Potpisan Aneks KU u Zračnoj luci Rijeka


Nakon više od tri mjeseca pregovora u Zračnoj luci Rijeka 28.11.2019. godine potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama sindikata i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka.
S obzirom na događanja iz prošlosti Sindikat izražava zadovoljstvo činjenicom da su u ovim pregovorima ta događanja ostavljena baš tamo gdje spadaju, u prošlosti, a obje strane su u pregovore krenule u dobroj vjeri, sa ciljem da se ispregovaraju što bolji uvjeti, sukladno zahtjevima Sindikata i mogućnostima poslodavca. Pregovori su vođeni u dobrom ozračju i postignuta je jedna nova razina suradnje koja bi trebala jamčiti dobre odnose u budućnosti te rješavanje svih problema, prvenstveno dijalogom jer, kako je naglasila predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, dijalogu nema alternative; sve suprotno tome donosi zategnute odnose, što nije cilj ni jednima niti drugima. Sva su rješenja i promjene u Aneksu kolektivnom ugovoru stoga donošena kompromisno kako bi obje strane bile jednako zadovoljne.
Glavni cilj Sindikata bio je postići dogovor oko povećanja primanja za sve radnike u čemu su, vjeruju, postigli uspjeh.
Kao najvažniju činjenicu vezanu uz pregovore treba istaknuti povećanje osnovice za obračun plaće koja se već jako dugo vremena nije mijenjala u Zračnoj luci Rijeka. Povećanje je u iznosu od oko 7%, što znači da se osnovica sa sadašnjih 2.615,00 kuna povećala na 2.800,00 kuna. Uz povećanje osnovice ugovorena je i isplata naknada radnicima koje je zakonodavac omogućio kao neoporeziva davanja. Prema ugovorenom radnicima će se isplaćivati naknada za podmirivanje prehrane u iznosu od 25 kuna neto za svaki dan proveden na radu, a u iznosu do maksimalno neoporezivih 5.000,00 kuna godišnje. Isto tako ugovorena je isplata nagrade na mjesečnoj razini u iznosu od 400,00 kuna neto za one radnike koji tokom tekućeg mjeseca nisu na godišnjem odmoru, neplaćenom dopustu, bolovanju (osim u slučaju ozljede na radu) te ukoliko nisu učinili težu povredu iz radnog odnosa.
Glede jubilarnih nagrada stanje ostaje isto osim u dijelu gdje je dogovoreno da se na svakih navršenih 5 godina iznad 40 godina radnog staža isplaćuje dodatnih 5.000,00 kuna.

Opširnije:Potpisan Aneks KU u Zračnoj luci Rijeka

Podrška prosvjetarima

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić uputila je danas pismo podrške prosvjetnim sindikatima koji nastavljaju s štrajkom:

- NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA
- SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
- Sindikat Preporod
- Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Poštovane kolege, svakodnevno pratimo i podržavamo Vaše napore u sindikalnoj borbi za obranu dostojanstva prosvjetnih radnika i pravedno vrednovanje njihova rada.
Nakon ponižavajućih postupaka Vlade kojima ste bili izloženi, put frontalnog nastavka štrajka od 19.11.2019. godine, s odlučnošću da nećete pristati na prijetnje i sa spremnošću borbe do ispunjenja zahtjeva, bila je jedina moguća odluka za obranu dostojanstva radnika u obrazovnom sustavu. Jedini je to put i za bolje društvo, u kojem će proklamirana načela vrijednosti biti oživotvorena u praksi, u kojem će se, kao nosivom i razvojnom stupu društva, zaista cijeniti obrazovanje i one koji ga provode.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije iskazuje Vam ovim putem i javnu podršku koju ste od njega imali od samog početka pokrenutih štrajkačkih aktivnosti. Vaša borba, hrabrost i ustrajnost sindikalni su imperativ na djelu koji mora biti smjernica svakom sindikatu.

