Povecanje placa i materijalnih prava u gradu puli i gradskim ustanovama

https://www.glasistre.hr/pula/2022/12/16/povecanje-placa-i-materijalnih-prava-u-gradu-puli-i-gradskim-ustanovama-svi-dobivaju-sve-raste-ev-835767?fbclid=IwAR3DC108vYZHTmpQjJ0jW_MdF9_9pJ_hzPaHAPZE9mo5AT77KhjcRF6rbr0

Grad cPula

Nije gradonačelnik Pule g. Zoričić djed Mraz. Oni koji su dali objavu i htjeli se pohvaliti, mogli su barem reći da su ova materijalna prava i povećanja rezultat dijaloga socijalnih partnera, kada već nisu htjeli reći da je to rezultat iscrpljujućih i dugotrajnih pregovora s Sindikatom Istre Kvarnera i Dalmacije. Sva ova prava s kojima se Grad hvali utvrđena su Kolektivnim ugovorima kojima je potpisnik Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Da nije bilo upornosti SIKD Djed Mraz imao bi puno lakšu vreću.