Na redovnom sastanku o aktualnostima u LRH

lrh hotel

Trenutačne aktivnosti u LRH bile su tema redovnog sastanka predstavnika sindikata, RV i Uprave LRH, održanom početkom tjedna.
Prema riječima predsjednika Uprave u kompaniji se trenutno odvijaju aktivnosti uređenja hotela i okoliša, sa ciljem što bolje pripreme početka sezone. Aktualni booking nije zadovoljavajući, ali se uprava nada da će se aktivnostima procjepljivanja u cijelom svijetu steći uvjeti za putovanja, pa se sukladno tome očekuje i porast rezervacija. Stoga, u svakom trenutku treba biti spreman za otvaranje hotela potencijalnim gostima. U ovim trenucima nezahvalno je bilo što predviđati obzirom na neizvjesnu situaciju, ali očekivanja su takva da bi ova sezona ipak trebala biti bolja u odnosu na prethodnu te ju treba dočekati spremno i biti konkurentan na tržištu.
Na sastanku je aktualizirana i tema s prošlog sastanka, a vezana uz „minus sate" radnika iz 2020. godine za vrijeme korona krize. Na datum 31.12.2020. godine stanje „minus sati" za 318 radnika u operativi u hotelima iznosi 14.000 sati, od čega 24 radnika svoj minus „vuče" još iz prethodnih godina. Dakle, kompleksnost situacije i svi objektivni čimbenici koji su utjecali da dođe do toga nalažu da se ovoj temi pristupi pažljivo i iznađe rješenje. Obzirom da je objema stranama interes da se postigne kompromisno rješenje za ovo pitanje, zaključeno je da je potrebno još vremena kako bi se napravila potrebna analiza koja će prethoditi dogovoru, te će poslodavac dostaviti socijalnim partnerima potrebne podatke (podaci o fondu sati prije nastupa korone, što je evidentirano radnicima u periodu od 18. ožujka do 15. travnja prethodne godine, ostvareni sati u periodu od 15. travnja do 15. listopada 2020, te ostvareni, odnosno neostvareni sati nakon 15. listopada ...), na temelju kojih bi se iznašlo optimalno rješenje.
Tema koja je također „načeta" odnosila se na pitanje smještaja sezonskih radnika. Predsjednik Uprave je naglasio da se trenutačno traže rješenja u smislu nekretnina u koje bi se smjestili sezonski radnici, vodeći računa da taj smještaj bude adekvatan i da zadovoljava određene standarde. Prvenstveno da objekti nisu derutni, da se čiste jednom tjedno, da imaju osiguran WI-FI, da omogućavaju adekvatne obroke i sve ostale standarde potrebne za normalno funkcioniranje.
Postavljeno je i pitanje toplog obroka za radnike. Naime, obzirom na proteklo razdoblje kada je topli obrok radnicima bio omogućen, nakon toga ukinut pa omogućen uz naknadu od 8,5 kuna, tražio se odgovor kako se planira u budućnosti riješiti pitanje toplog obroka. Cilj je Uprave svakom radniku osigurati topli obrok, na koji će imati pravo bez naknade (sezonski radnici koji su na smještaju kod poslodavca imat će pravo na 2 obroka), a preduvjeti za to će se osigurati otvaranjem objekata. Za organizaciju rada u objektima su zaduženi voditelji objekata te se redovito održavaju koordinacije, na kojima ih se upućuje u predviđeni način funkcioniranja i njihove obveze. Budući da se još uvijek slaže struktura, kako samih voditelja tako i načina rada, trebat će još neko vrijeme da se sve formira onako kako je zamišljeno te bi, kao rezultat svega, trebala proizaći kvalitetna komunikacija i organizacija u kojoj svatko zna svoju ulogu i zadatke.
Po pitanju načina nagrađivanja radnika za trud i kvalitetan rad uprava za sada nije imala konkretan odgovor, iz razloga što to ovisi prije svega o poslovanju u sezoni.
Radnike svakako žele nagraditi radnike i na taj ih način motivirati za rad. O tome će se, međutim, razgovarati u narednom razdoblju, kada se bude vidjelo kako će teći sezona i kakvi će biti rezultati poslovanja. Također je skrenuta pozornost da bi u takvo nagrađivanje (koja su temeljem zakona omogućena kao neoporeziva) trebalo uključiti i radnike s polumenegerskim ugovorima, čime se Uprava načelno slaže i smatra da je potrebno dogovoriti do koje razine ugovorenih plaća bi se primjenjivale neoporezive nagrade.
Poslodavac je izvijestio predstavnike radnika da su izvršene korekcije individualnih (menegerskih) ugovora radnika, a kojima je do sada plaća bila ugovorena u neto iznosu, što je bilo pitanje s prošlog sastanka. Obvezao se osigurati i adekvatne prostore za rad Radničkog vijeća jer postojeće prostorije ne zadovoljavaju uvjete za normalan rad. Dogovoreno je da se sljedeći sastanak održi početkom ožujka.