SIKD traži od poslodavca da povuče nezakoniti otkaz KU u Zračnoj luci Pula i nastavi pregovore

Dopisom dostavljenom 09. studenog u sindikalnu podružnicu Sindikata Istre Kvarnera i Dalmacije u Zračnoj luci Pula direktorica Zračne luka Pula obavijestila je da otkazuje Kolektivni ugovor Društva. Iako Odluka o otkazu nije dostavljena i na adresu Sindikata, predsjednica SIKD-a očitovala se danas na informaciju o otkazu Kolektivnog ugovora.
U očitovanju predlaže da poslodavac povuče otkaz Kolektivnog ugovora te pristupi daljnjim pregovorima oko usklađivanja neusklađenih čanaka izmjena KU. Sindikat smatra da se nisu iscrpile sve mogućnosti pregovaranja i da realno ne postoji opravdani razlog za otkaz KU koji će, po mišljenju SIKD-a dodatno narušiti poslovanje Društva, ali i ugled Društva. Ovaj stav Sindikata predsjednica Cvitić potkrijepila je argumentima iznesenim u nekoliko točaka:
„I) Otkaz Kolektivnog ugovora nije zakonit, jer nije proveden sukladno Zakonu i Kolektivnom ugovoru Zračne luke.
Naime, činjenica je da je Kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme, a da je Kolektivnim ugovorom utvrđena mogućnost otkazivanja kolektivnog ugovora; da kolektivnim ugovorom nisu utvrđeni otkazni razlozi; da postoje otkazni razlozi sukladno ZOO; da je utvrđen otkazni rok od 30 dana računajući od dana dostave otkaza drugoj strani. Iz obrazloženja poslodavca razvidno je da je došlo do kolektivnog radnog spora, a činjenica je i da je člankom 135. Kolektivnog ugovora utvrđeno da „Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će se svaki međusobni kolektivni radni spor rješavati sukladno odredbama Zakona o radu"; da je u slučaju kolektivnog radnog spora Zakonom predviđeno obvezno mirenje; da je očito kako je došlo do kolektivnog radnog spora, jer se očito nismo sporazumjeli o izmjenama i dopunama KU iako je SIKD tražio nastavak pregovora; da postupak mirenja sukladno Zakonu nije proveden.
II Otkaz Kolektivnog ugovora nije osnovan, a obrazloženja donesene odluke o otkazu većim dijelom netočna, nepotpuna i tendenciozna, a otkazom Kolektivnog ugovora za Društvo će nastati šteta, dovest će do povećanje troškova, nelikvidnosti i znatno većeg gubitka od onog koji bi nastao dogovorom sviju strana, što se dalje obrazlaže sljedećim podacima:
1. Nesporno je da se nalazimo u izvanrednim okolnostima, da je u situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa Covid-19 gospodarstvo u izuzetno velikim poteškoćama, te da se najveće posljedice osjećaju u turističkom sektoru i sektoru prometa; da je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije kao socijalni partner u svim turističkim poduzećima, ali i u ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave dao izuzetan doprinos da u dogovoru sa poslodavcem donese mjere za prevladavanje krize, a s ciljem očuvanja radnih mjesta; da je SIKD 23.09.2020. Ministru rada, Ministru financija, Ministrici turizma i HZZ uputio prijedlog dodatnih mjera kako bi se sačuvala radna mjesta i donijele adekvatne, prihvatljivije i pravednije potpore gospodarstvenicima (posebno turizmu i prometu), te da su se iz Ministarstva rada zahvalili na prijedlozima koji su kasnijim mjerama koje se odnose od 1. listopada do 31. prosinca u potpunosti implementirani. Naime, navodimo to iz razloga što bi se iz Vašeg obrazloženja dalo naslutiti kako SIKD ne shvaća ozbiljnost situacije (već samo NSZL shvaća ozbiljnost situacije) i zajedno sa NSZL ste utvrdili konačni prijedlog izmjena i dopuna KU. Pri tome se očito zaboravlja da poslodavac sukladno Zakonu pregovara sa pregovaračkim odborom sindikata koji čine reprezentativni sindikati, a ne samo sa jednim sindikatom, pa tako ne može ni utvrditi konačni prijedlog samo sa jednim sindikatom, a kamoli potpisati taj KU, što je poslodavac učinio.
