Predložen Aneks za KU

pola textile

Poslodavcu Društva Pola Textile, pulskom proizvođača trikotaže i tekstila, iz Sindikata je 20. travnja upućena inicijativa za kolektivno pregovaranje i izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. U privitku inicijative nalazi se prijedlog Aneksa KU i prijedlog protokola o pregovorima. Sindikalna podružnica u Polatextileu ima dugogodišnji status u SIKD-u i prosječno kontinuirano okuplja stotinjak članova.

Novi članovi u fažanskom Komunalcu

komunalac fazana

U Općini Fažana raste broj članova SIKD-a. Nakon dugogodišnjeg članstva radnika iz Dječjeg vrtića Sunce i radnika općinske uprave koji su se krajem 2017. godine organizirali u sindikalnu podružnicu te izabrali svoje sindikalno vodstvo, interes za članstvo u SIKD-u iskazali su ovih dana i radnici općinskog Komunalca. Njih će pred poslodavcem, sukladno Zakonu, predstavljati voditelj pulskog ureda Rajko Kutlača. 

Sporazum za pregovore u TESU

uljani tesudd

Sa ciljem izjednačavanja prava radnika Uljanik TESU-a s pravima ostalih radnika Grupe Uljanik, izvršni odbori SMH-IS i SIKD TESU-a odlučili su prošlog tjedna pokrenuti inicijativu sklapanja novog kolektivnog ugovora za ovo Društvo. Budući da procedura pretpostavlja potpisivanje sporazuma o reprezentativnosti sindikata koji djeluju u TESU-u ili utvrđivanje reprezentativnosti pred Povjerenstvom, nakon što je Jadranski sindikat prihvatio prijedlog dvaju sindikata, potpisan je Sporazum, temeljem kojeg bi se u roku od trideset dana trebao osnovati pregovarački odbor te za TESU otvoriti pregovore.

tvistra.hr Održana 5. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji

IMG 9564-e1524152786226

Na današnjoj, 5. po redu, sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji, održanoj u sjedištu Županije, u Puli, bilo je govora o politici zapošljavanja, prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu te sustavu gospodarenja otpadom u Istri. Sjednici je, uz članove Savjeta, kojem predsjedava voditelj Ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Rajko Kutlača, prisustvovao i istarski župan Valter Flego.

Govoreći o politici zapošljavanja – ponuda i potražnja, istaknuto je kako Istarska županija bilježi rekordno nisku razinu nezaposlenosti, najnižu od 1989. godine. Međutim, GSV je složan oko činjenice da postoje veliki izazovi u pogledu deficitarnih zanimanja, kao i pronalasku radne snage općenito. Zaključeno je, stoga, da interes mora biti rješavanje nedostatka radne snage prvenstveno iz vlastitih potencijala i resursa Istre i Hrvatske pa tek potom uvozom radne snage. U tom kontekstu kao interes zajednice uz uspješnost poslovanja poslovnih subjekata, kao smisao djelovanja, treba gledati i cijenu rada i uvjete rada.

S ciljem nastavka rasta i razvoja Istre, Gospodarsko-socijalno vijeće u Istarskoj županiji predlaže 5 mjera: (1.) nužnost prilagodbe obrazovnih kurikuluma stvarnim potrebama tržišta rada; (2.) snažnije i bolje povezivanje znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata; (3.) fleksibilizaciju tržišta radne snage; (4.) rasterećenje doprinosa na plaće; te (5.) kratkoročne mjere za privlačenje i stimuliranje deficitarne radne snage.

Po pitanju novog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, GSV smatra kako isti neće doprinijeti racionalizaciji poslovanja dosadašnjih komunalnih trgovačkih društava, kao ni poboljšanju usluga za krajnje korisnike, odnosno potrošače. Naime, novi prijedlog Zakona otežava poslovanje trgovačkih društava koja trenutno obavljaju komunalnu djelatnost, a što može rezultirati otežavanjem pružanja javnih usluga građanima jedinica lokalnih samouprava. Konkretno, na sjednici je bilo govora o pružanju pogrebničkih usluga o čemu je prezentaciju održao gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga.

