Priopćenje: Pokrenuto mirenje u Zračnoj luci Pula

ZBOG NEZAKONITOG I NEOSNOVANOG OTKAZA KOLEKTIVNOG UGOVORA I JEDNOSTRANOG PREKIDA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA, SINDIKAT ISTRE KVARNERA I DALMACIJE POKRENUO POSTUPAK MIRENJA U ZRAČNOJ LUCI PULA

Direktorica Zračne luke Pula d.o.o. Pula nezakonito je otkazala Kolektivni ugovor Zračne luke Pula d.o.o. dana 12.11.2020. godine, nakon što je jednostrano prekinula pregovore, a da prethodno nije provela postupak mirenja koji je predviđen Kolektivnim ugovorom Društva. Iako je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije nekoliko puta upozorio direktoricu kako je otkaz prije svega nezakonit, ali i neosnovan, direktorica očito ustraje na otkazu Kolektivnog ugovora, iako na taj način radi štetu Zračnoj luci.
Naime, inicijativu direktorice pokrenutu početkom listopada za smanjenje materijalnih prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom, SIKD je prihvatio, apsolutno shvaćajući situaciju u kojem se Društvo nalazi, prije svega zbog posljedica pandemije korona virusa Covid19. U pregovorima koji strogo formalno to i nisu bili, zajedno s Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula, SIKD je prihvatio smanjenje plaće za 15% za period od 1. listopada 2020. do konca 2021. godine, reguliranje prava na regres za godišnji odmor uz ostvarenje poslovnih rezultata, drugačije reguliranje prava na naknadu prijevoza na i s posla koja se vezuje isključivo za dane kada radnik radi. Spor je nastao zbog inzistiranja SIKD-a da se zaštite plaće najugroženijih radnika, odnosno da se zaštite radna mjesta. Naime, Društvo ostvaruje pravo na potpore države za očuvanje radnih mjesta u visini od 4.000,00 kuna po radniku, te je stoga SIKD tražio da se Anexom KU utvrdi da poslodavac ne može isplatiti plaću nižu od visine potpore koja se isplaćuju poslodavcu. Dodatno, SIKD je inzistirao da za vrijeme dok se radnicima isplaćuje čak 15% niža plaća, odnosno dok traje Anex Kolektivnom ugovoru, poslodavac ne može donašati odluku o otkazu ugovora o radu radnicima zbog poslovno uvjetovanih otkaza. U inicijativi SIKD-a tražio se i dodatni razgovor oko mogućeg drugačijeg reguliranja naknade za prijevoz na i s posla, na način kako bi svi radnici bili u jednakom položaju. Nažalost, direktorica je bez ikakvog argumenta odbila razgovore o zahtjevima SIKD-a; Anex Kolektivnom ugovoru potpisala je isključivo s Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula, a nakon upozorenja SIKD-a da je takav Anex nezakonit jer je potpisan s manjinskim sindikatom, otkazala je Kolektivni ugovor Zračne luke Pula.

Za napomenuti je da je direktorica Zračne luke Pula, za vrijeme dok su trajali razgovori o Anexu KU (16.10.2020), donijela Pravilnik o radu u kojem su plaće umanjene za 20%, ukinuto je pravo na regres za GO, ukinuta je naknada za Uskrs i Božić, dar djetetu, naknada prijevoza na određenim relacijama ....
Zbog svega navedenog sumnjamo da je namjerno isceniran spor sa SIKD-om kako bi imala razlog za otkaz KU i za primjenu Pravilnika o radu, tim više što zahtjevi SIKD-a nisu materijalne prirode, već isključivo u cilju zaštite radnika.
Čak kada bi takav otkaz KU bio zakonit, direktorica na taj način čini štetu Društvu, jer će tri mjeseca od otkaza KU morati primjenjivati, čime će povećati gubitak Društva za više od milijun kuna, koji će ionako, prema procjeni direktorice, za 2020. godinu iznositi 30 milijuna kuna. Stoga opravdano očekujemo da bi članovi Nadzornog odbora i predstavnici vlasnika trebali dati svoje mišljenje o svemu navedenom. O cijeloj korespondenciji članovi Nadzornog odbora, predstavnici vlasnika - Ministar mora, prometa i infrastrukture, župan Istarske županije, gradonačelnici Pule, Poreča, Labina, Rovinja, Pazina i Buja upoznati su tijekom prošlog tjedna. Nažalost, moramo istaći da još nitko nije reagirao pa smo ih upoznali o pokretanju postupka mirenja i mogućim posljedicama.
U Sindikatu Istre Kvarnera i Dalmacije zabrinuti smo zbog takvog, po nama, neodgovornog ponašanja direktorice jer će na taj način po mišljenju SIKD-a ugroziti stabilnost Društva, izazvati nezadovoljstvo radnika i moguće socijalne nemire u trenutku kada bi se koliko toliko pokrenulo poslovanje Društva.

Predsjednica:
Marina Cvitić, v.r.

