Provedeni sindikalni izbori u Istarskom vodovodu

istarski vodovod

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata članovima Izvršnog odbora (povjereništva) buzetske sindikalne podružnice Istarski vodovod održani su izbori za novi saziv. Kako „Istarski vodovod" d.o.o. Buzet djeluje na širokom području Istarske županije izbori su se proveli po organizacijskim cjelinama Društva, odnosno po Poslovnim i Radnim jedinicama odnosno Stručnim službama.
Za članove sindikalnog povjereništva podružnice „Istarski vodovod" Buzet izabrani su:
- Elijana Pastorčić (Stručne službe)
- Aleks Damiani (PJ Buje)
- Klaudio Kajin (PJ Poreč)
- Elvis Peteh (PJ Rovinj)
- Franko Križman (PJ Pazin)
- Goran Krota (PJ Buzet)
- Mladen Benčić (Održavanje)
- Marin Prodan (RJ proizvodnja).

Na konstituirajućoj sjednici, 28. lipnja, za predsjednicu je izabrana Elijana Pastorčić, a za zamjenika Aleks Damiani.

Predstavnici SIKD-a s predstavnicima osnivača i poslodavca DV Pahuljica Rab

dv pahuljica rab 

Temeljem sindikalnog zahtjeva prošlog je tjedna (17. lipnja 2019. godine) održan sastanak predstavnika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u sindikalnoj podružnici „DV Pahuljica" Rab ( osnovanoj u ožujku ove godine) s predstavnicima poslodavca i osnivača -Grada Raba. Zahtjev za sastankom bio je prvenstveno motiviran namjerom upoznavanja s poslodavcem, s načinom rada i odnosima u Ustanovi te upoznavanjem poslodavca s radom Sindikata i inicijativama koje SIKD namjerava pokrenuti. U tom kontekstu Sindikat je najavio, u trenutku kada se steknu svi uvjeti, pokretanje pregovora za kolektivni ugovor kako bi se kroz ovaj dvostrani akt regulirala prava radnika koja su trenutačno uređena pravilnicima poslodavca. Iako poslodavac uredno izvršava svoje obveze glede isplate plaće i ostalih materijalnih prava radnika sindikalno je uvjerenje da bi se, potpisivanjem kolektivnog ugovora i reguliranjem prava kroz takav akt, razina prava i sigurnosti radnika ipak digla na jednu višu razinu. Ravnateljica i pročelnik Grada složili su se s najavljenom inicijativom te izrazili spremnost za pregovore u kojima su spremni aktivno sudjelovati. U razgovoru o aktualnim problemima u Ustanovi kao jedan od gorućih problema detektiran je zapravo nacionalni problem reguliranja statusa odnosno plaća za odgajateljice koje su stekle VSS. Svima je jasno da je ova problematika kompleksna i nije ju lako riješiti, prvenstveno zato što trenutačno ne postoje zakonski okviri na temelju kojih bi se mogla riješiti. U tom smislu iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije upućen je dopis ministrici znanosti i obrazovanja i radnoj skupini za izradu Nacrta Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa zahtjevom da se što hitnije, kroz prijedlog zakona, nađe rješenje kojim bi se regulirala ova problematika.

Opširnije:Predstavnici SIKD-a s predstavnicima osnivača i poslodavca DV Pahuljica Rab

Gasi se Pola Textile

pola textile

Uprava Društva Pola Textile d.o.o iz Pule obavijestila je početkom tjedna Sindikat o odluci o gašenju u potpunosti proizvodnje sa 30.09.2019. godine. Odluka je donesena zbog procjene da nedostatak narudžbi više ne osigurava pozitivno poslovanje. S obaviješću Sindikatu zapravo je otvoren proces savjetovanja budući u Društvu nema radničkog vijeća i njegovu funkciju obnaša sindikalni povjerenik. Poslodavac će u postupku koji prethodi gašenju poslovno uvjetovanim otkazom otkazati ugovore o radu sklopljene sa 168 radnika, a u radnom odnosu ostat će član Uprave i četiri trudnice na rodiljnom dopustu. Odmah po dostavljenoj obavijesti predstavnici Sindikata započeli su razgovore s predstavnicima poslodavca radi operacionalizacije zakonske procedure koja pretpostavlja i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora, prema kojem radnici imaju pravo na  otpremninu i nešto duži otkazni rok ( u odnosu na zakonski). U Društvu od početka rada tvornice ( prije više od dvadeset godina) djeluje samo SIKD koji će, težak udarac gubitka radnog mjesta, radnicima nastojati ublažiti na način da s poslodavcem dogovori što povoljnije uvjete odlaska.  

Regres i umaškim vrtićima

ku vrtici umag

Danas su potpisani aneksi kolektivnih ugovora umaških dječjih vrtića Duga i Vrtuljak ( Talijanski dječji vrtić) čime su okončani višemjesečni pregovori. U pregovorima je bilo i spornih trenutaka zbog odlučnog sindikalnog neprihvaćanja umanjenja prava po osnovi dana godišnjeg odmora, a na čemu je inzistirao osnivač s obrazloženjem potrebnog ujednačavanja s ostalim proračuncima Grada. Zbog prijepora sindikalni pregovarači tražili su i sastanke s gradonačelnikom. Nakon takvog jučerašnjeg sastanka ipak su usuglašeni stavovi koji su osigurali uspješno okončanje pregovora. Temeljem potpisanih aneksa korigirani su neki ( na bolje) koeficijenti,  radnicima vrtića neće se umanjivati broj dana godišnjeg odmora, ostvarit će pravo na regres u iznosu od 1250,00 kuna i dodatnih 2500,00 kuna za bolovanje preko 9 mjeseci ( uz 2500,00 kuna za bolovanje od 90 do 270 dana). Naknade za prijevoz usklađene su sa sustavom koji se primjenjuje u Gradu i drugim njegovim ustanovama i iznos ne može biti manji od iznosa propisanog za državne službenike i namještenike.  

Treći Okrugli stol iz projekta "InCITY+"

Projekt Buzet 3

U utorak, 18. lipnja ove godine, održan je Okrugli stol pod nazivom „Radničko suodlučivanje i osnovna prava iz Zakona o radu". Treći je to u nizu okruglih stolova koji se održava u sklopu projekta „InCITY+" – nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta. Nositelj projekta je Grad Buzet, a Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je partner u projektu.
Okrugli stolovi se organiziraju za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća radi pripreme za što bolji i efikasniji socijalni dijalog. Na ovom okruglom stolu sudjelovala su 24 polaznika. Predavači, po temama, bili su pravnici iz Hrvatske udruge radničkih sindikata Miroslav Brzica i Jakov Babić.