Potpisan Aneks KU za zaposlene u gradskoj upravi grada Buzeta

grad Buzet
Gradonačelnik grada Buzeta Damir Kajin i sindikalna povjerenica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Zvjezdana Majcan potpisali su Aneks br. 1 kolektivnog ugovora za radnike u upravnim tijelima Grada Buzeta, kojim se od 01. siječnja 2022. godine osnovica za obračun osnovne plaće povećava za 6%. Nakon što se 2014. godine korigiralo koeficijente složenosti poslova nekih radnih mjesta ovo je prvo povećanje plaće od 2009. godine. Osim povećanja osnovice utvrđen je dodatak na neoporezivu otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od =1.000,00 kuna po godini staža kod poslodavca.
Iako se i nakon ovog povećanja još uvijek zaostaje za osnovicom koja se koristi za državne službenike i namještenike, radnici su ipak zadovoljni jer se nakon toliko godina dogodio pozitivan pomak u materijalnim pravima radnika.

Blagoslovljen Božić i uspješna Nova godina

Čestitka
 
Uz zahvalu za suradnju, doprinos i podršku, svim članovima i simpatizerima, te njihovim obiteljima, radostan i blagoslovljen Božić, te puno zdravlja, ljubavi, zadovoljstva i sreće u svakom danu nadolazeće Nove godine želi
SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE

Potpisan novi Kolektivni ugovor u Dječjem vrtiću "Petar Pan" u Vodnjanu

Petar Pan Vodnjan

Danas su u Gradu Vodnjanu Gradonačelnik Edi Pastrovicchio ispred Grada te Gledis Karamatić i Rajko Kutlača ispred Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali Kolektivni ugovor za radnike DV -SI Petar Pan Vodnjan-Dignano. Rezultat je to pregovora u kojima je Grad iskazao svoj pogled na predškolski odgoj i obrazovanje kao i značaj i vrednovanje istog, a Sindikat je istovremeno pokazao razumijevanje za trenutak i mogućnosti Grada. Kolektivni ugovor je pokazatelj suradnje i razvijanja partnerskih odnosa i kao takav najveće dostignuće socijalno partnerskih odnosa. Ovo je novi Kolektivni ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obveze, radnicima osigurane isplate svih neoporezivih dodataka na plaću i naknada plaće koje su do sada u internim aktima bili tek mogućnost. Istovremeno su povećane plaće i korigirani odnosi u plaćama u Ustanovi na osnovu novog, dogovorenog pristupa, povećanjem koeficijenata u različitom iznosu pri čemu je odgojiteljicama, kao nositeljicama djelatnosti, koeficijent za izračun plaće povećan za nešto više od 16%. Prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora Gradonačelnik je istaknuo razumijevanje važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, izrazio priznanje i djelatnosti i radnicima Dječjeg vrtića te istakao da se radi o značajnom financijskom opterećenju za osnivača koji on smatra opravdanim. S druge strane predstavnici Sindikata su izrazili zadovoljstvo korektnim dijalogom i postizanjem dogovora te iskazali razumijevanje za mogućnosti Grada ističući da je korektan dogovor i potpisivanje Kolektivnog ugovora uvijek najbolji način zajedničkog rada i suradnje koje očekuju da će se razvijati i u budućnosti. Kolektivni ugovor je potpisan na razdoblje od tri godine.

6% veće plaće u porečkim trgovačkim društvima Usluga d.o.o. i Odvodnja d.o.o.

Usluga Poreč
Između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Uprava trgovačkih Društava potpisani su Dodaci 2. Kolektivnih ugovora za „Usluga Poreč“ d.o.o. i “Odvodnja Poreč“ d.o.o. kojima se povećava osnovica za obračun osnovne plaće za 6%, odnosno sa =3.900,00 na =4.134,00 kuna.
Dodatkom Kolektivnog ugovora Odvodnje d.o.o., dodatno je utvrđeno pravo radnika na dodatak za pasivno dežurstvo. Naime, zbog prirode posla u „Odvodnji“ su radnici u pasivnom dežurstvu kod kuće po tjedan dana. Za to se nije dobivala nikakva naknada niti je ikako bilo valorizirano, a radnik koji je bio u pasivnom dežurstvu bio je ograničen sa svojim slobodnim vremenom i odnosno u svakom trenutku morao je biti stalno dostupan u slučaju intervencije. Iz tih je razloga za njih dogovorena naknada od =200,00 kuna za svako tjedno dežurstvo.

Veće plaće u „P.P.C. Buzet“ d.o.o.

ppc buzet
Potpisanim Aneksom br. 5 Kolektivnog ugovora za „P.P.C. Buzet“ d.o.o. (Cimos) između Sindikata i poslodavca, od 01. siječnja 2022. godine osnovna plaća radnika povećava se za 3,33%. Kolektivnim ugovorom utvrđeno je da se osnovna plaća povećava ukoliko rast cijena na malo (inflacija) bude preko 2% i to u visini od 85% objavljenog povećanja. Prema podacima DZS cijene u listopadu ove godine za 3,8% su veće od istog mjeseca prošle godine, pa je sukladno Kolektivnom ugovoru utvrđena i nova osnovica.
Za naglasiti je da koncem ove godine prestaje važiti Aneks kojim su se za listopad, studeni i prosinac ove godine, zbog smanjenja obujma poslova ali i prihoda, osnovne plaće umanjile većini radnika u proizvodnji za 5%. Iako su plaće radnika i dalje na niskoj razini, ipak će uz prestanak umanjenja, te dodatnog povećanja plaća od 1. siječnja, plaće radnika u P.P.C.-u doći na nešto prihvatljiviju razinu.