Susret sa Gradonačelnicom Pazina

grad pazin

Na inicijativu Darka Vidmara, voditelja ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, prošlog je tjedna održan sastanak sa gradonačelnicom Grada Pazina Suzanom Jašić kojem su prisustvovale i pročelnica Ureda Grada Martina Brajković Mrak i pročelnica za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah.

Bila je to prilika da se novo vodstvo Grada Pazina upozna sa radom i djelovanjem Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, u društvima i ustanovama u kojima je Grad Pazin osnivač ili vlasnik. Gradonačelnica je izrazila zadovoljstvo susretom te spremnost na buduću suradnju. Poseban značaj u razgovoru dat je problemu visine plaća spremačica i kućnih majstora u Pazinskim ustanovama, čiji je osnivač Grad Pazin. Postojećim koeficijentima složenosti poslova i osnovicom za obračun osnovne plaće ta radna mjesta ne stignu zadovoljiti iznos minimalne plaće u RH zbog čega se tim radnicima u plaću dodaje „zaštitni dodatak“ kako bi se zadovoljilo Zakonu o minimalnoj plaći. Razlog je to što je na tim radnim mjestima stalno prisutna fluktuacija radnika, te je gotovo nemoguće, zbog visine plaće, doći do novih radnika. To uvelike stvara poteškoće u redovnom funkcioniranju tih ustanova, a naročito Pučkog otvorenog učilišta.

   Zaključeno je kako taj problem treba hitno riješiti, dok bi o linearnom povećanju plaća mogli početi pregovarati tek na proljeće iduće godine kada se vidi kakvo će biti punjenje Gradskog proračuna.

Upućen zahtjev za sastankom gradonačelniku Rijeke

grad rijeka
Dana 04.10.2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, gradonačelniku Rijeke gosp. Marku Filipoviću upućen je zahtjev za sastankom, na kojem bi se sastao sa predstavnicima SIKD-e, koji sindikalno djeluju u komunalnim i trgovačkim društvima grada Rijeke.
Obzirom na činjenicu da u narednom razdoblju predstoje pregovori oko kolektivnih ugovora u KD Kozala i TD Energo potrebno je kroz socijalni dijalog iskomunicirati mogućnosti povećanja materijalnih prava radnika u tim društvima, ali i porazgovarati o svim ostalim segmentima koji se odnose na status radnika.
Cilj je naravno da se prava radnika povećaju te se u tom smislu nadamo uspješnom sastanku koji će rezultirati sa konkretnim informacijama na temelju kojih će se krenuti u pregovore.

Zbog rada smanjenim kapacitetom, u P.P.C. Buzet dogovoreno smanjenje plaća od 1.10. do konca godine.

„P.P.C. Buzet“ d.o.o. Buzet (grupa “Cimos“) proizvodi aluminijske dijelove za vodeće marke auto-industrije u Europi. Kako je u cijeloj auto- industriji došlo do problema sa opskrbom čipovima cijela je ta industrija „na koljenima“ zbog čega tvornice ne rade ili rade sa minimalnim kapacitetima. Odrazilo se to i na rad ovog Društva sa više od 700 zaposlenih. Uprava je pokrenula inicijativu za kolektivne pregovore, a s ciljem spašavanja što više radnih mjesta i očuvanja kompanije.
Prema prijedlogu Uprave, ali i zahtjeva oba sindikata, prekinuti su ugovori sa vanjskim izvođačima (održavanje, čišćenje), otkazani su ugovori sa agencijama za posredovanje u zapošljavanju kao i sa strancima (gotovo stotinjak radnika), članovi uprave i ostali sa „menedžerskim“ ugovorima umanjili su plaće za 20% od 01. rujna. Dogovoreno je da se radnicima do 16. platnog razreda osnovna plaća umanji za 5%, do 20. platnog razreda za 10%, a onima sa višim platnim razredom za 20% sve na razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca ove godine. Zbog nemogućnosti da se odmah otkaže ugovor o pružanju usluga marendi u periodu od 01. studenog do 31. prosinca ove godine radnicima će se isplaćivati naknada za prehranu tijekom rada u iznosu od =19,70 kuna dnevno. Radnici koji budu u tom periodu jeli u menzi sami će plaćati kuhanu marendu po tržišnoj cijeni.
Vjerujući da će se u narednom periodu desiti nešto pozitivno u auto-industriji, smatramo da smo potpisom ovog Aneksa napravili najbolje za opstojnost radnih mjesta te osiguranju redovite isplate plaća.ppc buzet

Nova podružnica SIKD-a u S.I.C. d.o.o. Višnjan

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije osnovao je svoju novu sindikalnu podružnicu u S.I.C. u Višnjanu, u društvu koje se bavi proizvodnjom, preradom i trgovinom ribljih proizvoda. Za početak u SIKD se učlanilo 15 radnika, a za sindikalnu povjerenicu izabrana je Sanja Peršurić. Nakon obavijesti o formiranju sindikalne podružnice, zatražen je i razgovor sa direktorom Društva. Sastanak je održan 16. rujna na kojem su voditelj ureda Darko Vidmar i sindikalna povjerenica Sanja Peršurić od strane direktora upoznati sa trenutnim stanjem i planovima, kao i problemima sa kojima se Društvo suočava. Sindikalisti su upozorili na diskriminaciju u pogonu, ali i na nisku plaću.
Uvažavajući zahtjev SIKD-a, zaključeno je da će se od 1. rujna satnica povećati za 3,00 kune bruto, čime će se i plaća radnika povećati mjesečno za preko 500,00 kuna bruto. O situaciji u pogonu, raspraviti će se na zajedničkom sastanku Uprave, voditelja pogona i sindikalnih predstavnika koji će se održati u narednom periodu.
SIC Višnjan

Nastavljamo sa nagradama radnicima u Valamar Rivieri Poreč i Imperial Rivieri Rab

 

 

Valamarr

 

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmaciji kao većinski sindikat , nakon nagrada za lipanj i srpanj, dogovorio je sa poslodavcem daljnje nagrade radnicima:
Radnici zaposleni do 31.05. ostvaruju pravo na nagradu u iznosu od 1.600 kn; radnici zaposleni od 01. do 31.lipnja - nagradu u visini
800 kn, a radnici koji su zaposleni u razdoblju 01.07.-15.08. – 400,00 kuna. Nagrada se odnosi za mjesec kolovoz i rujan, a uvjeti za ostvarivanje pravo na nagradu su slijedeći:
- Isplata ide svim radnicima koji su u razdoblju od 01.08.-20.09. ostvarili minimum 215 h rada (redovni rad, uključuje i korištenje GO-a);
- da je radnik u radnom odnosu na dan 20.09.2021. i
- da radnik nije dobio pisanu opomenu poslodavca zbog povrede radnih obveza sukladno aktima Društva u razdoblju od 01.08.2021. do 20.09.2021.
ISPLATA NAGRADE : 24.09.21.
Koncem rujna ponovno će se održati sastanak, sagledati ostvarene rezultate te u skladu sa istima i sa trenutnom situacijom otvoriti pregovore za druga materijalna prava radnika u 2021. i 2022. godini.
Start up nagradama u visini od 250,00 do 1.000,00 kuna nagrađivati će se radnici za izvanredni doprinos.