Uprava LRH usvojila prijedlog SIKD-a o isplati neoporezivih nagrada tijekom sezone

LRH
 
Uprava LRH usvojila je prijedlog SIKD-a sa zajedničkog sastanka 10. lipnja da se tijekom sezone isplaćuju neoporezive nagrade kako bi se stimulirali zaposleni radnici radi pojačanog angažmana, te kako bi se privukli novi sezonski radnici.
Dogovoreno je slijedeće:
- radnicima zaposlenima u hotelskim operacijama isplatit će se za sezonu 2021. neoporezive novčane nagrade u ukupnom iznosu do 4.000 kn, odnosno po 1.000 kn za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2021. godine.
- pravo na nagradu ostvaruju radnici u hotelskim operacijama s ugovorom na određeno ili neodređeno vrijeme, čije su ugovorene plaće niže od 14.000 kn bruto za mjesečni fond sati.
- uvjet za isplatu punog iznosa nagrade je da radnik nije dobio opomenu, odnosno upozorenje neposrednog rukovoditelja, da je u radnom odnosu u trenutku isplate, te da je odradio puni mjesečni fond sati.
Radnici koji nisu ispunili redovni fond sati, ali su radili minimalno 15 dana u mjesecu ostvaruju pravo na razmjerni dio, ukoliko ispunjavaju ostale propisane uvjete.
Nagrada će se isplatiti najkasnije do 20 dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca za koji se nagrada isplaćuje.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije tražio dodatnu nagradu zbog rada u otežanim uvjetima za radnike Jadran d.d. Crikvenica

 

Jadran

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio je dana 24. lipnja 2021. godine dopis prema Upravi Jadran d.d. Crikvenica sa zahtjevom o isplati dodatne nagrade radnicima zbog rada u otežanim uvjetima.

Naime, u nekoliko navrata predstavnici sindikata su razgovarali sa Upravom o realnom problemu nedostatka radnika, što je podrazumijevalo pojačani angažman postojećih, posebno stalnih, radnika. Kako se booking povećava, tako se nedostatak radnika pojavljuje u punom opsegu i sve je vidljiviji kod radnika koji su na izmaku snaga. Unatoč svim tim problemima, prema ocjeni Uprave, posao se odrađuje vrhunski, radnici pokazuju koliko su profesionalni, koliko im znače gosti, posao, kompanija, stoga su u sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije stava da to treba i nagraditi kroz određeni vid dodatne nagrade radnicima u neoporezivom iznosu. Tu nagradu trebali bi dobiti svi radnici, radnici na koeficijentu, radnici s posebnim ugovorom, neovisno o visini ugovorene plaće; svi osim „visokog“ managementa.

Podsjetimo, u Jadran d.d. Crikvenica dogovoreno je da se radnicima tijekom ove sezone povećaju materijalna prava kroz povećanje osnovice i covid dodatak o čemu se uskoro očekuje potpis Sporazuma, a isto tako očekuje se i prihvaćanje ove inicijative koja bi dodatno dokazala radnicima da se njihov rad i trud cijene.

Povećane plaće u „KAMEN“ Pazin

 
Kamen Pazin
Kako krajem lipnja ističe Kolektivni ugovor za „Kamen“ d.d. Pazin Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je sa Upravom Kamena pregovarao oko produljenja njegove primjene, odnosno izmjena i dopuna.
Dogovoreno je povećanje plaća za 5% odnosno, osnovica se sa dosadašnjeg iznosa od 2.900,00 povećala na 3.050,00 kuna počevši od 1. lipnja. Unatoč pandemiji u protekloj godini koja je utjecala na poslovanje Društva, mjere koje je Uprava poduzimala u cilju poboljšanja poslovanja, postignut je dobar poslovni rezultat za 2020. godinu, iako je 6,7% manji u odnosu na prethodnu godinu. Tome je doprinijela i nova sistematizacija radnih mjesta te organizacijska shema. Trinaesta plaća isplaćena je u punom iznosu u lipnju, dok će se regres za godišnji odmor u iznosu od 2.000,00 kuna isplatiti u srpnju. Radnici ostvaruju pravo i na neoporezive nagrada za ostvarene radne rezultate vezana koje su individualne i vezuje se uz osobni doprinosa radnika i prisutnost na poslu, a do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna.
Održane su konstituirajuće sjednice Radničkog vijeća i povjerenika zaštite na radu. Za Predsjednika radničkog vijeća izabran je Oliver Drndić dok je za Koordinatora povjerenika zaštite na radu izabran Toni Zović.

