Pristupnica Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije


captcha

Slanjem zahtjeva potvrđujete da ste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u isključivu svrhu vezanu za ostvarivanje prava po osnovi članstva u Sindikatu, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te s njom usklađenim internim aktima Sindikata.