Zaposlenicima fažanskog Dječjeg vrtića "Sunce" povećane plaće

 

https://www.glasistre.hr/istra/zaposlenicima-fazanskog-djecjeg-vrtica-sunce-povecane-place-811282

Uvažavajući trend smanjivanja kupovne moći uslijed galopirajuće inflacije, gdje su najugroženiji oni sa nižim primanjima, dogovoreno je povećanje koeficijenata za spremačice – servirke, odnosno pomoćnog osoblja te tehničkog osoblja, kao i odgajatelja. Povećanje plaće kroz koeficijente iznosi od 4,5 do 11 posto.
Dogovoreno je i da se svim radnicima isplaćuje mjesečni dodatak za prehranu u iznosu od 416 kuna neto, koji će se umanjivati razmjerno vremenu provedenom na radu za dane kada je radnik na bolovanju.

Usklađivanjem s pravima radnika Općine Fažana, povećale su se naknade za bolovanje, ali i jubilarne nagrade i solidarne potpore. Socijalni partneri dogovorili su i pravedniji način isplate naknade prijevoza na i s posla koji se temelji na udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta, i to u iznosu od 1,36 kuna po kilometru.

DV Sunce