Počinju pregovori u Zračnoj luci Pula

Do kraja tjedna počet će pregovori za novi kolektivni ugovor u Zračnoj luci Pula. Zaključeno je to na sastanku predstavnika dva sindikata Zračne luke ( Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Nezavisnog sindikata zračne luke), direktorice Društva i predsjednika Nadzornog odbora u petak 23. travnja. Sastanak je održan na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora, odnosno predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su manjinski suvlasnik Zračne luka Pula. Pregovarački odbor sindikata će se, do prvog pregovaračkog sastanka s pregovaračima poslodavca, očitovati na prijedlog Kolektivnog ugovora poslodavca koji je prije petnaestak dana na taj način odgovorio na inicijativu i prijedlog kolektivnog ugovora koji mu je Pregovarački odbor sindikata bio dostavio prije dva mjeseca. Zbog epidemioloških razloga dogovoreno je da u pregovorima, sukladno potpisanom Sporazumu i utvrđenoj reprezentativnosti sindikata, proporcionalno sudjeluje smanjen broj sindikalnih pregovarača. Pregovarači obiju strana iskazali su spremnost da pregovori ne budu opterećeni narušenim odnosima  koji su prethodili, a bili su izazvani otkazom kolektivnog ugovora.