Zbog ostvarenih dobrih rezultata primjena povećanja plaće u Holcimu (Hrvatska) od 1. srpnja

Usprko krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusom, u Holcimu (Hrvatska) ostvareni su dobri poslovni rezultati jer je, srećom, većina gradilišta nastavila  s radom, a zahvaljujući trudu radnika, ostvarene su uštede.
Zbog toga je Sindikat s Upravom dogovorio:
- s plaćom za lipanj (15.07.) svim radnicima isplatit će se preostali dio regresa za godišnji odmor u visini od 2.400,00 kuna (600,00 kuna isplaćeno u travnju);
- 15.07. će se radnicima dati dar u naravi (vrijednosni bon) u visini od 600,00 kuna
- plaća radnika za srpanj biti će uvećana sukladno dogovoru (3,1% povećanja odnosi se na sve radnike, a ovisno o evaluaciji i ciljanoj plaći, dijelu radnika će se plaća povećati iznad navedenog postotka)
- s plaćom za srpanj, odnosno 15.08. isplatiti će se i razlika u plaći za period od siječnja do lipnja,

- redefinirani su ciljevi za isplatu bonusa. Naime, dosadašnji ciljevi su se bazirali na „normalnoj" proizvodnji (bez korona virusa), pa bi bilo teško ostvariti bonus. Sadašnji postavljeni ciljevi, ukoliko se značajno ne pogorša situacija, jamčit će radnicima da će, pored bonusa 1 u visini od 50% osnovne plaće koji ne ovisi o rezultatima poslovanja, ostvariti i bonus 2 i 3, u ukupnom iznosu od dodatnih 60% osnovne plaće.