Što napraviti u slučaju nepriznavanja ozljede na radu?

Dragi naši članovi,
u slučajevima kada zaprimite rješenje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim vam nisu priznata ili su djelomično priznata prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, obratite se ODMAH Sindikatu.
Sastavit ćemo žalbu protiv rješenja kojim vam nisu priznata ili su djelomično priznata navedena prava. Do sada, sve žalbe koje je pravna služba SIKD-a napravila u ime svojih članova, u drugostepenom postupku su priznata.
Nakon što se žalba usvoji i prizna pravo za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, imate mogućnost potraživanja naknade štete od osiguravajućeg društva. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije vam i tu može pomoći. U suradnji s Istra-Agentom, omogućujemo vam povoljniju usluga pružanja stručne pomoći kod rješavanje odštetnih zahtjeva, koji proizlaze iz ozljeda na radu, prometnih nesreća te drugih nezgoda u kojima je došlo do ozljede osobe ili oštećenja stvari.
Na vaš zahtjev i temeljem potpisane punomoći, Istra-Agent će se angažirati u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva, a sve kako biste ostvarili brzu, potpunu i pravičnu naknadu.
I zato se obratite Vašem sindikalnom povjereniku (povjerenici) ili voditelju (voditeljici) ureda koji će Vas uputiti što da napravite.
zaštita