Uprava Valamara usvojila zahtjev SIKD-a za isplatu nagrade

Imperial
Uprava Valamar Riviere odgovorila je pozitivno na zahtjev SIKD-a da se radnicima Valamar Riviere i Imperial Riviere isplate neoporezive nagrade.
Nakon usuglašavanja stavova, smatramo da smo u ovom momentu dogovorili nagradu, možda ne u iznosu kakvog smo očekivali i kakvog radnici Valamara zaslužuju, ali u svakom slučaju temeljenu na pravednim kriterijima.
Dogovoreno je:
- da će se svim stalnim radnicima koji imaju plaću d0 15.000,00 kuna bruto, svim stalnim sezoncima, kao i sezonskim radnicima koji su zaposleni do 31.05.2021. isplatiti nagrada za pripremu sezone u iznosu od 1.300,00 kuna sa plaćom za lipanj
- svim ostalim sezonskim radnicima koji su zaposleni nakon 31.05.2021. biti će isplaćena nagrada u iznosu od 1.000 kn neto sa plaćom za kolovoz pod uvjetom da su odradili sezonu i ostali do kraja u radnom odnosu do isteka ugovora o radu
- u 7. i 8. mjesecu predviđeni su programi nagrađivanja koji nose do 1.000 kn neto, a nagrada će se dodjeljivati na prijedlog neposrednih rukovoditelja .
Nije postignut dogovor vezano za dodatnu nagradu u srpnju i besplatnu prehranu, za radnike koji nisu na smještaju kod poslodavca, što je SIKD tražio. Međutim, poslodavac je izrazio spremnost da ponovo sagleda ove teme u srpnju, ovisno o razvoju situacije sa cjelokupnim poslovanjem.
Iskreno se nadamo da će sezona biti dobra, da će se i u srpnju i u kolovozu ostvarivati jako dobri rezultati, u kojem slučaju će Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije inzistirati na dodatnim nagradama.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić održao sastanak sa predstavnicima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije

Pula

 
Prema prethodnom dogovoru, novi gradonačelnik Pule Filip Zoričić, primio je 21. lipnja 2021. u prostorijama Komunalne palače Grada, predsjednicu Sindikata Istre Kvarnera i Dalmacije Marinu Cvitić, voditelja Ureda Pula Rajka Kutlaču i tajnicu Barbaru Posavec Pajca.
Tom prilikom gradonačelnik je upoznat sa radom Sindikata, u kojim poduzećima u vlasništvu grada Pule odnosno ustanovama kojim je Pula osnivač djeluje te o budućim sindikalnim planovima i namjerama. Gradonačelnik je istaknuo kako je bitno poduprijeti radnička prava, koja će i on u svom mandatu zastupati, obzirom je i on dijete roditelja-radnika, a sve s ciljem da svi radnici ostvare jednaka prava. Želja mu je i cilj da građani Pule budu zadovoljni te da zajedničkim snagama i radom učinimo život u našem gradu još boljim i ljepšim.
Na obostrano zadovoljstvo, dogovoren je smjer daljnjeg zajedničkog djelovanja, u kojem će se obje strane truditi da se isti temelji na međusobnom uvažavanju i povjerenju, a nadasve je zadaća sviju, da se ubuduće, kao i do sada, nastavi raditi na poboljšanju i ostvarivanju radničkih prava.
Kako je nužna i kvalitetna suradnja između predstavnika gradske vlasti i Sindikata, složio se i gradonačelnik te ukazao na potrebu i namjeru uspostavljanja budućih korektnih i partnerskih odnosa.