Poslovna suradnja sa Istra-Agentom kod naknade štete u radnom odnosu i u svezi sa radom

SIKD je sklopio poslovnu suradnju sa Istra-Agent, društvom za brokerske poslove u osiguranju d.o.o. u poslovima pomoći kod rješavanja odštetnih zahtjeva za članove Sindikata. Time je omogućena povoljnija usluga pružanja stručne pomoći kod rješavanje odštetnih zahtjeva, koji proizlaze iz ozljeda na radu, prometnih nesreća te drugih nezgoda u kojima je došlo do ozljede osobe ili oštećenja stvari.

Za sve potrebne informacije, savjete i preporuke vezane za rješavanje naknade štete, članovi se mogu obratiti Sindikatu te će se potom na njihov zahtjev i u njihovo ime temeljem potpisane punomoći angažirati Istra-Agent u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva, a sve kako bi članovi ostvarili potpunu i pravičnu naknadu.

Ugovorena provizija iznosi 8%+PDV od ostvarene naknade štete, koja na tržištu iznosi 15%, dok se kao dodatna pogodnost za obitelji članova Sindikata odobrava i popust od 20% na usluge Istra-agenta u postupcima rješavanja odštetnog zahtjeva za pomoć u rješavanju šteta koju podnose.

Uvjereni smo kako će visina odštetnog zahtjeva uz posredovanje Istra-Agenta značajno nadmašiti iznos navedene provizije.