POKRENUTA INICIJATIVA Z PREGOVORE U DV PAHULJICA RAB

dv pahuljica
Dana 27.10.2021 sindikati koji djeluju u DV Pahuljica Rab, SOMK i SIKD uputili su prema osnivaču inicijativu za pregovore oko Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor po prvi put je potpisan u prosincu 2020. godine čime su radnice i radnici tog dječjeg vrtića stekli zajamčena prava koja im kolektivni ugovor donosi.
Obzirom na činjenicu da je 2020. godina bila pandemijska i da su između ostalog i jedinice lokalne samouprave imale problema sa priljevom sredstava, obje strane su u pregovore ušle racionalno te dogovorile uvjete koji su u tim trenutcima okolnosti dopuštale.
Ovom inicijativom cilj je sindikata ranije ugovorena prava dići na višu razinu te se smo se kroz prijedlog Izmjena i dopuna fokusirali na poboljšanje materijalnih prava radnika, kako kroz povećanje osnovice plaće tako i kroz povećanje ostalih materijalnih primanja.
Obzirom na znatno bolju situaciju u odnosu na proteklu godinu, vjerujemo da će se naći razumijevanja sa strane poslodavca da se nakon pregovora u kolektivnom ugovoru kroz izmjene i dopune navedena primanja i povećaju te da se radnicama i radnicima osigura dostojanstveniji život.