Povećane plaće u DV „Olga Ban" Pazin

Potpisan je Aneks kolektivnog ugovora za Dječji vrtić „Olga Ban" Pazin koji se primjenjuje od 01. srpnja ove godine.

Ovim su Aneksom utvrđeni novi koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta u koje je uračunat dosadašnji stalni mjesečni dodatak (topli obrok). Osnovica za obračun osnovne plaće utvrđena je u iznosu minimalne plaće u RH od 4.062,51 kuna. Time su plaće uvećane od 10% odgajateljima do 17% pomoćnom osoblju u Vrtiću. Dugo su zaposlenici ovog Vrtića, po plaćama, bili na začelju svih vrtića na području Istarske županije, a ovim povećanjem dolaze na prosjek ostalih vrtića u Istri. Tako će osnovna plaća odgajatelja iznositi 7.150,00 kuna.