fiuman.hr: Gospodarsko-socijalno vijeće PGŽ-a održalo sjednicu

gsvrijeka bulic

Predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije Bruno Bulić upoznao je novinare sa zaključima 2. sjednice GSV-a održane 30.siječnja ove godine. Kako je istaknuo, raspravljalo se o posljedicama primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak na proračune i obveze jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U raspravi je konstatirano da su pojedine JLS zbog bitno umanjenog prihoda posegnule za dizanjem naknada na teret građana poput, prireza, komunalnih naknada, cijena dječjih vrtića, pa je došlo do dodatnog poskupljenja troškova života, dok su učinci na visinu plaća kod većine zaposlenika izuzetno mali. Zbog smanjenog prihoda JLS-a bit će otežana i realizacija investicijskih projekata. Ocjena je da učinci spomenutog Zakona nisu dobri, no zaključeno je da će se za slijedeću sjednicu u ožujku napraviti simulacija prihoda JLS koja će omogućiti i konkretne zaključke.

Na sjednici se, prema riječima Bulića, također raspravljalo i o novom Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji propisuje obvezu poslodavca da zaposli i određeni broj osoba s invaliditetom. Ocjena je poslodavaca da u provedbi i primjeni tog Zakona ima propusta na štetu poslodavaca zbog čega će se od Vlade i resornog ministarstva zatražiti odgoda njegove primjene. Ocjena je da je jedan od temeljnih problema što nisu osigurani uvjeti za početak rada centara za profesionalnu rehabilitaciju