Pristupnica Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije

sikd animacija 2021

Zašto ću izabrati upravo Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije? Jer je to:

- sindikat koji ostvaruje rezultate
- sindikat koji je sklopio preko 100 Kolektivnih ugovora
- sindikat po mjeri radnika kojemu su članovi na prvom mjestu,
- sindikat koji beskompromisno štiti i promiče interese svojih članova,
- većinski sindikat u najvećim turističkim kompanijama u Hrvatskoj (Valamar Riviera, Plava Laguna, Maistra, Aminess Laguna Novigrad, Liburnia Riviera hoteli ....),
- većinski ili jedini sindikat u poznatim multinacionalnim kompanijama, kao što su Holcim(Hrvatska),Rockwool Adriatic, Aluflexpack, Baumit, Novationtech,
- sindikat koji djeluje u većini dječjih vrtića na području Istarske i Primorsko goranske županije;
- sindikat koji djeluje u komunalnim poduzećima na području svih gradova u Istri, i velikog broja u Primorsko goranskoj županiji;
- sindikat koji djeluje u svim javnim vatrogasnim postrojbama u Istri;
- sindikat koji ima više od 100 sindikalnih podružnica

sikd logo

AJMO MUDRO! U Č L A N I T  Ć U  S E !  BIT ĆE TO I MOJ SINDIKAT!!!


captcha

Slanjem zahtjeva potvrđujete da ste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u isključivu svrhu vezanu za ostvarivanje prava po osnovi članstva u Sindikatu, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te s njom usklađenim internim aktima Sindikata.