Priopćenje: Mjere za očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru

marina priopcenje2708

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije koji kao većinski Sindikat u turizmu u najrazvijenijim turističkim regijama, odnosno u Istri i na Kvarneru kontinuirano prati situaciju u djelatnosti turizma, uputila je danas dopis ministrici turizma Nikolini Brnjac s apelom da se založi za hitno donošenje dugoročnih mjera i pomoći turističkom sektoru pred kojim je zbog korona epidemije vrlo izvjestan nastavak teškog razdoblja, sa primarnim ciljem zadržavanja radnika.
Predsjednica SIKD-a u dopisu ističe da je Vlada RH u proteklom periodu donosila mjere koje su značajno pomogle gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta. Posebne mjere koje su donesene za turistički sektor značajno su pomogle u „preživljavanju" veoma kriznog razdoblja uzrokovanog pandemijom korona virusa Covid 19. Kako je ovogodišnja turistička sezona, iako iznad početnih očekivanja, daleko slabija u odnosu na prethodne turističke godine, ocjena je Sindikata da će veliki broj sezonskih radnika koji su očekivali da će si radom tijekom ljetnih mjeseci „pokrpati" kućni proračun, ostati uskraćeno u svojim očekivanjima. Osim toga, predsjednica SIKD-a upozorava da je ove sezone zaposleno daleko manje sezonskih radnika u odnosu na prošlu godinu i da će oni koji su imali sreću zaposliti se raditi znatno kraći period u odnosu na ranije godine. Stalni radnici s ugovorom na neodređeno vrijeme koji rade u preraspodjeli radnog vremena, na način da tijekom sezonskih ljetnih mjeseci rade veći fond sati (do 60 sati tjedno) čime si akumuliraju dovoljan broj sati za zimu, ove sezone to neće uspjeti jer ova je sezona bila prekratka da bi radnici mogli akumulirati sate za zimu. Godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora u pravilu je iskorišten u prvim mjesecima pandemije, pa veliki broj radnika već sredinom listopada neće imati niti sate koje bi mogli koristiti, a nažalost ni posla, jer je i u normalnim vremenima u zimi tek malo hotelskih kapaciteta bilo otvoreno. S druge strane, dugo je razdoblje do početka sezone 2021., a za koju se još uvijek ne zna kada i kakva će biti. U tom kontekstu predsjednica SIKD-a upućuje ministrici poziv da se založi za hitne mjere
Surađujemo s poslodavcima i kontinuiranom pratimo utjecaj korona virusa na turističku sezonu i na rezultate koje se ostvaruju, međutim, situacija se mijenja iz dana u dan. Nažalost, sadašnja epidemiološka situacija ne daje mjesta optimizmu. U ovakvim okolnostima upitno je kako održati likvidnost i osigurati redovitu isplatu plaća radnicima. Iako većina poslodavaca u ovoj djelatnosti želi sačuvati radna mjesta, jer su svjesni s kojim su se problemima suočavali radi osiguranja ne samo kvalitetnog i stručnog, već potrebnog broja kadrova za rad u turizmu na svim nivoima, vlasnici (posebno oni koji nisu iz ove djelatnosti) traže ekonomsku računicu.
Ako Vlada RH ne bude donijela daljnji paket mjera i to dugoročni, kojim će se osigurati potpore za duže vrijeme, najmanje do „normaliziranja" stanja u turizmu, opravdano strahujemo da će doći do masovnih otpuštanja radnika već sada u rujnu.

