Socijalno vijeće za turizam predložilo mjere poboljšanja zapošljavanja u turizmu

Nakon razmatranja problematike kadrova u turizmu na svojoj posljednjoj sjednici (održanoj krajem siječnja) Socijalno vijeće za turizam uputilo je dopis Ministarstvu turizma i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, u kojem je prezentiran prijedlog mjera za poboljšanje uvjeta rada i zapošljavanja u sektoru turizma te zatražen zajednički sastanak na tu temu.

Ocjena je Socijalnog vijeća koji čine predstavnici sindikata (STUH i SIKD) i poslodavaca da je pitanje dostupnosti potrebne radne snage od prioritetnog značaja za daljnji i dugoročno održivi razvoj turizma. Isto tako smatra da je omogućavanje što kvalitetnijih uvjeta zapošljavanja i rada sa ciljem veće sigurnosti i zadovoljstva radnika u sektoru turizma zajednički interes svih socijalnih partnera. Stoga, nastavno već pokrenutim inicijativama na tom putu, Socijalno vijeće za turizam predlaže ministarstvima da se kao demografska mjera stabilnih radnih odnosa za lokalno stanovništvo i zadržavanja mladih u RH uvedu dodatni poticaji za cjelogodišnje zapošljavanje.
U tom smislu predlaže se unaprjeđenje i pojednostavljenje mjere Stalni sezonac, na način da naknada za vrijeme kada stalni sezonac ne radi bude potpora van mjera za poticanje zapošljavanja ili sufinanciranje plaće (doprinosa na i iz plaće) za vrijeme kada stalni sezonac ne radi.
Također, za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (neovisno o starosti) predlaže se uvođenje poticaja u vidu oslobađanja plaćanja doprinosa iz i na plaću kroz razdoblje od tri godine. Prijedlozi ovih dviju mjera obrazloženi su činjenicom da je stabilnost radnog odnosa preduvjet uređenja stambenog pitanja, obiteljske zajednice i općenito životnog standarda da bi radnici imali interesa raditi i ostati u određenoj zajednici. Posebno je pritom za turizam važno zadržati lokalno stanovništvo u turističkim mjestima i osigurati autentičnost ponude i dugoročnu kvalitetu turističkih usluga. Ukoliko lokalno stanovništvo ima kvalitetne uvjete rada i života i za turiste ta će destinacija biti ugodna i privlačna te je time osiguran i dugoročni razvoj turizma.
Za poboljšanje uvjeta rada i zapošljavanja u sektoru turizma predlaže se i reguliranje kontrole proširenih granskih kolektivnih ugovora jer je temeljni cilj socijalnih partnera uvođenje reda i primjena jednakih minimalnih prava i obveza za sve radnike i poslodavce. Efikasna kontrola nužna je da bi se postigli i temeljni ciljevi proširene primjene kolektivnih ugovora, a to su: smanjenje nelojalne konkurencije, sive ekonomije i isplate plaća „na ruke".
Mogućnosti zapošljavanja radnika trebalo bi povećati i kroz institut dopunskog rada (s 8 na 16 h tjedno uz razmatranje obveze davanja suglasnosti poslodavca). U ugostiteljstvu i turizmu, naime, prema obrazloženju Socijalnog vijeća, izraženi su veliki skokovi poslovnih aktivnosti, kako sezonskog karaktera tako i na tjednoj te dnevnoj organizaciji radnog vremena. Zbog toga je i omogućena primjena preraspodjele u maksimalnom trajanju te skraćeni dnevni odmor od 8 h. No, za potrebe velikih vikend skokova i potražnje za radom potrebno je i za vikend osigurati dodatne sate rada što vjerujemo da se može postići kroz dodatan dopunski rad radnika. Naime, vikendom se organizira puno evenata, raznih događaja i najčešće su smjene gostiju za što je potreban dodatan angažman na poslovima čišćenje i organizacije/pripreme manifestacija.
Prijedlog je Socijalnog vijeća i da se na području zaštite na radu više pažnje posveti preventivi (posebno vezano za porast ovisnosti i depresije radnika). Prijedlog pretpostavlja organizaciju radionica i drugih mjera s ciljem preventive i sprječavanja bolesti radnika kroz prenamjenu i efikasnije usmjeravanje sredstava namijenjenih zaštiti na radu i/ili kroz mjere projekata EU fondova.
Na kraju, u dopisu spomenutim ministarstvima predlaže se i više lobiranja tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, kroz novo budžetiranje EU sredstava, sa ciljem otvaranja većih mogućnosti za projekte u turizmu.