Prednosti učlanjenja

Članovi ostvaruju svoja prava i dužnosti pojedinačno ili zajednički s drugim članovima.

U sindikatu član ostvaruje pravo na:

    Za prava koja zahtijevaju materijalnu podlogu, u sindikatu se po potrebi formiraju posebni fondovi.

Sve informacije u svezi sa sindikalnim ponudama mogu se dobiti u Uredu SIKD-a u Puli, na tel.214853, odnosno na telefone voditelja 0992788056 (Rajko Kutlača), 0989161247 (Marina Cvitić), 0989161249 (Darko Vidmar), 098592298 (Dorina Buić), 0992788056 koji će zainteresirane informirati i o mogućnostima učlanjenja ukoliko smatraju da radi ostvarivanja sindikalnih pogodnosti, zaštite u predstojećim procesima, zaštite u ugovaranju i ostvarivanju prava kroz kolektivni ugovor te zastupanje sindikalnih predstavnika i pravnih stručnjaka ili iz bilo kog drugog razloga trebaju biti članom sindikata.

Dodatne pogodnosti (nedefinirane ugovorom):