Sindikat će u Komunalnom servisu ustrajati na dogovoru o pregovorima prije sezone

komservis logo

Iako su sastanci predstavnika SIKD-a, najprije s direktorom rovinjskog društva Komunalni servis 20. siječnja 2020. godine i nakon njega s gradonačelnikom Rovinja  07. veljače 2020. godine, trebali označiti uspostavu korektne suradnje i socijalnog dijaloga, situacija na terenu ne pokazuje da je to tako. Sastanci su održani nakon što se veliki broj radnika Komunalnog servisa d.o.o., usprkos raznim pokušajima da to bude spriječeno, učlanio u Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Temeljem usuglašenog stava sa predstavnikom SSKH poslodavcu je vrlo brzo upućena i inicijativa za kolektivno pregovaranje, na koju su, nažalost, prema SIKD-u uslijedile nimalo prijateljske reakcije predstavnika poslodavca kojima je povod bila u praksi uobičajena objava i podjela radnicima informativnog letka o osnovanoj sindikalnoj podružnici u Društvu, a koji poslodavac „nije odobrio". Slijedili su, potom, i izvanredni otkazi zbog skrivljenog ponašanja radnika trojici radnika, članova SIKD-a , odnosno nepridržavanja pisanih naputaka o postupku kod sakupljanja komunalnog otpada. Radnici su, naime, dobili izvanredni otkaz jer su, sa ciljem da očiste smeće porazbacano oko kontejnera, smeće otklonili i ubacili u kamion za sakupljanje miješanog komunalnog otpada. Zbog takvih postupaka dobili su epitet da su „nemarni", da su se „nedolično" ponašali i da zbog toga „štete ugledu poslodavca". Nisu pisano upozoreni, već im je odmah dan izvanredni otkaz. Ne složivši se s najradikalnijim postupkom poslodavca za greške koje radnici nisu negirali, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić zatražila je od poslodavca da preispita odluku. Zahtjev je poduprla činjenicom da se u sličnim situacijama postupalo na isti način i to na temelju usmenih naloga pojedinih rukovodioca, a da pritom nikada, do ovog slučaja, nitko nije za takvo postupanje nije bio ni pisano upozoren, a kamoli da se zbog toga izvanredno otkazao ugovor o radu. SIKD nikako ne podržava nerad i nedisciplinu i kršenje radnih obveza, međutim, izvanredne otkaze dugogodišnjim radnicima koji nisu namjerno pogriješili i svojim činom sigurno nisu narušili ugled poslodavcu kako se tvrdi, smatra krajnje neprimjerenom mjerom. U dopisu direktoru izražena je i sumnja da se u Društvu pokušava raznim metodama zapravo spriječiti aktivnost SIKD-a, s obzirom na određena upozorenja nekih rukovoditelja njegovim članovima (koji imaju ugovorima o radu na određeno vrijeme) da im se neće produžiti ugovori zbog članstva u SIKD-u ili pozivanja članova na razgovore zbog navodnih kršenja radne obveze. Nastavno navedenom SIKD ima opravdani razlog iskazati sumnju da su trojica radnika kojima je uručen izvanredni otkaz kolateralne žrtve „ulaska" SIKD-a u Komunalni servis koji je „poremetio" dosadašnje odnose poslodavca i SSKH. Stoga više i ne čudi zahtjev direktora koji je bio uputio SIKD-u da se s njegove facebook i web stranice obrišu informacije o određenim zastrašivanjima radnika koji su se željeli učlaniti u SIKD. U želji uspostavljanja odnosa uvažavanja te su informacije obrisane iako su bile točne, što sada potvrđuju i najnovija zbivanja.
Odgovor direktora (od 24. veljače) na dopis predsjednice SIKD-a, pak, potvrđuje ne samo da nema namjeru preispitati otkaze radnicima, nego i da razgovori na sastancima s predstavnicima sindikata nisu bili u dobroj vjeri jer, umjesto početka pregovora, sada tvrdi da su pregovori dogovoreni tek nakon sezone, što je neistina koja nije ostala bez sindikalnog odgovora. U današnjem dopisu (27. veljače) podsjeća ga se na zajednički sastanak u prostorima Društva 20. siječnja i na dogovor da bi bilo dobro da se pregovori radi sklapanja novog kolektivnog ugovora za radnike u „Komunalnom servisu" d.o.o. Rovinj pokrenu što prije kako bi završili prije sezone. Temeljem zaključka s tog sastanka 11. veljače dostavljena je inicijativa o pokretanju kolektivnih pregovora, na koju direktor nije reagirao jer je bila u skladu s dogovorom, odnosno dopisom od 12. veljače je zatražio sindikalni Sporazum o zajedničkom nastupu u pregovorima koji je, zajedno s Rješenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava, dostavljen 18. veljače. Po mišljenju SIKD-a pozadina novog stava direktora krije se očigledno u događajima vezanim za otkaze, na koje je Sindikat odmah reagirao, kao predstavnik radnika, a ne poslodavca ( kako je to bio slučaj u Društvu do sada). U odgovoru se ističe da radnici žele promjene, kako u materijalnom smislu tako i u zaštiti svojih prava i dostojanstva, zbog čega su se i učlanili u SIKD. Poslodavac možda misli da u Komunalnom servisu nema problema, ali radnici tako ne misle. Njihov stav je jasan, problema ipak ima, a jedan od njih svakako je i ponašanje predsjednika Radničkog vijeća (koji je ujedno i sindikalni povjerenik SSKH). SIKD će, stoga, poduzeti sve zakonske mjere u zaštiti svojih članova i njihovih interesa pa tako i ustrajati da pregovori započnu onako kako je dogovoreno. Sindikati su odredili svoj pripremni dio posla, dostavili poslodavcu prijedloge tri tjedna prije da se može pripremiti i očekuju se da pregovori počnu u predloženom terminu.

