Dogovoreno je: Rastu plaće u turizmu, ugovorena nova materijalna prava zaposlenih

https://www.novilist.hr/novosti/gospodarstvo/dogovoreno-je-rastu-place-u-turizmu-ugovorena-nova-prava-zaposlenih/?meta_refresh=true

 

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić poručila je pak da su minimalne bruto plaće bez dodataka za temeljna ugostiteljska radna mjesta (kuhar, konobar, slastičar, recepcionar..) novim KUU-om za 15 posto više od propisane minimalne plaće RH, a za specijalističke poslove i 37 posto više.

“Naravno da te plaće u sadašnjim uvjetima nisu dostatne, ali je zagarantiran iznos ispod kojega ni jedan poslodavac ne može isplaćivati.

 

turizam