SIKD podnio kaznenu prijavu

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije podnio je danas Općinskom državnom odvjetništvu u PuIi kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Tijekom svibnja mjeseca 2020. godine predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, naime, saznala je da se u trgovačkom društvu AULON d.o.o., Pula (koja radi u prostoru ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u stečaju u Vodnjanu) provodi postupak nadzora Državnog inspektorata po navodnoj prijavi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, međutim, nije podnosio nikakvu prijavu protiv navedene tvrtke, u istoj nema svojih članova niti je imao ikakvih razloga ni interesa za podnošenje takve prijave. Iz tog razloga Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zatražio je od Državnog inspektorata da mu se dostavi preslika navedene prijave, budući je postojala osnovana sumnja da je netko lažno podnio prijavu u ime tog Sindikata, a sve kako bi mogao provjeriti točnost informacije kojom je raspolagao i kako bi, sukladno utvrđenim činjenicama, mogao poduzeti daljnje mjere. Državni inspektorat je dopisom od 22. svibnja 2020. godine izvijestio Sindikat da po njegovom zahtjevu nije u mogućnosti postupiti, već da traženu dokumentaciju može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u postupcima iz njihove nadležnosti. Slijedom navedenog, sa sumnjom da je nepoznata osoba lažno, koristeći se imenom Sindikata, u njegovo ime prijavila nepravilnosti u pravnoj osobi s kojom SIKD nije ni u kakvom odnosu, niti ima to bilo kakav interes, mišljenje je SIKD-a da postoji osnova da su u djelovanju nepoznatog počinitelja ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela iz čl. 278.st.1 i čl.279. Kaznenog zakona RH, kao i da je to učinjeno s namjerom da se nanese šteta Sindikatu. Stoga je podnesena prijava protiv nepoznatog počinitelja te se predlaže da se provede kriminalistička istraga radi utvrđivanja identiteta počinitelja i da se po utvrđivanju identiteta pokrene postupak sukladno zakonu.

Zbog ostvarenih dobrih rezultata primjena povećanja plaće u Holcimu (Hrvatska) od 1. srpnja

Usprko krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusom, u Holcimu (Hrvatska) ostvareni su dobri poslovni rezultati jer je, srećom, većina gradilišta nastavila  s radom, a zahvaljujući trudu radnika, ostvarene su uštede.
Zbog toga je Sindikat s Upravom dogovorio:
- s plaćom za lipanj (15.07.) svim radnicima isplatit će se preostali dio regresa za godišnji odmor u visini od 2.400,00 kuna (600,00 kuna isplaćeno u travnju);
- 15.07. će se radnicima dati dar u naravi (vrijednosni bon) u visini od 600,00 kuna
- plaća radnika za srpanj biti će uvećana sukladno dogovoru (3,1% povećanja odnosi se na sve radnike, a ovisno o evaluaciji i ciljanoj plaći, dijelu radnika će se plaća povećati iznad navedenog postotka)
- s plaćom za srpanj, odnosno 15.08. isplatiti će se i razlika u plaći za period od siječnja do lipnja,

- redefinirani su ciljevi za isplatu bonusa. Naime, dosadašnji ciljevi su se bazirali na „normalnoj" proizvodnji (bez korona virusa), pa bi bilo teško ostvariti bonus. Sadašnji postavljeni ciljevi, ukoliko se značajno ne pogorša situacija, jamčit će radnicima da će, pored bonusa 1 u visini od 50% osnovne plaće koji ne ovisi o rezultatima poslovanja, ostvariti i bonus 2 i 3, u ukupnom iznosu od dodatnih 60% osnovne plaće.

Apel turističkog sektora

Temeljem ocjene da najnovije mjere za očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti koje pretpostavljaju skraćivanje radnog vremena nisu primjerene za turističku djelatnost, posebno u špici sezone, neovisno o turističkom prometu, sve poslovne udruge koje okupljaju poduzetnike u toj djelatnosti zajedno sa sindikatima koji djeluju u njima uputili su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava apel da se u najugroženijim djelatnostima od epidemiji korone, u turizmu, putničkom prijevozu i drugim vezanim uslugama, produže potpore od 4000 kuna. Apel zajedno sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikatom turizma i usluga Hrvatske potpisuju Hrvatska udruga turizma, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, Nacionalna udurga ugostitelja, Udruga hrvatskih putničkih agencija i Kamping udruženje Hrvatske

images/2020/Apel__sektora__turizma.pdf

 

Otvorena tema ugovora na određeno

dv malisvijet

Temeljem dogovora sa skupa članova u pulskom Dječjem vrtiću Mali svijet danas je održan sastanak predstavnika SIKD-a s osnivačem i poslodavcem, a na temu rada na određeno vrijeme. Predstavnici Sindikata iskazali su nerazumijevanje situacije da određeni radnici godinama rade na određeno vrijeme, a da pri tome nisu na zamjenama. Činjenica njihovog dugogodišnjeg rada, po mišljenju sindikalaca, pokazuje potrebu za njima. Osnivač odnosno poslodavac obrazložio je to specifičnošću djelatnosti i činjenicom neizvjesne zaposlenosti kapaciteta, po pitanju broja, ali i karakteristika korisnika koje nije moguće znati prije provedenih upisa. Iako su uvažili iznijeto predstavnici Sindikata istaknuli su da je potrebno pozornije analizirati situaciju i procijeniti mogućnosti zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Uz zajednički zaključak da je tema otvorena, stav je obiju strana da je potrebno sagledati potrebe. Dogovoren je ponovni razgovor nakon provedenih upisa za sljedeću pedagošku godinu.