Osiguranje od nezgode ove godine s Adriatic osiguranjem

adriatic logo

U nastojanju da svojem članstvu, a na principu solidarnosti, jednakosti i pripadnosti Sindikatu Istre i Kvarnera, proširi sindikalnu uslugu, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije u sindikalnom programu ponude članstvu ima POLICU OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA /NEZGODE. Nakon višegodišnje suradnje po toj osnovi s Allianzom i Croatia osiguranjem, za 2020. godinu, temeljem dostavljenih ponuda, Predsjedništvo Sindikata za osiguravatelja je izabralo  ADRIATIC OSIGURANJE. Sve prijavljene nezgode zaprimaju se, obrađuju i likvidiraju (isplaćuju) u Podružnici u Puli, Industrijska  15c. Kao i prethodne police i ova Polica nudi pokriće tijekom 24 sata, bez obzira gdje se član-osiguranik nalazi u trenutku nesretnog slučaja. Polica pokriva slučajeve smrti uslijed bolesti i smrti uslijed nezgode, trajni invaliditet kao posljedicu nezgode, dio troškova bolničkog liječenja od posljedica nezgode, dio troškova liječenja i lijekova koji su stvarno i nužno potrebni u liječenju od posljedica nezgode, odnosno koje snosi sam osiguranik i to nastalih najdulje u periodu 3 godine od nastanka nesretnog slučaja i najviše do ugovorenog iznosa. (poželjno je prijaviti to prije).

U slučaju smrti od bolesti, osiguravajuća kuća nasljednicima člana-osiguranika isplaćuje 8000 kuna, u slučaju iznenadne smrti od bolesti 10.000 kuna, a u slučaju smrti uslijed nezgode osiguravajuća kuća isplaćuje nasljednicima 35 000 kuna. U slučaju trajne invalidnosti, kao posljedice nesretnog slučaja, osiguravajuća kuća isplaćuje osiguraniku-članu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije svotu koja je razmjerna stupnju nastale invalidnosti, a sukladno Tablicama invaliditeta vezanim uz policu osiguranja, do najviše 90000 kuna u slučaju 100 %-tne invalidnosti. Dan bolničkog liječenja od posljedica nesretnog slučaja se pokriva sa 25 kuna, a troškovi liječenja i lijekova za liječenje posljedica nezgode, koji su stvarni i nužni i snosi ih sam osiguranik, osiguravatelj podmiruje u visini do 2500 kuna po štetnom događanju.
Ne postoji obveza osiguratelja za pokrivanje troškova nastalih liječenjem u toplicama, kao ni za lijekove koji se nalaze na pozitivnoj listi HZZO-a.
Da bi se kod navedenih slučajeva izvršila naplata po polici, osiguranik treba slučaj odmah prijaviti u najbliži ured i, što prije, svom sindikalnom povjereniku, odnosno voditelju ureda SIKD-a sa svog područja koji je ovlašten za ovjeru zahtjeva. Od njih treba zatražiti i sve upute o daljnjim postupcima.
Dosadašnje korisnike osiguranja valja podsjetiti, a moguće nove uputiti da Odluku o sudjelovanju u polici osiguranja koja je zapravo polica grupnog osiguranja od nezgode donose sindikalne podružnice. Ako podružnice prihvate policu za svoje članove, namjenski će za nju usmjeriti dio postojeće sindikalne članarine.
Članovima se, naime, članarina NE POVEĆAVA, odnosno osiguranje ne pretpostavlja nikakva dodatna novčana opterećenja članova.

