O nama

OIB: 42534989532
IBAN: HR6724070001158018700

  1. Riječ dvije o nama
  2. Ustroj
  3. Pravna zaštita
  4. Uredi Sindikata
  5. Informiranje

 

RIJEČ DVIJE O NAMA

Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije osnovan je pod nazivom Sindikat Istre

15. prosinca 1995. godine u Pazinu.

Sjedište je u Puli, Danteov trg 5.

Nakon dvogodišnjeg djelovanja u istarskom županijskom okviru, od lipnja 1998. godine proširuje svoje aktivno djelovanje s područja Istarske i na Primorsko-goransku županiju, a od 27.01.2012. godine ima status nacionalne sindikalne udruge koja djeluje na području cijele Hrvatske, koja je samostalna u svom radu i djeluje neovisno od državnih tijela, poslodavaca, poslovodstava, stranaka i drugih organizacija...

Sukladno proširenom području djelovanja 17.svibnja 2001. godine, mijenja naziv u Sindikat Istre i Kvarnera, a 24.04.2014. godine u Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Skupština SIK-a 03.02.2006. godine donijela je Odluku o udruživanju u Hrvatsku udrugu sindikata. Deklaracija o udruživanju potpisana je 10.02.2006. godine u Splitu

Organi upravljanja su: Skupština, Predsjedništvo i Nadzorni Odbor.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zastupa i predstavlja predsjednica Marina Cvitić.

 

USTROJ

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ustrojen je kao teritorijalni sindikat općeg tipa. Temeljni organizacijski oblik je sindikalna podružnica koja objedinjava članstvo u različitim poduzećima, odnosno ustanovama. Članovi se osim u podružnicama, povezuju i funkcionalno po djelatnostima, u odbore djelatnosti i profesija odbore.
Odbori djelatnosti posebno nastupaju u slučajevima kada Sindikat nastupa na nacionalnoj razini.

Ima šest organiziranih ureda u Istri: U Puli, Pazinu, Labinu, Poreču, Umagu te ured u Rijeci. U uredima je profesionalno zaposleno sedam ljudi.

Sindikata Istre i Kvarnera ima više od 7.000 Članova u stotinjak poduzeća i ustanova u kojima je aktivan i u večini ima organizirane sindikalne podružnice. U djelovanju je najviše orijentiran na područje Istre na čijoj je sindikalnoj sceni najprisutniji i najveći sindikat. Otvaranjem ureda u Rijeci potvrdio je i sve značajniju sindikalnu poziciju na prostoru Primorsko-goranke županije. U zaštiti i promicanju interesa članova temeljna su mu načela uzajamnost i solidarnost, te stalni i što neposredniji kontakti sa članovima.

Prioritetne programske zadaće, sukladno međunarodnim konvencijama i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, usmjerene su na zastupanje i zaštitu sindikalnih prava i slobode članova. Kolektivno pregovaranje i rješavanje radničkih prava kroz kolektivne ugovore trajni je imperativ njegovih sindikalaca koji su na tom poslu sve uspješniji. U 40-tak posto poduzeća u kojima je Sindikat Istre i Kvarnera socijalni partner poslodavcu, prava radnika regulirana su kolektivnim ugovorom. Glavni su mu interes kolektivni ugovori u poduzećima, a prema potrebama članstva uključuje se i u aktivnosti kolektivnog pregovaranja na nacionalnoj razini.
Pored inicijativa da se svi aspekti sindikalnih i radničkih prava urede kroz kolektivne ugovore, Sindikat Istre i Kvarnera ustrajno se zalaže za afirmaciju radničkih vijeća i radničke participacije u upravljanju poduzećima u kojima djeluje.

 

PRAVNA ZAŠTITA

Posebno se vodi briga o pravnoj zaštiti. Članovima je osigurana besplatna pravna pomoć u zaštiti radnih i socijalnih prava, kao i u zastupanju u radnim sporovima.
U borbi za radnička prava i sindikalne interese te pravnu državu djelom je dokazao da je spreman primijeniti i radikalnije sindikalne metode. Tijekom 1997. i 1998. godine bio je organizatorom ili suorganizatorom nekoliko javnih prosvjeda u Puli i Labinu na kojima je upozoreno na teško gospodarsko i socijalno stanje. A u najpoznatijem sindikalnom prosvjedu (održanom od uspostave hrvatske države) koji je 20.02.1998. godine u organizaciji URSH-a okupio stotinu tisuća ljudi u Zagrebu, aktivisti Sindikata Istre bili su na čelu proboja prvog policijskog kordona što je vidjela cjelokupna javnost. Početkom 2000. godine pokazavši sindikalnu solidarnost javnim je prosvjedom stao i u zaštitu štediša i zaposlenika Istarske banke, pridonijevši neosporno sprječavanju stečaja i opstanku ove značajne financijske institucije u Istri.
Na međunarodnom planu od samog osnivanja ima potporu i uspješno surađuje s Obalnom sindikalnom organizacijom iz Kopra, Konfederacijom slobodnih sindakatov Slovenije te talijanskom regionalnom sindikalnom udrugom CGIL Friuli-Venezia Giulia i UIL F-VG.

Za pravnu zaštitu Članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije brine pravnica:

LJILJANA JURAČIĆ-PERKOVIĆ
Pula, Rakovčeva
telefax: 052 210 993

i odvjetnički uredi

SANJA BOLJUN ŠARUNIĆ i IGOR ŠARUNIĆ
Rijeka, Đure Šporera 8
telefon: 051 315 024

PREDRAG JOVANOVIC
LABIN, Rudarska bb,
telefax: 051 855 324

 

UREDI SINDIKATA ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE

PULA, Danteov trg 5, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefax: 052 214 853
tel: 052 218 705
Marina Cvitić, predsjednica, mob: 098 916 12 47 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Barbara Posavec Pajca, tajnica, mob: 0995283693
Rajko Kutlača, voditelj Ureda, mob: 099 278 8056 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Ured je istovremeno u funkciji Županijskog ureda HURS-a za Istarsku županiju.

PAZIN, Narodnog doma 2

telefax. 052/617-190, telefon 052/624-979 

Računovodstvo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ana Bakarčić,  administrativno-računovodstveni radnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 LABIN, Trg Maršala Tita b.b052 852124 POREČ i UMAG, 8. ožujka 052 722165

Darko Vidmar, voditelj ureda mob: 098 916 1249 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 RIJEKA, Dom sindikata "Franjo Belulović" Krešimirova 4
51000 Rijeka

telefon: 051 330 718

Vedran Sabljak, voditelj Ureda
mob: 099 2106146 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Ured je istovremeno u funkciji Županijskog ureda HURS-a za Primorsko-goransku županiju. 

INFORMIRANJE

Od 1998. godine Sindikat Istre,Kvarnera i Dalmacije ima svoje interno glasilo «NAŠ GLAS». Izlazi periodično, odnosno prema potrebi, u formi letka.
O aktivnostima Sindikata Istre i Kvrnera šira javnost se redovito obavješčuje na konferencijama za novinare.

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije je:

MARINA CVITIĆ

riječ osnivača Bruna Bulića

Kad je 15. prosinca 1995. godine osnovan SINDIKAT ISTRE jedino što je bilo sigurno je da se počinje od nule, ali s velikim entuzijazmom, tada malobrojnih osnivača, da počnu graditi jednu novu sindikalnu kuću, koja bi trebala jasnije, neposrednije, brže odgovoriti na potrebe svojih članova. U relativno kratkom razdoblju proteklom od osnivanja, od svibnja ove godine, pod promijenjenim nazivom SINDIKAT ISTRE I KVARNERA naš je Sindikat, slobodno mogu reći, uspio postati prepoznatljiva sindikalna udruga koja stalno raste, a trenutno okuplja više od 10.000 članova. Daljnjim širenjem sindikat mijenja ime u SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALAMACIJE

Neosporna je činjenica, da je sindikalno povezivanje radnika, zaposlenika, svih onih koji žive od svog rada, jedina funkcionalna zaštita njihovih prava pred naletom beskrupoloznog interesa i poduzetničkog profita. Usamljen i neorganiziran radnik nemoćna je figura s nikavom šansom samozaštite. Snaga svakog sindikata, svake njihove akcije, odraz je snage, svijesti, hrabrosti i odlučnosti njegovih ljudi. Ovo pravilo vrijedi i za naš Sindikat Istre,Kvarnera i Dalmacije. To svi zajedno, i mi koji predstavljamo članove i sami članovi moramo uvijek imati na umu !