaknuti uspješnost u rješavanju sudskih sporova koji su članovi pokrenuli putem naših odvjetnika, između kojih i slučaj tužbe radi neisplate regresa za godišnji odmor u „Aluflexpack-u“ Umag za 2009. godinu. Naime, nakon pozitivnog rješenja Općinskog suda u Bujama, po tužbi sindikalnog povjerenika, poslodavac je prihvatio obvezu isplate regresa, a sa radnicima sklopio sporazum radi sprečavanja daljnih tužbi te stvaranja nepotrebnih sudskih troškova. Međutim, ni takva naša aktivnost nije doprinijela daljnjem učlanjivanju radnika, već su svi, po načelu „sindikat“ i tako radi za svih, samo uzeli svoj regres.    
Prisutnost članova iz ovih ureda na godišnjem savjetovanju SIK-a u Cerknu bila je uobičajena po broju učesnika. Tijekom godine održani su skupovi radnika, odnosno Zborovi članova SIK-a gotovo u svim društvima i ustanovama u kojima imamo članove.

URED LABIN –RIJEKA (voditeljica Marina Cvitić)

Kao što je u uvodnom dijelu izvješća već istaknuto, s aspekta sindikalnog djelovanja  2010. godinu, na području središnje Istre i Kvarnera, odnosno onog dijela o kojima brinu uredi u Labinu i Rijeci,  obilježila je borba za zadržavanje radnih mjesta i stečenih prava radnika; u nekoliko tvrtki za isplatu plaća, a samo u rijetkim društvima koje nisu bile direktno pogođene teškom gospodarskom situacijom za povećanje materijalnih prava radnika, odnosno plaće radnika.

Turizam

Neočekivano dobra turistička sezona u 2009. godini iskorištena je za pritisak Sindikata za povećanje plaće u turističkim društvima u Istri. Iako je zbog neizvjesne turističke sezone, „preskočeno“ povećanje plaće u 2009. godini (osim u Rapcu gdje je povećana za 2%), povećanje plaće za 2010. godinu bilo je minimalno. U Plavoj Laguni d.d. Poreč, koja je vodeća tvrtka u turizmu po materijalnim pravima radnika, u 2010. godini plaće su povećane plaće od 2,86, Maslinici d.o.o. Rabac za 3,3%, Rabac d.d.  2,2%, Rivieri Poreč 2,51%, Maistri d.d. Rovinj 2%, Istraturistu 2,58%.
Započeti pregovori u 2010. godini, za cijenu rada u 2011. godini nisu završeni, ovaj put zbog odugovlačenja većinskog sindikata u turističkim tvrtkama Sindikata turizma i usluga Hrvatske, što je zasigurno pogodovalo poslodavcima, jer očekivano povećanje od 1. siječnja 2011. prolongirati će se za kasnije mjesece. Izuzetak je Rabac d.d. koji je unatoč lošim poslovnim rezultatima i ostvarenom gubitku, dogovorio isplatu božićnice iznad neoporezivog iznosa i dara u naravi, a povećanje plaće vezao uz ostvarenje budžeta za 2011. g.  Prepoznatljiv rad SIK-a kroz Radničko vijeće u Plavoj Laguni d.d. Poreč, a posebno hvalevrijedna gesta predstavnika radnika u NO Stipe Liovića da godišnju nagradu za rad u Nadzornom odboru donira u fond solidarnosti iz kojeg se isplaćuju pomoći i pozajmice radnicima, odnosno članovima SIK-a, rezultiralo je povećanjem članstva za više od 50 novih članova u posljednjih godinu dana. Nažalost, potpuno neprepoznatljiv SIK ostaje u porečkoj Rivieri Poreč, gdje zbog nedovoljne aktivnosti sadašnjih sindikalnih aktivista nismo u stanju provesti niti sindikalne izbore.
Bez promjena, odnosno bez Kolektivnog ugovora, ali uz dosljedno poštivanje, sa Sindikatom usuglašenog, Pravilnika o radu, bilo je u sindikalnoj podružnici „Industrial projects“ iz Fažane više poznate kao Be village.
