Neki "novi vjetrovi" u Plavoj laguni

logo plavalaguna

Među onima koji su pokazali da se posao može odraditi i u izuzetno teškim epidemiološkim uvjetima su i radnici Plave Lagune. Usprkos tomu, zbog kratke turističke sezone, u Društvu nisu ostvareni očekivani financijski rezultati. Odrazilo se to i na primanja radnika, kako prije tako i za vrijeme sezone, a nažalost utjecat će i na primanja do početka iduće sezone. U izuzetno teškim i neuobičajeno dugim pregovorima vođenim koncem sezone uspjelo se ispregovarati nešto bolje uvjete od onih koje je početno nudio poslodavac, ali daleko od onoga što je bila želja i očekivanje sindikata svjesnog situacije u kojem se Društvo nalazi.

U periodu od 01.10 2020. godine do 31.03.2021. godine radnici ostvaruju slijedeća prava:

-      za vrijeme dok ne rade, a ne koriste sate za preraspodjelu ili godišnji odmor ostvaruju pravo na 60% plaće uvećane za minuli rad, ali ne manje od visine državnih potpore koje poslodavac koristi i ne manje od 3.500,00 kuna;

-      godišnji odmor, temeljem kriterija iz Kolektivnog ugovora, razmjerno se umanjuje za vrijeme u kojem radnik nije radio zbog „čekanja“, odnosno za koje vrijeme mu je isplaćivana naknada plaće, s tim da ukupan broj dana GO ne može biti manji od 20 dana.

-      radnicima koji su u mjesecima lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine ostvarili ukupan mjesečni fond sati efektivnog rada na poslovima na koje su raspoređeni, isplatit će se dodatak uz mjesečnu plaću – konstantu u visini 1.500,00 kuna neoporezivo s plaćom za listopad

-      ukoliko radnik ne ostvari mjesečni fond iz prethodnog stavka, poslodavac je obvezan isplatiti radniku dodatak uz mjesečnu plaću – konstantu proporcionalno ostvarenim satima rada.

-      poslodavac će radniku isplatiti božićnicu u novcu u maksimalnom iznosu od 1.300,00 kn i to ako mu je radni odnos u tekućoj kalendarskoj godini bio 12 mjeseci, odnosno razmjerni dio ukoliko mu je radni odnos trajao manje od 12 mjeseci, ali najmanje 2 mjeseca.

-      neće se isplatiti dar u naravi u iznosu od 600,00 kuna;

Opširnije:Neki "novi vjetrovi" u Plavoj laguni

Sindikati se sastali s novom Upravom LRH

Sastanak predstavnika sindikata i nove Uprave LRH, održan u utorak, 02. prosinca, učvrstio je ponovo probuđeni sindikalni optimizam da s najnovijim upravljačkim promjenama dolaze bolji dani za LRH. Upravu LRH su na sastanku sa sindikalcima predstavljali novi predsjednik Uprave gosp. Agron Beriša te član Uprave Johannes Böck.
Sastanak je sazvan kako bi se novi predsjednik Uprave predstavio sindikatima te iznio svoje planove za budućnost kompanije. U predstavljanju je najprije naglasio žaljenje postupcima dosadašnje uprave koja je, od trenutka preuzimanja LRH, krivim pristupom i ponašanjem neprimjerenim za bilo koju, a posebice turističku djelatnost, dovela do toga da situacija eskalira te da LRH dođe na loš glas, što vlasnicima zasigurno nije bila namjera. Vlasnik, gospodin Lurssen, naime, u poslovnom svijetu poznat je po tome što mu je svaki radnik iznimno važan, što svakog pojedinca koji radi u njegovim kompanijama iznimno cijeni. Iznimno mu je važno da i radnici LRH budu zadovoljni. Informacija da su radnici zbog svega u strahu i da su sezonu odradili u svojevrsnom grču zabrinula ih je. Novi predsjednik Uprave naglasio je da će se njegovim dolaskom to promijeniti, iz razloga što je kroz svoje iskustvo spoznao da su radnici iznimno važna karika u uspješnom poslovanju te mu je cilj da ima radnike koji će na posao dolaziti sa zadovoljstvom.
Zaželivši dobrodošlicu novom predsjedniku Uprave, predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić izrazila je zadovoljstvo što je napokon na strani poslodavca osoba koja je spremna na komunikaciju jer je upravo nedostatak komunikacije u proteklom razdoblju iznimno negativno utjecao na odnose u LRH. Istina je da su u takvoj situaciji radnici radili pod pritiskom i u svojevrsnom strahu, što ih je zapravo pratilo već dugi niz godina. „Nadamo se da će se dolaskom nove Uprave to promijeniti" – rekla je, istaknuvši da je u ovim neizvjesnim trenucima epidemije Sindikatu iznimno da se sačuvaju radna mjesta kao presudan zalog za budućnost.

