Potpisan Aneks KU Plave lagune 1.11. - 31.3

PLAVA LAGUNA

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuti su pregovori o materijalnim pravima radnika Plave lagune kroz naredno razdoblje, a danas su isti i okončani potpisom Aneksa Kolektivnog ugovora za razdoblje od 1.11. do 31.3., a ugovoreno je:

-          Poslodavac će s plaćom za listopad isplatiti regres u iznosu 70,00 kuna bruto po danu za ostvareni godišnji odmor. Radnicima će se isplatiti regres na osnovi 20 dana godišnjeg odmora dok će se radnicima koji su ostvarili veći broj godišnjeg odmora od minimalnih 20 razlika isplatiti do konca 2021. godine. Radnicima s ugovorom na određeno isplatiti će se regres prema ostvarenim danima godišnjeg odmora sukladno važećem Zakonu o radu.

-          Poslodavac će s plaćom za listopad radniku isplatiti nagradu u iznosu 1.152,00 kune neto za ostvareni ukupni fond sati za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Radnicima koji nisu ostvarili ukupan fond sati, nagrada će se isplatiti u proporcionalnom iznosu.

-          Poslodavac će isplatiti božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna radnicima kojima je radni odnos u tekućoj kalendarskoj godini trajao 12 mjeseci, dok će radnici sa kraćim trajanjem radnog odnosa, a ne kraćim od dva mjeseca, ostvariti pravo na proporcionalni iznos božićnice.

-          Poslodavac će radniku dodijeliti dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna.

-          Poslodavac će isplatiti dar djetetu sukladno čl. 103 Kolektivnog ugovora u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00.

-          Za vrijeme trajanja ovog Aneksa, radnici će, kada ne rade, a nakon isteka sati iz preraspodjele te korištenja dana godišnjeg odmora, ostvarivati pravo na naknadu plaće u visini 70% osnovne plaće uvećane za minuli rad.

-          Radnici će za 2022. godinu, za vrijeme trajanja ovog Aneksa Kolektivnog ugovora, ostvariti pravo na dane godišnjeg odmora sukladno važećem Kolektivnom ugovoru bez umanjivanja prava za radnike za mjesec kada primaju naknadu plaće. Isto tako, radnicima koji primaju naknadu plaće neće se evidentirati korištenje godišnjeg odmora u razdoblju kada primaju naknadu plaće, osim ako radnik izričito traži korištenje godišnjeg odmora u tom razdoblju.

Iako Aneksi za rad na jednostavnijim radnim mjestima nisu predmet pregovora i kolektivnog ugovora, sindikati su inzistirali da se isti više ne nude na potpis radnicima Plave lagune, već da radnik ostvaruje pravo na plaću iz svog Ugovora o radu bez obzira na mjesto rada na koje je raspoređen. Poslodavac je uvažio mišljenje sindikata, te je dao garanciju kako tu praksu neće koristiti u narednom razdoblju, osim za poslove čuvanja objekta gdje će s radnikom sklapati poseban Aneks ugovora o radu.

Nadamo se kako će nas sezona u 2022. godini, još više negoli prethodna, približiti 'normalnim' godinama te vjerujemo kako će istekom ovog Aneksa prestati i potreba za sklapanje Aneksa za bilo kakva umanjivanja prava radnika, odnosno da ćemo uskoro moći razgovarati i o trajnom povećanju materijalnih prava radnika Plave lagune.

Povećanje plaće u Dječjem vrtiću „Kalimero“ u Bertonigli

dv brtonigla

U Dječjem vrtiću „Kalimero“ Brtonigla dogovoreno je povećanje osnovice za obračun osnovne plaće za 10%. To je korak prema postavljenom cilju da se plaće odgajatelja izjednače sa plaćama nastavnika razredne nastave u osnovnim školama sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ovim povećanjem osnovice nije se stiglo do cilja ali mu se dobro približilo. Primjena nove osnovice započinje sa 01. siječnja 2022. godine. Dio sredstava za ovo povećanje osigurava se iz proračuna Općine Brtonigla, a dio preraspodjelom troškova i uštedama u Vrtiću.

POKRENUTA INICIJATIVA Z PREGOVORE U DV PAHULJICA RAB

dv pahuljica
Dana 27.10.2021 sindikati koji djeluju u DV Pahuljica Rab, SOMK i SIKD uputili su prema osnivaču inicijativu za pregovore oko Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor po prvi put je potpisan u prosincu 2020. godine čime su radnice i radnici tog dječjeg vrtića stekli zajamčena prava koja im kolektivni ugovor donosi.
Obzirom na činjenicu da je 2020. godina bila pandemijska i da su između ostalog i jedinice lokalne samouprave imale problema sa priljevom sredstava, obje strane su u pregovore ušle racionalno te dogovorile uvjete koji su u tim trenutcima okolnosti dopuštale.
Ovom inicijativom cilj je sindikata ranije ugovorena prava dići na višu razinu te se smo se kroz prijedlog Izmjena i dopuna fokusirali na poboljšanje materijalnih prava radnika, kako kroz povećanje osnovice plaće tako i kroz povećanje ostalih materijalnih primanja.
Obzirom na znatno bolju situaciju u odnosu na proteklu godinu, vjerujemo da će se naći razumijevanja sa strane poslodavca da se nakon pregovora u kolektivnom ugovoru kroz izmjene i dopune navedena primanja i povećaju te da se radnicama i radnicima osigura dostojanstveniji život.

