Izvješće o radu Sindikata Istre i Kvarnera u 2014. godini

Dokument u cijelosti: izvjestaj_sikd_2014.pdf

 

IZVJEŠTAJ O RADU U 2014. GODINI – OČEKIVANJA U 2015.


Odluka Skupštine o izmjeni Statuta od 24. travnja, s promjenom imena u Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, bila je, s organizacijskog aspekta, najznačajnija promjena u 2014. godini. I kroz novo ime podcrtano je tako opredjeljenje za organiziranije djelovanje Sindikata na području cijele jadranske obale. U razdoblju od nekoliko mjeseci, angažiraniji nastup predstavnika Sindikata na području Dalmacije rezultirao je s nekoliko novih podružnica u turističkoj djelatnosti, ali sindikalni su ciljevi usmjereni šire, uz članstvo iz turizma, i na članove iz drugih djelatnosti koje tradicionalno „pokriva" SIKD – iz komunalne ( komunalna poduzeća), brodogradnje, predškolskog odgoja, socijalne skrbi. Dosadašnji kontakti u Dalmaciji, na temelju izraženog interesa potencijalnog članstva, ukazuju da bi tamo za Sindikat moglo biti dosta posla. Ured u Splitu, a vjerojatno i Zadru - programske su zadaće. Za aktivnosti na splitskom području, u dogovoru sa središnjicom HURS-om koristi se njihov Ured u Splitu i usluga njihove pravnice kojoj je za potrebe vezane za SIKD dano na korištenje službeno vozilo.

Oslabljeno gospodarstvo, ali i nastavak procesa otkazivanja radnicima, posebno u privatnom sektoru i djelatnosti turizma( npr. Liburnia riviera hoteli), odrazilo se na gašenje nekoliko, po broju članova, manjih sindikalnih podružnica. Kako je, istovremeno ipak osnovano i više novih podružnica ( KD Kozala, Big Toys, Hotel Maestral, Club Adriatic-Jug, Hotel Split, Dječji vrtići Pazin i Buzet, Valipile, Odvodnja Poreč), a u nekim je poduzećima došlo i do obnavljanja članstva - to podržava sindikalni optimizam kao najbolju motivaciju za rad na prioritetnoj zadaći članskog okupljanja radnika. Ukoliko bi se pak negativni trend većeg gubitka članova, uzrokovanog uglavnom teškim gospodarskim stanjem (u Istarskoj županiji nestalo oko 10 000 radnih mjesta, u Primorsko-goranskoj 27 000, a ukupno u Hrvatskoj od 2008. godine čak 200 000 radnih mjesta), nastavio u odnosu na novo učlanjivanje, to bi u funkcionalnom smislu moglo postati zabrinjavajuće za organizaciju. Naša je zajednička zadaća to spriječiti i pravovremenim se aktivnostima pripremiti za moguću potrebu racionalizacije.

Novi Zakon o radu, s primjenom od kolovoza 2014. godine, promjene i niz novih nedorečenosti koje je on donio, koje će još više zakomplicirati život svima, i sindikatima, i poslodavcima i radnicima, i pravosuđu, nažalost, potvrdio je da se najgore promjene za radnike i njihova prava događaju upravo u vrijeme vlada koje se nazivaju socijaldemokratskim pa bi kao takve trebale promovirati socijaldemokratske vrijednosti socijalne države i društva. Umjesto toga, s opravdanjem „pravednog" i jedinog ispravnog tržišnog sustava, ustoličuju najgori neoliberalizam. Posljedicama svjedočimo: sve manji broj zaposlenih, rastući broj nezaposlenih, među kojima velika većina mladih ljudi, sve više ovršenih i beskućnika, uništeni stupovi društva – zdravstveni i mirovinski sustav, „rastureno" gospodarstvo, rasprodaja onog što je još preostalo nakon dvadesetogodišnje pljačke onog što su generacije stvarale, a čega je očigledno bilo dosta.

