Apel radnicima Zračne luke Rijeka

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije obavijestio je radnike Zračne luke Rijeka o vrlo izvjesnom prestanku organiziranog sindikalnog djelovanja u ovom Društvu s posljedicom neminovnog otkazivanja Kolektivnog ugovora, ovog puta sa sindikalne strane. U izuzetno teškim okolnostima obilježenim nizom prijepora u odnosima s poslodavcem ( o čemu se u medijima dosta pisalo) i izostankom socijalnog dijaloga u dužem razdoblju, Sindikat se trudio štititi interese radnika. Uspjelo se poslodavca, u sudskom epilogu, spriječiti u otkazivanju Kolektivnog ugovora i na kraju i ispregovarati Kolektivni ugovor, s boljim materijalnim pravima za većinu radnika. Nažalost, u takvim napetim okolnostima djelovanja članstvo Sindikata kontinuirano se smanjivalo do mjere statutarno nedovoljnog broja za organizirano djelovanje SIKD-a kroz podružnicu, ali i za zadovoljavanje zakonskih uvjete o izboru ili imenovanju sindikalnih povjerenika. U obavijesti se stoga radnike upozorava da će Sindikat, ako se trend ne promijeni, osim gašenja sindikalne podružnice, nažalost, biti primoran pokrenuti i postupak otkazivanja Kolektivnog ugovora što znači da će taj dvostrani akt socijalnih partnera zamijeniti jednostrani akt poslodavca - Pravilnik o radu kojeg može samoinicijativno mijenjati. Kako bi se nastavilo zajednički i dalje raditi na poboljšanju njihovih prava radnici se pozivaju da se učlane u Sindikat jer je to zapravo jedini način koji jamči zaštitu. Sukladno sadašnjoj znatno boljoj komunikaciji u pronalaženju zajedničkog jezika i zajedničkih interesa, Sindikat vjeruje da poslodavac neće opstruirati novo učlanjivanje, već da će dati pozitivan impuls stvaranju uvjeta za daljnji socijalni dijalog koji bi svakako pridonio kvalitetnijem zajedničkom rješavanju ozbiljnosti situacije i boljeg pozicioniranja Zračne luke Rijeka u aktualnoj koronakrizi i nakon što ona prođe.

SIKD podnio kaznenu prijavu

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije podnio je danas Općinskom državnom odvjetništvu u PuIi kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Tijekom svibnja mjeseca 2020. godine predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, naime, saznala je da se u trgovačkom društvu AULON d.o.o., Pula (koja radi u prostoru ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u stečaju u Vodnjanu) provodi postupak nadzora Državnog inspektorata po navodnoj prijavi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, međutim, nije podnosio nikakvu prijavu protiv navedene tvrtke, u istoj nema svojih članova niti je imao ikakvih razloga ni interesa za podnošenje takve prijave. Iz tog razloga Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zatražio je od Državnog inspektorata da mu se dostavi preslika navedene prijave, budući je postojala osnovana sumnja da je netko lažno podnio prijavu u ime tog Sindikata, a sve kako bi mogao provjeriti točnost informacije kojom je raspolagao i kako bi, sukladno utvrđenim činjenicama, mogao poduzeti daljnje mjere. Državni inspektorat je dopisom od 22. svibnja 2020. godine izvijestio Sindikat da po njegovom zahtjevu nije u mogućnosti postupiti, već da traženu dokumentaciju može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u postupcima iz njihove nadležnosti. Slijedom navedenog, sa sumnjom da je nepoznata osoba lažno, koristeći se imenom Sindikata, u njegovo ime prijavila nepravilnosti u pravnoj osobi s kojom SIKD nije ni u kakvom odnosu, niti ima to bilo kakav interes, mišljenje je SIKD-a da postoji osnova da su u djelovanju nepoznatog počinitelja ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela iz čl. 278.st.1 i čl.279. Kaznenog zakona RH, kao i da je to učinjeno s namjerom da se nanese šteta Sindikatu. Stoga je podnesena prijava protiv nepoznatog počinitelja te se predlaže da se provede kriminalistička istraga radi utvrđivanja identiteta počinitelja i da se po utvrđivanju identiteta pokrene postupak sukladno zakonu.

