Patronat ITAL u uredima SIKD-a u Pazinu i Rijeci

Od 10. ožujka u uredima SIKD-a u Rijeci (svaki drugi i četvrti utorak u mjesecu) i Pazinu (svake treće srijede u mjesecu) građani mogu dobiti sve usluge u vezi s mirovinskim i radnim pravima hrvatskih građana u Italiji. Stručni radnici Patronata ITAL, čija su predstavništva u nekoliko gradova u Istri ( već više godina i u uredu SIKD-a u Labinu), davat će zainteresiranim građanima sve informacije u vezi s ostvarivanjem prava radnika koji su radili, rade ili žele raditi u Italiji. Patronat ITAL je specijalizirana organizacija za potporu radnicima u vezi s mirovinama, skrbi, socijalnom sigurnosti, zaštitom na radu i obiteljskim pravima. Djeluje unutar talijanske sindikalne središnjice UIL-a, a financira se novcem talijanske države.