Radnicima Holcima(Hrvatska) – 15% veće plaće

 

Dogovor Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i predsjednika Uprave Holcim (Hrvatske) iz Koromačna o povećanju plaće za čak 15%, predstavlja značajni iskorak u materijalnim pravima radnika Holcima. Rezultat je to konstruktivnih pregovora, ali prije svega hrabrosti odvažnosti i složnosti sindikalnih pregovarača, ali i svih radnika u Holcimu od kojih je preko 80% sindikalno organizirano. Zahtjevi Sindikata bili su utemeljeni na nepobitnim činjenicama i argumentima koje je u konačnici poslodavac i prihvatio, a to su izuzetno dobri ostvareni financijski rezultati za 2022. godinu, ambiciozni planovi za 2023., ali i za nekoliko narednih godina; visoka stopa inflacije, ali i spremnost radnika da unatoč svim problemima koje su se u prethodnim godinama pojavljivali (odsutnost zbog Covida i sl) odrade svoje zadatke. Njihova požrtvovnost i rad, i spremnost da u bilo kakvim uvjetima odrade svoju zadaću, njihova spremnost da se bore za ono što smatraju da im pripada, biti će nagrađena. Primjer Holcima pokazuje da se upornošću, složnošću radnika, visokom sindikalnom organiziranošću, ali prije svega predanosti kompaniji, mogu ostvariti svi ciljevi, pa i povećanje plaće u tako visokom postotku. I to u kompaniji gdje je prosječna plaća u odnosu na okruženje, kud i kamo viša. Naravno, kad s druge strane imaš osobu kojemu je prioritet briga za radnike i njihova dobrobit i koja vjeruje da će upravo ti radnici opravdati dano povjerenje i svojim radom doprinijeti realizaciji postavljenih ciljeva, onda je postignuće takvih rezultata lakše.
U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije izuzetno smo zadovoljni postignutim dogovorom. Od 1.1.2023. godine svim radnicima osnovna plaća će se povećati za 10%, a od 1.7.2023. u prosjeku za još 5%. Naime, imajući u vidu da postoje razlike u plaćama, Sindikat je predložio, a poslodavac usvojio da se masa od 5% plaće povećava za isti apsolutni iznos (radnici sa nižim plaćama će dobiti veće postotno povećanje, a oni sa višim plaćama manje postotno povećanje). Za narednu godinu, pregovarati će se ponovno.
Holcim (Hrvatska) iz Koromačno koji svoje organizacione jedinice ima i na drugim lokacijama (Koromačno, Plovanija, Šumber Vranje, Očura ….) ima jedan od najboljih Kolektivnih ugovora ne samo u okruženju, već u cijeloj Hrvatskoj gdje su ugovorena i sva druga materijalna prava u maksimalno neoporezivim iznosima, a i 13. tu plaću u bruto iznosu koja djelomično ovisi i o ostvarenim rezultatima, i koja je godinama iznosila 100% plaće, a ponekad i više.
Holcim (Hrvatska) za Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je primjer, gdje se visokom sindikalnom organiziranošću, vjerovanjem u Sindikat i aktivnim učešćem, a ne pasivnošću članova mogu postići svi zacrtani (naravno, realni o osnovani) ciljevi.
„Holcimovci“, ponosni smo na vas.

Holcim