Opširnije:Sindikati se sastali s novom Upravom LRH

Priopćenje: Mirenje u Zračnoj luci Pula d.o.o neuspješno; Maska je pala

"Kao što smo javnost već informirali Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je u Zračnoj luci Pula pokrenuo proces mirenja zbog odbijanja poslodavca da nastavi pregovore, odnosno zbog otkaza Kolektivnog ugovora. Nažalost, mirenje koje je održano u petak, nije uspjelo i nije rezultiralo nastavkom pregovora, ali je mnogo toga postalo jasno. Direktorica Zračne luke Pula d.o.o. nije pregovarala u dobroj vjeri kako zakon nalaže i nije joj bila istinska namjera potpisati Anex Kolektivnom ugovoru kojim bi na godinu dana zaštitila plaće radnike i radna mjesta kako nastoji prikazati. Naprotiv, uspostavilo se da su joj namjere u potpunosti suprotne. Neprihvaćanjem jedina dva preostala prijedloga SIKD-a a to je isplata plaće radnicima najmanje u visini odobrene potpore za očuvanje radnih mjesta i preuzimanje obveze da u godinu dana kolika bi bila primjena Anexa Kolektivnom ugovoru sa umanjenim pravima radnika neće otkazivati ugovore o radu radnicima, jasno je dala do znanja da joj nije stalo ni do zašite radnih mjesta, niti do socijalnog položaja radnika. Tijekom mirenja nije uvažila argumente Sindikata te je nedvosmisleno odbila prijedlog Sindikata da tijekom naredna dva dana još jednom razmotri stavove sindikata i da nastavimo mirenje u ponedjeljak. Odbila je i prijedlog da se povuče odluka o otkazu Kolektivnog ugovora i nastave pregovori. Zbog upornosti sindikata, ipak se odala: „Ne želi se odreći prava da otkazuje ugovore o radu radnicima". Maska je konačno pala. U svoju prljavu igru, pod krinkom brige za radnike htjela je uvući Sindikate potpisivanjem Anexa kojim bi za godinu dana osigurala sigurnu plaću od daljnjih umanjivanja, ali bi joj dalo slobodu, da odmah nakon prestanka korištenja mjera HZZ za očuvanje radnih mjesta, ako ne i prije, daje otkaze radnicima. Sa Nezavisnim sindikatom zračne luke Pula kojeg od milja zove "kućni sindikat" je to, na žalost, i uspjela ali ne i sa SIKD-om. Naime, kada je SIKD tražio veću sigurnost i nakon potpora za očuvanje radnih mjesta dok se Kolektivni ugovor primjenjuje, odbila je i otkazala Kolektivni ugovor. Toliko o njezinoj brizi i socijalnoj osjetljivosti, toliko o njezinoj solidarnosti i vjerodostojnosti. Ali ni njezinoj licemjernosti nema kraja pa uporno ponavlja kako je poslodavac predložio produženje KU na godinu dana u kojem roku neće doći do daljnjih smanjenja plaće. Istina je da je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije tražio produženje ugovora za godinu dana, koliko je zakonski moguće, kao uvjet da uopće razgovara o smanjenju plaće. Istina je da je poslodavac na to pristao pod uvjetom da i smanjenje plaće bude za cjelokupno vrijeme trajanja Anexa na što je Sindikat pristao pod uvjetom da to smanjenje ne bude veće od 15%.

