Sve najbolje u Novoj

nova godina2020

Članovima i njihovim obiteljima  te suradnicima, u ime Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, želimo sreću i zdravlje te ispunjenje svih želja. 

Nova podružnica u rovinjskom Komunalnom servisu

komunalni servisrovinj

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije 2019. će okončati s više od 500 novih članova. To ovoj godini na izmaku, usprkos šokantnim trenucima vezanim za brodogradnju odnosno za stečaj Uljanika i oživotvorenu lošu prognozu za opstanak više od 160 godina tradicije brodogradnje na istarskom poluotoku, daje objektivan povod za ocjenu uspješnosti rada.

Na samom kraju godine ispunjen je i dugogodišnji cilj ovog Sindikata da svoje prepoznatljivo djelovanje u turizmu Rovinja, proširi i na druge djelatnosti. Prošlog tjedna, naime, osnovana je sindikalna podružnica "Komunalni servis" Rovinj, s šezdesetak članova. Dodatno veseli što podružnica ima tendenciju članskog rasta i što će SIKD sada biti prisutan u komunalnoj djelatnosti u većini gradova u Istarskoj županiji.   

Skupština Sindikalne podružnice Maistra

skupstina maistra2019
I ove godine održano je predblagdansko druženje članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Maistri i to u novom Grand Park hotelu Rovinj. Uobičajeno, pozivu se 19. prosinca odazvalo blizu dvjesto članova kojima se obratio sindikalni povjerenik Damir Gašpić i predsjednica Sindikata Marina Cvitić. SIKD-ova SP "Maistra" jedna je od najvećih i najaktivnijih sindikalnih podružnica, gdje je unatoč velikoj fluktuaciji, posebno sezonskih radnika, broj članova u stalnom porastu. O radu SIKD-a, te planovima za narednu godinu, prisutne je upoznala predsjednica Marina Cvitić koja je odgovarala i na pitanja članova. Članovi SIKD-a iskoristili su priliku da ukažu na propuste oko isplate božićnice, na što je poslodavac već upozoren i radnicima kojima je isplaćena božićnica u nižem iznosu isplatit će se razlika.
Članovi su darivani prigodnim sindikalnim poklon bonom.

Prosinački pregovori u Puli

grad pulalogo

Radnicima pulskih komunalnih društava Herculanee i Pragrandea, uz plaću za studeni, isplaćene su i nagrade u neoporezivom iznosu od 1200,00 kuna. Rezultat je to dogovora sindikalnih pregovarača s poslodavcem, s kojim se pregovori za Kolektivni ugovor nastavljaju nakon Nove godine. Idući tjedan, 27. prosinca, nastavljaju se i pregovori za Pulapromet koji su započeti još u listopadu. Neoporezivih 1200,00 kuna nagrade bit će ovih dana isplaćeno i radnicima Pulaprometa.
Do kraja prosinca u Puli se, inače, očekuje potpisivanje nekoliko kolektivnih ugovora:
U četvrtak, 19. prosinca, nakon višemjesečnih pregovora, dogovoreno je potpisivanje Kolektivnog ugovora za JVP Pula kojim su za sljedeće razdoblje važenja Ugovora bitno poboljšana materijalna prava.
Nakon provedenih usuglašavanja, slijedi potpisivanje i kolektivnih ugovora za pulske dječje vrtiće DV Pula, Rin Tin Tin i Mali svijet kojima se od 01.01.2020. godine osnovica za obračun plaće povećava za 6%. Umjesto dosadašnjih ograničenja do iznosa neoporezivog radnicima vrtića isplaćivat će se božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, dar u naravi, solidarne pomoći u neoporezivom iznosu. Konačno je precizno regulirano plaćanje prekovremenog rada te uvedeni neki novi dodaci na plaću, a razrađeni su i kriteriji za plaćeni dopust i godišnje odmore.
Radi usklađivanja s pravima dogovorenim u kolektivnim ugovorima za vrtiće, otvaraju se pregovori i za Aneks Kolektivnom ugovoru za Dnevni centar Veruda iako je prvi akt takve vrste u toj Ustanovi, s primjenom od 01.01. iduće godine, bio potpisan tek nedavno.
Ako se ispune gradska obećanja dana Sindikatu koji je još u rujnu bio zatražio otvaranje kolektivnih pregovora u pogrebnom poduzeću Monte Giru koji nikad nije imao Kolektivni ugovor, uskoro bi za pregovarački stol trebali sjesti predstavnici poslodavca i sindikata i u ovom Društvu.