POKRENUTA INICIJATIVA ZA PREGOVORE U ENERGO d.o.o. RIJEKA

3ENERGO

Dana 20. listopada 2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije prema poslodavcu Energo d.o.o. Rijeka upućena je inicijativa za pregovore oko kolektivnog ugovora koji ističe krajem ove godine.

Namjera je sindikata nakon pregovora potpisati kolektivni ugovor koji će radnicima Energa osigurati veća materijalna prava u odnosu na dosadašnja, što smatramo iznimno važnim u trenutcima kada su troškovi života u konstantnom porastu i predstavljaju sve veći udar na sve građane pa tako i na zaposlenike Energa.

Uvjereni smo da je i poslodavac svjestan te činjenice te da ćemo kroz konstruktivne pregovore uspjeti iznaći načina da se radnicima povećaju materijalna prava.

Nakon upućene inicijative poslodavac je zakazao inicijalni sastanak za 5. studenoga 2021. godine kao početak pregovora oko kolektivnog ugovora.

13.-ta plaća i Božićnica radnicima Valamar Riviere d.d. Poreč i Imperial Riviere d.d. Rab

Valamar 1

U najvećoj turističkoj grupaciji u Hrvatskoj Valamar Rivieri, Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije kao većinski sindikat u ovoj grupaciji, zajedno sa STUH-om dogovorili su sa poslodavcem izdašne nagrade koje će se radnicima isplatiti u prosincu.

Svim stalnim radnicima, kao i radnicima sa cjelogodišnjim ugovorom koji su u radnom odnosu na dan 1. prosinca 2021. godine, isplatiti će se:

-      13.-ta plaća u visini od 5.000,00 kuna neto

-      Božićnica u iznosu od 1.800,00 kuna neto

-      Dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna, odnosno sveukupno 7.200,00 kuna.

-      Za svako dijete do 15.- te godine starosti isplatiti će se dar u visini od 600,00 kuna, a radnici koji su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, ista će im se isplatiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Bitno je napomenuti da se poslodavac obvezao da do 31. prosinca 2021. godine neće radnike upućivati na čekanje, već će im se isplaćivati puna plaća i radnici će biti angažirani na rad, ali i da poslodavac nema namjeru upućivati na čekanje radnike ni u periodu od 1. siječnja do 31.ožujka 2022, već će ih angažirati na rad, osim u slučaju da kretanje i prilike na tržištu ne budu ukazivale na daljnje izvanredne okolnosti i nemogućnosti ispunjavanja obveza.

Ako se uzme u obzir da je tijekom najintenzivnijih mjeseci (u srpnju, kolovozu i rujnu) svim radnicima uključujući i sezoncima uz plaću isplaćeno do 4.100,00 kuna neto nagrada, onda možemo konstatirati da smo u Valamaru visoko podigli ljestvicu. Naravno, sve su to radnici i te kako zaslužili, jer bila je ovo jedna od najtežih turističkih sezona u posljednjih 10-tak i više godina. Suočavali smo se s brojnim izazovima i neizvjesnostima, od toga da sezona neće ni krenuti, do intenzivnog starta, sa evidentnim nedostatkom radnika, posebno kvalitetnih. U veoma kratkom ali veoma intenzivnom periodu od svega 2 mjeseca, ostvarili su se neočekivani rezultati koji ni najveći optimisti nisu mogli predvidjeti. Međutim, nedostatak radnika sa kojim se turističke kompanije suočavaju, ove godine je došao do svog vrhunca, jer mnogi sezonski radnici koji zbog lanjske kratke sezone, a zbog neizvjesnosti oko početka ove turističke sezone, bili su prisiljeni posao potražiti ili van Hrvatske ili u drugim djelatnostima.

Valamar je išao korak dalje, pa već početkom studenog započinje ciklus zapošljavanja 400 sezonskih radnika na neodređeno vrijeme. I to je, po mišljenju SIKD-a koji već godinama upozorava da samo radnici kojima su osigurani dobri uvjeti rada, odnosno stabilna primanja i cjelogodišnje zaposlenje, su najlojalniji radnici, koji mogu pružiti kvalitetu, koja je osnova dugoročnog i održivog turističkog poslovanja.

Samo zapošljavanjem na neodređeno vrijeme ili na poslovima stalnog sezonca, te sklapanjem ugovora na najmanje 9 mjeseci, odnosno dobrim primanjima, može se osigurati dovoljan broj radnika, a posebno kvalitetnih radnika. Stoga će Socijalni partneri ubrzo započeti pregovore o plaći i materijalnim pravima radnika za iduću godinu, kako bi spremno dočekali iduću turističku sezonu. a očekujemo da će i druge turističke kompanije gdje je SIKD pokrenuo pregovore ići istim putem.

Uvjereni smo da će Valamarovi turistički radnici od Istre do Dubrovnika, zaposlenim u dvije turističke kompanije Valamar Rivieri (u destinacijama Poreč, Rabac, Krk, Dubrovnik), te Imperial Rivieri (u destinacijama Poreč, Rab, Makarska i Dubrovnik) uz nagrade koje će im biti isplaćene tijekom prosinca, prepoznati zajednički uložene napore (Sindikata i poslodavca), da se nagradi sav njihov trud koji su iskazali kako u pripremi ove neizvjesne sezone, tako i tijekom kratke, ali izuzetno teške i naporne sezone, koja se odvijala u do sada neviđenim okolnostima.