Pregovori za umaške ustanove i vrtiće

umag trg

Na inicijativu Osnivača - Grada Umaga u utorak, 9. prosinca, u Umagu počinju pregovori za novi kolektivni ugovor za ustanove u kulturi – Pučko otvoreno učilište Ante Babić, Muzej Grada Umaga i Gradsku knjižnicu te dječje vrtiće – Dječji vrtić i jaslice „Duga" i Talijanski dječji vrtić „Vrtuljak". Pregovori će se provoditi odvojeno.