Ipress Problematika vatrogastva na gornjoj Bujštini

konferencija umagvatrogasci

Gradonačelnici i načelnici s područja Bujštine, odnosno Umaga, Buja, Novigrada, Brtonigle, Oprtlja i Grožnjana iznijeli su u javnost problematiku vatrogastva na području Bujštine. Konferenciji su prisustvovali Edi Andreašić, gradonačelnik Grada Buja te načelnik Općine Oprtalj Aleksandar Krt, koji je ujedno i predsjednik Područne vatrogasne zajednice (PVZ). Ostali gradonačelnici i načelnici na konferenciji nisu prisustvovali.

Problematika oko plaća vatrogasaca potaknuta je nedavno na konferenciji za novinare u Umagu, gdje su Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije te sindikalni povjerenik JVP Umag u javnost iznijeli problematiku oko izmjene kolektivnog ugovora, čime smatraju da su zakinuti, te da će im plaće u odnosu na druge vatrogasce u Istri biti umanjene, jednako kao i prava.

Osam milijuna za vatrogasce

Krt je u svom govoru iznio brojke s kojima općine i gradovi raspolažu, odnosno koliko novca godišnje odlazi za potrebe JVP Umag i Dobrovoljna vatrogasna društva. Naime, za financiranje kompletnog sustava vatrogastva na Bujštini godišnje se izdvaja osam milijuna kuna, od čega 1,7 milijuna ide za godišnji rad PVZ-e i DVD-a.

- Najveći iznos od ukupnih osam milijuna kuna, točnije 6,3 milijuna kuna troši se na rad JVP-e sa sjedištem u Umagu, koja pokriva cijelo područje Bujštine i u vlasništvu je svih gradova i općina na tom području. Financijska struktura je takva da država sudjeluje s 4,2 milijuna kuna, što je minimalni standard, a gradovi i općine s ostatkom. Dodatni iznos od 270 tisuća kuna, iznad minimalnog standarda, prikuplja se od donacija i pruženih usluga od JVP Umag. Od navedenih 6,3 milijuna kuna, na plaće vatrogasaca JVP Umag odlazi 85 posto, odnosno 5,5 milijuna kuna.

Znamo da umaški vatrogasci nemaju manja primanja od ostalih u Županiji, a tim izmjenama njihova stabilnost neće biti ugrožena. Nisam u mogućnosti sada govoriti koliko će biti smanjena. No, za slijedeću godinu je za potrebe financiranja i sufinanciranja sustava vatrogastva i PVZ-e predviđeno 7,3 milijuna kuna, te smatramo da se na našem području stupanj vatrogasne zaštite neće smanjiti. Tu nema mjesta politikantstvu, moramo znati da će biti manje novca i tako se moramo organizirati, kazao je Krt.

O korekcijama tek poslije

Andreašić je naglasio da nije istina da su do sada vatrogasci imali iste plaće, tim više, tvrdi on, umaški vatrogasci su u prosjeku imali više plaće, a Hitna pomoć i policija imaju još manje plaće. Valja naglasiti da je u proteklim godinama redovito smanjivan državni udio u financiranju minimalnog standarda, a da su razliku uvijek pokrivali gradovi i općine. No, upravo zbog smanjenih prihoda u svojim proračunima većina gradova i općina više nije u mogućnosti financirati JVP-u u dosadašnjem iznosu, iznad standarda.

Donijeta je zajednička odluka o umanjenju nadstandardnog sufinanciranja JVP-e i to u dijelu koji se odnosi na plaće i druga materijalna prava. Nakon otkazivanja kolektivnog ugovora pitanje plaća i ostalih materijalnih prava bit će uređeni pravilnikom o radu JVP Umag, koji će do kraja godine biti donesen. No, kada budu poznati učinci najavljene porezne reforme i prihodi suosnivača JVP-a moguće su i određene korekcije i ponovni razgovori sa Sindikatom, zaključuju oni. (M. SARDELIN)