Takva situacija nije u FIO&D, odnosno u hotelu Croatia u Dugoj uvali u kojem se prava radnika kontinuirano krše. Osim što su se radnici u prvom tromjesečju suočavali s neisplatom i kašnjenjem plaća, poslodavac im ne uručuje obračune plaća, a postoji sumnja da im se doprinosi plaćaju samo na minimalnu plaću utvrđenu zakonom. Kako sindikalni pokušaji da se mirnim putem riješe ti problemi nisu naišla na odaziv poslodavca, upućen je zahtjev za inspekcijskim nadzorom, koji je utvrdio niz nepravilnosti, a SIK je u nekoliko navrata i imao medijski nastup zbog postupanja poslodavca u hotelu Croatia.
Niz nepravilnosti utvrđeno je i u Maslinici d.o.o. Rabac gdje je inspekcijski nadzor zatražen od strane SIK-a najviše zbog bahatosti i prepotencije prokuratora u tom Društvu prema radnicima, koji u sudskom sporu potražuju razliku po osnovi isplaćene naknade za prijevoz. I tu je SIK nekoliko puta medijski istupao, a prvi put u tom Društvu suočili smo se i sa fizičkim napadom jednog rukovodioca na sindikalnu povjerenicu. Veoma loši odnosi između poslodavca i Sindikata nisu se poboljšavali  tijekom cijele godine, što veoma utječe na položaj radnika, pa će SIK pokušati drugačijim pristupom postići cilj početkom 2011. godine.
Člasnovi SIK-a u hotelu „Amfora“ u Rapcu suočavali su se sa problemom neisplate plaće. Naime, nakon smrti člana Uprave ustanovili su se veliki dugovi, računi su bili blokirani, a radnici na milost i nemilost, bez nekokiko plaća pred sam početak turističke sezone. Preuzimanjem od strana Glas Istre, te sukladno članku 133. Zakona o radu prenošenjem njihovih ugovora o radu na novog poslodvca Glas Istre turizam d.o.o, aktivnim pregovorima s Upravom Glasa Istre  Albertom Faggianom, radnicima su tijekom ljetnih mjeseci redovito isplaćivane plaće, ali i zaostale neisplaćene plaće, a redovita isplata nastavlja se i tijekom zimskih mjeseci.
Povećanje plaće u skladu s porastom prosječne plaće RH, sukladno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva i to za 2,2% od 1. svibnja 2010. uslijedilo je u „POL-MOT“, odnosno hotelu Lovran u Lovranu, dok nažalost, zbog  loših najava turističke sezone, plaće se unatoč prethodnom dogovoru nisu povećale u Liburnia Riviera hoteli d.d. Opatija. U 2010. godini Liburnia riviera hoteli d.d. mijenja vlasnika. Iz državnog vlasništva, temeljem nagodbe Vlade RH, odnosno HF za privatizaciju i SN holdinga, nakon dugo godina vođenih sporova prelazi u privatno vlasništvo. Strah i neizvjesnost  smanjen je nakon javnog istupa predsjednika Uprave SN holdinga Darka Ostoje na Skupu radnika gdje je obećao da neće biti prisilnog otpuštanja radnika, niti rasprodaje hotela. U podružnici GH BONAVIA nije došlo niti do povećanja plaća, ali niti do njihovog umanjenja. Poslodavac je uz nadzor sindikata uredno ispunjavao svoje obveze prema radnicima u pogledu isplate plaća, ali je zbog problema sa likvidnošću, ali i loših rezultata poslovanja sporazumno dogovoreno da se radnicima isplati 50% neoporezivog iznosa sukladno Kolektivnom ugovoru, tj. umjesto ugovorenih 2.500,00 kuna, radnicima je isplaćena božićnica u iznosu od 850,00 kuna u novcu i 400 kuna u naravi. U Nadzorni odbor društva je, na inicijativu sindikata, imenovan i predstavnik radnika sukladno zakonskim propisima, što do tada nije bio slučaj.