2. Nesporna je činjenica da je poslodavac cijelo vrijeme, isplaćivao punu plaću radnicima i činjenica je da je isplatio i regres za godišnji odmor u iznosu od 120,00 kuna po danu godišnjeg odmora neposredno prije pokretanja pregovora za izmjene KU.
3. Činjenica je da je poslodavac pokrenuo razgovore o izmjeni KU tek 02.10.2020, da je zahtijevao umanjenje plaće već sa plaćom za listopad; da su održana, ne krivicom SIKD-a,tek tri sastanka; da nije potpisan protokol o pregovorima već su se sastanci održavali spontano; da se osim o smanjenju plaće na inicijativu poslodavca razgovaralo o drugačijem reguliranju naknade prijevoza na i sa posla, prava na regres za godišnji odmor, reguliranje prava na dar djetetu. Činjenica je da su se tijekom tih razgovora i pregovora stajališta bitno približila i da su se sindikati trebali izjasniti 04.11.2020. o prijedlozima. Činjenica je da je SIKD 03.11.2020. godine održao sastanak sa svojim članovima, da su članovi dali određene primjedbe na nacrt prijedloga koje je SIKD u jutarnjim satima 04.11.2020. godine dostavio poslodavcu, kako bi poslodavac mogao razmotriti prijedlog sindikata prije zakazanog termina sastanka. Prijedlog SIKD-a nije se odnosio na visinu predložene osnovice, koja je članovima SIKD-a bila prihvatljiva, SIKD je dao konstruktivno rješenje u pogledu naknade prijevoza na i sa posla koje bi bilo pošteno prema svim radnicima i koje ne bi stvaralo nejednakost među radnicima, a u odnosu na važeću formulaciju u KU donijelo bi i uštede. U pogledu traženja da se izmjenama KU utvrdi da se za vrijeme korištenja potpora za očuvanje radnih mjesta plaće ne budu ispod odobrene potpore, smatramo da je zahtjev SIKD-a utemeljen i opravdan, jer su na istovjetan način regulirane plaće, odnosno naknade plaće u svim turističkim kompanijama. Sasvim je moralno da se sredstva koja poslodavac prima od države za svakog pojedinog radnika zaposlenog u Društvu i transferiraju svakom radniku. Kako je i obrazloženje dano na pregovorima da ni jedna plaća sa umanjenjem neće biti ispod 4.000,00 kuna, ne vidimo razloga da to ne bude i u pisanom obliku u KU. Nadalje, prijedlog SIKD-a da se za vrijeme važenja Anexa KU ne mogu pokretati postupcima za otkazivanje ugovora o radu radnika, idu za dodatnom zaštitom radnih mjesta i radnika, što je glavna zadaća sindikata. Naime, dok poslodavac koristi potpore, ne može otpuštati radnike pa to nije potrebno ni regulirati KU, a s obzirom na činjenicu da i sam poslodavac navodi kako mu je cilj zadržati radnike, odnosno očuvati radna mjesta ne samo do, već i nakon sezone 2021. tako je SIKD predložio u Anexu, pa u tom smislu ne vidimo ništa sporno.
4) Znači, nedvojbeno je da je SIKD pristao prihvatiti smanjenje osnovice na iznos od 2.783,75 kuna kako je predloženo Anexom; prihvatio drugačije reguliranje prava na regres za GO kako je predloženo Anexom; prihvatio drugačije reguliranje prava na dar djetetu kako je predloženo Anexom;da je drugačije predložio reguliranje prava na naknadu prijevoza na i sa posla, ali na način da ipak poslodavcu stvori uštedu u odnosu na dosada važeću odredbu, a da je zahtijevao dodatnu zaštitu najslabije plaćenih radnika (iako po riječima direktorice nitko ne bi imao plaću ispod 4.000,00 kuna) i zaštitu od otkazivanja, koja prema navodima iz obrazloženja nije upitno jer poslodavac želi zaštiti radna mjesta i „nakon sezone 2021. ma kakva ona bila". Prema tome, zahtjevi SIKD-a nisu materijalne prirode, osim možda u djelu koji se odnosi na naknadu prijevoza na i sa posla koja se tek djelomično razlikuje u odnosu na predloženo od strane poslodavca, te ne bi poslodavcu predstavljalo dodatna financijska opterećenja.
