Iskorak u odnosima sa Sindikatom

parkovi opatija

Sastanak predstavnika SIKD-a s novim direktorom opatijskog komunalnog poduzeća Parkovi d.o.o, održan 11. studenog, pozitivan je iskorak u odnosima i komunikaciji Sindikata s ovim poslodavcem. Sastanak je inicirala sindikalna strana sa ciljem informiranja o planovima Društva za naredni period te dobivanja odgovora na pitanja radnika koja su dostavljena Sindikatu.
S obzirom na djelomično smanjene kapacitete poslovanja zbog učinka koronavirusa, gubitak planiranih prihoda u ovoj godini je oko 10% ili milijun kuna, što se uspjelo djelomično kompenzirati kroz povećani angažman u pružanju usluga na tržištu prema trećim licima te kroz različite uštede u smislu nekorištenja usluga kooperanata i sl. Budući da su radnici pokazali veliki angažman u periodu koronakrize, namjera je direktora predložiti da se na kraju godine isplati trinaesta plaća u iznosu koji bi se odredio nakon detaljnijeg uvida u financijske mogućnosti.
O financijskim mogućnostima ovisi i isplata ovogodišnje božićnice. Po tom pitanju treba se uskladiti s gradom Opatijom i ostalim tvrtkama kojima je osnivač grad. S gradom Opatijom će se pokušati naći rješenje i o dodatnoj kompenzaciji dijela sredstava koja nisu prihodovana od Grada za vrijeme koronakrize te će se ta sredstva također usmjeriti prema radnicima. Direktor je naglasio da je svjestan uloge i važnosti kvalitetnih radnika u funkcioniranju poduzeća te će iskoristit sve mogućnosti da radnike nagradi za rad i trud koji iskazuju na svojim radnim mjestima. Sukladno tomu, a ovisno o daljnjem razvoju situacije i poslovanju, najavljena je namjera pokretanja pregovora za kolektivni ugovor kojim bi se, između ostalog, razgovaralo i o povećanju plaća radnika u Parkovima d.o.o. Opatija. Prema mišljenju direktora povećanje plaća trebalo biti takvo da oni sa najmanjim plaćama dobiju najveće povećanje.
Dobiveni su odgovori na sva pitanja radnika. Glede mogućnosti podizanja koeficijenata radnicima koji su dugi niz godina u Parkovima i koji su dokazali da mogu i znaju raditi odgovoreno je da takvih intervencija već bilo i da to i dalje ostaje prostor izmjena u okvirima mogućnosti. Na pitanje vezano za mogućnost da se radnicima koji su u Parkovima već duže vrijeme s ugovorima na određeno, ponude ugovori o radu na neodređeno. Odgovoreno je da se takve mogućnosti razmatraju, da je plan da se s 01.01.2021 uvede nova sistematizacija radnih mjesta te da se, sukladno tome, ali i procjeni radnog angažmana, radnicima koji imaju ugovore o radu na određeno isti ponude na neodređeno vrijeme.
Po pitanju tzv. „kišnih dana" koji već dugi niz godina predstavljaju određeni problem radnicima, predstavnici Sindikata su postavili pitanje o mogućnostima da se u tom segmentu uvedu neke promjene. Prvenstveno da se prilikom lošeg vremena radnicima koji dođu na posao omogući da rade neke popratne aktivnosti kako bi ostali na poslu do marende. Isto tako traženo je se omogući odrađivanje „kišnih dana" subotom i onim radnicima koji ne voze, na način da prema potrebi posla rade u grupama kao i kroz tjedan, jer u suprotnom radnici koji ne voze nemaju mogućnosti odrađivanja „kišnih dana" subotom, što u principu znači gomilanje takvih dana. Odgovoreno je da je prilikom lošeg vremena teško procijeniti da li radnici uopće trebaju doći na posao ili ne i da je organizacijski iznimno teško uskladiti sve no vodit će se računa o tome da organizacija bude optimalnija. Po pitanju odrađivanja „kišnih dana" subotom, direktor naglašava da se slaže s tim da se posao odrađuje u grupama i subotom, uz uvjet da posla ima i da uvijek jedan od prisutnih vozi kako bi se posao mogao uistinu i odraditi. Što se tiče radnog vremena, za koje je najavljena izmjena, predstavnici Sindikata su naglasili da sadašnje vrijeme od 7:00 odgovara najvećem broju radnika. Poslodavac je naglasio da je, uzevši u obzir organizaciju rada, pogodnije da radno vrijeme počne u 7:30. Međutim, obzirom da su navedeni razlozi radnika komponenta koja se mora uzeti u obzir, poslodavac je spreman ispitati mogućnosti i pokušati pronaći najbolje rješenje za sve. Po pitanju radne odjeće na koju je bilo određenih primjedbi, poslodavac je naglasio da se radna odjeća izdaje u skladu s procjenom rizika za pojedina radna mjesta i da se za pojedinu radnu opremu, npr. radne cipele izdvaja više sredstava nego je to predviđeno procjenom rizika kako bi se radnike što bolje zaštitilo prilikom rada.