Jadran d.d. Crikvenica odavno je posebna priča. 15. lipnja 2010, nakon što su koncem travnja 13-torica bivših radnika Jadrana (članova STUH-a), a sada zaposlenika hotela Therapie, podnijela zahtjeve za pokretanje stečaja, otvoren je stečaj nad tim Društvom. Time je završila jedna era dugogodišnje agonije radnika Jadrana, ali započela druga, mnogo gora. 246 stalno zaposlenih radnika Jadrana i stotinjak sezonskih dobili su odluku o otkazu ugovora o radu, a samo neophodnima produžava se radni odnos iz mjeseca u mjesec. Međutim, političke igre oko Jadrana nisu završene. Iako je stečajna upraviteljica predložila, a Skupština vjerovnika i prihvatila da Jadran ostane jedna funkcionalna cijelina, uz obvezu da stečajna upraviteljica sačini stečajni plan, Upravni odbor Hrvatstkog fonda za privatizaciju na prijedlog Ministarstva turizma donaša odluku da se Jadran podijeli u nekoliko cijelina i kao takve proda. To znači kraj turizma na Crikveničkoj rivijeri, a radna mjesta zauvijek su izgublljena, sve zbog prljavih igara koje se vode zbog vrijednog zemljišta u TN Kačjak i Autokampa Selce. Nakon što je SIK oštro reagirao i izrazio sumnju da su u prljavima igrama u cilju pogodovanja uključeni i Sindikat turizma i usluge Hrvatske, Trgovački sud u Rijeci, Ministarstvo turizma, HF za privatizaciju, UO HF za privatizaciju i Državno odvjetništvo, HF za privatizaciju preinačuje svoju odluku te zahtijeva od stečajne upraviteljice da sačini nekoliko verzija stečajnog plana. Nažalost, iako toliko zazivan stečaj, posebno od strane STUH-a, šokirao je radnike, a nakon zbunjujućeg ili možda ciljanog upita stečajne upraviteljice, radnici se masovno ispisuju iz sindikata (kako SIK-a, tako i STUH-a).
Početak godine obilježila je i veoma teška situacija i neizvjesnost oko isplate plaća u zimskim mjesecima u Sindikalnoj podružnice „Club Adriatic“ iz Selca. Međutim, početkom sezone situacija se popravila, nakon čega se nastavila redovita isplata plaće. Na poziv poslodavca da se radnici dobrovoljno uključe u program zbrinjavanja viška radnika uz otpremnine koje su niže od ugovorenih Kolektivnim ugovorom Društva, javio se značajan broj radnika, pa se očekuje da do početka sezone 2011. godine neće biti upitna isplata plaće.
U 2010. godini započeli su na inicijativu HUP-a-Udruge ugostiteljstva i turizma  pregovori za izmjenu Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Iako su u početnim zahtjevima, poslodavaci tražili značajno smanjenje materijalnih prava radnika (smanjenje plaće, dodatka za minuli rad, dodatka za nedjeljni rad, skraćivanje  vremena za noćni rad), polovicom lipnja završeni su pregovori oko usklađivanja Kolektivnog ugovora sa novim Zakonom o radu, a u listopadu su se nastavili oko drugačijeg uređenja osnovice za obračun plaće. Pregovori još nisu okončani.