5) Činjenica je da je poslodavac 04.11.2020. odbio uopće razgovarati o tim zahtjevima, niti dao mogućnost sindikatu da dodatno obrazloži navedeni prijedlog. Usput rečeno, na molbu mene kao predsjednice koja sam željela svojim iskustvom dati doprinos oko usuglašavanja stavova, da se pregovori zakazani 04.11. u 15,00 sati zbog smrtnog slučaja odgode za 05.11. u 08,00 sati odbila se. Odbila ste odgađanje pregovora za 17 sati; odbila ste razmotriti prijedlog SIKD-a, odbila ste pregovore o prijedlogu SIKD-a; sve bez ikakvih argumenata, što sigurno nije dokaz da pregovarate u dobroj vjeri kako Zakon nalaže. Da pregovarate u dobroj vjeri dali bi argumente za i protiv, a zasigurno ne bi trebali imati ništa protiv oni odredbi koji Vas financijski ne opterećuju.
6) Činjenica je da isti dan, obavještavate sve radnike kako je potpisan Anex sa NSZL, dajući nepotpune i netočne podatke zašto SIKD nije potpisao KU čime pokušavate dovesti u zabludu radnike, stvarajući privid da SIKD ne razumije i ne shvaća situaciju zbog kojeg bi trebalo potpisati Anex u obliku kakvog ste ga predložila, te da inzistiranje SIKD-a na svojim prijedlozima dovodi poslodavca u financijske poteškoće. S druge srane potencira se da NSZL ima razumijevanje, odnosno razumije u potpunosti postojeću situaciju. Ne moram naglašavati da je takvo postupanje sa Vaše strane nekorektno i nepošteno, čak i protuzakonito jer na taj način pokušavate nadzirati djelovanje sindikata, odnosno koristite se prisilom u korist NSZL, odnosno protiv SIKD, a što iskazujete i u obrazloženju otkaza.
7) Činjenica je isto tako da Vam je SIKD uputio dana 05.11.2020. dopis u kojem tražimo nastavak pregovora, o kojem se niste očitovala. Naprotiv, u to vrijeme Vi planirate otkaz KU.
8) Nadalje, ističemo kako će otkaz Kolektivnog ugovora povećati troškove poslodavca, čime će se ugroziti likvidnost i stabilnost kompanije, te ugroziti poslovanje većim gubitkom nego što je trebao biti. Naime, sukladno članku 199. Zakonu o radu, otkazani Kolektivni ugovor primjenjuje se još tri mjeseca od isteka otkaznog roka, tj. do početka ožujka u kojem roku poslodavac mora isplaćivati plaće po sada važećem KU, kao i ostala materijalna prava utvrđena Kolektivnim ugovorom koji će do tada iziskivati najmanje 1 milion kuna više troškova za plaće i ostala materijalna prava radnika u odnosu na predloženo Anexom, a koje uvjete SIKD je već prihvatio. Prema tome, upravo će otkaz Kolektivnog ugovora prouzročiti nesagledive štete za Zračnu luku Pula"
Neovisno tko će u konačnici biti dobitnik ili gubitnik u tom postupku, odnosi socijalnih partnera bit će, ističe se u očitovanju, trajno poremećeni, a u konačnici ponovno će se, ali onda u potpuno drugačijim okolnostima, morati sjesti za stol i pregovarati. Gubitnik će biti poslodavac, gubitnik će biti oba sindikata, a u konačnici i radnici na koje se Kolektivni ugovor odnosi. „Opravdano se pitam, kome to treba?" – ističe predsjednica SIKD-a te još jednom poziva drugu stranu da se smanje tenzije i da se zajednički donesu za sve strane prihvatljive izmjene KU koje će jamčiti redovitu isplatu plaću, likvidnost i stabilnost Društva, te sigurnost svim radnicima. U protivnom, odgovornost za nešto što bi bilo drugačije od ovoga što predlaže SIKD neće biti na njemu. Naime, ako poslodavac ustraje na otkazu KU, SIKD će koristiti sve raspoložive mogućnosti kako bi otkaz osporavao, što uključuje i upoznavanje vlasnika s trenutnom situacijom u Društvu, s visinom troškova koji će nastati u slučaju otkaza KU, pokretanje postupka mirenja i upoznavanje javnosti s problemom.