Razjedinjena sindikalna scena i nepostojanje socijalnog dijaloga nisu slučajnost koja pogoduje svim razinama vlasti i upravljanja – od općinske, gradske, županijske do nacionalne.
U pogledu socijalnog partnerstva, na primjeru kontinuirano problematičnog djelovanja nacionalnog GSV-a i apsolutnog nefunkcioniranja Gospodarsko-socijalnog vijeća Istarske županije, u kojoj zapravo ono nije ni aktivirano u skladu s novim Zakonom, svjedočimo da je riječ o pojmu koje je i dalje floskula bez pokrića. Korektan odnos vlasti u Primorsko-goranskoj županiji prema toj instituciji, u kojoj je od kraja prošle godine na funkciji predsjedavajućeg predsjednik SIKD-a, pokazatelj je da se, kad postoji interes za suradnju i odgovorna briga za zajednicu, može raditi kvalitetnije. Naša je odgovornost da u 2015. godini, u kojoj u GSV-u Primorsko-goranske županije predsjednik Sindikata obnaša najvažniju funkciju predsjednika GSV-a, djelovanje te institucije obilježi daljnji razvoj socijalnog dijaloga i zajedništva u rješavanju socijalno-gospodarskih problema u toj Županiji. Isto tako upravo odnos uvažavanja socijalnog dijaloga u Primorsko-goranskoj županiji treba biti putokaz Istarskoj županiji i njezinim čelnicima da slijede isti put i da konačno i, kako političari voli reći, u najrazvijenijoj hrvatskoj županiji zaista profunkcionira GSV i tripartitni socijalni dijalog.

Bilo od poslodavaca bilo od politike, tijekom godine SIKD se često suočavao s problemima nespremnosti druge strane za suradnju. Bilo je i podmetanja i ponekad žešćih konfrontacija, ali uvijek kontroliranih i u skladu sa zakonskim ograničenjima. Na adresu SIKD-a nije dostavljena prošle godine nijedna tužba, ali ni 2014. godina SIKD ipak nije oslobodila od tog pritiska. Nakon pet godina sudovanja, pravomoćnom sudskom presudom u korist Sindikata, okončan je spor u kojem je pulska Herculanea, pod pritiskom osnivača-Grada Pule, odnosno gradonačelnika, bila tužila Sindikat za nezakoniti štrajk 2009. godine koji je bio pokrenut zbog neisplaćivanja božićnice radnicima. Nažalost, iako je jasno da se na neodgovoran način nepotrebno troše novci građana, tu nije kraj: nakon Herculanee, drugi pulski gradski komunalac - Pulapromet, usprkos gubicima koje im stalno mora sanirati Grad odnosno građani, ide istim putem tužbe i trošenja tuđeg novca za istu stvar nezakonitog štrajka solidarnosti ; početkom veljače održano je ročište.

Jedna od važnih poluga djelovanja SIKD-a oduvijek je bila praksa dobre komunikacije s javnošću koja je kontinuirano na brojnim konferencijama za novinare ili priopćenjima bila upoznata s problemima za koje je u SIKD-u ocijenjeno da ih javnost treba znati. Usprkos izuzetno teškom stanju u kojima se danas nalaze mediji i posebno novinari, bilo zbog financijskih razloga ili razloga političke kontrole, javne objave problema, i, u ograničenim razmjerima, sigurno su pridonijele bržim rješenjima ili barem pozitivnim pomacima k rješenjima.
Sa ciljem bolje komunikacije sa članovima i javnošću krajem 2014. godine redizajnirana je i web stranica Sindikata. Nakon provedene edukacije, novi dizajn i moderna tehnologija na kojem se on temelji omogućuje nam da stranicu sada sami uređujemo, što nije samo funkcionalnije, već i racionalnije rješenje u financijskom smislu.
Savjetovanjem za povjerenike u Brelima, s temom novog Zakona o radu, na kojem se u listopadu okupio rekordan broj od 150 sudionika koji su ga ocijenili visokim ocjenama, Sindikat je uspješno nastavio s realizacijom trajnog programa edukacije, ali i druženja