URED LABIN

Izrazito teška gospodarska situacija ponovno je zahvatila Labinštinu, pa je, unatoč zalaganju sindikata, došlo do gubitaka radnih mjesta. Posebno se to odnosi na tekstilnu tvrtku IR.ZA d.o.o. u talijanskom vlasništvu gdje je vlasnik otišao stopama svoje majke vlasnice nekadašnje tvrtke SE.DE d.o.o. Labin. Naime, 30-tak stalno zaposlenih radnika i nešto manje radnika na određeno vrijeme, zbog neisplaćenih plaća za ožujak i travanj, unatoč povećanom opsegu rada, zaustavilo je rad kocem svibnja 2010. godine. Pokušaj prevare radnika da sporazumno raskine ugovor o radu s radnicima, uz istovremeno zasnivanje radnog odnosa sa sada već trećom tvrtkom LABIN-TEKSTIL d.o.o. Labin spriječio je sindikat. Tek 13 najupornijih radnika nije prihvatilo ponudu poslodavca, te uz stručnu sindikalnu pomoć pokreću aktivnosti radi otvaranja stečaja, ali i drugih aktivnosti, kao što su prijave inspektoratu rada, poreznoj upravi, financijskoj policiji i pokretanje zahtjeva kod Državnog odvjetništva kako bi dokazali da je vlasnik i direktor tvrtke zloupotrebljavao svoj položaj, namjerno isisavao novac iz tvrtke za vlastite interese, pri čemu je oštećivao državni proračun, ali i radnike. Stečaj je otvoren koncem godine, te će u narednom periodu radnici moći od Hrvatskog fonda za razvoj i zapošljavanja potraživati tri neisplaćene plaće te otpremninu.
Nakon nepunih godinu dana otkad je zbrinuto 13 radnika u Istraskoj tvornici vapna na Mostu Raša, u listopadu 2010. godine Uprava je najavila ponovno otpuštanje 13 radnika zbog reduciranja proizvodnje vapna. Iako je početna zamisao bila da se sa 7 radnika nakon otkazivnja ugovora o radu, sklopi ugovor za stalne sezonske poslove, nakon mnogobrojnih sastanaka sa Sindikatom i Radničkim vijećem, dogovoreno je da se sa svih 13 radnika sklopi ugovor o radu za stalne sezonske poslove u 2011. godini uz isplatu otpremnine u visini od 50% od prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, što je značajno više u odnosu na ugovorenu kolektivnim ugovorom. Nažalost, time se priča u ITV-u nije završila jer je upitno do kada će se uopće nastaviti proizvodnja vapna. Nakon što se u 2010. godini plaća povećala za 2,3%, u 2011. godini zbog daljnjeg pogoršanja uvjeta poslovanja, povećanje plaće za 2011. nije ugovoreno, a nakon dugog niza godina nije isplaćena ni 13. plaća. Nakon šestomjesečnog poslovanja, razmotriti će se rezultati poslovanja i mogućnost povećanja plaća.
Otpuštanje radnika nastavlja se i u Holcimu (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, iako se tu radi o radnicima koji ostvaruju uvjete za mirovinu, međutim ukoliko se ostvare planovi da se u narednom trogodišnjem razdoblju proizvodnja u Holcimu bazira na 100-tinjak proizvodnih radnika, upitno je još 20-tak radnih mjesta. Zbog bitno pogoršanih uvjeta poslovanja graditeljstva, smanjenja je potražnja i za cementom, što je rezultiralo i lošijim poslovanjem u 2010. za koju je dogovoreno povećanje plaće od svega 1,5%, dok je upitno povećanje plaće za 2011. godinu, iako su prosječne plaće u Holcimu (Hrvatska) još uvijek daleko iznad prosjeka RH i okruženja. Slična situacija je i u Društvu Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina. Plaće su od 1. siječnja 2010. godine povećane za 1,5%, a vjerujemo da će se ista zadržati na istom nivou u 2011. godini, od kada bi trebao stupiti na snagu i novi Kolektivni ugovor, obzirom da je postojeći istekao 31.12.2010. godine.
U Rockwoolu d.o.o. Potpićan  više od godinu dana intenzivnih pregovora za Kolektivni ugovor nije rezultiralo i potpisivanjem istog. Obzirom da poslodavac ni pod koju cijenu nije prihvatio da se Kolektivnim ugovorom utvrdi obveza pregovaranja o plaći sukladno ostvarenim rezultatima, na referendumu su članovi Sindikata glasali  protiv. Iako je poslodavac bio spreman u Kolektivnom ugovoru utvrditi obvezu isplate božićnice u iznosu od 1.500,00 kuna, nakon odbijanja Sindikata da se kolektivni ugovor potpiše, ispatio je tek 420,00 kuna, nakon čega je sindikalni povjerenik uputio Upravi Društva cinično pismo kako su očito učenici i studenti kojima se daju stipendije veće od božićnice radnicima, značajniji za budućnost Društva.
