Provedeni izbori u Odvodnji Poreč

odvodnja logo

U porečkoj Odvodnji održani su izbori za članove radničkog vijeća i povjerenike zaštite na radu. Kako ovo Društvo ima manje od 75 radnika u jednom i drugom slučaju birao se po jedan član i njegov zamjenik. Za člana Radničkog vijeća izabran je Ivan Gašparini, a za njegovog zamjenika Ivan Banić. Povjerenik radnika za zaštitu na radu je Atila Kanalaš, a njegov zamjenik Leonardo Picco. Svi su s liste Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Od ukupno 43 radnika s pravom glasa glasovalo je njih 37 ili 86%, što je veoma dobar odaziv na ovim izborima.

 

Novi Kolektivni ugovor u Pulaprometu

pulapromet autobus arena

Konačno, nakon dugih pregovora, odgađanih i prekidanih nekoliko puta, danas je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim se reguliraju prava i obaveze radnika i poslodavca u Pulaprometu.
Ugovorom koji je potpisan na neodređeno vrijeme osnovica plaće povećava se za 4% ( sa 2.573,00 kune na 2.675,92 kune), a stalni mjesečni dodatak od 500 kuna na 700 kuna. U iznosu od 100 kuna neto mjesečno, pod uvjetom da radnik nije bio na bolovanju, uvedena je i nagrada za prisutnost. Za prethodna 4 mjeseca jednokratno će se radnicima isplaćivati 400 kuna. Uz regres od 2000 kuna, radnicima će se u ukupnom iznosu božićnice i regresa isplaćivati iznos koji isplaćuje Grad Pula. Povećani su i iznosi predviđeni za jubilarne nagrade koje će biti u rasponu od 2000 do 9.000 kuna. Iznos otpremnine za umirovljenje od dosadašnjih 8000 kuna povećan je na tri prosječne plaće poslodavca odnosno radnika (što je povoljnije). Minimalni broj od 20 dana godišnjeg odmora usklađen je sa ZOR-om, a maksimalni broj dana imitiran na 30 odnosno 35 radnicima s beneficiranim stažem, s time da radnici koji imaju sada više od 35 dana to pravo zadržavaju. Pravo na naknadu za prijevoz imat će sada i radnici s mjestom boravka u 1.zoni i to u visini mjesečne karte za tu zonu; ostali radnici dobivat će naknadu za prijevoz u visini zone u kojoj stanuju, najviše do 4. zone.
Ispregovarana materijalna prava su povećanje od 8,5% u odnosu na dosadašnja. Nakon niza godina konačno je došlo do pomaka po tom pitanju i u Pulaprometu. Osim ovih, potpisanih prava, postignut je dogovor, koji je potvrdio i zamjenik gradonačelnika, Robert Cvek, da će se svake godine, prije donošenja proračuna, razgovarati o mogućnostima povećanja materijalnih prava radnika.
Nakon što su im neposredno bile prezentirane izmjene u odnosu na dosadašnji Kolektivni ugovor, članovi SIKD-a izjasnili su se za potpisivanje novog akta, uz određene primjedbe na odredbe vezane za plaćanje prijevoza pa je Sindikat preuzeo obvezu to otvoriti na sljedećim pregovorima.

Aneks KU u KD Kozala

kozala logo

U riječkoj komunalnoj tvrtci KD Kozala krajem prošlog tjedna ( petak, 31. svibanj) potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru.
Poslodavac i gradonačelnik Rijeke, s kojim se prethodno razgovaralo, prihvatili su inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u kojoj se naglašavala potreba za pozitivnim pomacima prema povećanju prava radnika u smislu povećanja primanja. U tom je smjeru i išao prijedlog o povećanju koeficijenata, odnosno bodova za deficitarna i najslabije plaćena mjesta te mogućnosti povećanja plaća svim zaposlenicima kroz isplatu neoporezivog iznosa.
Prema dogovorenom svaki će radnik koji tijekom mjeseca ne odsustvuje s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), dobiti novčanu nagradu, odnosno dodatak na plaću u iznosu od 416,00 kuna neto mjesečno. Ovaj dodatak počet će se isplaćivati s plaćom za lipanj. Za isplatu solidarne potpore od 2500 kuna za neprekinuto bolovanje postignut je kompromis: isplaćivat će se nakon 135 dana, a do sada je to bilo nakon 90 dana, ali je poslodavac predlagao da to bude nakon 6 mjeseci, uz argumente da radnici koji su na bolovanju 3 mjeseca i 1 dan za ta tri mjeseca ostvare veća primanja od radnika koji rade.
Kroz prijedlog izmjena Pravilnika o radu riješilo bi se povećanje plaća na najslabije plaćenim radnim mjestima, odnosno na radnom mjestu ČISTAČICA 2, na način da te radnice dobiju ugovor za radno mjesto ČISTAČICA 1, s povećanjem bodova ( pa i plaće) sa 380 na 430. Očekuje se da će ovaj prijedlog izmjena Pravilnika o radu u što kraćem roku proći savjetovanje s Radničkim vijećem te da će biti prihvaćen i na Nadzornom odboru.

Veća osnovica u Zračnoj luci Pula

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, temeljem službenih statističkih podataka o troškovima života u 2018. godini, zaposlenima u Zračnoj luci Pula osnovica za obračun plaće od 01.05.2019. godine povećava se za 3% i iznosi 3.275,00 kuna. Odluku o povećanju je, temeljem obveze iz Kolektivnog ugovora, 03.06.2019. donio direktor Društva. Nova osnovica bit će unesena u Kolektivni ugovor prilikom njegove obnove.