Radnicima Rockwool Adriatica – besplatna prehrana ili novčani dodatak

 

Nakon dužih nastojanja, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uspio je dogovoriti sa Upravom Rockwool Adriatica iz Potpićna besplatnu prehranu, odnosno novčani dodatak za prehranu radnicima.

Naime svi radnici koji koriste prehranu u kantini Društva, od 1. svibnja tu prehranu neće morati plaćati, odnosno trošak prehrane snosi poslodavac. Radnici koji se ne hrane u kantini Društva, ostvaruju pravo na mjesečni dodatak u iznosu od 416,60 kuna. Pravo na navedeni dodatak neće ostvarivati radnici koji su na bolovanju duže od 42 dana, ili su na porodiljnom, roditeljskom ili sličnom dugotrajnom dopustu.

U godini kada se posljedice krize uzrokovane pandemijom korona virusa Covid 19 još uvijek osjeća, ovo je još jedan dokaz partnerskog odnosa socijalnih partnera, ali i socijalne osjetljivosti poslodavca.