Nakon što se do sredine godine kasnilo sa isplatama plaća radnicima METALCA d.o.o. Labin, u drugoj polovici, zbog neznatnog povećanja obima poslova, situacija se normallizirala, ali ne zadugo. Društvo opterećeno kreditnim obvezama nije podmirivalo obveze prema Državnom proračunu, pa je sredinom prosinca porezna uprava dala na javnu dražbu sve strojeve, a prema izjavama Uprave, koncem prosinca Uprava Društva podnijela je zahtjev Trtgovačkom sudu za otvaranje stečaja. U Benettonu Istria d.o.o. Labin nedostatak posla se nije osjetio, a od 1. siječnja povećala se i plaća za 3%, a dodatnom stimulacijom od po 300 kuna nagrađen je drugačiji raspored radnog vremena (u tri smjene) u svibnju i srpnju, a noćni rad povećao sa 30 na 40%. Nažalost, očekivana nagrada nije uslijedila i u prosincu, a o povećanju plaća za 2011. nisu još započeli pregovori, iako je inicijativa pokrenuta još u studenom. Blagi oporavak poslovanja započeo je u Labinprogresu-TPS d.o.o. Labin, ali poslovanje još uvijek ima negativni predznak, što je razlog gotovo neznatnog povećanja plaća u 2010. godini od svega 1,7%. To je i razlog što nije došlo do dogovora oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora. Jedina svijetla točka na Labinštini je u 2010. godini bio Shellbox  d.o.o. Labin, gdje je dva puta tijekom godine povećana plaća. Od 1. siječnja plaće su se povećale za 2,6%, dok se premija za produktivnost povećala sa dotadašnjih 2% na 3%. Od 1. srpnja plaće su dodatno povećane za 2%, s tim da će sva naredna povećanja plaća u idućim godina uslijediti od 1. srpnja.
Do povećanja plaća nije došlo u komunalnom poduzeću 1. maj d.o.o. Labin, niti u u JVP Labin. Nije se bilo potrebno posebno angažirati u Selelcti d.o.o. Labin niti u  Elektri d.o.o. Labin gdje sve probleme, ali i dogovore oko povećanja plaća dogovara sindikalni povjerenik s poslodavcem.

URED RIJEKA

U 2010. godini se veoma intenzivno radilo i na području ureda Sindikata Istre i Kvarnera u Rijeci. Riječki ured danas okuplja 13 podružnica, a pored turističkih društva o kojima je ranije bilo riječi u poglavlju turizam, tu su i podružnice BI 3. MAJ Rijeka, 3.MAJ TIBO Matulji, Riječki uslužni servis Rijeka, Zanatservis Opatija, Parkovi Opatija, Zračna luka Rijeka Omišalj i Dundovo Rab. Zbog smanjenja broja članova, odnosno radnika brisana je podružnica IN-MAR koja broji svega 3 člana, a po nekoliko članova imamo i u hotelu Adriatic, dok je svih 6 radnika u hotelu Crikvenica koja je u sastavu društva Man-planet učlanjeno u SIK.  Većina podružnica je stabilna i uglavnom zadržavaju broj članova, što potvrđuje  sindikalnu aktivnost i angažman.
Podružnice  BI 3. MAJ i 3. MAJ TIBO MATULJI aktivno su bile uključune u proces privatizacije hrvatske brodogradnje, koji je nametnut od strane Vlade RH kao jedan od „uvjeta“ ulaska RH u Europsku uniju. Natječaj za privatizaciju je bio raspisan u dva kruga – od kojih je prvi propao, jer nije bilo odgovarajućih ponuda od strane potencijalnih kupaca, pa je Vlada svojom odlukom zajedno sa HFP-om raspisala drugi natječajni krug o prodaji dionica društva Brodograđevna industrija 3. Maj d.d. Rijeka pod posebnim uvjetima,  u kojem se kao jedini izgledan kupac isprofilirala tvrtka ponuditelj CROWN INWESTMENT u vlasništvu austrijskog A-TEC INDUSTRIES A.G., a cijela privatizacijska priča oko prodaje cjelovitog 3. MAJ-a opet je doživjela fijasko. Naime, austrijski A-TEC zbog vlastite insolventnosti doživio je bankrot, koji je popraćen od strane svih europskoh medija, pa je SIK predvodio medijske istupe, zajedno s predsjednicom RV, u kojima se protivio privatizaciji i kupnji od strane ATEC-a, odnosno Crowninvestement.       