Također, nije točno da je SIKD odugovlačio sa pregovorima kako to nastoji prikazati direktorica, a potpuno su neosnovane njezine izjave u pojedinim medijima kako SIKD ne razumije postojeću situaciju u Društvu, iz čega bi se moglo protumačiti da je SIKD protiv smanjenja plaće radnika u ovom trenutku, što nije točno. Očigledno je problem što Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije jako dobro razumije situaciju, onu poslovnu ali i onu koja se odvija iza kulisa, te smo u SIKD-u jako smo odgovorno pristupili toj problematici.
Što reći o „kućnom" Sindikatu?
Da li je predsjednik tog Sindikata naivan ili igra zajedno igru sa poslodavcem, ne znamo. Ali je indikativno da je poslodavac htio „minirati" mirenje jer nije prisutan „treći" potpisnik KU, odnosno „kućni" sindikat, zanemarujući činjenicu da Nezavisni sindikat nije ni s kim u sukobu da bi se mirio. Pa oni su potpisali Aneks, kako bi bili u sukobu i s kim bi bili u sukobu da bi se mirili? Osim ako poslodavac smatra da bi Nezavisni sindikat trebao biti na strani poslodavca. Nadamo se da tako nisko ipak nisu pali. Međutim, neovisno da li je naivan, ili je svjesno stao na krivu stranu, Nezavisni sindikat Zračne luke Pula snositi će odgovornost za sve ono što će se dalje odvijati u Zračnoj luci i što će se dešavati radnicima Zračne luke Pula.
U vremenima kada je više nego ikada potrebno razumijevanje i solidarnost, kad Vlada RH pokušava na sve moguće načine sačuvati radna mjesta i zaposlenost, kada su radnici i SIKD spremni solidarno umanjiti plaće i ostala materijalna prava, kako bi ovu krizu prevladali što lakše i što bezbolnije, zajednički i solidarno, direktorica Zračne luke Pula razmišlja o otkazivanju ugovora o radu radnika. Zaista tužno, a istovremeno u potpunosti društveno i socijalno neodgovorno.
Naša je procjena da će se kroz produženu primjenu Kolektivnog ugovora utrošiti gotovo 1,5 mln kuna (možda i više) do ožujka 2021. godine, a koja sredstva su se mogla uštedjeti kroz umanjenje plaće i ostalih materijalnih prava radnika na koja Sindikat pristaje. Naime, tijekom mirenja v.d. direktorica je iznijela koliko iznosi masa za plaće radnika za listopad, iz čega proizlazi da će od listopada do sredine ožujka poslodavac zbog produžene primjene Kolektivnog ugovora morati isplatiti pune plaće radnika, te da će samo s te osnove isplatiti 1,5 miliona kuna koje je dogovorom sa sindikatom mogla uštedjeti kompaniji.
Obzirom na činjenicu da se već u travnju ove godine znalo kakvo poslovanje se može očekivati, te da su svi odgovorni poslodavci već u travnju započeli razgovore sa sindikatom kako bi se maksimalno racionalizirali troškovi, upitno je zbog čega direktorica nije ranije započela razgovore sa sindikatima. Zašto se nije ponašala odgovorno, te maksimalno racionalizirala poslovanje u skladu sa situacijom kakva je bila od ožujka pa nadalje, nije nam poznato. Ali ako su informacije točne, i kada nije postojala potreba za zapošljavanjem u Zračnoj luci Pula, zapošljavala je i to tijekom sezone, ako se ovogodišnja sezona uopće može nazvati sezona (?!). Činjenica je da se ponaša kao da nema krize, pa je tako i angažirala vanjsko odvjetničko društvo za pregovore sa socijalnim partnerima kojeg, naravno treba dodatno platiti dok istovremeno ima zaposlenog pravnika već čitav niz godina.

Uobičajena je praksa da u pregovarački tim poslodavca budu uz direktora, voditelj pravnih poslova i voditelj ljudskih potencijala, odnosno voditelj financijske službe, koji su ovaj put izostavljeni već su poslodavca zastupali v.d. direktorica i odvjetnik. Koliko to košta društvo u krizi, za vrijeme koje treba smanjiti plaće i otpuštati radnike, za sada još ne znamo. A o visini njezine plaće, ne želimo ni govoriti.
Optužuje nas da nismo korektni jer pozivamo na socijalne nemire. Naprotiv, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije cijelo to vrijeme poziva na socijalni dijalog i nastavak razgovora, pregovora (pa i na mirenju smo to tražili), a ne na socijalne nemire. I time pokazujemo da imamo apsolutno isti pristup kao i u svim kompanijama, te da smo kooperativan i konstruktivan socijalni partner. U ovim teškim vremenima socijalni dijalog je neophodan i nema alternative. Za socijalni dijalog potrebne su dvije strane. Nažalost, u Zračnoj luci Pula na socijalni dijalog poziva samo SIKD. Što se tiče mogućeg štrajka, sada za to nije vrijeme, ali to ne znači da je neuspješnim mirenjem završila priča u Zračnoj luci Pula. Priča će tek početi, a kraj je neizvjestan kako za Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, tako i za v.d. direktoricu".

