POTPISAN JE ANEKS BROJ 5 ZA DRUŠTVO PULA HERCULANEA d.o.o

Herculanea
Novim Aneksom Kolektivnog ugovora za društvo Pula Herculanea d.o.o. ponovno smo unaprijedili prava naših članova. Osnovica za izračun plaće, podignuta je 6% za sve radnike. Za neka radna mjesta korigiran (podignut) je i koeficijent za obračun plaće. Ovim podizanjem koeficijenta je zahvaćena najveća većina naših članova. Reguliran je i trošak prijevoza na posao i s posla, povećan je dodatak za rad nedjeljom i praznikom, te uveden novi dodatak za uvjete rada iznosača otpada.
Moramo istaknuti, kako je posljedica sklapanja ovih Aneksa i cijele prethodne procedure oko njihovog potpisivanja, doveo do povećanja broja članova SIKD-a u ovom društvu cca 70%.