Održan okrugli stol i panel rasprave na temu novog zakona o predškolskom odgoju

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/opatija/udruga-sidro-izmjene-nisu-dobre-zakon-o-predskolskom-odgoju-je-nedorecen/

okrugli stol

Na okruglom stolu i panel raspravi sudjelovao je i Predsjednik Odbora za obrazovanje i predškolski odgoj Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Rajko Kutlača. Naglasio je da najavljene izmjene zakona idu u smjeru smanjenja kvalitete usluge u dječjim vrtićima, pogotovo kada govorimo o relaksaciji DPS-a. Promjene će utjecati na proračune JLS-a, a posljedično tome i na radnopravni status zaposlenica i zaposlenika dječjih vrtića. U konačnici će se sve to negativno odraziti na djecu polaznike dječjih vrtića što zasigurno niti jednom od dionika cijelog procesa ne bi trebalo biti u interesu. Iako je prijedlog Izmjena i dopuna Zakona već prošao prvo čitanje u Saboru, izrazio je nadu da će inicijativa potpisana kroz zajednički Sporazum utjecati na to da dođe do određenih promjena u samom prijedlogu, a sve u cilju donošenja Zakona koji će uistinu biti pozitivna promjena u odnosu na dosadašnji.