Predsjednica:

Marina Cvitić, v.r.

Osvrt na izjave direktorice zračne luke Pula

Osvrt predsjednice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije na izjave direktorice Zračne luke Pula u članku Glasa Istre od 26.11.2020.

ZBOG NEZAKONITOG I NEOSNOVANOG OTKAZA KOLEKTIVNOG UGOVORA I JEDNOSTRANOG PREKIDA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA, SINDIKAT ISTRE KVARNERA I DALMACIJE POKRENUO POSTUPAK MIRENJA U ZRAČNOJ LUCI PULA
Tako je glasio Naslov priopćenja kojeg je predsjednica SIKD-a Marina Cvitić 24.11.202. godine uputila medijima, koji su prenijeli neki portali, a objavljeno je i na web stranici (www.sikd.hr) i facebook stranici Sindikata Istre Kvarnera i Dalmacije.
Glas Istre objavio je 26.11.2020. članak na portalu pod naslovom: OTKAZAN KOLEKTIVNI UGOVOR
"KUHA" U PULSKOJ ZRAČNOJ LUCI ; Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije najavljuje štrajk. Direktorica aerodroma Nina Vojnić Žagar: Unaprijed pozivati na socijalne nemire, nije korektno!,
odnosno u pisanom izdanju članak pod naslovom: Najava štrajka u Zračnoj luci Pula; Nina Vojnic Žagar, direktorica: PLAĆE NISU SMANJENE! Unaprijed pozivati na socijalne nemire, nije korektno

Kako je, po mišljenju SIKD-a, uredničko opremanje objave sadržaja priopćenja moglo čitatelje navesti na neke krive zaključke glede sindikalnih aktivnosti, a s obzirom na otvoren proces mirenja, predsjednica Sindikata odlučila je ne reagirati na objavu Glasa Istre, ali je i procijenila potrebitim pisanom informacijom o činjenicama obratiti se članovima u Zračnoj luci Pula:

"Nemamo namjeru ulaziti u polemiku sa urednikom Glasa Istre koji pompozno najavljuje ŠTRAJK kojeg SIKD nije najavio, kao i izjave direktorice koje su u prvom planu, ali imamo potrebu da se osvrnemo na izjave direktorice Nine Vojnić Žagar, iako vjerujemo da ste u potpunosti upoznati sa svim pojedinostima, obzirom da Vas redovito izvješćujemo, odnosno pokušavamo izvješćivati na prigodan način.
Točno je da je Anex Kolektivnog ugovora većim dijelom usuglašen sa poslodavcem i „kućnim" sindikatom kako naglašava direktorica, međutim nije točno da je produžetak valjanosti kolektivnog ugovora i nemogućnost daljnjeg smanjenja plaća za vrijeme važenja Anexa poslodavčev prijedlog kako u Glasu Istre izjavljuje direktorica. Istina je da je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije tražio produženje ugovora za godinu dana, koliko je zakonski moguće, kao uvjet da uopće razgovara o smanjenju plaće, da je poslodavac na to pristao pod uvjetom da i smanjenje plaće bude za cjelokupno vrijeme trajanja Anexa na što je Sindikat pristao pod uvjetom da to smanjenje ne bude veće od 15%. Također, nije točno da je SIKD odugovlačio sa pregovorima.

Opširnije:Osvrt na izjave direktorice zračne luke Pula

Priopćenje: Pokrenuto mirenje u Zračnoj luci Pula

ZBOG NEZAKONITOG I NEOSNOVANOG OTKAZA KOLEKTIVNOG UGOVORA I JEDNOSTRANOG PREKIDA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA, SINDIKAT ISTRE KVARNERA I DALMACIJE POKRENUO POSTUPAK MIRENJA U ZRAČNOJ LUCI PULA

