Potpisan Aneks 3 Kolektivnog ugovora Pulaprometa

pulapromet logo

Danas su predstavnici Pulaprometa i dvaju sindikata koji djeluju u Društvu , Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata prometa i veza Hrvatske, potpisali Anex 3 Kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati za svibanj, lipanj i srpanj ove godine. Zbog izvanrednih okolnosti i negativnih učinaka pandemije COVID-19, radi očuvanja radnih mjesta i primanja radnika odnosno održivosti poslovanja Društva, socijalni partneri usuglasili su se oko smanjenja osnovice za obračun plaća za 5%, odnosno dodatnog smanjenja osnovice za 15% za dane kada radnik nije radio. Nema umanjenja osnovice za radna mjesta u kojima bi isplaćena plaća ili nakn ada bila manja od 4000,00 kuna. Ukida se mjesečni dodatak od 700,00 kuna, a radnici imaju pravo na naknadu za prehranu u iznosu od 625,00 kuna neto ako rade u punom radnom vremenu, odnosno za dane blagdana, plaćenog dopusta ili za dane obrazovanja za radničko vijeće ili sindikalnog rada. Naknada se proporcionalno smanjuje za dane odsutnosti s posla zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili prekida rada za koji nije odgovoran radnik. Za dane u kojima radnici nisu radili zbog korona virusa pripada im naknada za prehranu od 550,00 kuna neto mjesečno, proporcionalno danima koje nisu radili. U slučaju da poslodavac zbog posljedica epidemije nije u mogućnosti osigurati obavljanje poslova određenom broju radnika dužan je utvrditi da li neki radnici dobrovoljno prihvaćaju odsustvo s rada pod uvjetima Aneksa. Mogući problem interesa prevelikog broja radnika za odsustvo rada rješavat će među njima osiguranjem ravnomjerne raspodjele odsustva. Aneksom je utvrđeno da neće biti raskida ugovora na neodređeno.