POKRENUTA INICIJATIVA Z PREGOVORE U DV PAHULJICA RAB

dv pahuljica
Dana 27.10.2021 sindikati koji djeluju u DV Pahuljica Rab, SOMK i SIKD uputili su prema osnivaču inicijativu za pregovore oko Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor po prvi put je potpisan u prosincu 2020. godine čime su radnice i radnici tog dječjeg vrtića stekli zajamčena prava koja im kolektivni ugovor donosi.
Obzirom na činjenicu da je 2020. godina bila pandemijska i da su između ostalog i jedinice lokalne samouprave imale problema sa priljevom sredstava, obje strane su u pregovore ušle racionalno te dogovorile uvjete koji su u tim trenutcima okolnosti dopuštale.
Ovom inicijativom cilj je sindikata ranije ugovorena prava dići na višu razinu te se smo se kroz prijedlog Izmjena i dopuna fokusirali na poboljšanje materijalnih prava radnika, kako kroz povećanje osnovice plaće tako i kroz povećanje ostalih materijalnih primanja.
Obzirom na znatno bolju situaciju u odnosu na proteklu godinu, vjerujemo da će se naći razumijevanja sa strane poslodavca da se nakon pregovora u kolektivnom ugovoru kroz izmjene i dopune navedena primanja i povećaju te da se radnicama i radnicima osigura dostojanstveniji život.

POKRENUTA INICIJATIVA ZA PREGOVORE U ENERGO d.o.o. RIJEKA

3ENERGO

Dana 20. listopada 2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije prema poslodavcu Energo d.o.o. Rijeka upućena je inicijativa za pregovore oko kolektivnog ugovora koji ističe krajem ove godine.

Namjera je sindikata nakon pregovora potpisati kolektivni ugovor koji će radnicima Energa osigurati veća materijalna prava u odnosu na dosadašnja, što smatramo iznimno važnim u trenutcima kada su troškovi života u konstantnom porastu i predstavljaju sve veći udar na sve građane pa tako i na zaposlenike Energa.

Uvjereni smo da je i poslodavac svjestan te činjenice te da ćemo kroz konstruktivne pregovore uspjeti iznaći načina da se radnicima povećaju materijalna prava.

Nakon upućene inicijative poslodavac je zakazao inicijalni sastanak za 5. studenoga 2021. godine kao početak pregovora oko kolektivnog ugovora.

13.-ta plaća i Božićnica radnicima Valamar Riviere d.d. Poreč i Imperial Riviere d.d. Rab

Valamar 1

U najvećoj turističkoj grupaciji u Hrvatskoj Valamar Rivieri, Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije kao većinski sindikat u ovoj grupaciji, zajedno sa STUH-om dogovorili su sa poslodavcem izdašne nagrade koje će se radnicima isplatiti u prosincu.

Svim stalnim radnicima, kao i radnicima sa cjelogodišnjim ugovorom koji su u radnom odnosu na dan 1. prosinca 2021. godine, isplatiti će se:

-      13.-ta plaća u visini od 5.000,00 kuna neto

-      Božićnica u iznosu od 1.800,00 kuna neto

-      Dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna, odnosno sveukupno 7.200,00 kuna.

-      Za svako dijete do 15.- te godine starosti isplatiti će se dar u visini od 600,00 kuna, a radnici koji su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, ista će im se isplatiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Bitno je napomenuti da se poslodavac obvezao da do 31. prosinca 2021. godine neće radnike upućivati na čekanje, već će im se isplaćivati puna plaća i radnici će biti angažirani na rad, ali i da poslodavac nema namjeru upućivati na čekanje radnike ni u periodu od 1. siječnja do 31.ožujka 2022, već će ih angažirati na rad, osim u slučaju da kretanje i prilike na tržištu ne budu ukazivale na daljnje izvanredne okolnosti i nemogućnosti ispunjavanja obveza.

Ako se uzme u obzir da je tijekom najintenzivnijih mjeseci (u srpnju, kolovozu i rujnu) svim radnicima uključujući i sezoncima uz plaću isplaćeno do 4.100,00 kuna neto nagrada, onda možemo konstatirati da smo u Valamaru visoko podigli ljestvicu. Naravno, sve su to radnici i te kako zaslužili, jer bila je ovo jedna od najtežih turističkih sezona u posljednjih 10-tak i više godina. Suočavali smo se s brojnim izazovima i neizvjesnostima, od toga da sezona neće ni krenuti, do intenzivnog starta, sa evidentnim nedostatkom radnika, posebno kvalitetnih. U veoma kratkom ali veoma intenzivnom periodu od svega 2 mjeseca, ostvarili su se neočekivani rezultati koji ni najveći optimisti nisu mogli predvidjeti. Međutim, nedostatak radnika sa kojim se turističke kompanije suočavaju, ove godine je došao do svog vrhunca, jer mnogi sezonski radnici koji zbog lanjske kratke sezone, a zbog neizvjesnosti oko početka ove turističke sezone, bili su prisiljeni posao potražiti ili van Hrvatske ili u drugim djelatnostima.