Okončani uspješni pregovori u Holcimu

logo lafargeholcim

U ponedjeljak, 9.12.2019, uspješno su završeni kolektivni pregovori predstavnika sindikata s upravljačkim timom Holcima u Hrvatskoj.
S primjenom u prosincu 2019. godine, temeljem ušteda koju je Holcim ostvario jer je Vlada RH ukinula porez na prehranu zaposlenika za rujan, listopad, studeni i prosinac, svi radnici dobit će poklon karticu u vrijednosti od 500 kuna za kupnju u Lidlu. Kartice će se podijeliti najkasnije do 24.12.2019. Tijekom ovog mjeseca isplatit će se na plaću i 50% ovogodišnjeg bonusa, a 50-60%, ovisno o rezultatima poslovanja, početkom iduće godine ( u veljači).
S primjenom od 1.1.2020. godine dogovoreni fond za povećanje primanja radnika iznosi 6,23% mase plaća. Sastoji se od sljedećih elemenata:
- Nadoknada troškova prehrane, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak od 1.9.2019. i to prema osobnom izboru svakog zaposlenika: ili 5.000 kuna godišnje neoporezivo raspoređeno na mjesečne iznose, ili korištenje besplatne marende/gableca koja će biti organizirana od strane poslodavaca do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna godišnje, a na bazi tržišne cijene koja će biti dogovorena s pružateljima usluga na pojedinoj lokaciji.
- Zaposlenici će za Uskrs dobiti Lidlovu poklon karticu u iznosu od 600 kuna neoporezivo (istovremeno se ukida nabava voća od 1.1.2020).
- Zaposlenicima na Kolektivnom ugovoru u Očuri povećat će se bruto plaća za 1,5% fiksno. Nakon toga, za 2021. godinu, odredit će se adekvatno povećanje plaće tako da prosječna plaća zaposlenika u Očuri bude na razini ostalih kamenoloma Holcima u Hrvatskoj.
- Fiksno povećanje plaće za sve radnike iznosi 3,1%, dok fond za varijabilno povećanje plaće prema matrici iznosi 1,2% mase plaća. Matrica će biti određena na sastanku predstavnika Sindikata i Menadžment tima Holcima nakon provedenih sastanaka kalibracije. Prije samih kalibracija ponovit će se edukacije voditelja o evaluaciji učinka. Do lipnja 2020. godine revidirat će se i predložiti eventualne promjene u sustavu evaluacije učinka zaposlenika. Iznos pasivnog dežurstva uskladit će se za navedeno fiksno povećanje plaće.
- Princip utvrđivanja bonusa za 2020. godinu mijenja se na način da: 50% mjesečne osobne bruto plaće se sigurno isplaćuje (Bonus I), dodatnih 50% plaće (Bonus II) isplatit će se ako se ostvari EBITDA dobit veća od prethodne godine, a u slučaju da se prijeđe EBITDA dobit budžetirana za 2020. godinu isplatit će se još 10% bruto plaće (Bonus III). Ukoliko je ostvarena EBITDA veća od prethodne godine, a manja od budžeta, isplatit će se proporcionalni dio bonusa do max 10%. Dodatni bonus (Bonus IV) radnik može dobiti ukoliko se ostvari EBITDA veća od budžetirane i to do maksimalno 10% bruto plaće, ali samo ako ne bude bilo više od jedne(1) ozljede s izgubljenim vremenom vlastitog zaposlenika ili ne više od jedne ozljede zbog kritičnog incidenta trećih lica na lokacijama.
- Isplata Bonusa I (koji se isplaćuje neovisno o ostvarenim rezultatima) isplaćivat će se radnicima koji odlaze u mirovinu ili radnicima u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, a čiji će radni odnos završiti prije 31.12. tekuće godine, u proporcionalnom iznosu.
- Naknada za bolovanje na teret poslodavca vratit će se na prethodni način obračuna, odnosno: za vrijeme privremene nesposobnosti za rad do 42 dana radnik ima pravo na naknadu plaće, pod uvjetom da se ponaša sukladno aktima Fonda zdravstva RH, u visini od 90% njegove prosječne bruto plaće isplaćene u skladu s važećim zakonskim propisima.
Za primjenu od 1.1.2021. godine dogovoreni su Kriteriji za povećanje plaće za 2021. godinu:
o Minimalno fiksno povećanje mase plaća za 2021. godinu bit će za inflaciju iz 2020. godine
o Dodatne korekcije plaća od minimalno 0,5% će ovisiti o ostvarenju EBITDA dobiti (ostvarenje budžeta 2020. godine), novčani tijek (ostvarenje budžeta 2020. godine), postotak korištenja zamjenskih goriva (ostvarenje budžeta 2020. godine) te pokazatelja iz područja zdravlja i sigurnosti (najviše 1 ozljeda u Holcimu u Hrvatskoj).
Sukladno dogovorenom, novi kolektivni ugovor izradit će se i potpisati najkasnije do kraja veljače 2020. godine.