Nositelj police je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, a pravo na osiguranje ostvaruju članovi s popisa koje podružnice moraju redovno, svaki mjesec, do dogovorenog roka dostavljati Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije, uz mjesečno plaćanje premije.
Napominjemo da se akciji osiguranja članovi organizirani po podružnicama ne priključuju samostalno, već odluku o tome donosi Izvršni odbor sindikalne podružnice u poduzeću za sve članove u podružnici koji plaćaju članarinu. Informaciju o tome da li je njegova podružnica donijela odluku o osiguranju svaki član može dobiti od svog povjerenika.
S obzirom da je uplaćena članarina uvjet za ostvarivanje prava na osiguranje koje se uplaćuje svaki mjesec, važno je da svaki član kontrolira kod isplate plaće da li mu je obračunata i naplaćena članarina, te da u slučaju nekog propusta odmah reagira .

Održana tribina "Zašto sindikat"

tribina buzet3

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, kao socijalni partner Gradu Buzetu u realizaciji projekta "InCITY+"- nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta, održao je u petak 14. veljače u 17 sati, u gradskoj vijećnici Buzeta, tribinu pod nazivom "Zašto sindikat". Cilj tribine, kao i 15 radionica koje SIKD ima obvezu u projektu odraditi, je da se kroz kvalitetnije informiranje i edukaciju pridonese razvoju sindikalizma i socijalnog dijaloga kao pretpostavke općeg društvenog i gospodarskog razvoja. Za tridesetak povjerenika SIKD-a i članova radničkih vijeća, kroz zanimljivu prezentaciju, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić iznijela je najbitnije odgovore na retoričko pitanje " Zašto Sindikat" iz naziva Tribine, a o svojim bogatim iskustvima sindikalnog rada, uključujući i više od dvadeset godina na čelu SIKD-a kojemu je bio osnivač, sudionicima je, kao gost, govorio i nekadašnji predsjednik ovog Sindikata, Bruno Bulić.

tribina buzet2

Inicijativa za pregovore u DV Bubamara

dv bubamara logo

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuo je inicijativu za pregovore oko sklapanja Kolektivnog ugovora za radnike Dječjeg vrtića Bubamara iz Ližnjana. Inicijativa je upućena načelniku Ližnjana Marku Ravniću 13. veljače zajedno s prijedlogom teksta Kolektivnog ugovora koji se uglavnom temelji na važećem Pravilniku o radu. Cilj je Sindikata da se, kao i u drugim jedinicama lokalne samouprave u kojima se kolektivno pregovara, maksimalno ujednače prava radnika Vrtića s radnicima u općinskoj upravi. Analiza plaća, naime, pokazuje da radnici Vrtića znatno zaostaju s radnicima zaposlenim u Općini Ližnjan i sindikalna je obveza pokušati to promijeniti.

Za kolektivni ugovor u Petru Panu

dv petarpanlogo

Prema dogovoru sa sastanka sindikalnih članova, na kojem je bila i većina neučlanjenih radnika vodnjanskog Dječjeg vrtića Petar Pan, održanog krajem siječnja ove godine, do kraja ovog mjeseca trebao bi se održati još jedan sličan sastanak te moguće donijeti odluka o pokretanju inicijative za otvaranje pregovora o Kolektivnom ugovoru u ovoj predškolskoj ustanovi. Neposredna povod održavanja prvog sastanka bio je problem neisplate božićnice, dara za djecu i dara u naravi na koju radnici DV temeljem Pravilnika imaju pravo, odnosno dogovor o sindikalnim koracima u rješavanju tog problema, uključujući i pravne mehanizme. Spomenute naknade, inače, odlukom ravnateljice, nisu isplaćene radnicima Vrtića u znak solidarnosti prema radnicima Grada Vodnjana.
U razgovoru se istovremeno iskristalizirala potreba da se radnicima ove vodnjanske predškolske ustanove prava reguliraju Kolektivnim ugovorom umjesto sadašnjim Pravilnikom. Za kolektivni ugovor izjasnili su se gotovo svi prisutni radnici. S obzirom da je brojnost članova i zajedništvo najbitnija pretpostavka za sindikalnu uspjeh u aktivnostima koje pokreće, zaključeno je da se, prije formalnog pokretanje inicijative za pregovore najprije, u sljedećih mjesec dana, pokuša povećati broj članova u podružnici. Odmah po održanom sastanku, treba reći, broj članova povećao se za 50%, što će, po ocjeni Sindikata, sigurno osnažiti njegovu pregovaračku poziciju kad dođe do pregovora.