Novi Kolektivni ugovor u Pulaprometu

pulapromet autobus arena

Konačno, nakon dugih pregovora, odgađanih i prekidanih nekoliko puta, danas je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim se reguliraju prava i obaveze radnika i poslodavca u Pulaprometu.
Ugovorom koji je potpisan na neodređeno vrijeme osnovica plaće povećava se za 4% ( sa 2.573,00 kune na 2.675,92 kune), a stalni mjesečni dodatak od 500 kuna na 700 kuna. U iznosu od 100 kuna neto mjesečno, pod uvjetom da radnik nije bio na bolovanju, uvedena je i nagrada za prisutnost. Za prethodna 4 mjeseca jednokratno će se radnicima isplaćivati 400 kuna. Uz regres od 2000 kuna, radnicima će se u ukupnom iznosu božićnice i regresa isplaćivati iznos koji isplaćuje Grad Pula. Povećani su i iznosi predviđeni za jubilarne nagrade koje će biti u rasponu od 2000 do 9.000 kuna. Iznos otpremnine za umirovljenje od dosadašnjih 8000 kuna povećan je na tri prosječne plaće poslodavca odnosno radnika (što je povoljnije). Minimalni broj od 20 dana godišnjeg odmora usklađen je sa ZOR-om, a maksimalni broj dana imitiran na 30 odnosno 35 radnicima s beneficiranim stažem, s time da radnici koji imaju sada više od 35 dana to pravo zadržavaju. Pravo na naknadu za prijevoz imat će sada i radnici s mjestom boravka u 1.zoni i to u visini mjesečne karte za tu zonu; ostali radnici dobivat će naknadu za prijevoz u visini zone u kojoj stanuju, najviše do 4. zone.
Ispregovarana materijalna prava su povećanje od 8,5% u odnosu na dosadašnja. Nakon niza godina konačno je došlo do pomaka po tom pitanju i u Pulaprometu. Osim ovih, potpisanih prava, postignut je dogovor, koji je potvrdio i zamjenik gradonačelnika, Robert Cvek, da će se svake godine, prije donošenja proračuna, razgovarati o mogućnostima povećanja materijalnih prava radnika.
Nakon što su im neposredno bile prezentirane izmjene u odnosu na dosadašnji Kolektivni ugovor, članovi SIKD-a izjasnili su se za potpisivanje novog akta, uz određene primjedbe na odredbe vezane za plaćanje prijevoza pa je Sindikat preuzeo obvezu to otvoriti na sljedećim pregovorima.

Aneks KU u KD Kozala

kozala logo

U riječkoj komunalnoj tvrtci KD Kozala krajem prošlog tjedna ( petak, 31. svibanj) potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru.
Poslodavac i gradonačelnik Rijeke, s kojim se prethodno razgovaralo, prihvatili su inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u kojoj se naglašavala potreba za pozitivnim pomacima prema povećanju prava radnika u smislu povećanja primanja. U tom je smjeru i išao prijedlog o povećanju koeficijenata, odnosno bodova za deficitarna i najslabije plaćena mjesta te mogućnosti povećanja plaća svim zaposlenicima kroz isplatu neoporezivog iznosa.
Prema dogovorenom svaki će radnik koji tijekom mjeseca ne odsustvuje s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), dobiti novčanu nagradu, odnosno dodatak na plaću u iznosu od 416,00 kuna neto mjesečno. Ovaj dodatak počet će se isplaćivati s plaćom za lipanj. Za isplatu solidarne potpore od 2500 kuna za neprekinuto bolovanje postignut je kompromis: isplaćivat će se nakon 135 dana, a do sada je to bilo nakon 90 dana, ali je poslodavac predlagao da to bude nakon 6 mjeseci, uz argumente da radnici koji su na bolovanju 3 mjeseca i 1 dan za ta tri mjeseca ostvare veća primanja od radnika koji rade.
Kroz prijedlog izmjena Pravilnika o radu riješilo bi se povećanje plaća na najslabije plaćenim radnim mjestima, odnosno na radnom mjestu ČISTAČICA 2, na način da te radnice dobiju ugovor za radno mjesto ČISTAČICA 1, s povećanjem bodova ( pa i plaće) sa 380 na 430. Očekuje se da će ovaj prijedlog izmjena Pravilnika o radu u što kraćem roku proći savjetovanje s Radničkim vijećem te da će biti prihvaćen i na Nadzornom odboru.

Veća osnovica u Zračnoj luci Pula

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, temeljem službenih statističkih podataka o troškovima života u 2018. godini, zaposlenima u Zračnoj luci Pula osnovica za obračun plaće od 01.05.2019. godine povećava se za 3% i iznosi 3.275,00 kuna. Odluku o povećanju je, temeljem obveze iz Kolektivnog ugovora, 03.06.2019. donio direktor Društva. Nova osnovica bit će unesena u Kolektivni ugovor prilikom njegove obnove.

Od lipnja poslovni prostor u Poreču

SIKD će od lipnja, uz svoje postojeće urede, na raspolaganju ponovo imati i poslovni prostor u Poreču. Grad Poreč, naime, pozitivno se očitovao na njegov zahtjev za dodjelu poslovnog prostora. Temeljem nedavno donesene gradske Odluke Sindikatu će za potrebe djelovanja na području Poreča biti na rasplaganju prostor Mjesnog odbora Mate Balota ( Mate Balota 5, Poreč). Poslovni prostor (koji će koristiti s još nekim drugim udrugama) dan je na privremeno korištenje od godinu dana.

Novi povjerenici

Na jučerašnjoj Skupštini sindikalne podružnice „Usluga Poreč" za sindikalnog povjerenika, sa četverogodišnjim mandatom, izabran Daniel Stranić. Uz njega, sindikalno povjereništvo čine još Davor Terlević i Rino Fatorić. Na Skupštini je donijeta i odluka o pokretanju inicijative za provedbu izbora za članove Radničkog vijeća. Sindikalna podružnica u porečkoj Usluzi osnovana je u srpnju prošle godine kada je Danijel Stranić bio privremeno imenovan na funkciju povjerenika. Kako je broj članova znatno povećan odlučeno je da se provedu izbori za članove sindikalnog povjereništva.
Izbori su održani i u Domu za starije i nemoćne u Poreču zbog odlaska dosadašnje sindikalne povjerenice Kristine Andrijanić iz Doma. Za sindikalnu povjerenicu je izabrana Vesna Mališa, a za njezinu zamjenicu Neda Obradović.