Valamar je išao korak dalje, pa već početkom studenog započinje ciklus zapošljavanja 400 sezonskih radnika na neodređeno vrijeme. I to je, po mišljenju SIKD-a koji već godinama upozorava da samo radnici kojima su osigurani dobri uvjeti rada, odnosno stabilna primanja i cjelogodišnje zaposlenje, su najlojalniji radnici, koji mogu pružiti kvalitetu, koja je osnova dugoročnog i održivog turističkog poslovanja.

Samo zapošljavanjem na neodređeno vrijeme ili na poslovima stalnog sezonca, te sklapanjem ugovora na najmanje 9 mjeseci, odnosno dobrim primanjima, može se osigurati dovoljan broj radnika, a posebno kvalitetnih radnika. Stoga će Socijalni partneri ubrzo započeti pregovore o plaći i materijalnim pravima radnika za iduću godinu, kako bi spremno dočekali iduću turističku sezonu. a očekujemo da će i druge turističke kompanije gdje je SIKD pokrenuo pregovore ići istim putem.

Uvjereni smo da će Valamarovi turistički radnici od Istre do Dubrovnika, zaposlenim u dvije turističke kompanije Valamar Rivieri (u destinacijama Poreč, Rabac, Krk, Dubrovnik), te Imperial Rivieri (u destinacijama Poreč, Rab, Makarska i Dubrovnik) uz nagrade koje će im biti isplaćene tijekom prosinca, prepoznati zajednički uložene napore (Sindikata i poslodavca), da se nagradi sav njihov trud koji su iskazali kako u pripremi ove neizvjesne sezone, tako i tijekom kratke, ali izuzetno teške i naporne sezone, koja se odvijala u do sada neviđenim okolnostima.  

Potpisan Aneks KU Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

dom poreč

U nemogućnosti da se drugačije povećaju primanja radnika, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uspio je dogovoriti sa Gradom Poreč, isplatu 416,66 kuna neto mjesečno na ime naknade za prehranu tijekom rada, što je regulirano Anexom Kolektivnog ugovora kao trajno pravo radnika Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

   Kako Dom ima kuhinju koja može pripremati tople obroke i za zaposlene dogovoreno je kako će se svaki radnik do kraja tekućeg mjeseca izjasniti da li će idući mjesec koristiti usluge kuhinje ili ne. Radnicima koji se odluče koristiti usluge kuhinje u Domu obračunati će se trošak prehrane u iznosu od =6,00 kuna po danu rada, a koji će se odbijati od navedene naknade.

   Odredbe ovog Aneksa primjenjuju se od 01. listopada ove godine.

Zahvaljujući SIKD-u, u Jadranu d.d. Crikvenica ipak veće plaće i za rujan

Jadran

Uprava Jadrana d.d. obavijestila je Sindikate 01. listopada da se Sporazum kojim je osnovica za obračun plaće povećana za period od lipnja do kolovoza 2021. godine neće produžiti i na mjesec rujan. Uprava je obrazložila da se još uvijek osjećaju posljedice teške pandemijske 2020. godine, brigom da se očuva likvidnost u narednom periodu, posebno iz razloga što je Jadran radi dobrih ostvarenih rezultata „kažnjen“, pa nije za pet mjeseci dobio državne potpore za očuvanje radnih mjesta, čime je izgubio znatan prihod.

U SIKD-u se nismo pomirili sa takvim odgovorom poslodavca, pa je predsjednica SIKD-a Marina Cvitić 04. listopada uputila dopis članovima Uprave u kojem izražava nezadovoljstvo i razočaranost takvom odlukom. U svom dopisu predsjednica je istakla da su uvijek podržavali Upravu društva u nastojanjima da se ispravi nepravda oko kriterija za ostvarivanje prava na novčane potpore Države, da se obraćala i ministarstvu financija i ministarstvu turizma, a to će i dalje činiti. Međutim, naglasila je kako su radnici mukotrpno i požrtvovno odradili ovu sezonu i ne smiju biti kažnjeni zbog „grešaka“ države. Ti radnici su, navela je predsjednica u dopisu, radili u rujnu istim intenzitetom kao i u kolovozu i srpnju, jer je veliki broj sezonskih radnika, posebno studenata koncem rujna završio svoj rad u Jadranu. Upravo zbog toga, rezultati i za rujan, biti će dobri, pa će se radnici osjećati prevareno, izigrano, razočarano, te unatoč argumentiranog odgovora Uprave, neće pokazati razumijevanje, već nezadovoljstvo. Predsjednica je zamolila Upravu da još jednom preispitaju svoju Odluku, te da na zadovoljstvo radnika produži primjenu Sporazuma i za rujan, obzirom da bi u protivnom plaća djela radnika (zajedno sa dodatkom od 1.000,00 kuna) bila i do 2.000,00 kuna niža u odnosu na prethodni mjesec.

Uprava Društva je očito preispitala svoju Odluku i danas nas obavijestila, da će se Sporazum kojim se osnovica za obračun plaće, a koja je uvećana za 6%+4%, primjenjivati i za rujan.

Sve to zahvaljujući upornosti i dosljednosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Ono što nam slijedi, jesu pregovori oko ostalih materijalnih prava do konca godine, ali i za povećanje plaće u narednoj godini.

Uvjereni smo da ćemo biti uspješni i u daljnjim pregovorima sa Upravom Društva.