Regres i jubilarne za radnike Čistoće

Dogovorom sindikalnih predstavnika i direktorice Čistoće d.o.o iz Rijeke, na sastanku održanom 03. studenog ove godine kojemu je tema bila način isplate primitaka radnika na koja imaju pravo temeljem Pravilnika o radu (jer je Kolektivni ugovor istekao) a koji su, zbog epidemije, odlukom iz svibnja bili suspendirani, radnicima riječkog komunalca do kraja godine isplatit će se regres na način da se onima koji su godišnji odmor koristili do 30.06.2020. godine regres isplaćuje do 25.11.2020, dok se radnicima koji su godišnji odmor koristili nakon 01.07.2020. godine regres isplaćuje do 15.12.2020. Svim radnicima koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu isplatit će se iznos sukladan godinama radnog staža provedenim u KD Čistoća d.o.o. Rijeka do 31.12.2020. godine.
Zbog cjelokupne situacije s poslovanjem, uzrokovane koronakrizom i smanjenim prihodima, poslodavac je zamolio sindikalno razumijevanje jer neće biti u mogućnosti isplatiti dar za dijete povodom sv. Nikole. Usprkos objektivno nezavidnoj situaciji u kojoj se zbog epidemije našlo i ovo Društvo, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije svojim je inicijativama, još od prošlogodišnjeg srpanjskog sastanka s gradonačelnikom, s poslodavcem kontinuirano pokušavao dogovoriti barem male pozitivne pomake u pravima radnika. Valja podsjetiti da se tako uspjelo podignuti bodove radnicima na najslabije plaćenim mjestima (sa 115 na 130), a uspješan je bio i zahtjev da se razmotre svi pojedinačni ugovori na određeno kako bi se radnicima koji su se pokazali kao dobri radnici dodijele ugovori na neodređeno. Od novijih aktivnosti u rujnu je pokrenuta inicijativa za vraćanje isplate solidarne potpore u slučaju smrti užeg člana obitelji. Naglašena je i potreba da se radnicima koji rade u noćnoj smjeni vrati dodatak na plaću za noćni rad. U listopadu je aktualizirana isplata regresa koja je u konačnici, spomenutim dogovorom početkom studenog i rezultirala djelomičnom provedbom isplate. Za neke radnike uspješne su bile i inicijative vezane za rješavanje problematike napredovanja radnika na poslu, sukladno njihovom iskazanom znanju i vještini. Također je zatraženo da se radnicama koje rade na održavanju službenih prostorija i koje svoj posao obavljaju u drugoj smjeni, omogući rad u smjenama kako bi im se mogao isplatiti dodatak od 10% na smjenski rad.