Sindikat pokreće mirenje u Zračnoj luci Pula?

zracna luka pulalogo

Sve je izvjesnije da će Sindikat morati u Zračnoj luci Pula pokrenuti postupak mirenja nakon što je 06. studenog otkazan Kolektivni ugovor. Na to, nažalost, ukazuje očitovanje direktorice (od 17. studenog) na zahtjeve predsjednice SIKD-a, iznesene do tada u dva dopisa, da se povuče nezakonita i nerazumljiva odluka o otkazu KU koja će nanijeti štete Zračnoj luci kako s aspekta socijalnog partnerstva tako i s aspekta poslovanja, te da se u interesu obje strane nastavi pregovarački proces.
Valja podsjetiti da je, s uvjerenjem da nisu iscrpljene sve mogućnosti pregovaranja u Zračnoj luci Puli, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić ( nakon prvog dopisa direktorici, od 9. studenog 2020. godine, u kojem je upozorila na nezakonitost otkazivanja Kolektivnog ugovora te zatražila povlačenje otkaza KU i nastavak pregovora), u još jednom dopisu od 16. studenog, ponovila je sindikalne stavove o neosnovanosti otkaza Kolektivnog ugovora budući da predstavnici SIKD-a nikada nisu odustali od pregovora. Štoviše, nastavno uspješnoj praksi dijaloga s brojnim poslodavcima koji su se u epidemiji susreli s problemima, uvažavajući probleme koji su se zbog epidemije reflektirali na smanjeni promet u Zračnoj luci, prihvatili su prijedloge druge strane glede umanjivanja plaća i materijalnih prava, ali su imali i svoje zahtjeve sa ciljem zaštite radnih mjesta i plaća najugroženijih radnika. Direktorica Zračne luke, međutim, uopće nije htjela razgovarati o njihovim zahtjevima da se u vrijeme primjene Aneksa ( kojim bi se KU produžio na godinu dana) ne mogu otkazivati ugovori o radu i da isplata plaće neće biti ispod visine naknade koju daje država. Tema o kojoj je uz ove dvije trebalo nastaviti pregovarati bio je i prijevoz oko kojeg su bila različita stajališta. Umjesto toga, suprotno zakonskoj obvezi i provedbi postupka mirenja prije otkazivanja KU, direktorica je ostala ustrajna u svojoj Odluci da otkaže KU. Na zahtjeve Sindikata očitovala se, inače, tek 17. studenog, nakon drugog dopisa SIKD-a koji je na znanje bio upućen i Nadzornom odboru Zračne luke i njezinim osnivačima - Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Istarskoj županiji, gradovima Puli, Poreču, Labinu, Rovinju, Pazinu i Bujama. U očitovanju je osporila pravo Sindikatu da ulazi u pitanje poslovanja Društva te dovela u pitanje sindikalnu brigu o interesima radnika i dobronamjernost odnosno dobru vjeru SIKD-a u pregovaranju čiji predstavnici, po njenom mišljenju, za razliku od „kućnog" Nezavisnog sindikata Zračne luke Pula ( koji je potpisao Anex KU ), nisu shvatili ozbiljnost situacije i ne žele preuzeti odgovornost u izvanrednim okolnostima poslovanja.
Predsjednica SIKD-a dopisom Zračnoj luci Pula od 19. studenog još je jednom pozvala na nastavak pregovaranja potkrijepivši dobru volju Sindikata cjelovitom retrospektivom pregovaračkih aktivnosti za izmjenu KU, pokrenutih u lipnju sa strane poslodavca. Podsjetila je direktoricu da je, svjestan težine situacije, SIKD tu inicijativu poslodavca prihvatio, a „kućni" Nezavisni sindikat odbio. S naglaskom da zahtjevi SIKD-a sigurno nisu razlog zbog kojeg bi trebalo otkazati Kolektivni ugovor predsjednica SIKD-a još je jednom upozorila na činjenicu da prije otkazivanja KU nije provedeno mirenje. Na negativan odgovor iz Zračne luke ili izostanak odgovora na poziv da se nastavi s pregovorima Sindikat će, kao što je i najavio, poduzeti sve aktivnosti sukladno Zakonu sa ciljem zaštite prava radnika.

