Potpisan Aneks br.3 za JVP Umag

JVP Umag
 
Potpisan je Aneks br. 3 Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag. Temeljem istog, utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu od =600,00 EUR, uvodi se dodatak za pasivno dežurstvo od 10% satnice po satu dežurstva, te dodatak za rad subotom od 35%.
Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o radu, usklađen je dodatak za rad nedjeljom u iznosu od 50% te je dodatak za prehranu tijekom rada uvećan na =66,36 EUR mjesečno.
Za vatrogasce odnosno operativne radnike, utvrđen je dodatak za uvjete rada u iznosu od 20%.
Ovim se Aneksom utvrđuju i novi koeficijenti složenosti poslova tako da za radno mjesto „Vatrogasac“ iznosi 1,40, „Vatrogasac vozač“ i „Vatrogasac voditelj grupe“ 1,52, „Vatrogasac voditelj odjeljenja“ 1,60 i tako redom dalje.
Primjena navedenih odredbi kreće sa 01. veljače ove godine.
Ovime su se umaški vatrogasci u primanjima izjednačili sa kolegama u Rovinju, odmah iza Pule, te više nisu posljednji od sedam javnih vatrogasnih postrojbi na području Istarske županije.

POTPISAN JE KOLEKTIVNI UGOVOR ZA CASTRUM PULA 97

Castrum Pula
U društvu Castrum Pula 97 do sada nismo imali potpisan Kolektivni ugovor. Potpisom Kolektivnog ugovora podignuli smo osnovicu za 6% u odnosu na onu koja je bila propisana Pravilnikom o radu. Potrebno je istaknuti, da smo potpisivanjem ugovora stvorili temelje kako bismo ravnopravno sudjelovali u svim budućim razgovorima o pravima naših članova, a upravo nam je to i bio glavni cilj.
Naime, u tijeku je pripajanje Castrum Pula 97, uz još dva društva, drugom gradskom društvu, kada će glavni zadaci biti pozicioniranje naših članova u novoj organizaciji, zadržavanje i unapređivanje njihovih uvjeta rada te radnih prava, a potpisivanjem navedenog Kolektivnog ugovora smo upravo to i postigli.

POTPISAN JE ANEKS BROJ 5 ZA DRUŠTVO PULA HERCULANEA d.o.o

Herculanea
Novim Aneksom Kolektivnog ugovora za društvo Pula Herculanea d.o.o. ponovno smo unaprijedili prava naših članova. Osnovica za izračun plaće, podignuta je 6% za sve radnike. Za neka radna mjesta korigiran (podignut) je i koeficijent za obračun plaće. Ovim podizanjem koeficijenta je zahvaćena najveća većina naših članova. Reguliran je i trošak prijevoza na posao i s posla, povećan je dodatak za rad nedjeljom i praznikom, te uveden novi dodatak za uvjete rada iznosača otpada.
Moramo istaknuti, kako je posljedica sklapanja ovih Aneksa i cijele prethodne procedure oko njihovog potpisivanja, doveo do povećanja broja članova SIKD-a u ovom društvu cca 70%.

Potpisan Aneks br.6 za IVB

Istarski vodovod buzet

Potpisan je Aneks br.6 kolektivnog ugovora „Istarski vodovod“ Buzet. Njime se povećava osnovica za obračun plaće za 2,5% od 01. siječnja ove godine. Nakon prošlogodišnjih povećanja osnovice od ukupno 8% ovo nije ono što se u pregovorima očekivalo, ali je dogovoreno da se po pitanju osnovice opet pregovara sredinom godine. Otpremnina za odlazak u mirovinu utvrđuje se u neoporezivom iznosu plus 20% prosječne plaće radnika ili Društva, ako je to za radnika povoljnije, po godini efektivnog staža u Društvu. Povećava se dnevna naknada za prehranu radnika na =3,05 EUR-a ali ne više od =66,36 EUR-a mjesečno. Povećane su potpore djeci umrlih radnika dok su na redovnom školovanju kao i naknada učenicima i studentima na redovnoj praksi. Radnici koji privremeno obavljaju poslove i radne zadatke drugog radnika (zamjena) ostvaruje pravo na plaću radnika kojeg zamjenjuje ako je to za njega povoljnije.

Potpisan Aneks 4 za ICC

 
Istarska ciglana Cerovlje
Potpisan je Aneks br. 4 Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u „Istarska ciglana“ Cerovlje. Njime se usklađuje rad na određeno vrijeme i pripravništvo sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o radu te povećava ugovorena satnica za 5%.
Nakon prošlogodišnja dva povećanja, svako od 5%, ovo je treće takvo povećanje kojim se pokriva inflacija odnosno rast troškova života.