Opširnije:tvistra.hr Održana 5. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji

Sindikat inzistira na pregovorima u HTP-u Orebić

b5ffde625b274ad7f6a4228e42d5f72a

Travanj se bližu kraju, ali u za HTP iz Orebića nema povoljnih naznaka da će ovo Društvo početi sezonu s novim Kolektivnim ugovorom.
Naime, iako je, s priloženim Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje ( kojim je utvrđeno da je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije jedini reprezentativan sindikat za kolektivno pregovaranje), još 21. ožujka ove godine predsjednica odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić Upravi HTP-a Orebić d.d. uputila inicijativu za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, s prijedlogom teksta i iskazanom željom da se pregovori okončaju do početka sezone, najkasnije do konca travnja, ponašanje poslodavca ne daje prostor za optimizam. Kako, nažalost, na ovu inicijativu, nije bilo odgovora, a sezona tek što nije počela, 03. travnja Upravi HTP-a upućena je požurnica istog sadržaja, s pozivom da se hitno pristupi pregovorima i s napomenom da je u međuvremenu, na nacionalnom nivou, sklopljen novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji će ovih dana biti objavljen u Narodnim novinama i kojim je utvrđena nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 3.040,00 kuna. Ali, umjesto termina za pregovore, poslodavac je u odgovoru od 16. travnja, sukladno prijedlogu većinskih dioničara, predložio pregovore tek po završetku ovogodišnje turističke sezone. Prijedlog je obrazložio ocjenom o nepovoljnom trenutku za pregovora zbog zauzetošću pripremama objekata za ovogodišnju sezonu, istaknuvši da je u Društvu na snazi KU koji pretpostavlja primjenu obračunske osnovice iz novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.
Na takav, Sindikatu neprihvatljiv odgovor poslodavca, predsjednica SIKD-ovog Odbora turizma odmah se očitovala pismom u kojem Sindikat inzistira na pregovorima:
„Poštovani,
zaprimili smo Vaš odgovor na inicijativu SIKD-a za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, te iako imamo razumijevanje da ste u pripremama za ovogodišnju turističku sezonu, ne možemo prihvatiti da pregovore započnemo po završetku ovogodišnje turističke sezone. Možemo prihvatiti činjenica da veće promjene možemo ostaviti za razdoblje nakon sezone, međutim smatramo da pregovore za novi Kolektivni ugovor ne treba odgađati. Naime, tekstualni dio Kolektivnog ugovora ne odstupa bitno od postojećeg Kolektivnog ugovora, samo je nadopunjen u nekim dijelovima. Određene dosadašnje odredbe KU protivne su zakonu, a određene je potrebno mijenjati jer ne odgovaraju sadašnjoj situaciji. Obzirom na činjenicu da je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije jedini reprezentativni sindikat u HTP Orebić, a potpisnik dosadašnjeg Kolektivnog ugovora je STUH koji nije reprezentativan sindikat, nužno je sklopiti novi Kolektivni ugovor.
Socijalni dijalog između partnera što podrazumijeva i pregovore za sklapanje Kolektivnog ugovora, možda je i najvažnija priprema za turističku sezonu. Samo ako su radnici zadovoljni, ako postoji međusobno razumijevanje i uvažavanje socijalnih partnera, biti će socijalnog mira što je najvažnije ne samo za pripremu već i za odrađivanje turističke sezone. A članovi sindikata u HTP Orebić inzistiraju da se pregovori aktiviraju i započnu sada, a ne na koncu sezone i u tom smislu ne možemo prihvatiti Vaše obrazloženje i prijedlog. Sigurni smo ako pregovorima pristupimo u dobroj vjeri kako i sam zakon nalaže, nema razloga da takvi pregovoru oduzmu suviše vremena kako pregovaračkom odboru poslodavca, tako ni pregovaračkom odboru sindikata, te zbog toga priprema sezone neće biti upitna.
Nadamo se da ćete imati razumijevanja za naše stavove, te očekujemo (kao ste prethodno i najavili sindikalnom povjereniku) termin mogućeg sastanka."