Predsjednici Cvitić uskraćeno pojašnjenje

U Valamar Rivieri Poreč, predsjednik RV na Skupu radnika uskratio mogućnost predsjednici SIKD-a Marini Cvitić da zatraži pojašnjenje o statusu radnika hotela Zagreb (Parentino)

valamar porec

Na prošlotjednom dobro posjećenom Skupu radnika Valamar Riviere u Poreču Izvršni direktor upoznao je radnike s ostvarenim rezultatima za devet mjeseci kako Društva, tako i destinacije Poreč. I Društvo i destinacija ostvarili su bolje fizičke (noćenja) i financijske rezultate (prihode) u odnosu na prošlu godinu, ali nešto niže od planiranih. Rezultati ankete KKK (korporativna kultura i klima) na zadovoljavajućoj su ocjeni od 3,88 u odnosu na prošlogodišnju ocjenu od 3,73. Ukupne planirane investicije iznose 435,3 mln kn. Podsjetio je i na dogovorene pogodnosti za radnike Valamara, kao što su trinaesta plaća, nagrada za sezonu, valamar jamstvo od 5000,00 kuna, božićnica, 21 program nagrađivanja i sl.
Skupu se obratila i predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić. U svom obraćanju upoznala je prisutne s ulogom sindikata u poreznom rasterećenju, čime se pridonijelo smanjenju diskriminacije domicilnih radnika u odnosu na radnike koji su smješteni kod poslodavca. Naglasila je da su domicilni radnici još uvijek u nepovoljnijem položaju te da očekuje da će najnovije porezne mjere poslodavac iskoristiti da popravi tu očiglednu nepravdu. Naglasila je da je Valamar stabilna kompanija koja ulaže u investicije, akvizicije, ali i u poboljšanje standarda radnika iako smatra da bi trebalo više, posebno kada se radi o povećanju bruto plaće koje je ove godine izostalo. Očekuje da će ipak za iduću godinu, posebno kada je došlo do rasterećenja poslodavca po osnovi PDV-a na ugostiteljske usluge, bitnije povećati plaću, kako je i obećano, i da će sve uštede po osnovi poreznog rasterećenja usmjeriti na plaće radnika.
Nažalost, nakon izlaganja Željka Jurcana da je hotel Zagreb dat u dugogodišnji zakup Imperialu Rabu, a ugovori o radu radnika iz tog hotela iz Valamar Rivere preneseni su na Imperial Rab, predsjednik Radničkog vijeća Ivica Mikulčić nije dozvolio predsjednici SIKD-a Marini Cvitić da zatraži pojašnjenje vezano za status radnika nakon jedne godine. Naime, prava radnika u Valamar Rivieri daleko su bolja u odnosu na Imperial Rab. Sukladno Zakonu, na te radnike godinu dana primjenjuje se Kolektivni ugovor Valamar Riviere, a nakon isteka te godine na radnike se primjenjuje KU Imperiala Rab. Ukoliko se nije dogovorilo nešto drugo, radnicima će se nakon godinu dana smanjiti prava, što sigurno ne bi bilo korektno. Nažalost, ne samo da predsjednik RV nije dozvolio pitanje,Marini Cvitić, nego ni, nakon pitanja koje je postavila sindikalna povjerenica Rafaela Radanović, nije dao niti je tražio pojašnjenje predstavnika poslodavca. Začuđuje činjenica da se, po njegovim riječima, poslodavac nije savjetovao s Radničkim vijećem o namjeravanoj odluci poslodavca o statusnoj promjeni hotela Zagreb, a još više začuđuje da on kao dugogodišnji predsjednik RV koji bi trebao znati koja mu je uloga temeljem Zakona, nije poduzeo ništa da se razjasni status radnika, odnosno posljedice takve poslovne odluke na položaj radnika. Stoga će SIKD zatražiti pojašnjenje od poslodavca te o svemu obavijestiti radnike.