Uz zahtjeve za inspekcijskim nadzorima nadležnim institucijama, radi zaštite interesa kako radnika tako i društva, premijeru, Vladi RH, Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom upućeno je više pisama s apelima i upozorenjima na probleme u tvrtkama koje su se našle u stečajnim ili predstečajnim problemima ili su bile izložene štetnim procesima restrukturiranja temeljenim najviše na otpuštanju radnika. Aktivno je SIKD tako bio uključen ( ili je još uvijek aktivan) u rješavanje problema radnika Jadrana Crikvenice ( koji je uspješno izašao iz stečaja), Novog Resorta i Hotela Novi, Cluba Adriatic, Uljanika TESU, 3. Maja, 3.maja TIBO, MID-a, Općine Raša, Liburnia riviera hotela. S aspekta viškova i otpuštanja radnika, među turističkim kućama, beskrupuloznost poslodavca na koju je Sindikat kontinuirano bio prisiljen reagirati najviše je bila prisutna upravo u Liburniji koja je od nekadašnjeg turističkog uzora postala najlošiji primjer ugrožavanja položaja turističkog radnika. Pregovori koji su se vođeni u turističkim kompanijama za cijenu rada rezultirali su povećanjem plaća u Maistri Rovinj, Valamaru Poreč, Jadran Crikvenici, pa ponovno moramo konstatirati da, unatoč čestim kritikama SIKD-a o toj djelatnosti, turizam je jedina djelatnost koja zapošljava radnike (makar na određeno vrijeme) i u kojoj se materijalna prava povećavaju iz godine u godinu.
S druge strane u mnogim kompanijama, u cilju konsolidacija društava i zadržavanja radnih mjesta vodili su se pregovori za korekciju materijalnih prava (Holcim Hrvatska, Holcim mineralni agregati, Zračna luka Rijeka ...)

Nedostatak informacija o načinu restrukturiranja stvara neizvjesnost i strah kod radnika. Reorganizacija Cimosa, za sada, nije drastično u negativnom smislu utjecala na status i položaj radnika u P.P.C.-u Buzet. Nažalost, informacija s početkom 2015. godine o gašenju pogona Benetton tekstil u Labinu sa 159 radnih mjesta bila je ipak veliki šok iako su postojale naznake za to.

