POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU U DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA LIŽNJAN

Od strane načelnika Općine Ližnjan, Marka Ravnića s jedne strane te naše sindikalne povjerenice Branke Kostešić i voditelja Ureda Pula Rajka Kutlače s druge strane potpisan je prvi Aneks Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić Bubamara Ližnjan.
Ovim Aneksom značajno su se povećala materijalna prava radnika. Povećani su koeficijenti za obračun plaća za cca 15%, a uz to je uvedena paušalna naknada za topli obrok u iznosu 100 eura mjesečno. Ovo je vrlo značajno povećanje obzirom na razinu plaća u ovoj ustanovi i to sa zadovoljstvom pozdravljamo.
Naravno da ovime naša očekivanja nisu u potpunosti zadovoljena ali je pomak svakako značajan.
dv bubamara ližnjan

POTPISAN ANEKS KU ZA DJEČJI VRTIĆ SUNCE FAŽANA

dv sunce fažana
Potpisan je novi Aneks Kolektivnog ugovora za DV Sunce Fažana. Naša sindikalna povjerenica Iva Dobrović Pauro i načelnik općine Fažana Radomir Korać potpisali su Aneks Kolektivnom ugovoru koji je već godinama na snazi u ovoj ustanovi i koji je već više puta dogovorno poboljšavan.
Ovim, novim aneksom, povećanja je osnovica za izračun plaće 10% čime je nastavljan kontinuitet podizanja plaća u ovoj ustanovi. Nadamo se da će se takav trend nastaviti i u budućnosti.

Potpisan Dodatak kolektivnom ugovoru u Hotelu Split

Split

Od 01. svibnja 2024. godine radnicima Hotela Split, kroz potpis dodatka kolektivnom ugovoru, povećana su materijalna prava za predstojeću sezonu.

Time je i u ovoj kompaniji Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije nastavio sa praksom kontinuiranog povećanja plaća i ostalih prava radnika tijekom posljednjih nekoliko godina.

Kroz dodatak kolektivnom ugovoru radnicima Hotela Split povećana su sljedeća prava:

-          povećanje osnovice koja će sada iznositi 560,09 eura.

-          poslovima radnog mjesta sobarica i nadzornica za vrijeme trajanja dodatka isplaćivati će se dodatak na otežane uvjete rada. Dodatak će se isplaćivati za sve sate odrađene iznad tjednog fonda od 40 sati, odnosno na sate odrađene do preraspodjelom predviđenih 60 sati.

-          poslodavac će voditi računa da se na poslovima radnog mjesta sobarica i nadzornica omogući organizacija rada u 5 radnih dana ukoliko radnici to budu zahtjevali i prilike budu dozvoljavale.

-          dogovorena je isplata božićnice u iznosu od 400,00 eura.

-          nakon nekoliko godina inzistiranja sa stane sindikata uspjeli smo da se nagrada za radne rezultate definira kroz dodatak kolektivnom ugovoru, a ne iskljucivo odlukom poslodavca.

Tako je za ovu godinu dogovoreno da se svim radnicima koji ostvare 70% mjesečnog fonda sati, u preraspodjeljenom radnom vremenu, u razdoblju od 1.svibnja do 31. listopada 2024. godine isplati nagrada u iznosu od 140 eura.

-          dogovoreno je da se na inicijativu sindikata u listopadu 2024. godine, nastave pregovori oko isplate daljnje stimulativne nagrade radnicima.

Naravno namjera nam je kao sindikatu također simultano pokrenuti i pregovore za plaće i ostala materijalna prava radnika za 2025. godinu

Dogovoreno povećanje materijalnih prava u Liburnia Riviera Hotelima

lrh

Nakon konstruktivnih pregovora u Liburnia Riviera Hotelima potpisan je Dodatak I. kolektivnom ugovoru kojim se nastavio kontinuitet povećanja materijalnih prava radnika u ovoj kompaniji.

Plaće su rasle za gotovo sva radna mjesta unutar tarifnog priloga, s posebnim fokusom na one najnize plaće i plaće deficitarnih radnih mjesta, ali isto tako vodeći računa o zadržavanju raspona između radnih mjesta.

Uz povećanje plaća dogovoreno je sljedeće:

-          isplata božićnice u iznosu od 700 eura za radnike koji su u radnom odnosu cijelu godinu i razmjerni dio za ostale radnike sukladno vremenu koje su bili zaposleni.

-          isplata dara u naravi u iznosu od 133 eura za radnike koji su u radnom odnosu cijelu godinu i razmjerni dio za ostale radnike sukladno vremenu koje su bili zaposleni.

-          dar djetetu u iznosu 140 eura.

-          isplata jubilarnih nagrada u visini najvišeg neoporezivog iznosa.

Uz Dodatak I. potpisan je i Sporazum o isplati nagrada za radne rezultate u ljetnim mjesecima i to:

-          za svibanj, lipanj, kolovoz, rujan, listopad u iznosu od 180 eura.

-          za srpanj 220 eura.

Iako su materijalna prava radnika u LRH u kontinuiranom porastu, namjera nam je nastaviti i nakon sezone razgovore koji će rezultirati dodatnim povećanjima.

VEĆE PLAĆE U JADRAN d.d. CRIKVENICI

jadran 1
Nakon dugotrajnih pregovora u Jadran d.d. Crikvenica potpisane su Izmjene i dopune kolektivnog ugovora kojima su s 01.05.2024. godine povećana materijalna prava radnika. Nastavak je to dobre prakse kroz koju se unazad nekoliko godina prava u ovoj kompaniji značajno povećavaju.
U tom kontekstu dogovoreno je sljedeće:
- Povećanje osnovice za 10%
- Povećanje koeficijenata radnih mjesta u rasponu od 2,5-10%.
Ovim povećanjima plaće radnika bi se u ovoj godini trebale povećati između 12,5 i 20%, ovisno o radnom mjestu.
- Isplata dara u naravi u iznosu od 133,00 eura povodom
- Povećanje iznosa regresa u visini od 7,00 eura po danu GO
- Povećanje iznosa naknade za topli obrok na 3 eura
- Isplata neoporezivih iznosa tijekom sezonskih mjeseci i to
Svibanj i rujan po 100,00 eura
Srpanj i kolovoz po 200 eura
Lipanj – 120,00 eura
- Isplata nagrade za domicilno stanovništvo u iznosu od 400 eura
- Božićnica u iznosu od 400 eura
- Dar za dijete u iznosu od 140 eura
- Ugovaranje dodatnog zdravstvenog osiguranja
Uz navedeno inzistirali smo i na povećanju plaća radnika na posebnim odnosno polumanagerskim ugovorima te je dogovoreno da se tim radnicima plaće povećaju sukladno visini plaće i to u tri razreda kako slijedi:
- do 1.700 eura bruto povećanje od 8%
- 1.700-2500 eura bruto povećanje 6%
- 2.500 eura bruto i više 3%
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je poslodavcu najavio nastavak pregovora ubrzo nakon završetka sezone te očekujemo da će se tada, sukladno rezultatima poslovanja, dogovoriti i dodatna povećanja materijalnih prava radnika.