koje će biti demotivirajuće za poslodavce glede otpuštanja radnika, odnosno moraju biti motivirajuće za poslodavce glede zadržavanja zaposlenosti i to ne samo u smislu zadržavanja radnika na neodređeno vrijeme, već i stalnih sezonskih radnika. „To je jedini put da zadržimo kvalitetu i da budemo ne samo najsigurnija turistička destinacija, kao što smo bili do sredine kolovoza, već i najkvalitetnija." – ističe u dopisu Marina Cvitić s uvjerenjem da ministrica dijeli mišljenje SIKD-a kako upravo ovaj sektor ima potencijal za pokretanje ukupnog gospodarstva kroz svoje multiplikativne efekte te je izuzetno važno da se u turizmu sačuvaju radna mjesta koja su temelj bez kojeg se ne može računati na normalizaciju stanja jednog dana kad epidemija bude okončala. Iako su u Sindikatu svjesni da su sredstva kojima RH raspolaže ograničena, ciljane dugoročne mjere i pomoći turističkom sektoru, s obvezama onih koji primaju te potpore da radnike za koje prima potporu zadrže u radnom odnosu određeni period i nakon što prestane potreba za subvencijama, zasigurno su za državni proračun manji teret nego u slučaju otkaza radnicima. Kao članica Socijalnog vijeća za turizam predsjednica SIKD-a podsjetila je i da je početkom kolovoza zatražen je sastanak u Ministarstvu. Uvažavajući činjenicu da je funkciju ministrice turizma preuzela u najnezgodnije vrijeme za turizam i da je suočena s mnogobrojnim problemima predsjednica Cvitić naglasila je da je tripartitni socijalni dijalog u ovom momentu neophodan i zajednički interes te je predložila da se traženi sastanak održi čim prije. Na taj način nastavila bi se i tradicija da novi ministar (ministrica) turizma razmijeni svoja razmišljanja sa socijalnim partnerima.

Povećane plaće u DV „Olga Ban" Pazin

Potpisan je Aneks kolektivnog ugovora za Dječji vrtić „Olga Ban" Pazin koji se primjenjuje od 01. srpnja ove godine.

Ovim su Aneksom utvrđeni novi koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta u koje je uračunat dosadašnji stalni mjesečni dodatak (topli obrok). Osnovica za obračun osnovne plaće utvrđena je u iznosu minimalne plaće u RH od 4.062,51 kuna. Time su plaće uvećane od 10% odgajateljima do 17% pomoćnom osoblju u Vrtiću. Dugo su zaposlenici ovog Vrtića, po plaćama, bili na začelju svih vrtića na području Istarske županije, a ovim povećanjem dolaze na prosjek ostalih vrtića u Istri. Tako će osnovna plaća odgajatelja iznositi 7.150,00 kuna.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za „KAMEN" d.d. Pazin

Potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike „KAMEN" d.d. Pazin koji se primjenjuje od 01. srpnja ove godine do 30. lipnja 2021. godine. Potpisali su ga Aleksandra Krebel Kostrenčić u ime poslodavca te sindikalni povjerenik SIKD-a Robert Ujčić.

Kolektivnim pregovorima prethodilo je usuglašavanje novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Njime se organizacija i opis radnih mjesta prilagodio stvarnoj situaciji i potrebi te se otvorila mogućnost za određivanje novih koeficijenata složenosti poslova. Tako je za većinu radnih mjesta u proizvodnji i računovodstvu kolektivnim ugovorom utvrđena mogućnost povećanja koeficijenta ovisno o zalaganju radnika te njegovoj sposobnosti da radi na više mjesta odnosno strojeva.

U odnosu na dosadašnji Kolektivni ugovor utvrđen je dodatak na neoporezivu otpremninu prilikom odlaska radnika u mirovinu u iznosu od 400,00 kuna po godini staža u „Kamenu". Do povećanja osnovice u ovom trenutku nije moglo doći zbog pada prodaje vezanu uz pandemiju izazvanu koronavirusom na njihovim glavnim tržištima. Dogovoreno je da će se o tome razgovarati pri idućim pregovorima, dok će se za ovu godinu isplatiti 5.000,00 neoporezivih kuna kao nagradu za postignute radne rezultate.