Protiv dokapitalizacije LRH-a

PRIOPĆENJE

Na jučer održanom sastanku predstavnika sindikata (Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata turizma i usluga Hrvatske) i Radničkog vijeća u Društvu Liburnia Riviera hoteli s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, dana je puna podrška Novoj Liburniji, odnosno jedinicama lokalne samouprave da na Skupštini Liburnia Riviera Hotela ( koja bi se trebala održati 30. lipnja 2020. godine u 11,00 sati ) ne podrži Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, odnosno dokapitalizaciju Društva. Zajednički je stav predstavnika sindikata, radničkog vijeća i predstavnika jedinica lokalne samouprave da je interes radnika LRH i razvoj destinacije prioritet o kojem treba voditi brigu, a to se može samo kroz kontrolni paket dionica (25% + 1 dionica) koji imaju jedinice lokalne samouprave. Nažalost, opravdano se bojimo da je cilj većinskog vlasnika istisnuti Novu Liburniju iz vlasništva ili smanjiti udio u vlasti, kako bi nesmetano mogli donašati odluke.
Drago nam je da smo gradonačelniku Opatije imali priliku pojasniti odnos koji predstavnici Uprave i manegementa imaju prema predstavnicima radnika i Sindikata u Liburniji: o namjeri da otkažu ugovor o radu predsjedniku Radničkog vijeća, o tužbi koju su pokrenuli protiv Radničkog vijeća, tužbi prema sindikatima i predsjednici SIKD-a, upozorenju pred otkaz sindikalnom povjereniku, o odnosu prema radnicima koje protivno zakonu raspoređuju na poslove za koje niti su sklopili ugovor o radu, niti su obučeni za rad na siguran način, kršenju zakona i kolektivnog ugovora. I upravo zbog takvog odnosa opravdano sumnjamo da namjera predstavnika vlasnika LRH nije održavanje likvidnosti, već smanjenje udjela JLS u vlasništvu LRH, a time i utjecaja kojeg trenutno imaju.
Naime, dokapitalizacija nije uobičajeni način osiguravanja likvidnost društva. Cilj je dokapitalizacijom emitirati nove dionica, povećati temeljni kapital i posredno steći vlasništvo nad većim dijelom kompanije, čime se sve predaje u ruke novom vlasniku. U ovom momentu gospodarski subjekti, a naročito turističke kompanije, imaju mogućnost dobivanja povoljnih kredita za očuvanje likvidnosti. Ali, obzirom na nedavne medijske izjave opunomoćenika LRH koji je izjavio da se LRH ne nalazi u problemima, onda ne vidimo opravdani razlog za donašanje takve odluke. Uostalom, ako bi likvidnost došla u pitanje, kada već vlasnici imaju „viška" novca za dokapitalizaciju, onda taj isti vlasnik ili vlasnici po mišljenju našeg Sindikata, mogu dati i povoljnu pozajmicu svom Društvu.
Uzevši u obzir da je Uprava za vrijeme korona krize željela staviti van snage Kolektivni ugovor, radnicima isplaćivati 60% plaće, ukinuti sva ostala materijalna prava, da tuži radnike i sindikat, sigurni smo da to ne bi bilo niti spretno niti sretno rješenje, kako za radnike LRH-a, Društvo LRH pa na koncu niti za Opatiju i okolne općine.
Svjesni činjenice koliko Liburnia Riviera Hoteli znače za grad Opatiju i okolne općine, koliko znače za gospodarstvo tog područja, koliko znače za stanovnike koji su mahom zaposlenici u LRH, od iznimne je važnosti sagledati širu sliku i ne dopustiti da se pod izlikom gubitka radnih mjesta, nemogućnosti isplate plaće, stečaja ili raznoraznim drugim pa i političkim pritiscima, dopusti da bez detaljne analize, potpunih podataka i ispunjenja svih preduvjeta, nešto tako vrijedno olako prepusti nekome koji nije pokazao ni najmanji interes da stvori jedno prijateljsko okruženje na ovom području.

Nisu stvorili prijateljsko okruženje prema radnicima, nisu stvorili prijateljsko okruženje prema sindikatima, niti prema jedinicama lokane samouprave gdje obavljaju djelatnost, a u konačnici ni prema suvlasnicima. To dovoljno govori o vlasnicima, odnosno o onima koji ih u Opatiji predstavljaju.

Iako svi znaju što se dešava u Liburniji, svi znaju što se dešava od Mošćeničke Drage do Opatije, svi znaju što se desilo s hotelima, ali i radnicima u hotelskoj kompaniji koju su vodili isti ljudi, razočarani smo što se slabo ili nikako ne čuje glas političkih struktura.
Smatram da bi to trebala biti nezaobilazna tema svih političkih stranaka na ovom području. Liburnia Riviera hoteli najveći je gospodarski subjekt na području općina Mošćenička Draga, Lovran, Opatije i Matulji, zapošljava veliki broj radnika, građana ovih općina i svakako bi se trebali aktivno uključiti kroz raspravu o budućnosti i razvoju destinacije, koja je dosegla najniže razine u svojoj povijesti, a Covid 19 nije jedini uzrok.

Predsjednica:
Marina Cvitić