Regres i jubilarne za radnike Čistoće

Dogovorom sindikalnih predstavnika i direktorice Čistoće d.o.o iz Rijeke, na sastanku održanom 03. studenog ove godine kojemu je tema bila način isplate primitaka radnika na koja imaju pravo temeljem Pravilnika o radu (jer je Kolektivni ugovor istekao) a koji su, zbog epidemije, odlukom iz svibnja bili suspendirani, radnicima riječkog komunalca do kraja godine isplatit će se regres na način da se onima koji su godišnji odmor koristili do 30.06.2020. godine regres isplaćuje do 25.11.2020, dok se radnicima koji su godišnji odmor koristili nakon 01.07.2020. godine regres isplaćuje do 15.12.2020. Svim radnicima koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu isplatit će se iznos sukladan godinama radnog staža provedenim u KD Čistoća d.o.o. Rijeka do 31.12.2020. godine.
Zbog cjelokupne situacije s poslovanjem, uzrokovane koronakrizom i smanjenim prihodima, poslodavac je zamolio sindikalno razumijevanje jer neće biti u mogućnosti isplatiti dar za dijete povodom sv. Nikole. Usprkos objektivno nezavidnoj situaciji u kojoj se zbog epidemije našlo i ovo Društvo, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije svojim je inicijativama, još od prošlogodišnjeg srpanjskog sastanka s gradonačelnikom, s poslodavcem kontinuirano pokušavao dogovoriti barem male pozitivne pomake u pravima radnika. Valja podsjetiti da se tako uspjelo podignuti bodove radnicima na najslabije plaćenim mjestima (sa 115 na 130), a uspješan je bio i zahtjev da se razmotre svi pojedinačni ugovori na određeno kako bi se radnicima koji su se pokazali kao dobri radnici dodijele ugovori na neodređeno. Od novijih aktivnosti u rujnu je pokrenuta inicijativa za vraćanje isplate solidarne potpore u slučaju smrti užeg člana obitelji. Naglašena je i potreba da se radnicima koji rade u noćnoj smjeni vrati dodatak na plaću za noćni rad. U listopadu je aktualizirana isplata regresa koja je u konačnici, spomenutim dogovorom početkom studenog i rezultirala djelomičnom provedbom isplate. Za neke radnike uspješne su bile i inicijative vezane za rješavanje problematike napredovanja radnika na poslu, sukladno njihovom iskazanom znanju i vještini. Također je zatraženo da se radnicama koje rade na održavanju službenih prostorija i koje svoj posao obavljaju u drugoj smjeni, omogući rad u smjenama kako bi im se mogao isplatiti dodatak od 10% na smjenski rad.

Iskorak u odnosima sa Sindikatom

parkovi opatija

Sastanak predstavnika SIKD-a s novim direktorom opatijskog komunalnog poduzeća Parkovi d.o.o, održan 11. studenog, pozitivan je iskorak u odnosima i komunikaciji Sindikata s ovim poslodavcem. Sastanak je inicirala sindikalna strana sa ciljem informiranja o planovima Društva za naredni period te dobivanja odgovora na pitanja radnika koja su dostavljena Sindikatu.
S obzirom na djelomično smanjene kapacitete poslovanja zbog učinka koronavirusa, gubitak planiranih prihoda u ovoj godini je oko 10% ili milijun kuna, što se uspjelo djelomično kompenzirati kroz povećani angažman u pružanju usluga na tržištu prema trećim licima te kroz različite uštede u smislu nekorištenja usluga kooperanata i sl. Budući da su radnici pokazali veliki angažman u periodu koronakrize, namjera je direktora predložiti da se na kraju godine isplati trinaesta plaća u iznosu koji bi se odredio nakon detaljnijeg uvida u financijske mogućnosti.
O financijskim mogućnostima ovisi i isplata ovogodišnje božićnice. Po tom pitanju treba se uskladiti s gradom Opatijom i ostalim tvrtkama kojima je osnivač grad. S gradom Opatijom će se pokušati naći rješenje i o dodatnoj kompenzaciji dijela sredstava koja nisu prihodovana od Grada za vrijeme koronakrize te će se ta sredstva također usmjeriti prema radnicima. Direktor je naglasio da je svjestan uloge i važnosti kvalitetnih radnika u funkcioniranju poduzeća te će iskoristit sve mogućnosti da radnike nagradi za rad i trud koji iskazuju na svojim radnim mjestima. Sukladno tomu, a ovisno o daljnjem razvoju situacije i poslovanju, najavljena je namjera pokretanja pregovora za kolektivni ugovor kojim bi se, između ostalog, razgovaralo i o povećanju plaća radnika u Parkovima d.o.o. Opatija. Prema mišljenju direktora povećanje plaća trebalo biti takvo da oni sa najmanjim plaćama dobiju najveće povećanje.
Dobiveni su odgovori na sva pitanja radnika. Glede mogućnosti podizanja koeficijenata radnicima koji su dugi niz godina u Parkovima i koji su dokazali da mogu i znaju raditi odgovoreno je da takvih intervencija već bilo i da to i dalje ostaje prostor izmjena u okvirima mogućnosti. Na pitanje vezano za mogućnost da se radnicima koji su u Parkovima već duže vrijeme s ugovorima na određeno, ponude ugovori o radu na neodređeno. Odgovoreno je da se takve mogućnosti razmatraju, da je plan da se s 01.01.2021 uvede nova sistematizacija radnih mjesta te da se, sukladno tome, ali i procjeni radnog angažmana, radnicima koji imaju ugovore o radu na određeno isti ponude na neodređeno vrijeme.

Opširnije:Iskorak u odnosima sa Sindikatom

Mirenje uspješno, pregovori 30. studenog

Pregovori za Kolektivni ugovor u pulskom pogrebnom poduzeću Monte Giru započet će 30. studenog. Zaključak je to s današnjeg uspješno okončanog mirenja predstavnika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i poslodavca. Mirenje je vodio miritelj Božidar Kokić. Mirenju je, inače, dan ranije prethodio skup radnika na kojem su se radnici, u izjašnjavanju zatraženom od poslodavca, dvotrećinskom većinom izjasnili da žele Kolektivni ugovor.