Sporazum za još tri mjeseca umanjenja plaće

grad umag

Sindikalne povjerenice umaških dječjih vrtića „Duga" i „Vrtuljak" ( talijanski DV) te sindikalne podružnice Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić, Gradske knjižnice i Muzeja Grada Umaga 24. srpnja potpisale su s gradonačelnikom Umaga Sporazum kojim se za još tri mjeseca produžuje primjena mjere umanjenja osnovice za oko 11%. Tako će, nakon tromjesečnog razdoblja od travnja do lipnja, osnovica za obračun plaće i za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna biti umanjena, odnosno u iznosu od 4.000,00 kuna. U slučaju da primjenom ovakve osnovice nekom od radnika gradskih ustanova neto plaća iznosi manje od 4.000,00 kuna, s istekom Sporazuma bit će mu isplaćen dodatak na plaću u vidu dodatka za uspješnost u radu, u visini razlike između 4.000,00 kuna i mjesečne isplaćene neto plaće za period travanj – rujan 2020. godine. Novi Sporazum, nakon izvjesnih prijepora, negodovanja sindikalnog članstva i prijetnje Grada o otkazivanju Kolektivnog ugovora, rezultat je dogovora iz prvog Sporazuma o tome da će Grad i Sindikat u duhu socijalnog partnerstva pratiti razvoj događaja te, sukladno tome, dogovorene mjere i obustave utvrđene Sporazumom ukinuti, promijeniti ili produžiti na novi rok. Jedino rješenje, nažalost, bilo je produženje s obzirom da u Republici Hrvatskoj još uvijek nije proglašen kraj epidemije uzrokovane virusom COVID-19 i da su financijske posljedice na prihode Grada od proglašenja epidemije velike i da će oporavak biti dugotrajan. Tijekom razgovora uvažene su sindikalne primjedbe glede potrebe da se isprave neke nepravednosti u evidenciji slobodnih dana do kojih je došlo kad je zbog epidemije dio radnika dječjih vrtića bio upućen na korištenje slobodnih dana, a drugi je dio radio smanjenim fondom sati.

Apel radnicima Zračne luke Rijeka

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije obavijestio je radnike Zračne luke Rijeka o vrlo izvjesnom prestanku organiziranog sindikalnog djelovanja u ovom Društvu s posljedicom neminovnog otkazivanja Kolektivnog ugovora, ovog puta sa sindikalne strane. U izuzetno teškim okolnostima obilježenim nizom prijepora u odnosima s poslodavcem ( o čemu se u medijima dosta pisalo) i izostankom socijalnog dijaloga u dužem razdoblju, Sindikat se trudio štititi interese radnika. Uspjelo se poslodavca, u sudskom epilogu, spriječiti u otkazivanju Kolektivnog ugovora i na kraju i ispregovarati Kolektivni ugovor, s boljim materijalnim pravima za većinu radnika. Nažalost, u takvim napetim okolnostima djelovanja članstvo Sindikata kontinuirano se smanjivalo do mjere statutarno nedovoljnog broja za organizirano djelovanje SIKD-a kroz podružnicu, ali i za zadovoljavanje zakonskih uvjete o izboru ili imenovanju sindikalnih povjerenika. U obavijesti se stoga radnike upozorava da će Sindikat, ako se trend ne promijeni, osim gašenja sindikalne podružnice, nažalost, biti primoran pokrenuti i postupak otkazivanja Kolektivnog ugovora što znači da će taj dvostrani akt socijalnih partnera zamijeniti jednostrani akt poslodavca - Pravilnik o radu kojeg može samoinicijativno mijenjati. Kako bi se nastavilo zajednički i dalje raditi na poboljšanju njihovih prava radnici se pozivaju da se učlane u Sindikat jer je to zapravo jedini način koji jamči zaštitu. Sukladno sadašnjoj znatno boljoj komunikaciji u pronalaženju zajedničkog jezika i zajedničkih interesa, Sindikat vjeruje da poslodavac neće opstruirati novo učlanjivanje, već da će dati pozitivan impuls stvaranju uvjeta za daljnji socijalni dijalog koji bi svakako pridonio kvalitetnijem zajedničkom rješavanju ozbiljnosti situacije i boljeg pozicioniranja Zračne luke Rijeka u aktualnoj koronakrizi i nakon što ona prođe.