Potpisan Aneks br.3 za JVP Umag

JVP Umag
 
Potpisan je Aneks br. 3 Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag. Temeljem istog, utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu od =600,00 EUR, uvodi se dodatak za pasivno dežurstvo od 10% satnice po satu dežurstva, te dodatak za rad subotom od 35%.
Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o radu, usklađen je dodatak za rad nedjeljom u iznosu od 50% te je dodatak za prehranu tijekom rada uvećan na =66,36 EUR mjesečno.
Za vatrogasce odnosno operativne radnike, utvrđen je dodatak za uvjete rada u iznosu od 20%.
Ovim se Aneksom utvrđuju i novi koeficijenti složenosti poslova tako da za radno mjesto „Vatrogasac“ iznosi 1,40, „Vatrogasac vozač“ i „Vatrogasac voditelj grupe“ 1,52, „Vatrogasac voditelj odjeljenja“ 1,60 i tako redom dalje.
Primjena navedenih odredbi kreće sa 01. veljače ove godine.
Ovime su se umaški vatrogasci u primanjima izjednačili sa kolegama u Rovinju, odmah iza Pule, te više nisu posljednji od sedam javnih vatrogasnih postrojbi na području Istarske županije.