Skupovi u Baumitu

baumit logo

Tijekom ovog tjedna u pogonima Društva Baumit održavaju se skupovi radnika. Na njima će sudjelovati i predstavnici SIKD-a koji će nastojati ukazati na mogući kolektivni spor s poslodavcem čiji direktor odbija kolektivne pregovore za Društvo.
U Baumitu Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije jedini je sindikat koji okuplja 44 radnika. Dio tih radnika radi u bivšoj „Istarskoj tvornici vapna" Most Raša (koja je pripojena u sustav Baumita), gdje su prava i obveze radnika utvrđena kolektivnim ugovorom koji ističe krajem godine. Sukladno interesu radnika SIKD je stoga pokrenuo inicijativu sklapanja Kolektivnog ugovora za cijeli Baumit u Hrvatskoj. Naišao je, međutim, na odbijenicu direktora koji, s obzirom da ima Pravilnik o radu, ne smatra potrebnim kolektivno pregovarati. Iznenađen takvim stavom direktora s kojim je, kad je bio direktor ITV-a Most Raša, postojao korektan socijalni dijalog, SIKD je u nastojanju izbjegavanja spora o problemu obavijestio i osnivača koji, nažalost, podupire svoju Upravu u namjeri da odnose u Društvu regulira Pravilnikom. U takvoj situaciji, ako poslodavac ne promijeni svoj stav, Sindikatu je preostao samo jedan potez: najava industrijske akcije i postupak mirenja.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA SASTANKA ODBORA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI SINDIKATU ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koje su, prema neformalno dostupnim informacijama, već pripremljene i samo čekaju trenutak donošenja, potaknule su hitan sastanak Odbora predškolskog odgoja i obrazovanja Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije koji koordinira razmjenu iskustava i smjernice rada 17 predškolskih ustanova u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji kako unutar ustanova tako i prema osnivačima ( lokalnim zajednicama).
Tekst prijedloga zakona je nedostupan i samo na kapaljku dobivamo informacije što nam se sprema. Ono što saznajemo uznemiruje i pokazuje svu nebrigu, nerazumijevanje i nestručnost onih koji zakone pripremaju i donose. Još proljetos smo u ime Odbora zatražili od ministrice Divjak da u izradi teksta (za koji smo znali da se izrađuje), konačno u sustavu nađu rješenje za magistre predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, na veleučilišnoj razini organizirana je visoka naobrazba za odgajateljice u predškolskom odgoju i obrazovanju koja proizvodi magistre predškolskog odgoja (VSS) koji su u sustavu izjednačeni s odgojiteljima s VŠS spremom. Svi oni, naime, na radnom mjestu odgajatelja u predškolskom odgoju rade potpuno isti posao. Školovani stručnjaci ne mogu dati svoj doprinos na razini znanja za koju su se školovali niti biti odgovarajuće plaćeni jer zakonodavac u sustavu u opisu poslova odgojitelja nije vrednovao njihovu razini obrazovanja. U takvoj situaciji neke sredine neodgovorno pribjegavaju rješenjima različite plaće za isti rad kako bi ove stručnjake izdvojili, međutim, to stvara diskriminaciju prema ljudima koji rade potpuno isti posao i za to ne bi trebali ni smjeli dobivati manju plaću. Očekivali smo i tražili da se ta situacija riješi izmjenama Zakona. Umjesto toga, prema svim informacijama koje dobivamo, zakonodavac radi još veći nered. Predviđa se, naime, u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, bez dokvalifikacije i bez obveze polaganja stručnog ispita (za razliku od školovanih odgajatelja) involvirati nastavnike razredne nastave, pod izlikom da nedostaje odgajateljskog kadra na tržištu rada. Činjenica je da su danas na HZZ-u prijavljena 443 nezaposlena odgajatelja, s tim da znamo da, uz takvu poraznu statistiku, više stotina školovanih odgajatelja radi druge poslove i nije prijavljeno na Zavodu. Nevjerojatan i neshvatljiv je to pogled Ministarstva kao predlagača Zakona, ali nije i jedini. U mnogim sredinama je i do sada bilo velikih problema; nisu se poštivali uvjeti predviđeni Državnim pedagoškim standardima ni u pogledu broja odgajatelja ni u pogledu uvjeta rada, a ni u pogledu smještaja djece, pogotovo u pogledu broja djece upisane u vrtiće jer se upisivao daleko veći broj djece od dopuštenog, čime se kvaliteta pa i sigurnost značajno dovodila u pitanje. Umjesto insistiranja na poštivanju Zakona i uvjetovanju osnivača da poštuju propisane standarde, zakonodavac novim prijedlozima ide u ozakonjenje ovakvih nezakonitih radnji i daje na volju jedinicama lokalne samouprave da upisuje i do 20% više djece u jaslice i vrtiće nego je to standardima predviđeno i dopušteno!? Zaista se otvara pitanje: Tko je ovdje lud i tko nas čini ludima?

Opširnije:PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA SASTANKA ODBORA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI SINDIKATU ISTRE,...