Direktorica Zračne luke Pula d.o.o. Pula nezakonito je otkazala Kolektivni ugovor Zračne luke Pula d.o.o. dana 12.11.2020. godine, nakon što je jednostrano prekinula pregovore, a da prethodno nije provela postupak mirenja koji je predviđen Kolektivnim ugovorom Društva. Iako je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije nekoliko puta upozorio direktoricu kako je otkaz prije svega nezakonit, ali i neosnovan, direktorica očito ustraje na otkazu Kolektivnog ugovora, iako na taj način radi štetu Zračnoj luci.
Naime, inicijativu direktorice pokrenutu početkom listopada za smanjenje materijalnih prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom, SIKD je prihvatio, apsolutno shvaćajući situaciju u kojem se Društvo nalazi, prije svega zbog posljedica pandemije korona virusa Covid19. U pregovorima koji strogo formalno to i nisu bili, zajedno s Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula, SIKD je prihvatio smanjenje plaće za 15% za period od 1. listopada 2020. do konca 2021. godine, reguliranje prava na regres za godišnji odmor uz ostvarenje poslovnih rezultata, drugačije reguliranje prava na naknadu prijevoza na i s posla koja se vezuje isključivo za dane kada radnik radi. Spor je nastao zbog inzistiranja SIKD-a da se zaštite plaće najugroženijih radnika, odnosno da se zaštite radna mjesta. Naime, Društvo ostvaruje pravo na potpore države za očuvanje radnih mjesta u visini od 4.000,00 kuna po radniku, te je stoga SIKD tražio da se Anexom KU utvrdi da poslodavac ne može isplatiti plaću nižu od visine potpore koja se isplaćuju poslodavcu. Dodatno, SIKD je inzistirao da za vrijeme dok se radnicima isplaćuje čak 15% niža plaća, odnosno dok traje Anex Kolektivnom ugovoru, poslodavac ne može donašati odluku o otkazu ugovora o radu radnicima zbog poslovno uvjetovanih otkaza. U inicijativi SIKD-a tražio se i dodatni razgovor oko mogućeg drugačijeg reguliranja naknade za prijevoz na i s posla, na način kako bi svi radnici bili u jednakom položaju. Nažalost, direktorica je bez ikakvog argumenta odbila razgovore o zahtjevima SIKD-a; Anex Kolektivnom ugovoru potpisala je isključivo s Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula, a nakon upozorenja SIKD-a da je takav Anex nezakonit jer je potpisan s manjinskim sindikatom, otkazala je Kolektivni ugovor Zračne luke Pula.

Za napomenuti je da je direktorica Zračne luke Pula, za vrijeme dok su trajali razgovori o Anexu KU (16.10.2020), donijela Pravilnik o radu u kojem su plaće umanjene za 20%, ukinuto je pravo na regres za GO, ukinuta je naknada za Uskrs i Božić, dar djetetu, naknada prijevoza na određenim relacijama ....
Zbog svega navedenog sumnjamo da je namjerno isceniran spor sa SIKD-om kako bi imala razlog za otkaz KU i za primjenu Pravilnika o radu, tim više što zahtjevi SIKD-a nisu materijalne prirode, već isključivo u cilju zaštite radnika.
Čak kada bi takav otkaz KU bio zakonit, direktorica na taj način čini štetu Društvu, jer će tri mjeseca od otkaza KU morati primjenjivati, čime će povećati gubitak Društva za više od milijun kuna, koji će ionako, prema procjeni direktorice, za 2020. godinu iznositi 30 milijuna kuna. Stoga opravdano očekujemo da bi članovi Nadzornog odbora i predstavnici vlasnika trebali dati svoje mišljenje o svemu navedenom. O cijeloj korespondenciji članovi Nadzornog odbora, predstavnici vlasnika - Ministar mora, prometa i infrastrukture, župan Istarske županije, gradonačelnici Pule, Poreča, Labina, Rovinja, Pazina i Buja upoznati su tijekom prošlog tjedna. Nažalost, moramo istaći da još nitko nije reagirao pa smo ih upoznali o pokretanju postupka mirenja i mogućim posljedicama.
U Sindikatu Istre Kvarnera i Dalmacije zabrinuti smo zbog takvog, po nama, neodgovornog ponašanja direktorice jer će na taj način po mišljenju SIKD-a ugroziti stabilnost Društva, izazvati nezadovoljstvo radnika i moguće socijalne nemire u trenutku kada bi se koliko toliko pokrenulo poslovanje Društva.

Predsjednica:
Marina Cvitić, v.r.