Aneksima KU u Buzetu povećanje osnovice za 4%

Potpisani su Aneksi kolektivnim ugovorima za zaposlene u Gradskoj upravi Buzeta, Dječjem vrtiću „Grdelin“ i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet kojima se osnovica za obračun osnovne plaće povećava za 4%, a što se primjenjuje od 01. listopada ove godine. Anekse su potpisali Gradonačelnik Damir Kajin i sindikalni povjerenici Zvjezdana Majcan (Gradska uprava), Darija Zornada (Dječji vrtić) i Nenad Vrbaški (JVP). Ovo povećanje odnositi će se i na ostale korisnike gradskog proračuna kao što su POU i Dom za starije osobe Buzet za kojeg će se kolektivni ugovor potpisati krajem godine sa primjenom od 01. sijećnja 2023. godine.

Sukladno dogovoru u plan proračuna za iduću godinu ugrađeno je povećanje osnovice za još 6%. Kako su sa 01. siječnjem ove godine osnovice već povećane za 6% sve zajedno trebalo ublažiti posljedice rasta troškova života.

grad BuzetJVP Buzetgrdelin buzet