Popusna kupovina u PittaRosso East d.o.o.

pittarosso smallPopusna kupovina (15%) za članove SIKD-a dogovorena je s tvrtkom PittaRosso East d.o.o (u Puli
Radnička cesta 80, u Rijeci Trgovački centar Tower Center,
J.P.Kamova 81/a).

http://www.pittarosso.com/hr