Pokrenuta inicijativa za pregovore oko materijalnih prava do konca godine u Valamar i Imperial Rivieri

Valamar 1 Imperial
S obzirom da je već kraj rujna, a glavni dio turističke sezone koji je bio po svim statistikama izrazito dobar već je iza nas, SIKD je sredinom rujna predložio Upravama Valamar Riviere i Imperial Riviere početak razgovora o materijalnim pravima radnika za naredno razdoblje. Posebno je to iznimno važno zbog značajnog porasta troškova života, odnosno inflacije, koja je također dosegla rekordnu razinu od 12,3%.
Kako smo u pregovorima početkom godine ugovorili značajna povećanja određenih materijalnih prava, od kojih neka samo na određeno razdoblje kao što su Start Up nagrade (do kraja kolovoza) i 7,5K do kraja rujna, s mogućnošću produžetka, u SIKD-u smo stava da bismo trebali s obzirom na uspješnost, razgovarati i o produljenju istih. Stoga smo u inicijativi za pregovore predložili:
1. produljenje programa jamstva ( 7,5K i 5650,00kn) na neodređeno razdoblje, odnosno na način da radnici ostvaruju pravo na navedeno jamstvo i za vrijeme korištenja sati za preraspodjelu ostvarenih od 1. lipnja 2022. godine, obzirom da bi ukidanje programa značilo smanjenje primanja radnika, što bi u okolnostima rekordne inflacije to bio značajan udar na egzistenciju radnika.
2. produljenje programa nagrađivanja radnika Start Up nagradama i na mjesec rujan, koji je i dalje veoma intenzivan mjesec, a zbog smanjenja broja radnika (studenata, sezonskih radnika…), obim posla je povećan
3. isplatu regresa za godišnji odmor povrh garantiranih minimalnih primanja utvrđenim jamstvima, kako im jamstva, ne bi „pojela“ regres.
4. korekciju koeficijenata (plaće) kod onih radnih mjesta kod kojih nije došlo do povećanja od 1. lipnja ili je to povećanje neznatno.
5. isplatu jednokratnog dodatka na plaću radnicima koji nisu korisnici smještaja kod poslodavca. Naime, u SIKD-u zastupamo mišljenje da nisu svi radnici zaposleni kod poslodavca porast troškova u posljednjim mjesecima osjetili jednako, već su u puno većoj mjeri pogođeni domicilni radnici, odnosno radnici koji ne koriste besplatan smještaj kod poslodavca. Sezonskim radnicima koji nisu koristili smještaj kod poslodavca, na temelju prijedloga SIKD-a pripao bi iznos razmjeran mjesecima provedenim u radnom odnosu kod poslodavca. Ne treba napominjati da su „domicilni“ radnici znatno jeftiniji u odnosu na radnike koji su na smještaju kod poslodavca, te bi takva mjera doprinijela većem zapošljavanju domicilnog stanovništva.
6. rješenje naknade prijevoza na i s posla za radnike iz destinacije Dubrovnik (i za Valamar i Imperial) na način kako je to i za radnike ostalih destinacija utvrđeno Kolektivnim ugovorima (12% cijene litre benzina po kilometru udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada).
7. isplatu 13.te plaće i božićnice do konca godine do maksimalnog neoporezivog iznosa, a sezoncima razmjerno vremenu provedenom u radnom odnosu.
8. Naravno, već sad treba započeti pregovore o plaćama i drugim materijalnim pravima za iduću godinu, na način da se Valamar, odnosno Imperial jamstva reguliraju na način da se uvažava dosadašnje iskustvo (minuli rad), te osobne odbitke radnika.
Nadamo se da će poslodavac odgovorno pristupiti zahtjevima sindikata, te prije isplate plaće za rujan, odgovoriti na našu inicijativu, uvažavajući argumente Sindikata.

Sudjelovanje na međusektorskom sinergijskom sastanku

Ovoga smo utorka u Poreču prisustvovali na međusektorskom sinergijskom sastanku s "Mrežom 4. smjena - nevidljivi rad", a na kojemu su prisustvovali predstavnici istarskih gradova, županije, sindikata te udruga.
U sklopu sastanka predstavljeno je istraživanje koje je provelo Sveučilište u Zadru na temu usklađivanja poslovnog i privatnog života, a nakon koje je održana rasprava na kojoj su dionici raspravili o specifičnosti naše regije koje utječu na (ne)sklad poslovnog i privatnog života, te kojim se preporukama i mjerama može doprinijeti usklađenosti poslovnog i privatnog života današnjeg radnika.
 
Sinergijski sastanak

Održani izbori za radničko vijeće u Maistri

U četvrtak, 8. rujna, održani su izbori za novi saziv Radničkog vijeća u Maistri d.d., te povjerenike zaštite na radu.
Kao i u prethodnom mandatu na izbore se kandidirala zajednička lista članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te Sindikata turizma i usluga Hrvatske, a s obzirom na to da kod poslodavca djelujemo kao većinski sindikat sa višestruko većim brojem članova, na listi je od 13 članova SIKD-u pripalo 11 mjesta.
Iako je na izborima sudjelovala samo jedna lista zahvaljujemo radnicima što su visokom izlaznošću od 44%, a čime je zadovoljena zakonska obaveza o minimalnoj izlaznosti za valjanost rezultata, prepoznali rad Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te njihovih predstavnika ispred poslodavca.

Maistra

DODATNA NAGRADA ZA RADNIKE MAISTRE

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije o isplati nagrade zaposlenicima Maistre, a sve s obzirom na dosadašnje rezultate i izniman doprinos radnika u istima, dogovorena je isplata dodatne nagrade u visini 1.000,00 kuna za mjesec kolovoz.
Raduje nas kada poslodavci prepoznaju, a samim time i nagrađuju, doprinos svojih radnika, a posebice u sezoni koja nas vraća u brojke iz rekordnih.
 
Maistra

Povećanje materijalnih prava Pazinskih vatrogasaca

Vatrogasci Pazin
 
Nakon dva kruga kolektivnih pregovora povećana su materijalna prava za radnike Javne vatrogasne postrojbe Pazin. Osnovica za obračun plaće povećava se za 12% te sada iznosi =2.003,23 kune čime su se Pazinski vatrogasci približili ostalim kolegama u Istri (osim Buzeta). Pored toga, povećana je i naknada troškova prijevoza na posao i sa posla na =1,80 kuna po kilometru do maksimalno =2.000,00 kuna mjesečno. Sadržano je to u Aneksu br. 10 Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje od 01. srpnja ove godine.
Od 01. srpnja uvećana naknada troška prijevoza na posao i sa posla primjenjivati će se i u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te ustanovama u kulturi čiji je osnivač Grad Pazin (POU, Knjižnica i Muzej).