Da su se poslodavci ovako ponašali prema radnicima unazad deset godina, imali bismo turizam koji priželjkujemo

 

Turizam

https://turizam24.com/da-su-se-poslodavci-ovako-ponasali-prema-radnicima-unazad-deset-godina-imali-bismo-turizam-koji-prizeljkujemo/

Marina Cvitić iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, koji u najvećim turističkim kompanijama ima svoje podružnice, veli da se one pripremaju za sezonu kao da će ona biti normalna, posebno ovaj sjeverni dio Jadrana, obzirom da se radi o auto destinacijama.