 01. rujna 2010. godine  u 3. MAJ TIBO MATULJI došklo je do kadrovske promjene, odnosno postavljen je novi direktor društva, što u konačnici nije izazvalo nikakve dodatne promjene , osim bolje komunikacije sa Sindikatom.
Podružnica RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o. je tijekom 2010. godine, zbog otežanih gospodarskih uvjeta na tržištu, ali i nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja u brodogradnji, provodila dva Programa zbrinjavanja viška djelatnika iz Brodogradilišta 3 maj. I u prvom i u drugom Programu zahvaljujući uloženim naporima sindikata zbrinuto je po 5 djelatnika, ukupno njih 10. Svi su odradili otkazne rokove i isplaćene su im otpremnine. Zahvaljujući uloženom trudu sindikata donesen je novi Pravilnik o radu, s pripadajućim novim Tarifnim prilogom, te je provedena i definirana sistematizacija radnih mjesta.
Rapsko komunalno poduzeće DUNDOVO d.o.o. zbog otežanih uvjeta poslovanja tijekom čitave godine imalo je poteškoća, što je rezultiralo neredovitim isplatama plaća, zbog čega je u veljači pokrenut postupak mirenja s poslodavcem, a nakon proteka zakonskog roka za mirenje i štrajk, koji je doprinio isplati plaća radnicima. Nakon nekoliko sastanaka s gradonačelnikom, donesena je nova organizacija, grad je osigurao sredstva za zbrinjavanje viška radnika, te je sredinom godine došlo do normalizacije isplate plaća, koja naravno istekom sezone ponovno postaju upitne.
ZRAČNA LUKA RIJEKA  dovedena je na rub egzistencije zbog neugovorenih novih poslova i novih letova. Prepolovljeni prihodi u odnosu na prethodnu godinu koji su bili za 40% niži od prihoda u 2008. godini, nisu dostatni niti za plaću, a kamoli za podmirivanje tekućih obveza, pa je zadnje tromjesečje rezultiralo kašnjenjem plaća. Nezadovoljni vođenjem tvrtke od strane Uprave Društva, SIK je održao i tiskovnu konferenciju u prosincu na kojoj je otvoreno prozvao upravu Društva za nerad, ali i Državne institucije za maćehinski odnos prema tom društvu koje je u njihovom vlasništvu, što je u konačnici rezultiralo da je resorno ministarstvo doznačilo tvrtki novčana sredstva, čime su isplaćene dvije plaće – za 10. i 11. mjesec, te su plaćeni dobavljači tvrke.
U podružnici PARKOVI OPATIJA godina je obilježena kolektivnim pregovaranjima, izradom nove sistematizacije radnih mjesta, što je naravno još uvijek u fazi donošenja, a  koja je inicirana od strane jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno grada Opatije,  u čijem je vlasništvu to  Društvo.
Tijekom lipnja došlo je do učlanjenja novih članova, radnika HOTELA CRIKVENICA, koji su se sindikalno organizirali kada su osjetili loše stanje u svome društvu. Naime, bojazan  radnika se pokazala istinitima kada radnicima nisu bile isplaćene zaredom tri zarađene i dospjele plaće i to za srpanj, kolovoz i rujan. I tada je zaslugom sindikata, i to pod prijetnjom provođenja inspekcijskog nadzora nadležnog državnog  inspektorata i poreznih institucija, poslodavac u listopadu isplatio radnicima sve tri plaće odjednom.


U Puli, 28.01.2011.

                           
Predsjednik
Bruno Bulić