Zbog ostvarenih dobrih rezultata primjena povećanja plaće u Holcimu (Hrvatska) od 1. srpnja

Usprko krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusom, u Holcimu (Hrvatska) ostvareni su dobri poslovni rezultati jer je, srećom, većina gradilišta nastavila  s radom, a zahvaljujući trudu radnika, ostvarene su uštede.
Zbog toga je Sindikat s Upravom dogovorio:
- s plaćom za lipanj (15.07.) svim radnicima isplatit će se preostali dio regresa za godišnji odmor u visini od 2.400,00 kuna (600,00 kuna isplaćeno u travnju);
- 15.07. će se radnicima dati dar u naravi (vrijednosni bon) u visini od 600,00 kuna
- plaća radnika za srpanj biti će uvećana sukladno dogovoru (3,1% povećanja odnosi se na sve radnike, a ovisno o evaluaciji i ciljanoj plaći, dijelu radnika će se plaća povećati iznad navedenog postotka)
- s plaćom za srpanj, odnosno 15.08. isplatiti će se i razlika u plaći za period od siječnja do lipnja,

- redefinirani su ciljevi za isplatu bonusa. Naime, dosadašnji ciljevi su se bazirali na „normalnoj" proizvodnji (bez korona virusa), pa bi bilo teško ostvariti bonus. Sadašnji postavljeni ciljevi, ukoliko se značajno ne pogorša situacija, jamčit će radnicima da će, pored bonusa 1 u visini od 50% osnovne plaće koji ne ovisi o rezultatima poslovanja, ostvariti i bonus 2 i 3, u ukupnom iznosu od dodatnih 60% osnovne plaće.

Apel turističkog sektora

Temeljem ocjene da najnovije mjere za očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti koje pretpostavljaju skraćivanje radnog vremena nisu primjerene za turističku djelatnost, posebno u špici sezone, neovisno o turističkom prometu, sve poslovne udruge koje okupljaju poduzetnike u toj djelatnosti zajedno sa sindikatima koji djeluju u njima uputili su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava apel da se u najugroženijim djelatnostima od epidemiji korone, u turizmu, putničkom prijevozu i drugim vezanim uslugama, produže potpore od 4000 kuna. Apel zajedno sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikatom turizma i usluga Hrvatske potpisuju Hrvatska udruga turizma, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, Nacionalna udurga ugostitelja, Udruga hrvatskih putničkih agencija i Kamping udruženje Hrvatske

images/2020/Apel__sektora__turizma.pdf

 

Otvorena tema ugovora na određeno

dv malisvijet

Temeljem dogovora sa skupa članova u pulskom Dječjem vrtiću Mali svijet danas je održan sastanak predstavnika SIKD-a s osnivačem i poslodavcem, a na temu rada na određeno vrijeme. Predstavnici Sindikata iskazali su nerazumijevanje situacije da određeni radnici godinama rade na određeno vrijeme, a da pri tome nisu na zamjenama. Činjenica njihovog dugogodišnjeg rada, po mišljenju sindikalaca, pokazuje potrebu za njima. Osnivač odnosno poslodavac obrazložio je to specifičnošću djelatnosti i činjenicom neizvjesne zaposlenosti kapaciteta, po pitanju broja, ali i karakteristika korisnika koje nije moguće znati prije provedenih upisa. Iako su uvažili iznijeto predstavnici Sindikata istaknuli su da je potrebno pozornije analizirati situaciju i procijeniti mogućnosti zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Uz zajednički zaključak da je tema otvorena, stav je obiju strana da je potrebno sagledati potrebe. Dogovoren je ponovni razgovor nakon provedenih upisa za sljedeću pedagošku godinu.