U listopadu ( od 11. do 25.) predstavnici SIKD-a s područja Istarske županije neposredno su se, s udrugama civilnog društva okupljenih u Koordinaciji za provedbu referenduma, uključili u aktivnosti prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma protiv monetizacije autocesta te pridonijeli uspješnosti akcije u kojoj je prikupljeno puno više od potrebnog broja potpisa. Potpisi su predani, ali, hoće li ili kada biti referenduma pitanje je na koje još nema odgovora iako je prebrojavanje potvrdilo dovoljna broj potpisa. Sabor odbor zatražio je, naime, i mišljenje Ustavnog suda o ustavnosti referendumskog pitanja.
Zbog promjena u Zakonu o porezu na dohodak, s posljedicom očekivanih smanjenih poreznih prihoda jedinicama lokalne samouprave, Sindikat se i prije samog učinka tog Zakona, već krajem 2014. godine, suočio s problemom smanjivanja plaća i drugih prava radnika zaposlenih u društvima i ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
S Gradom Pula koji je s prijedlogom smanjivanja plaća do 10% već krajem 2014. godine zatražio pregovore za izmjenu kolektivnih ugovora u svojim dječjim vrtićima (DV Pula i Rin Tin Tin) i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, 20. siječnja ove godine, u pregovorima je ipak postignut dogovor o minimalnom smanjenju osnovice za obračun plaća pulskim vatrogascima. Za pregovore za pulske vrtiće čeka se rješenje Ministarstva o reprezentativnosti. Grad Umag i drugi općinski osnivači JVP Umag, međutim, otkazali su Kolektivni ugovor umaškim vatrogascima nakon što Sindikat nije prihvatio smanjenje plaća od čak oko 25%. Sindikat je odmah inicirao nove kolektivne pregovore koje je poslodavac nakon početnog obijanja ipak u postupku mirenja prihvatio pa bi pregovori trebali otpočeti do 23. veljače 2015. godine. Situacija je, inače, po pitanju istarskog vatrogastva, najozbiljnije zaprijetila urušavanju uspješnog desetogodišnjeg jedinstva istarskih vatrogasaca glede plaća i materijalnih prava, što apsolutno nije u interesu ni sindikata ni vatrogasne zaštite u Županiji. Dok su s jedne strane probuđene neke ideje o povratku vatrogastva u sustav MUP-a, kao boljem rješenju od sadašnje statusne razjedinjenosti po postrojbama, iz Županije dolaze i neslužbene informacije o tome da se vatrogasno jedinstva osigura kroz osnivanje jedinstvene županijske postrojbe. U očekivanju ishoda kojemu će vjerojatno na kraju presuditi politika, Sindikatu u svakom slučaju, za radnike zaposlene u tvrtkama i ustanovama koji su neposredni ili indirektni proračunski korisnici, izvjesno predstoji teška borba protiv smanjivanja plaća i prava.
Moramo biti spremni na to da nas ništa bolja situacija ne očekuje nas ni u privatnom sektoru, u drugim djelatnostima.

Prema financijskim izvještajima izvjesno je da će se određeno smanjenje članstva, iako još uvijek ne preveliko, ipak negativno odraziti na rezultat poslovanja u 2014. Štednja za kojom ćemo zbog toga i mi morati zajednički posegnuti, gdjegod je moguće, vjerojatno i racionalniji te promišljeniji odnos prema trošenju sindikalnih sredstava, međutim, ne smije ugroziti razinu sindikalne usluge koju smo postigli i na koju možemo biti ponosni. To je imperativ za koji ne može postojati opravdana alternativa.
Zbog sve zahtjevnijih propisa koji u financijskom poslovanju pod prijetnjom visokih kazni traže disciplinu, odgovornost, ali i znanje, većina sindikalnih podružnica zatvorila je svoje žiro-račune i prenijela brigu o svojim sredstvima na Sindikat. Nakon početnih manjih, uglavnom tehničkih i komunikacijskih nesporazuma na relaciji podružnica –Sindikat oko poštivanja procedure, na koju financijsko poslovanje obvezuje, može se reći da se uglavnom „sustav uhodao". S nekim od sedam podružnica koju su odlučile zadržati svoje žiro-račune, međutim, još uvijek postoje problemi oko nepravovremene ili nepotpune dostave financijske dokumentacije u Sindikat, što svakako treba što prije riješiti.

U ocjeni 2014. godine može se samo zaključiti da je i ta godina koja je za nama, s aspekta radničkih i sindikalnih prava bila, nažalost, još jedna u nizu teških godina. Perspektive nam po gospodarskim podacima nisu bolje ni u ovoj 2015. godini.
U onome što nam predstoji jedino sigurno je da kao sindikalci i radnici apsolutno ne možemo računati na socijalno razumijevanje ni vlasti ni poslodavaca. Morat ćemo se, zato, još više osloniti na svoju hrabrost, znanje i vještine odnosno na svoje snage koje će biti onoliko veće ili manje koliko budemo imali više ili manje članova. S više članova bit će sigurno i više materijalnih mogućnosti da ovaj Sindikat, koji je od osnivanja 1995. godine imao kontinuiranu uzlaznu razvojnu putanju, još uspješnije brani njihove neposredne interese i, posredno, interese radništva i rada u cjelini.

Predsjednik
Bruno Bulić v.r