Predsjednici Cvitić uskraćeno pojašnjenje

U Valamar Rivieri Poreč, predsjednik RV na Skupu radnika uskratio mogućnost predsjednici SIKD-a Marini Cvitić da zatraži pojašnjenje o statusu radnika hotela Zagreb (Parentino)

valamar porec

Na prošlotjednom dobro posjećenom Skupu radnika Valamar Riviere u Poreču Izvršni direktor upoznao je radnike s ostvarenim rezultatima za devet mjeseci kako Društva, tako i destinacije Poreč. I Društvo i destinacija ostvarili su bolje fizičke (noćenja) i financijske rezultate (prihode) u odnosu na prošlu godinu, ali nešto niže od planiranih. Rezultati ankete KKK (korporativna kultura i klima) na zadovoljavajućoj su ocjeni od 3,88 u odnosu na prošlogodišnju ocjenu od 3,73. Ukupne planirane investicije iznose 435,3 mln kn. Podsjetio je i na dogovorene pogodnosti za radnike Valamara, kao što su trinaesta plaća, nagrada za sezonu, valamar jamstvo od 5000,00 kuna, božićnica, 21 program nagrađivanja i sl.
Skupu se obratila i predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić. U svom obraćanju upoznala je prisutne s ulogom sindikata u poreznom rasterećenju, čime se pridonijelo smanjenju diskriminacije domicilnih radnika u odnosu na radnike koji su smješteni kod poslodavca. Naglasila je da su domicilni radnici još uvijek u nepovoljnijem položaju te da očekuje da će najnovije porezne mjere poslodavac iskoristiti da popravi tu očiglednu nepravdu. Naglasila je da je Valamar stabilna kompanija koja ulaže u investicije, akvizicije, ali i u poboljšanje standarda radnika iako smatra da bi trebalo više, posebno kada se radi o povećanju bruto plaće koje je ove godine izostalo. Očekuje da će ipak za iduću godinu, posebno kada je došlo do rasterećenja poslodavca po osnovi PDV-a na ugostiteljske usluge, bitnije povećati plaću, kako je i obećano, i da će sve uštede po osnovi poreznog rasterećenja usmjeriti na plaće radnika.
Nažalost, nakon izlaganja Željka Jurcana da je hotel Zagreb dat u dugogodišnji zakup Imperialu Rabu, a ugovori o radu radnika iz tog hotela iz Valamar Rivere preneseni su na Imperial Rab, predsjednik Radničkog vijeća Ivica Mikulčić nije dozvolio predsjednici SIKD-a Marini Cvitić da zatraži pojašnjenje vezano za status radnika nakon jedne godine. Naime, prava radnika u Valamar Rivieri daleko su bolja u odnosu na Imperial Rab. Sukladno Zakonu, na te radnike godinu dana primjenjuje se Kolektivni ugovor Valamar Riviere, a nakon isteka te godine na radnike se primjenjuje KU Imperiala Rab. Ukoliko se nije dogovorilo nešto drugo, radnicima će se nakon godinu dana smanjiti prava, što sigurno ne bi bilo korektno. Nažalost, ne samo da predsjednik RV nije dozvolio pitanje,Marini Cvitić, nego ni, nakon pitanja koje je postavila sindikalna povjerenica Rafaela Radanović, nije dao niti je tražio pojašnjenje predstavnika poslodavca. Začuđuje činjenica da se, po njegovim riječima, poslodavac nije savjetovao s Radničkim vijećem o namjeravanoj odluci poslodavca o statusnoj promjeni hotela Zagreb, a još više začuđuje da on kao dugogodišnji predsjednik RV koji bi trebao znati koja mu je uloga temeljem Zakona, nije poduzeo ništa da se razjasni status radnika, odnosno posljedice takve poslovne odluke na položaj radnika. Stoga će SIKD zatražiti pojašnjenje od poslodavca te o svemu obavijestiti radnike.