Anexom KU do većih plaća u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda

https://www.vodnjanski.info/pula-povecanje-placa-od-22-posto-djelatnicima-u-direktnom-radu-s-korisnicima-dnevnog-centra-za-rehabilitaciju-veruda-pula

 

Dodatak na plaću u iznosu od 22 posto osigurava se radnicima Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula koji provode stručnu procjenu djeteta, ranu intervenciju kod djece kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za daljnji razvoj, psihosocijalnu podršku koja podrazumijeva rehabilitaciju sa ciljem poticanja razvoja kognitivnih funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika