Osiguranje članova

adriatic logo 

POLICA OSIGURANJA OD NEZGODE
S ADRIATIC OSIGURANJEM

U nastojanju da članovima, a na principu solidarnosti, jednakosti i pripadnosti, proširi sindikalnu uslugu, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije u sindikalnom programu ponude članstvu ima POLICU OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA /NEZGODE.
Nakon višegodišnje suradnje po toj osnovi s Allianzom i Croatia osiguranjem,
za 2020. godinu ( od 26.02.2020. do 26.02.2021.), temeljem najbolje ponude, za osiguravatelja izabrano je ADRIATIC OSIGURANJE.
Sve prijavljene nezgode zaprimaju se, obrađuju i likvidiraju (isplaćuju) u Podružnici u Puli, Industrijska 15c.
Polica nudi pokriće tijekom 24 sata, bez obzira gdje se član-osiguranik nalazi u trenutku nesretnog slučaja. Polica pokriva slučajeve smrti uslijed bolesti i smrti uslijed nezgode, trajni invaliditet kao posljedicu nezgode, dio troškova bolničkog liječenja od posljedica nezgode, dio troškova liječenja i lijekova koji su stvarno i nužno potrebni u liječenju od posljedica nezgode, odnosno koje snosi sam osiguranik i to nastalih najdulje u periodu 3 godine od nastanka nesretnog slučaja i najviše do ugovorenog iznosa. (poželjno je prijaviti to prije).

U slučaju smrti od bolesti, osiguravajuća kuća nasljednicima člana-osiguranika isplaćuje 8000 kuna, u slučaju iznenadne smrti od bolesti 10.000 kuna, a u slučaju smrti uslijed nezgode osiguravajuća kuća isplaćuje nasljednicima 35 000 kuna. U slučaju trajne invalidnosti, kao posljedice nesretnog slučaja, osiguravajuća kuća isplaćuje osiguraniku-članu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije svotu koja je razmjerna stupnju nastale invalidnosti, a sukladno Tablicama invaliditeta vezanim uz policu osiguranja, do najviše 90000 kuna u slučaju 100 %-tne invalidnosti. Dan bolničkog liječenja od posljedica nesretnog slučaja se pokriva sa 25 kuna, a troškovi liječenja i lijekova za liječenje posljedica nezgode, koji su stvarni i nužni i snosi ih sam osiguranik, osiguravatelj podmiruje u visini do 2500 kuna po štetnom događanju.
Ne postoji obveza osiguratelja za pokrivanje troškova nastalih liječenjem u toplicama, kao ni za lijekove koji se nalaze na pozitivnoj listi HZZO-a.
Da bi se kod navedenih slučajeva izvršila naplata po polici, osiguranik treba slučaj odmah prijaviti u najbliži ured i, što prije, svom sindikalnom povjereniku, odnosno voditelju ureda SIKD-a sa svog područja koji je ovlašten za ovjeru zahtjeva. Od njih treba zatražiti i sve upute o daljnjim postupcima.
Dosadašnje korisnike osiguranja valja podsjetiti, a moguće nove uputiti da Odluku o sudjelovanju u polici osiguranja koja je zapravo polica grupnog osiguranja od nezgode donose sindikalne podružnice. Ako podružnice prihvate policu za svoje članove, namjenski će za nju usmjeriti dio postojeće sindikalne članarine.
Članovima se, naime, članarina NE POVEĆAVA, odnosno osiguranje ne pretpostavlja nikakva dodatna novčana opterećenja članova.

Nositelj police je Sindikat Istre, Kvarnera  i Dalmacije, a pravo na osiguranje ostvaruju članovi s popisa koje podružnice moraju redovno, svaki mjesec, do dogovorenog roka dostavljati Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije, uz mjesečno plaćanje premije.
Napominjemo da se akciji osiguranja članovi organizirani po podružnicama ne priključuju samostalno, već odluku o tome donosi Izvršni odbor sindikalne podružnice u poduzeću za sve članove u podružnici koji plaćaju članarinu. Informaciju o tome da li je njegova podružnica donijela odluku o osiguranju svaki član može dobiti od svog povjerenika.
S obzirom da je uplaćena članarina uvjet za ostvarivanje prava na osiguranje koje se uplaćuje svaki mjesec, važno je da svaki član kontrolira kod isplate plaće da li mu je obračunata i naplaćena članarina, te da u slučaju nekog propusta odmah reagira .